Geçmişin ışığı
geleceğimizi aydınlatır…
Solenne bundan tam 40 yıl önce yolculuğuna başladı . Bugün sahip olduğumuz en önemli
değerlerden biri tecrübe! Önce küçük bir marangoz atölyesinde yeşeren umutlar; ilerleyen
yıllarda kararlılık ve mükemmele ulaşma çabasıyla hızla büyüyen bir şirket. 1974 yılında
kurulan Solenne bugün sektörün önde gelen markalarından biri olmanın gururunu yaşıyor.
Yaşamdan ve doğadan ilham alan bakış açısıyla üretme ve en iyiye ulaşma tutkumuz
her gün tazeleniyor.
The spark of past
illuminates the future...
The journey of Solenne started 40 years ago. Today having such experience that we mostly value! It all
started in a small workshop with the dreams of a young carpenter; and kept steady as the years went by
supported by stability and precision to become a fast growing company!...established in the year 1974 and
today has the pride of becoming one of the leading companies in the sector.
In the light of this view and as a natural result of our continuous success our ambition to become the best
in the industry is growing more on every passing day.
ÜST DÜZEY YÖNETİCİ / MANAGER (6-69 )
TOPLANTI MASALARI / MEETING TABLES (72-79)
BANKO / RECEPTION (82-83)
TV ÜNİTELERİ / Tv UNITS (84-85)
TAMAMLAYICI ÜRÜNLER / COMPLEMENTARY PRODUCTS (86-87)
TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DETAILS (88-96)
4
ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
MANAGER
erva (6) - falcon (10) - toronto (14) - storm (18) - rossi (22)
flame (26) - infinity (30) - oslo (34) - retro (38) - paris (42)
sydra (46) - arte (50) - quadro (54) - natura (58) - troy (62)
carbon (66)
6
erva
8
erva
Bazen alışılmışın dışına çıkmak
yeni maceraların yolunu açar. İş
hayatınızda yenilikçi çözümlere
yer verin! Erva’nın ilk anda göze
çarpan estetiği ofisinizi saracak.
Yenilikler hayatınızı zenginleştirir
Changes enrich your life.
Sometimes a new adventure comes
when you break the usual. Give a
modern dimension to your work life! A
model that catches the eye like Erva
is just adequate for that.
Teknik Detay/Technical Details 84
10
FALCON
12
falcon
İnovasyon zihinde başlar!
Innovation is inspired by your mind first!
Neden
alışkanlıklarımızdan
vazgeçemiyoruz?
İhtiyaçlarımız farklıysa;
neden çözümlerimiz
aynı olsun? Falcon’un
dinamik tasarımı ve
özenli kombinasyonu
ofisinizin ambiyansını
değiştirecek!
Why do we tend to stay
as we used to? Do we
have to always use the
same methods to find
solutions, if our needs
vary..? With the dynamic
design and smart
combination of Falcon
you will find the new
ambiance that you seek.
Teknik Detay/Technical Details 84
14
TORONTO
16
toronto
Kimliğinizle bütünleşen yorumlar!
Integrates with your identity!
Kurumsal kimliğinizle ve duygularınızla uyumlu
mekanlar yaşamınızı kolaylaştırır. İş hayatında
bir adım önde olmanın yolu; çalışma ortamınızı
doğru bir fiziksel tasarımla bütünleştirmekten
geçer. Toronto keskin ve karakteristik çizgileriyle
ofisinize güç katar.
Leading your way to find your suitable place and
find your corporate identity in the business world.
The way to be always step ahead in your business
is a design that suits the right work environment in
everyway. Toronto excels your energy with a sharp
and characteristic design.
Teknik Detay/Technical Details 84
18
STORM
20
storm
Başarıya giden yolda seçimler önemlidir.
Reaching success starts by choosing the right way!
