Forum Programı Ve Zihni Derin Çay Ödülleri
ANA TEMA
KÜRESEL TRENDLER YEREL TECRÜBELER IŞIĞINDA MARKALAŞMA:
BİR DÜNYA MARKASI OLARAK TÜRK ÇAYI
Sunumlar ve Tartışılacak Konular
•
•
•
•
•
•
•
•
Sürdürülebilir Çay Tarımı
Çay Harmanlama Teknikleri ve Markalaşmaya Katkısı ( Türkiye’ de Çay Üretim ve
İşleme Teknolojisi )
Uluslararası Çay Piyasasının Geleceğinde Türkiye’ nin Önemi
Türk Tüketicisine Farklı Çayları Tattırma ve Satma Yöntemleri
Türk Çay Kültürü
Özel Çay Tanıtımları : Kore, Tayvan, Çin, Kombuçay, Rooibas
Türk Çayının Markalaşma Vizyonunun Oluşturulması
Türk Çay Sektöründe Marka Yönetimi
ZİHNİ DERİN ÇAY ÖDÜLLERİ
Global Çay Fuarı ve Forumu çerçevesinde bir ödül programı planlanmış olup her yıl
“ ZİHNİ DERİN ÇAY ÖDÜLLERİ “ ismi ile 5 başlıkta ödüller dağıtılacaktır.
Zihni Derin Çay Ödülleri; Türk Çayı’ nın yetiştirilmesinde sürdürülebilir, doğal, çevre
dostu tarım uygulamalarıyla dünya standartlarında yetiştirilmesini sağlayan, çay
içme kültürümüzü uluslararası düzeyde yaygınlaştırarak çay üreticileri ve çalışanları
olmak üzere bölge ve ülke refahına katkıda bulunan, Türk Çayı’ nın uluslararası
arenada markalaşmasına yönelik çalışmalar yapan ( çayımızı dünyada tanıtan,
aranan marka bir ürün haline getiren çalışmalar yapan ), kurum, kuruluş ve kişileri
arttırmak, örnek çalışmaları ülkemiz geneline yaymak, paylaşmak ve özendirmek
amacıyla oluşturulmuştur.
Sürdürülebilir çay tarımı ile üretim kalitesinin arttırılması, Türk Çayı’ nın uluslararası
arenada markalaşmasını hedeflemektedir.
Ödül Başlıkları
•
•
•
•
•
En Yenilikçi Marka
Türk Çayının Markalaşmasına Olan Katkı
Çay Tarımına Katkı
Çay Dostları
“ Benim İçin Çay “ – Jüri Özel Ödülü
Download

Forum Programı Ve Zihni Derin Çay Ödülleri fili