MÜHENDİSLİK SİGORTALARI
İNŞAAT ALL RİSKS SİGORTASI
Doğal afetlerin ve ekonomik krizlerin sıkça yaşandığı ülkemizde çeşitli ölçekteki tüm
yatırımların güvence altına alınması oldukça önem taşımaktadır.İnşaat All Risks
Sigortası’nın gerekliliği; projenin devamlılığın sağlanması, sermaye, iş gücü ve zaman
kayıplarının önüne geçilmesi konularında ortaya çıkmaktadır.
İnşaat All Risks Sigortası; İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen
süre içinde, inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak
hasarların yanı sıra,
Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına…)
Yangın, yıldırım, infilak
Hırsızlık
Şantiye-işletme kazaları
Dikkatsizlik, sabotaj vb. nedenlerle oluşabilecek risklere karşı projeyi güvence altına
alır.
Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir
çözüm olanağı sunar.
**************
MONTAJ ALL RİSKS SİGORTASI
Günümüzün hızla gelişen teknolojisi ve insan gereksinimlerinin çeşitlenmesi, sanayicileri
fabrikalarını ve tesisleri yenilemeye ve yeni yatırımlar yapmaya yöneltmektedir. Yeni
yatırımlar gerçekleştirilirken, olası maddi kayıpların önüne geçebilmek için Montaj All
Risks Sigortası bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, montaj
faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra,
Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına…)
Yangın, yıldırım, infilak
Hırsızlık vb. nedenlerle oluşabilecek riskleri de güvence altına alır.
Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir
çözüm sunar.
Montaj Sigortası’ nı, imalatçı veya satıcı (montaj işlerinden sorumlu ise), montaj işlerini
yüklenen firma, monte edilecek ünite veya tesislerin sahibi yaptırabileceği gibi, her üçü
de poliçede “sigortalı” olarak belirlenebilir.
**************
MAKİNE KIRILMASI
Sigortası Ekonominin temel unsurlarından biri sanayi ise, sanayinin temel unsurlarından
birisinin, belki de en önemlisinin makineler olduğu bir gerçektir. Bu nedenle, makinelerin
kullanımı kadar korunması ve güvence altına alınması da önemlidir.
MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI TEMİNATLAR
Makine Kırılması Sigortasının sunduğu güvenceler;
Makine ve tesislerin deneme devresinden sonra,
Normal çalışır halde iken
Aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında
Dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen maddi ziya ve hasarların
gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.
Makine Kırılması Sigortası ile teminat altına risklerden bazıları şunlardır;
İşletme kazaları
Hatalı tasarımın yol açacağı ziya ve hasarlar
Kısa devre, diğer elektriksel nedenler
Tıkanma, yabancı maddelerin girmesi
Kazanlardaki su eksikliği,
Su çekiçlemesi
Alçak basıncın yol açacağı deformasyonlar
Hatalı kullanım, bilgisizlik ve ihmal
**************
ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTASI
İşyerinizde bulunan elektronik cihazlar yaşamımızın ayrılmaz bir parçası. Onlar olmadan
çalışma hayatı çok zahmetli ve sıkıcı olurdu herhalde. Sırf bu gerçek bile onların
korunmasının ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatıyor.
ELEKTRONİK CİHAZ TEMİNATLARI
Elektronik Cihaz Sigortasının sunduğu güvenceler; Cihazların deneme devresinden sonra,
Normal çalışır halde iken, Aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme
esnasında, Dururken, ani ve beklenmedik sebeplerden meydana gelen maddi ziya ve
hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.
Teminat kapsamına giren risklerden bazıları şunlardır:
İşletme personelinin hatalı kullanımı
Hırsızlık
Kısa devre, yüksek voltaj ve diğer elektriksel sebepler
Yangın, yıldırım, infilak
Fırtına, sel su baskını, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii olaylar
Dahili su hasarları
Download

MÜHENDİSLİK SİGORTALARI İNŞAAT ALL RİSKS SİGORTASI