Ofisinizin karakteri iş yaşamınızın
yönünü belirler. Size düşen;
kolayca ulaşabileceğiniz
doğrulara zamanında sahip
olmak ve hayatınıza uyarlamaktır!
Storm’un hareketli ve ergonomik
yapısı işinize heyecan katar!
Your office reflects your character
and hints for your work route. To
easily take control of your time and
workspace, to find what fits your
work is your decision! The mobile
and ergonomic design of Storm will
add action to your work environment!
Teknik Detay/Technical Details 85
22
ROSSI
24
Ofis tasarımlarınızı iç dünyanızın aynası,
düşüncelerinizin yansıması olarak da
düşünebilirsiniz. Ofisiniz hakkınızda çok şey
anlatır! Rossi’nin modern ve estetik görüntüsü
işinizdeki kararlılığı açığa çıkarır.
The design of your office is the mirror of your
business; or reflection of your thoughts. Your office
tells a lot of who you are! Rossi with its modern and
aesthetic design shows the consistency of your work.
Teknik Detay/Technical Details 85
26
FLAME
28
flame
Başarı duygusu; düşüncelerimizi pozitif enerjiyle
harmanladığımız sürece güçlenir. Flame’in dengeli ve
kararlı çizgileri enerjinizi arttıracak. Ofisinizdeki heyecan
hiç eksilmeyecek!
With a sense of success; to support your thinking with positive
energy. The well-balanced and constant design of Flame will
increase your energy. Push the enthusiasm always to the
max!
Pozitif düşüncenin
gücüne inanın!
Trust the power of
positive thinking!
Teknik Detay/Technical Details 85
30
INFINITY
32
infinity
Değişimin keyfini çıkarın!...
Enjoy the change!
Modern zamanların üzerinde çok düşünülen kavramı
değişim; tüm dünya için kaçınılmaz! Değişimin gücü; doğru
yöntemlerle uygulandığında sizi daha iyiye götürecek.
Infinity, ofisinizdeki değişimin en değerli halkası olacak.
A concept to show the changes that suit our modern times; to go
with the inevitable global change that surrounds us!
The power of change will help getting you to the right managing
method. Infinity, the unique and valuable changes to your office.
Teknik Detay/Technical Details 86
34
OSLO
36
oslo
Güçlü bir asalet duygusu!
A proud sence of nobility
Siyahın baskın gücü asaleti simgeler!
Kullanıldığı her ortamı zenginleştiren
bu büyülü renk ofisinizin havasını
değiştirecek. Oslo; karizması ve
sağlam karakteriyle gücünüzü
tamamlayacak!
The dominance of black
symbolizes nobility! It fits every
work environment with this
charming color that gives an
everchanging mood to your
office. OSLO will complete your
power with its charisma and solid
character.
Teknik Detay/Technical Details 86
38
RETRO
40
retro
Geçmişten gelen duygusallık, bugünkü teknoloji
ve estetik anlayışı! Enerjisiyle sizi büyüleyen,
zamansız tasarımlar! Retro; şık çizgileriyle
alıştığınız rahatlık hissinin ötesinde bir keyif!
The feeling of the past, together with the
technology and aesthetic vision of the moment!
There are designs for everytime that charms
you with its energy! Retro an elegant design
that is beyond comfort!
Geçmişten günümüze
şık çizgiler…
From the past to our
present in an elegant way...
Teknik Detay/Technical Details 86
42
PARIS
44
paris
Hikayelerimizi deneyimlerimiz oluşturur!
Our experiences create our stories
Deneyimler başlı başına insan hikayeleridir.
Yaşanmışlıklar üzerine inşa edilen başarı gerçektir!
Paris; ofisinizde değerli deneyimler için eşsiz bir
ortam sunar. Başarıya ulaşan hikayelerin yaşanacağı
mekanları oluşturmak sizin elinizde!
Experiences by themselves are human stories.
Success is always built on real life experience!
Paris; offers your office a unique environment of a
different experience. It is in your hands to live the story
of the happy ending!
