NEOS LED
H
L1
L2
B
Neos 1 LED
100 mm
325 mm
360 mm
320 mm
Neos 2 LED
140 mm
390 mm
441 mm
398 mm
Neos 3 LED
160 mm
520 mm
600 mm
500 mm
NEOS LED
Tri veličine
30 / do 80 / do 96 LEDioda
IP 66
IK 08
Neos 1 i 2 LED: Statička monohromatska i
dinamička verzija
Neos 2 i 3 LED: Sistem LensoFlex2® fleksibilna fotometrija
Jednostavna montaža
Nepotrebno održavanje
Boja: RAL 7035
Bilo koja RAL ili AKZO boja dostupna na
zahtev
Acquario Romano – Rim, Italija
Projektori popularne familije Neos, opremljeni LED tehnologijom,
namenjeni su prvenstveno primeni u dekorativnom osvetljenju. Za razliku
od verzije sa tradicionalnim izvorima, Neos LED omogućuje kreativnu
primenu boja i dinamičkih efekata u osvetljenju fasada i spomenika.
Projektor Neos 1 LED je opremljen sa 30 dioda, a Neos 2 LED sa 80
dioda. Oba su na raspolaganju u statičkoj monohromatskoj (diode toplo
bele, hladno bele, neutralno bele, crvene, zelene, plave ili narandžaste
boje) i dinamičkoj verziji (kombinacija crvene, zelene i plave boje za
Neos 1 i crvene, zelene, plave i bele ili narandžaste za Neos 2). Za svaku
konfiguraciju na raspolaganju su brojne svetlosne raspodele.
Optički blok sa LED Light modulima druge generacije LensoFlex2® se može
ugraditi u projektore Neos 2 i 3. Optički blok svetiljke Neos 2 može imati od
32 do 64, a svetiljke Neos 3 od 64 do 96 dioda. Napojna jedinica se nalazi
unutar kućišta.
Projektor Neos LED je izrađen od aluminijuma i kaljenog stakla, visokog
stepena zaptivenosti IP 66. Projektor je montira pomoću integrisanog
čeličnog nosača koji omogućava podešavanje nagiba na terenu.
Acquario Romano – Rim, Italija
NEOS LED
23
Download

Brošura [ pdf 98,3KB ]