Domácí GSM poplachový systém
GSM - 02
Instalace a uživatelská příručka
Krátký úvod:
◆ GSM 900/1800 pásma,můžou být použity ve vetšině části světa.
◆ Plně duplexní (obousměrná) komunikace s ústřednou (Volitelné)
◆ Odposlouchávání střeženého prostoru
◆ Hlasitý poplach nebo pomocí SMS zpráv
◆ Nastavení poplachu na zapnuto nebo vypnuto (aktivace/deaktivace) pomocí dalkového ovládaní.
◆ Můžete nastavit Domácí částečnou aktivaci nebo celkovou aktivaci.
◆ Poslaním SMS zprávy nastavíte poplach na zapnuty,vypnuty,kontrola,výkon, tel. čísla
◆ 1. skupina telefon + 1 .skupina telefonní číslo na PCO
◆ 2. skupina Zavolaní pro nahlašení aktivace a deaktivace stavu.
◆ Můžete programovat 7 skupin poplachových zpráv.
◆ 3 zóny pro drátové detektory.
◆ 16 zón pro bezdrátové detektory.
◆ 2 výstupy,můžou být použity pro externí zařízení pro ovládání domácích aplikací
◆ Snadné nastavení zapnuto nebo vypnuto pro všechny drátové a bezdrátové detektory
◆ SMS zpráva informuje, zda došlo k výpadku či znovu naběhnutí síťového napětí
Základní výbava obsahuje:
- GSM poplachový systém(kontrolní jednotka) - 1 pc.
- Bezdrátový PIR detektor- 1pc.
- Bezdrátový dveřní detektor - 1pc.
- Dálkový ovládač - 2pcs.
- GSM anténa - 1pc.
- Miniaturní drátová siréna 110dB/0.3m - 1pc.
- Síťové napájení (adaptér) se zálohou - 1pc.
- Instalace/uživatelský manuál - 1pc.
Instalacní příručka
1. Instalace SIM karty do zařízení alarmu.
Zmáčkněte žlutý bod v zadní části ústředny pomocí péra nebo jiného nařadí, SIM držák vyjede ven.Vložte
SIM kartu opatrně do držáku SIM karty a ujistěte se, že kovové kontakty SIM karty jsou dole.
Důležité: Před vložením SIM karty do zařízení alarmu,použijte obvyklý mobilní telefon pro násLEDující kroky:
nastavte PIN kód na vypnuto, smažte všechna uložená tel. čísla a SMS zprávy, vypněte hlasovou schránku.
2. Připojení anténu
Zašroubujte anténu na ústřednu. Dávejte pozor, abyste ji moc neutáhli, nebo naopak ji nechali příliš volnou.
3. Připojení siťové napájení
Připojte adaptér k ústředně. Ústředna potřebuje 9V-12V DC/1000mA.
Stav signálu LED na hlavním panelu zařízení se rozsvítí červeně na 20 vteřin, jedná se o učící mód, systém čeká na
bezdrátové detektory pro jejich zakodování do ústřeny.
Po 20 vteřinách se LED rozsvítí oranžově a začne blikat, což signalizuje, že systém kontroluje SIM kartu a
hledá GSM síť.
Pokud se LED se rozsvítí zeleně a začne pomalu blikat, znamená to, že telefoní číslo poplachu bylo uloženo v
ústředně a ústředna je ve stavu Aktivace. Pokud LED svítí zeleně nepřerušovaně, znamená to, že telefoní
číslo nebylo uloženo v ústředně a ústředna je ve stavu Deaktivace. Můžete vytočit ústřednu nebo poslat
SMS zprávu k naprogramování telefoního čísla.
4. Připojení sirény k ústředně
Zapojte černý drát na svorku GND a červený drát do svorky sirény
5. Připojení drátových detektorů
3 vstupy jsou volné pro připojení drátových detektorů. Vstupy jsou nezavislé a nejsou kódovány jako rozdílné
zóny.
Detektory musí být typu NC (v klidu sepnuté)
Na jeden vstup může být připojeno více detektorů a to zapojením jejich poplachových kontaktů do série.
Na vstupy může být připojen jakýkoli počet drátových detektorů, pokud jejich celkový ohmický odpor
nepřekročí 220 ohmů. Pokud dojde k poplachu u Drátového detektoru(1-3), bude odeslána SMS zpráva
Wired Activated (1~3).
6. Připojovaní spinaných výstupů zařízení (řízení domácích zařízení)
K dispozici jsou tři výstupy s otevřeným kolektorem (O1,O2 a O3) a jedno vnitřní relé ovládáno pomocí
telefonu. Vnitřní relé na základní desce je aktivováno pokud nastane poplach a může být deaktivováno
znovu pomoci textu SMS zprávy.
Může být použito například k příkazu pro ovládání vnějšího světla.