Teknik Detay/Technical Details 87
46
SYDRA
48
sydra
Motivasyon bir adım ileriye taşır!
A motivating step forward.
Zamanımızın önemli bölümünü ofislerimizde
geçiriyoruz. Yaşam alanlarımızı seçmek
ve doğru kullanmak duygusal yönden de
büyük önem taşıyor. Sydra’nın farkı hemen
hissedilen tasarımı motivasyonunuzu arttırır,
sizi bir adım ileriye taşır.
We spend a lot of time in our workplace. To
choose our living environments in the right
way has a great emotional meaning. The
distinction of Sydra shows immediately with
a design to add to motivation, it is your way
forward. Teknik Detay/Technical Details 87
50
ARTE
52
İş yaşamında başarının anahtarlarından
biri hedef belirlemektir. Hedeflere
ulaşıldıkça insanı saran üstünlük
duygusu yeni hedeflere ulaşmanın
yolunu açar. Arte; klasik ve modern
anlayışı birleştiren çizgileriyle size eşsiz
bir çalışma ortamı sunar. Daha iyisine
sahip olmak için daha fazla beklemeyin!
The key to a successful business is to define
your goal. On your road some new ways to
reach your goal shows up. Arte; a design that
combines classic and modern styles provides
you with a unique work environment. Don’t
wait any more to have the better!
arte
Hedefler başarıyı tetikler!
Targets inspire success!
Teknik Detay/Technical Details 87
54
QUADRO
56
quadro
Ofisinizin karizması önemlidir!
Charisma of your office is important ...
Gücünüzü yansıtan tasarımlar ofis ortamınızı
zenginleştirir. Quadro’nun benzersiz
tasarımı; ofisinizdeki güç ve denge hissini
yoğunlaştıracak. Farklı olmanın keyfinden
vazgeçemeyeceksiniz!
Designs that reflect your power enrich your working
environments. The design of Quadro is comparable
to nothing else; it gives a sence of power and
balance. Don’t wait to feel the difference!
Teknik Detay/Technical Details 88
58
NATURA
60
natura
Çözüm odaklı fikirler hayatınızı zenginleştirir, ilerlemenizi hızlandırır.
İş ortamınıza farklı bakış açılarıyla müdahale eden farklı dokunuşlar
hayal gücünüzü tetikler, işinize heyecan katar. Natura’nın doğal estetiği
ofisinizin doğal gücü olacak!
Touches inspired by nature
Bright ideas change your lives, speeds up your way forward. It opens a new
vision and triggers strong inspiration. The natural aesthetics of Natura gives a
natural strength to your office!
Doğadan esinlenen
yaklaşımlar…
Touches inspired by nature
Teknik Detay/Technical Details 88
62
TROY
64
Değişimin baş döndürücü
hızı, bildiklerimizin sürekli
eskimesi anlamını da
taşır. Bilgiyi kontrol etmeyi
başarabilenler; yeniliklere
ayak uydurabilenlerdir.
Troy; sürekli yenilenmenin
esintilerini ofisinize taşıyacak!
In the vast pace of change, our
knowledge constantly becomes old.
To refresh your knowledge; you
need to keep pace with innovation.
Troy; will bring reflections of
innovation to your office!
troy
Sonsuz bir yenilenme
duygusu…
The feeling of everchange...
Teknik Detay/Technical Details 89
66
68
Işıltılı bir gelecek için…
For a brighter future...
İşinizin geleceği için sağlam adımlar atın!
Kentin ışıklarından ilham alan Carbon;
geleceğin ofisleri için! Modern çizgiler ve ilk
bakışta etkileyecek güven hissi, iş yerinizin
değerini arttıracak!
Add a solid support to future of your business!
