ÖĞRENCİ KLÜPLERİ
SİRUS Kolej’inde düzenlenen sosyal etkinliklerle öğrencilerin kültür ve sanat ve spor dallarında bilgi ve
becerilerini artırmaları ve özgüvenlerini pekiştirmeleri ve gelecek sosyal yaşantılarına hazırlanmaları
sağlanmaktadır. Öğrenci kulüplerinin amacı, öğrencilerimizin yeteneklerini değişik alanlarda
keşfedebilmelerini ve geliştirebilmeleri için imkân tanımaktır.
Art & Craft
Gençlerde sanat kültürü oluşturmak ve geliştirmek; ebru, kolaj - akrilik - vitray - baskı aktiviteleriyle
yaratıcılıklarının gelişmesini desteklemek el becerisini en üst düzeye çıkarmak, sanatı seven bireyler
yetiştirmek, sanatın işlevlerinden yararlanarak sosyal, kültürel, eğitsel, paylaşımcı ve katılımcı kişilik
oluşturmak; nitelikli bakış açısı ve eleştirel düşünceyi geliştirmeden yararlanarak çağdaş bir kulüp
eğitimi programı meydana getirme amacı hedeflenmiştir.
Drama Kulübü
Tiyatro sanatını sevdirmek, tiyatro izleme alışkanlığı kazandırmak ve öğrencilerimizin tiyatral
yeteneklerini sergilemek, kendini bu konumda ifade etmek amacıyla kurulmuştur. Bu kulüpte,
çocuklarımızın kültür yapımızı araştırmalarını, yurdumuzun değişik yörelerindeki kültürel özellikleri
fark etmelerini amaçlıyoruz. Drama ile öğrencilerimizin kendilerini ifade etmelerini ,tiyatro sanatına
ilgi duymalarını ve tiyatro izleme alışkanlığı kazanmalarını hedefliyoruz. Kulübe ilkokul öğrencilerimiz
katılmaktadır.
Mad Science
Merak uyandırmak, uzay bilimine karşı ilgi uyandırarak kullanılan teknolojilerin günlük yaşamımızdaki
yerini öğrenmelerine olanak sağlamak; dünyanın hareketlerini, mıknatıs ve önemini kavramak ,
model roketleri incelemek . “Mad Science” Kulübü olarak fen, doğa ve uzay konularında yapılan
deney çalışmalarımızla Yıl Sonu Bilim Şenliğimize hazırlanmak.
İngilizce Drama Kulübü
Kulübün amacı; öğrencileri İngilizce konuşmak için cesaretlendirmek, öğrencilerin kendilerine
güvenlerini arttırmak ve çeşitli alanlardaki yeteneklerini geliştirmek, İngilizce öğrenim sürecine
katkıda bulunmak, öğrencileri tiyatro ile ilgili kalıplar ve tekniklerle tanıştırmak, tiyatroda kültürel
farkındalık yaratmaktır.
Modern Dans
Kulübün amacı; ritim duygusunu geliştirip, değişik ritimler ve müzik eşliğinde, estetik bir şekilde
vücudu çok yönlü kullanmayı, çeşitli duygu ve konuların vücut ile ifade edilebilmesini öğrenerek
yaratıcılığı, vücuda hâkimiyeti ve estetiği geliştirmektir.
Kulüp çalışmaları;
• Dansın ve modern dansın tarihsel gelişimi ve önemi, ritim duygusunu geliştirici davranışlar.
• Yürüme, koşma, dönüş, hoplama ve galop gibi temel çalışmaların verilmesi, müzik ve ritim eşliğinde
vücut bölümlerinin uyumunu içeren çalışmalar.
• Belli vücut bölümlerini ve tüm vücudu kapsayan yumuşak ve sert hareket tekniklerinin verilmesi.
• Belli duygu ve konuların vücut ile ifade edilebilmesi. Dinamik ve statik hareketlerin verilmesi.
• Yerde yatarak, oturarak ve ayakta yapılan hareketler ve bunlarla ilgili bağlantıların verilmesi.
İspanyolca Kulübü
Eğer bir insanla anladığı dilde konuşursanız beynine hitap edersiniz, eğer kendi dilinde konuşursanız
kalbine hitap edersiniz.
Nelson Mandela
İspanyolca, bugün dünya nüfusunun yarısından fazla insanın kullanmakta olduğu en güzel ve melodik
dillerden birisidir. Zarif ve kulağa hoş gelen ve ezberlemesi oldukça kolay olan bir dildir. İspanyolca
dili, çocuğunuzun daha duygusal ve sosyal olmasına yardım eder. Ayrıca diğer yabancı dillerin
öğrenilmesi için onlara çok iyi bir temel sağlar.
Kulübümüzde çocuklar derste öğrendikleri bilgileri kullanarak ürünler ortaya koyar. İspanyolcayı
şarkılar söyleyerek, tiyatrolar sergileyerek, pano çalışmaları, kısa skeçler yaparak öğrendikleri bilgileri
pekiştirirler
Müzik Kulübü
Geleneksel kültürün öğretimi, yaygınlaştırılması ve sürekliliğinin sağlanması yanında öğrencilerimizin
toplu çalışma yapmalarını ve bireysel özelliklerinin geliştirilmesini amaçlayan kulübümüzde; Müziğin
teorik yapısı, icra birimleri, çalgı ve özellikler gibi konular, koro etkinliği biçiminde uygulamalı olarak
verilir.
Satranç Kulübü
Kulübün amacı; öğrencilerimize satrancı sevdirmek; satranca karşı ilgilerini uyandırarak, matematiğe
karşı olumlu tutum oluşturmalarını sağlamak ve hayal güçlerini geliştirmektir.
Mad Science Kulübü
Fen materyalleri ile donatılmış laboratuvarımızda yapılmaktadır. Öğrenci kazanımlı, öğretmen ve
öğrencinin birlikte aktif olduğu, öğrencinin bilgiye kendisi keşfederek ulaşabildiği bilimsel sürecin
gerçekleşmesini ön planda tutarak çalışmaların sürdürüldüğü kulüp faaliyetidir.
Bilişim
"Bilişim kulübünde öğrenciler, bilgi ve becerilerine uygun olarak projeler hazırlayıp, üretmekte;
öğrendikleri bilişim teknolojilerini günlük hayatta kullanma fırsatını yakalamaktadırlar. Kulüp
çalışmalarımızın temel amacı;
Öğrencileri teknolojiye yakınlaştırmak,
Kendilerine güveni artırmak,
Bağımsız olarak sunum ve tasarım hazırlamak ve sunmak,
ÖĞRENCİ KLÜPLERİ
ART&CRAFT
EMİNE YILDIRIM
DRAMA
FERSAT ÖZDUMAN
MERVE DEĞİRMENCİ
MAD SCIENE
DERYA DEMİR
ŞEVKET YILDIRIM
İNGİLİZCE TİYATRO
BANU ÖZDOĞAN
KÜBRA CANITEZ
MODERN DANS
OLESYA KARA
BEATA İNEABA
İSPANYOLCA TİYATRO
SELDA DAVASLIGİL
HANDAN ÖZDEŞ
MUZİK
CANAN SEVİNÇ
REZZAN KASAPOĞLU
SATRANÇ
ELA AĞIN
BİLİŞİM
TURAN TURANOĞLU
İsim- Soyisim:
Sınıf:
Tercih Edilen Kulüpler:
1._______________________________________
2. _______________________________________
3. _______________________________________
Download

ÖĞRENCİ KLÜPLERİ