Výstupy s otevřeným kolektorem slouží převážně pro ovládání dalších relé. Nezapojujte antipararelní diodu
s cívkou relé. Tyto výstupy můžou být ovladaný pouze telefonem nebo příkazy textu SMS zprávy.
Konfigurace ústředny
V zadní části ústředny je deset portů:
GND,Siréna,Relé1,Relé2,Reproduktor(O3),O2,O1,I3,I2,I1
- I1,I2,I3,: Jsou 3 drátové vstupy, každý může být uzemněn nebo rozpojen k vyvolání poplachu.
-O1,O2: Tyto dva výstupy je možno ovládat telefonicky nebo poslat SMS zprávu k nastavení. Jestliže tyto
výstupy přejdou do stavu H, LED diody OUT 1 nebo OUT2 se rozsvití na panelu.
-Reproduktor (O3): Tento port je pro hlasový výstup, může být napojen na reproduktor. Jiný port
reproduktoru je uzemněn. Můžete ho kontrolovat pomocí hovoru nebo poslaním SMS zprávy. Jestliže tato
funkce je ajtivována, LED dioda OUT3 se rozsvítí na panelu.
-Relé1,Relé2: Tyto dva výstupy budou v případě poplachu sepnuty po dobu 3 minut. Můžete použít tyto dva
porty pro napájení kamery, když je poplach. Tato funkce může být zrušena pomocí nastavení příkazu: 16#1#.
Také můžete kdykoliv tohle relé vypnout nebo zapnout pomocí SMS zprávy nebo voláním (94#1# or 94#0# ).
-Siréna: Je zde jeden výstup (Zvukový poplach sirény), je spojeny se sirénou. Další výstup sirény je uzemněn.
-GND: Uzemnění
Nastavení telefonních čísel
1.Můžete poslat příkaz do ústředny pro nastavení 5 telefoních čísel přijímacích poplach.
Formát je:Heslo #Kód operace#Obsach #
Příklad:
123456#51#13907550001# Pro uložení prvního telefoního číslo do ústředny
123456#52#13907550002# Pro uložení druhého telefoního číslo do ústředny
123456#53#13907550003# Pro uložení třetího telefoního číslo do ústředny
123456#54#13907550004# Pro uložení čtvrtého telefoního číslo do ústředny
123456#55#13907550005# Pro uložení pátého telefoního číslo do ústředny
2. Ústředna obsahuje 7 druhy poplachových zpráv. První pětice zpráv je pro dratové detektory zón 1-5,šestá
zpráva je pro bezdrátové detektory 6-16, sedmá zpráva je pro drátové porty I1,I2,I3.
3.Uživatelé mohou poslat příkaz do ústředny kvůli změně těchto 7 druhů poplachových zpráv. Poplachová zpráva
nemůže obsahovat více než 24 písmen.
Nastavení obsahu SMS zpráv
123456#81#Otevrení prednich dveri# pro uložení první sestavy do ústředny, pokud je první
drátový detektor aktivován.
123456#82#Otevrení prostrednich dveri# pro uložení druhé SMS do ústředny,když druhý
drátový detektor je aktivován.
123456#83#Otevreni zadnich dveri# pro uložení třetí SMS do ústředny,když třetí
drátový detektor je aktivován.
123456#84#Otevreni predniho okna# pro uložení čvrté SMS do ústředny,když čvrtý
drátový detektor je aktivován.
123456#85#Otevreni zadniho okna# pro uložení paté SMS do ústředny,když pátý
drátový detektor je aktivován.
123456#86#Otevreni prostredniho okna# pro uložení šesté SMS zprávy do ústředny jako 6 - 16 bezdrátový
detektor je aktivován.
123456#87#Ohen v kuchyni# pro uložení SMS zprávy do ústředny jako porty 1 až 3, pokud jsou drátové detektory
aktivovány.
Aktivace a deaktivace ústředny
V normálním režimu, jestliže ústředna je deaktivována, signální LED svítí zeleně.Můžete použít dalkové ovládaní
ke změne stavu ústředny na poplachový stav, nebo můžete poslat příkaz (123456#1#1#) pro Aktivaci/deaktivaci
poplachu,signál LEDiody bude blikat zeleně v poplachovém módu.
1. Dojde-li k aktivaci v poplachovém módu, buď u drátových nebo bezdrátových detektorů, popřípadě stisknete
Panic tlačítko, dojde automaticky k odeslání poplachové informace pomocí SMS zprávy a poté vytočení na
předem uložené telefoní čísla.
2. Systém pošle přednastavenou SMS zprávu předtím než vytočí poplachové telefoní čísla. Jestliže SMS zprávy
bebyly povoleny, pouze vytočí poplachová telefoní čísla.
3. Když je poplach, můžete odpovědět na volání telefonu (není potřeba vloži heslo) pro odposlech,dálkové
ovládaní. Zmáčkněte 3#1# pro zapnutí sirény a zmáčkněte 3#0# pro vypnutí sirény,zmáčkněte 4#1# pro
odposlech a zmáčkněte 4#0# pro vypnutí odposlechu.