Carbon that is inspired of city lights is for the
future offices! Modern lines and assuring
feeling from the first moment that you have a
merit work place.
carbon
Teknik Detay/Technical Details 89
70
TOPLANTI MASALARI
MEETING TABLES
erva (72) - orca (73) - zeus (74) - toronto (75) - rossi (76) - troy (77)
carbon (78) - akzo (79) - akzo (Derili-With Leather) (79)
72
toplantı masaları / meeting tables
erva
Teknik Detay/Technical Details 94
orca
Teknik Detay/Technical Details 94
74
toplantı masaları / meeting tables
zeus
Teknik Detay/Technical Details 94
toronto
Teknik Detay/Technical Details 94
76
toplantı masaları / meeting tables
troy
rossi
Teknik Detay/Technical Details 94
Teknik Detay/Technical Details 95
78
toplantı masaları / meeting tables
akzo
carbon
Teknik Detay/Technical Details 95
akzo
(derili - with leather)
Teknik Detay/Technical Details 95
80
BANKOLAR / RECEPTIONS
sirus (82) - pedesa (83)
TV ÜNİTELERİ / Tv UNITS
kios (84) - vento (85) - joy (85)
TAMAMLAYICI ÜRÜNLER
COMPLEMENTARY PRODUCTS
rosa - linda - serra, tekli&ikili askılık (single&double hanger) (86)
swan - kablo taşıyıcı (cable holder) - kürsü (rostrum) (87)
ahşap priz seti (wooden socket box) - alüminyum priz seti
(aluminium socket box) - sümen (pad) (87)
sehpa (coffee table) (87)
82
Bankolar / Receptions
pedesa
sirus
Teknik Detay/Technical Details 96
pedesa
84
Tv üniteleri / Tv units
joy
vento
kios
Teknik Detay/Technical Details 96
86
Tamamlayıcı Ürünler / complementary products
swan
rosa
linda
kablo taşıyıcı
cable holder
serra
Teknik Detay/Technical Details 96
kürsü / rostrum
tekli askılık
ikili askılık
single hanger double hanger
sümen / pad
ahşap priz seti
wooden socket box
sümen / pad
alüminyum priz seti
aluminium socket box
sehpa / coffee table
88
üst düzey yönetici / exclusive manager
erva
masa /desk
etajer/side table
konsol/console
sehpa/coffee
sehpa
table
coffee table
toplantı/meeting
storm
masa tablası
desk top
etajer/side table
keson/drawer
konsol/console
STR-E-220
220 x 60 x 61
STR-KSN-100
100 x 85 x 61
STR-DK-250
250 x 47 x 86
sehpa/coffee
table
duvar ünitesi
wall unit
K1
K1
K3
K2
G3
G2
ERV-M-245
245 x 105 x 77
ERV-E-117
117 x 52 x 77
ERV-DK-244
244 x 50 x 97
ERV-S-58
58 x 58 x 40
ERV-BS-110
110 x 58 x 40
G1
falcon
masa tablası
desk top
etajer/side table
keson/drawer
konsol/console
sehpa
coffee table
ERV-TM-210
210 x 116 x 77
ERV-TM-270
270 x 116 x 77
duvar ünitesi
wall unit
K1
L1
STR-M-230
230 x 110 x 75
L2
KNG-288
288 x 34 x 214
