JUMPING JACK!
AEROBİK CİMNASTİK HABERLER – N° 4 – Ekim 2014
Antibes (FRA), 5 Ekim 2014
Değerli Arkadaşlar,
FIG AER-TC Üye Federasyonlarımıza aşağıdakileri bildirmek ister.
• MARIA MINEVA VEFAT ETTİ 11 EKİM 2014
FIG Aerobik Cimnastik Teknik Komitesi meslektaşı ve arkadaşı Maria
Mineva’nın ani kaybı nedeniyle derin üzüntü duymaktadır.
Tüm bu yıllarda Maria hepimiz için olduğu gibi dünyadaki bütün Aerobik
Cimnastik ailesi için de büyük bir meslektaştan daha fazlası olmuştur. Maria
20 yıldır gözbebeği (en sevgili) ve çok yakın dostuydu. Birçoğumuz için o bir
anne gibiydi.
Onun şefkati, mükemmel ahlakı, zarafeti, sevgisi ve verdiği o aşk
kalplerimizde en önemli mirasıdır.
Her zaman ve daima, asla unutmayız « bizim Mama Mineva ».
Prof. Maria MINEVA
Başkan Vekili
FIG AER TC
COP DEĞİŞİKLİK ve AÇIKLAMA, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olacak:
• AEROBİK CİMNASTİK 2015-2016 İÇİN KIYAFET YÖNETMELİĞİ:
Cancun’daki Sporcu Toplantısında sporcuların talebi üzerine, muntazam ve uygun Atletik Görünümü
koruması kaydıyla ERKEK’lerin KIYAFETİNDE uzun cimnastik pantolonu kullanımına izin verilmiştir.
• EK DEĞİŞİKLİĞİ ve AÇIKLAMA
Dünya Şampiyonasının analizinden sonra sporcuların performanslarını arttırmak amacıyla bazı
açıklamalara ve değişikliklere karar verilmiştir.
ZORLUK
Gurup A
Açıklama: <Sagital Split pozisyonunda biten elementler>
 Bitiş Pozisyonu: Üst gövde omuzlar ve kalça ile öndeki bacağa doğru dik durmalıdır. Her iki el
herhangi bir başka kol pozisyonuna geçmeden önce yerde vücudun her bir yanında olmalıdır.
Eğer her iki el yerde vücudun bir yanında ise bu DÜŞÜŞ olarak kabul edilecektir.
Örnek: Helicopter to split :
Zorluk elementi olarak değeri yok ve 0,5 puan Uygulama kesintisi
JUMPING JACK!
AEROBİK CİMNASTİK HABERLER – N° 4 – Ekim 2014
Gurup C
Minimum Gereklilikler: ADD---<PU pozisyonuna inişli Sıçrama ve atlamalar>
 Eller ve ayakla aynı zamanda yere inmelidir.
Aynı zamanda :
Zorluk değeri
Aynı zamanda değil : Zorluk değeri yok ve
0,3 puan Uygulama kesintisi
Yeni Aile: <Scissors Leap Ailesi>
 Bütün Scissors Leap elementleri şimdi yeni ayrı bir aile.
Gurup D
Minimum Gereklilikler: ADD---<Illusion Ailesi>
 Element HOPLAMA (Sekme) Olmadan uygulanmalıdır.
Açıklama: <Yatayda Bacak Dönüşü ile>:
 Dönüş(ler) (destek ve serbest bacak düz veya
bükülü olabilir) rotasyon boyunca öndeki serbest
bacağın topuğu ile yatayda yapılmalıdır. Bütün
element boyunca yatay pozisyonda topuğun
muhafaza edilmemesi sıradan Dönüş elementi
olarak nitelendirilir.
Hatırlatma:

<Vertical Split pozisyonu>
Değeri alabilmesi için, destek bacağının vertical çizgi de
(yere dik) olması gerekir.
Vertical Split
Değeri yok
UYGULAMA
Gurup A: ADD---<Özel Hatalar>
 “Wenson şekli” inişte direk olarak gösterilmiyorsa veya bacak desteklenmiyorsa: - 0.2 point
 Split’in bitiş pozisyonunda her iki el vücudun bir yanında yere yerleştiriliyorsa: - 0.5 point
Gurup B: ADD---< Özel Hatalar >
 Dönüşlü tüm Supports (Straddle, L, V) elementlerinde bitiş pozisyonu belirgin olarak (temiz)
gösterilmiyorsa: - 0.2 point
JUMPING JACK!
AEROBİK CİMNASTİK HABERLER – N° 4 – Ekim 2014

Group D: ADD---< Özel Hatalar >
Turn ve Illusion hareketleri süresince Kayma veya Hoplama: -0.2 puan
UYGULAMA İÇİN ÖZEL HATALAR
Güncelleme 4 Ekim 2014
Gurup A için Özel Hatalar
Omuzların üst kollarla aynı hizada
olmaması
Lateral ve hinge pozisyonunda
dirseklerin yönünün yanlış olması
Split’in bitiş pozisyonunda her iki
elin vücudun bir yanına
yerleştirilmesi
“Wenson şekli” inişte direk olarak
gösterilmiyorsa veya bacak
desteklenmiyorsa
Wenson’da, bacağın triceps kasının
üzerinden daha aşağıda olması /
desteklenmemesi
Açık bacak ya da kapalı bacak
devirlerde uzatma evresinde
kalçanın ileri sürülmemesi
Helikopterin başlangıç pozisyonu ile
aynı yönde bitirilmemesi
Helikopter de bitişte kol gergin
olması
High V Support elementlerde, sırtın
yere paralel olmaması
Elementlerde uçuş safhası
olmaması
Herhangi bir diğer vücut parçasının
yere teması
Gurup B için Özel Hatalar
Eller yerde düz değilse
Yanlış Straddle, L, V Pozisyonları
Bitiş pozisyonunun belirgin olarak
(temiz) gösterilmemesi
Herhangi bir vücut parçasının yere
temas etmesi ( her seferinde )
Horizontal Support Ailelerinde
vücut/ayakların yere paralel
olmaması
Hareketin en az 2 sn süresince
devam ettirilmemesi
0.1
0.2
0.1
0.2
0.3 0.5
0.2
0.5
0.2
0.2
0.2
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.1
0.1
0.2
0.3
0.5
0.2
0.2
0.5
0.1
0.3
Gurup C için Özel Hatalar
Tuck’ta dizlerin bel seviyesinde olmaması
Split aileleri, cossack, pike ve straddle’da
bacaklar yere paralel değilse
Scissors Kick elementlerinde önde ilk
savrulan bacak yere paralel değilse
Split ailelerinde bacaklar 1800den daha az
açıdaysa
“Wenson şekli” inişte direk olarak
gösterilmiyorsa veya bacak
desteklenmiyorsa
Bacaklar ve eller aynı anda yere
koyulmuyorsa
Butterfly sıçrama: vücut ve bacaklar yatayın
altındaysa
Gurup D için Özel Hatalar
Serbest ayağın yere teması ( her
seferinde )
Ayağın yatay düzlemde olmaması
İllüzyonda savrulan bacakla
beraber, dönüşün dikey düzlemde
tamamlamaması
Vertical split’in, dikey düzlemde
olmaması
Denge kaybı
İllüzyon ve dönüşlerde akıcılığın
(akış) eksikliği
İllüzyon ve dönüşte hoplama ve
kayma
İllüzyonda ekstra dönüş
Tamamlanmamış dönüşler
Dönüşün parmak ucunda
yapılmaması
Free vertical split pozisyonunda
bir elin yere değmesi
İllüzyon ve turn to vertical split’te:
vertical split pozisyonunda
ayakların yerden ayrılması
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.1
0.2
0.3
0.1
0.2
0.3
0.2
0.3
0.1
0.2
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.1
0.3
0.1
0.3
0.1
0.2
0.2
0.1
0.2
0.2
0.3
0.2
0.3
0.5
ARTİSTİK
ÖLÇEK Kullanımı İçin Hatırlatma:

<Aerobik İçerik> ve <Alan Kullanımı>
Eğer rutin IM ve IW için 9 AMP Bileşeninden daha az ve MP, TR, GR için 8 AMP Bileşeninden daha
az gösteriyorsa, Ölçekte maximum 1.5 puan (Yeterli) uygulanır.
<Sanatsallık>


0.5
Sanatsallık tanımına göre
Eğer rutin 1 DÜŞÜŞ gösteriyorsa, Ölçekte maximum 1.5 puan (Yeterli) uygulanır.
Eğer rutin 2 veya daha fazla DÜŞÜŞ gösteriyorsa, Ölçekte maximum 1.3 puan (Zayıf) uygulanır.
0.5
JUMPING JACK!
AEROBİK CİMNASTİK HABERLER – N° 4 – Ekim 2014

YAŞ GURUPLARI YARIŞMASI
EK 5, YAŞ GURUPLARI YARIŞMASINDA her bir kategoride KATILIMCI SAYISI’nın kesin olması için
kurallar tamamlanmıştır.
Yaş Gurupları için Senior’daki prensiplerin aynısı geçerli olacaktır. Aşağıdaki gibi:
Yarışmalar
World Championships
Senior
World Cups / Int’l Competitions
Yaş Gurubu 1 & 2
Yarışmalar
World Championships
World Cups / Int’l Competitions
Kategoriler
IM, IW, MP, TR
GR, AD, AS
IM, IW, MP, TR, GR
ELEME
Ülke başına 2
Ülke başına 1
Ülke başına 2
FİNAL
En iyi 8
En iyi 8
En iyi 8
Kategoriler
IM, IW, MP, TR
GR
IM, IW, MP, TR, GR
ELEME
Ülke başına 2
Ülke başına 1
Ülke başına 2
FİNAL
En iyi 8
En iyi 8
En iyi 8
AEROBİK CİMNASTİK FIG – DÜNYA YAŞ GURUPLARI YARIŞMASI PROGRAMI 2013 – 2016
YAŞ
KATEGORİLER
YARIŞMA PROGRAMI
YASAKLAR
MÜZİK SÜRESİ
ZORLUK ELEMENTİ
AKROBATİK
ELEMENT
YARIŞMA ALANI
ZORUNLU
ELEMENTLER
(2 Zorluk Elementinin
Kombinasyonu
olmadan uygulanmak
zorundadır)
İZİN VERİLEN
ELEMENT
PUANLARI
YER ELEMENTLERİ
PUSH UP’A İNİŞ
SPLİT’E İNİŞ
ELEMENT HAVUZU
LİFT SAYISI
KIYAFET
BAŞHAKEM
ULUSAL GELİŞİM
KATEGORİLERİ
9-11 YAŞ
Tekler, MP, TR, GR
YAŞ GRUBU 1
0.1 – 0.4
0.1 – 0.6
YAŞ GRUBU 2
12-14 YAŞ
15-17 YAŞ
IW, IM, MP, TR, GR
IW, IM, MP, TR, GR
• ULUSLARARASI YARIŞMALAR
- IM, IW, MP, TR, GR ELEMELER: her bir ülke ve her bir kategori
başına 2
FINAL: HER BİR KATEGORİDE en iyi 8
• WAGC (Dünya Yaş Gurupları Yarışması)
- IM, IW, MP, TR ELEMELERİ: her bir ülke ve her bir kategori başına 2
FINAL: HER BİR KATEGORİDE en iyi 8
- GR ELEME: 1 GR her bir ülke ve her bir kategori
FINAL: En iyi 8 GURUP
1 arm push up
1 arm push up
1 arm landing
1 arm support
1 arm support
1 arm landing
1 arm landing
1 dk 15 sn ( +/- 5 sn )
1 dk 30 sn ( +/- 5 sn )
6
8
10
A1 den A3 e 2 element
A1 den A6 ya 2 element (isteğe
A1 den A7 ye 2 element (isteğe
(isteğe bağlı)
bağlı)
bağlı)
7 X 7: IND – MP – TR
7 X 7: IM – IW – MP – TR
7 X 7: IM – IW
10 X 10: GR
10 X 10: GR
10 X 10: MP – TR – GR
4
4
4
A) PU
A) Wenson PU
A) Helicopter to split
B) Straddle Support
B) Straddle Support ½ turn
B) Straddle Support 1/1 turn
C) Air Turn
C) Tuck Jump 1/1 turn
C) Straddle Jump
D) Split through
D) Vertical Split
D) Full Turn to Vertical Split
Maksimum 4
0
Maksimum 1
Maksimum 5
Maksimum 1
Maksimum 1
Her gruptan 1 element
1 (İsteğe bağlı)
0.2 – 0.7
(isteğe bağlı olarak 1 element 0.8
puan)
Maksimum 5
Maksimum 2
Maksimum 2
0
1
FIG COP’a uygun
Hem kız hem de erkekler için
isteğe bağlı olarak vücuda
FIG COP’a uygun
FIG COP’a uygun
oturan şortlara ve taytlara
izin verilebilir.
2-4 A-Hakemi, 2-4 E- Hakemi, 2-D- Hakemi, 2-L- Hakemi, 1-T- Hakemi, 1-CJP
FIG Hakem Kuralları, FIG Teknik Kuralları ve Aerobik Cimnastik COP’a göre.
JUMPING JACK!
AEROBİK CİMNASTİK HABERLER – N° 4 – Ekim 2014
AEROBİK CİMNASTİK FIG – DÜNYA YAŞ GURUPLARI YARIŞMASI PROGRAMI 2013 – 2016
KESİNTİLER
YAŞ
ZORLUK
KESİNTİLERİ
(Her
seferinde 1.0 puan)
ULUSAL GELİŞİM KATEGORİLERİ
9-11 YAŞ