STR-BS-100
100 x 100 x 45
rossi
STR-S-100
100 x 60 x 45
sehpa
sehpa
coffee table
coffee table
ROS-DK-245
245 x 49 x 92
ROS-S-60
60 x 57 x 42
ROS-BS-99
99 x 57 x 42
etajer/side table
keson/drawer
konsol/console
FLA-E-100
100 x 60 x 75
FLA-KSN-45
45 x 45 x 64
FLA-DK-230
230 x 51 x 134
masa /desk
etajer/side table
konsol/console
ROS-M-250
250 x 100 x 77
ROS-E-100
100 x 55 x 77
masa /desk
FLA-M-209
209 x 100 x 75
toplantı/meeting
K1
K3
K2
L1
L2
toronto
FAL-M-230
230 x 110 x 75
(Sağ/right
Sol/left)
FAL-E-220
220 x 60 x 60
(Sağ/right
Sol/left)
FAL-KSN-100
100 x 60 x 60
masa /desk
etajer/side table
konsol/console
FAL-DK-254
254 x 48 x 86
FAL-S-100
100 x 60 x 45
FAL-BS-100
100 x 100 x 45
sehpa
sehpa
coffee table
coffee table
KNG-288
288 x 34 x 214
G3
G2
ROS-TM-246
246 x 110 x 79
G1
toplantı/meeting
flame
sehpa
coffee table
sehpa/coffee table
K1
K3
K2
G3
G2
TOR-M-240
240 x 100 x 77
TOR-E-101
101 x 48 x 77
TOR-DK-240
240 x 48 x 97
TOR-S-58
58 x 58 x 43
TOR-BS-110
110 x 61 x 41
Kaplama renkleri / cover colors
K2: zeytin
L1
L2
FLA-S-100
100 x 60 x 45
TOR-TM-300
300 x 120 x 77
G1
K1: ovenkhol
TOR-TM-240
240 x 120 x 77
K3: teak
Lake Renkleri / Lacquer colors
K4: abanoz
L1: beyaz
L2: siyah
Gofrato Renkleri / Lacquer colors
Kaplama renkleri / cover colors
G1: beyaz
K1: ovenkhol
G2: siyah
G3: antrasit
K2: zeytin
K3: teak
Lake Renkleri / Lacquer colors
K4: abanoz
L1: beyaz
L2: siyah
Gofrato Renkleri / Lacquer colors
G1: beyaz
G2: siyah
G3: antrasit
FLA-BS-100
100 x 100 x 45
90
üst düzey yönetici / exclusive manager
infinity
masa /desk
etajer/side table
konsol/console
sehpa/coffee table
sehpa
coffee table
duvar ünitesi
wall unit
paris
masa /desk
etajer/side table
keson/drawer
konsol/console
PRS-M-220
220 x 104 x 77
PRS-M-250
250 x 104 x 77
PRS-E-110
110 x 60 x 77
PRS-KSN-45
45 x 45 x 64
PRS-DK-253
253 x 40 x 87
masa /desk
etajer/side table
keson/drawer
konsol/console
SYDR-M-230
230 x 100 x 77
SYDR-E-130
130 x 46 x 77
SYDR-KSN-45
45 x 45 x 64
SYDR-DK-230
230 x 50 x 95
masa /desk
etajer/side table
konsol/console
ART-M-230
230 x 110 x 75
ART-E-125
125 x 56 x 75
ART-DK-226
226 x 56 x 105
sehpa/coffee
table
duvar ünitesi
wall unit
K4
K1
K2
G3
G2
K3
INF-M-250
250 x 100 x 76
INF-E-110
110 x 50 x 76
INF-DK-253
253 x 40 x 86
INF-S-55
55 x 55 x 45
INF-BS-100
100 x 50 x 41
INF-DV-284
284 x 53 x 212
L1
L2
G1
oslo
masa /desk
etajer/side table
keson/drawer
konsol/console
sehpa
coffee table
duvar ünitesi
wall unit
sydra
PRS-S-100
100 x 65 x 46
PRS-BS-100
100 x 100 x 46
PRS-DV-284
284 x 53 x 212
sehpa/coffee
sehpa/coffee
table
table
SYDR-S-70
70 x 50 x 40
SYDR-BS-120
120 x 60 x 40
K4
K3
L1
L1
L2
retro
OSL-M-220
220 x 110 x 75
OSL-M-250
250 x 110 x 75
masa /desk
etajer/side table
keson/drawer
OSL-E-110
110 x 60 x 75
OSL-KSN-45
45 x 45 x 64
konsol/console
OSL-DK-253
253 x 40 x 87
sehpa
sehpa
coffee table
coffee table
OSL-S-111
111 x 60 x 45
OSL-BS-110
110 x 110 x 45
OSL-DV-275
275 x 53 x 208
L2
arte
sehpa/coffee
sehpa/coffee
table
table
ART-S-75
75 x 75 x 40
ART-BS-120
120 x 75 x 40
K1
K2
K1
G3
G2
G1
RTR-MEK-242
242 x 208 x 75
(Sağ/right, Sol/left)
Kaplama renkleri / cover colors
K1: ovenkhol
K2: zeytin
K3: teak
RTR-DK-249
249 x 50 x 90
RTR-S-60
60 x 60 x 46
Lake Renkleri / Lacquer colors
K4: abanoz
L1: beyaz
L2: siyah
L1
RTR-BS-105
105 x 60 x 41
L2
Gofrato Renkleri / Lacquer colors
Kaplama renkleri / cover colors
G1: beyaz
K1: ovenkhol
G2: siyah
G3: antrasit
K2: zeytin
K3: teak
Lake Renkleri / Lacquer colors
K4: abanoz
L1: beyaz
L2: siyah
Gofrato Renkleri / Lacquer colors
G1: beyaz
G2: siyah
G3: antrasit
92
üst düzey yönetici / exclusive manager
quadro
masa /desk
keson/drawer
etajer/side table
konsol/console
sehpa
sehpa/coffee table
coffee table
Duvar ünitesi
wall unit
troy
masa /desk
etajer/side table
konsol/console
sehpa/coffee table
toplantı/meeting
TRY-M-220
220 x 100 x 75
TRY-E-110
110 x 55 x 56
TRY-DK-222
222 x 45 x 80
TRY-S-70
70 x 50 x 45
TRY-TM-220
220 x 100 x 75
masa /desk
etajer/side table
keson/drawer
konsol/console
sehpa/coffee table
CRB-M-240
240 x 104 x 76
CRB-E-105
105 x 64 x 76
CRB-KSN-45
45 x 45 x 64
CRB-DK-255
255 x 54 x 105
CRB-S-76
76 x 76 x 45
K1
K1
K2
K2
G3
G3
G2
QDR-M-277
277 x 110 x 80
QDR-E-125
125 x 52 x 80
QDR-DK-250
250 x 42 x 80
QDR-S-58
58 x 58 x 43
QDR-BS-116
116 x 60 x 42
QDR-DV-282
282 x 47 x 195
G2
G1
G1
natura
masa /desk
etajer/side table
konsol/console
sehpa/coffee table
sehpa/coffee table
carbon
L1
K1
NTR-M-235
235 x 110 x 75
NTR-E-130
130 x 50 x 75
NTR-DK-225
225 x 50 x 80
NTR-S-70
70 x 70 x 40
NTR-BS-120
120 x 75 x 40
L2
sehpa
coffee table
CRB-BS-130
130 x70 x 45
Kaplama renkleri / cover colors
K1: ovenkhol
K2: zeytin
K3: teak
Lake Renkleri / Lacquer colors
K4: abanoz
L1: beyaz
L2: siyah
Gofrato Renkleri / Lacquer colors
G1: beyaz
G2: siyah
G3: antrasit
Kaplama renkleri / cover colors
K1: ovenkhol
K2: zeytin
toplantı
meeting
CRB-TM-268
268 x 130 x 76
Lake Renkleri / Lacquer colors
L1: beyaz
L2: siyah
Gofrato Renkleri / Lacquer colors