6 elementten fazlası

Zorunlu element: Eksik veya
Zorluk elementi ile kombinasyon

Eksik grup (uygulanmayan)

4 den fazla yer elementi

Element değerinin 0.4 puandan
fazla olması

1 arm support elementi yapılırsa

PU / 1 arm PU iniş elementinin
yapılması

1’den fazla split’e iniş hareketi

Element tekrarı










CJP
KESİNTİLERİ
(Her
seferinde 0.5 puan)


Lift(ler) uygulaması
Akrobatik Element Uygulaması
(A4den A7 ye)


YAŞ GRUBU 1
12-14 YAŞ
8 elementten fazlası
Zorunlu element: Eksik
veya Zorluk elementi ile
kombinasyon
Eksik grup
(uygulanmayan)
5 den fazla yer elementi
Element değerinin 0.6
puandan fazla olması
1 arm support elementi
yapılırsa
1 arm PU iniş
elementinin yapılması
1’den fazla PU’a iniş
hareketi
1’den fazla split’e iniş
hareketi
Element tekrarı
1 Lift den fazlası
Akrobatik Element
Uygulaması (A7)

YAŞ GRUBU 2
15-17 YAŞ
10 elementten fazlası
Zorunlu element: Eksik veya
Zorluk
elementi
ile
kombinasyon
Eksik grup (uygulanmayan)
5 den fazla yer elementi
Element değerinin 0.8 puan
olan 1’den fazla element
yapılması
Element değerinin 0.9 puan
veya daha fazla olması
1 arm PU iniş elementinin
yapılması
2’den fazla PU’a iniş hareketi
2’den
fazla split’e
iniş
hareketi
Element tekrarı

1 Liftten fazlası veya azı









 FIG DÜNYA KUPASI TAKVİMİ 2015
 27 Şubat / 01 Mart: World Cup 2015 Cat. B, Cantanhede (POR)
 4 Nisan / 5 Nisan: World Cup 2015 Cat. B, Tokyo (JPN)
 02 Mayıs / 3 Mayıs: World Cup 2015 Cat. B, Borovets (BUL)
Mireille GANZIN,
AER TC President,
Tammy YAGI-KITAGAWA
AER TC Secretary
Download

Türkçe