G1: beyaz
G2: siyah
G3: antrasit
94
Bankolar - Toplantı masaları / Receptions - Meeting tables
toplantı masaları / meeting tables
zeus
K4
troy
L1
K3
K1
L2
K1
carbon
K2
L1
ZEU-TM-130
130 x 130 x 75
ZEU-TM-185
185 x 130 x 75
ZEU-TM-260
260 x 130 x 75
ZEU-TM-320
320 x 130 x 75
TRY-TM-220
220 x 100 x 75
orca
K4
akzo
L1
K3
akzo derili/ with leather
K1
L2
K2
K1
K1
K3
K2
K4
ORC-TM-170
170 x 130 x 75
ORC-TM-250
250 x 130 x 75
ORC-TM-300
300 x 130 x 75
CRB-TM-268
268 x 130 x 76
L2
G3
G2
L2
K4
AK-TM-R-120
120 x 120 x 75
ORC-TM-360
360 x 130 x 75
L1
K3
G1
AK-TMD-R-120
120 x 120 x 75
(Sağ/right
Sol/left)
pedesa
erva
K1
toronto
rossi
K1
K2
K1
G3
G2
ERV-TM-270
270 x 116 x 77
G1
TOR-TM-240
240 x 120 x 77
G3
G2
G1
G2
K2
G1
PD-BNK-150
150 x 83 x 98
G3
G2
TOR-TM-300
300 x 120 x 77
G3
K2
K2
ERV-TM-210
210 x 116 x 77
K1
G1
ROS-TM-246
246 x 110 x 79
PD-BNK-1-197
PD-BNK-2-340
340 x 101 x 116
(Sağ/right, Sol/left)
197 x 101 x 116
sirus
K4
L1
K3
L2
SIR-BNK-160
(Sağ/right, Sol/left)
SIR-BNK-320
320 x 83 x 116
160 x 83 x 116
Lake Renkleri / Lacquer colors
Kaplama renkleri / cover colors
K1: ovenkhol
K2: zeytin
K3: teak
K4: abanoz
L1: beyaz
L2: siyah
Gofrato Renkleri / Lacquer colors
Kaplama renkleri / cover colors
G1: beyaz
K1: ovenkhol
G2: siyah
G3: antrasit
K2: zeytin
K3: teak
Lake Renkleri / Lacquer colors
K4: abanoz
L1: beyaz
L2: siyah
Gofrato Renkleri / Lacquer colors
G1: beyaz
G2: siyah
G3: antrasit
96
TV Üniteleri / Tamamlayıcı Ürünler / TV Units / Complementary products
kios
G3
K1
G2
K2
G1
KIO-TV-165
165 x 45 x 198
KIO-TV-1-226
226 x 45 x 198
vento
K4
KIO-TV-2-286
286 x 45 x 198
joy
L1
K3
L2
L1
K4
K1
K3
L2
VNT-TV-170
170 x 54 x 180
linda
JOY-TV-222
222 x 51 x 178
rosa
swan
Serra
K1
K2
K1
K3
K1
K2
K4
K3
K2
K4
K3
kürsü
rostrum
K4
G3
G2
G1
L1
L1
L2
L1
L2
G3
ahşap priz seti
wooden socket box
L2
SER-L-40
40 x 33 x 50
G3
G2
G2
G1
LND-OBJ-180
180 x 35 x 160
L1
L2
G3
G2
G1
RS-OBJ-180
180 x 37 x 160
SW-PLK-46
46 x 40 x 178
alüminyum priz seti
aluminium socket box
G1
KRS-101
68 x 50 x 130
QDR-S-58
58 x 58 x 43
sümen / pad
askılık tekli
single hanger
askılık ikili
double hanger
G3
G2
NTR-SUM-110
110 x 60 x 1.5
G1
G3
G3
G2
G2
G1
L1
APK
31.5 x 13.5 x 8.5
K1: ovenkhol
K2: zeytin
K3: teak
Lake Renkleri / Lacquer colors
K4: abanoz
L1: beyaz
L2: siyah
L1
L2
CRB-SUM-110
110 x 60 x 1.5
MPK
25 x 9.5 x 10
Kaplama renkleri / cover colors
G1
L2
ASK-1
ASK-2
Gofrato Renkleri / Lacquer colors
G1: beyaz
G2: siyah
G3: antrasit
Download

Solenne-Exculusİve