4.Poté, co zvednete poplachové hovory, a pokud nepotřebujete aby ústředna vytočila další telefoní číslo
naprogramované v ústředně, zmáčkněte 1#1# nebo 1#2# pro návrat ústředny do stavu aktivace.
5.V případě poplachu může uživatel rovněž využít pro deaktivaci ústředny dálkový ovládač, pokud se nachází
poblíž ústředny.
V normálním režimu, pomocí vnítřní dobijecí baterie, dostanete SMS zprávu "External power failure (Výpadek
síťového napětí)" nebo "External power recovery (Znovu přiipojení síťového napětí)", pokud dojde k výpadku a
znovu připojení síťového napětí.
Jak používat dálkové ovládače
Na dálkovém ovládači jsou čtyři tlačítka.
Klávesa Aktivace (Out Arm): Zmáčněte toto tlačítko, LED bude blikat oranžově po dobu 10 vteřin, systém je
v čekacím aktivovaném stavu. Po deseti vteřinách, LED pomalu bliká zeleně, systém je nyní v aktivovaném
poplachovém stavu. Můžete nastavit aktivaci venkovního módu, když u vás není nikdo doma, všechny
detektory v domě budou v pracovním poplachovém módu
Klávesa Aktivace domu(Stay Arm): Zmáčněte toto tlačítko,LEDioda bude blikat oranžově po dobu 10
vteřin,systém je v čekacím aktivovaném stavu. Po deseti vteřinách, LED pomalu bliká zeleně , systém je nyní
v aktivovaném domácím stavu. Můžete nastavit aktivaci domu, když je u vás někdo doma, detektory uvnitř
obranné zóny nebudou fungovat, ale detektory v jiné obrané zóně fungují normálně.
Klávesa deaktivace (Disarm):Zmáčkněte toto tlačítko a všechny detektory budou deaktivované, LED dioda
na panelu bude svítit pořát zeleně.
Klávesa poplachu/SOS klávesa (Alarm): Zmáčkněte toto tlačítko a LED dioda na panelu bude blikat
červeně ,systém spustí poplach a ústředna pošle SMS zprávu a začne vytáčet.
Jak přidat více detektorů
Můžete přidat víc senzorů a detektorů,jako jsou bezdrátové dveřní senzory,PIR senzory,plynové a kouřové
detektory do ústředny.
1)Přidejte detektory ktere jsou připravené pracovat když nastavíte obě aktivace:Venkovní aktivace a domací
aktivace.
Když GSM ústředna začne být napájena, LED bude svítit červeně po dobu 20 vteřin, jedná se p učicí mód.
Můžete aktivovat senzory nebo detektory a ukáže se vám blikajicí červená LED dioda což znamená, že kód
byl uspěšně vložen do ústředny.
Kódovací mód se automaticky ukončí po 20 vteřinách,a systém vstoupí do pracovního módu, stav LED se
změní na žlutou na panelu , pak na zelenou.
2)Přidejte detektor do vnitřní obranné zóny.(Detektory v této zóně jsou připraveny když nastavite Aktivaci a
nebudou fungovat pokud nastavité Aktivace domu.
Když GSM ústředna začne být napájena, barva LED bude červená. Zmáčkněte restartovací tlačítko na jednu
vteřinu, stav LED bude oranžový na 20 vteřin. To je kód učicího módu vnitřní zóny.Můžete spustit senzory
nebo detektory, LED bude blikat červeně, aby potvrdila uspěšné uložení kódu do vnitřní obranné zóny.
Pro operaci výše, ústředna automaticky ukončí učící mód za 20 vteřin a přepne se do pracovního módu,LED dioda
na panelu se změní na oranžovou pro hLEDání GSM sítě a pak na zelenou.
Reset systému
Udržujte zmáčknuté resetovací tlačítko,poté zapněte ústřednu. Siréna jednou pípne nebo LED jednou blikne,
- resetovaní je úspěšné. Ústředna byla resetována a všechny detektory a dálkové ovládače vymazány.
Systémový reset nezmění SMS zprávu.
Standartní a volitelně dostupné komponenty
Lze přidat násLEDující bezdrátové detektory:
Legenda:
PIR detectors -PIR detektory, Smoke detectors – Kouřové detektory, Panic buttons – Tísňová tlačítka,
Door/Window gap sensors – magnety, Remore Controls – Dálkové ovládače, LPG Gas Detectors – Detektory
plynu
Volitelné senzory/detektory jsou baleny odděleně. Můžete si nakoupit podle vašich specifických požadavků
Technické parametry
1) Klidový proud:20mA
2) Napájení:9V-12V DC
3) Pracovní teplota:-20℃- +85℃
4) Pásmo GSM850/900/1800/1900MHz
5) Přijmací kód: Požadavek
6) Frekvence:315/433/868/915MHZ
7) Bezdrátová vzdálenost:100 M
8) Bezdrátové detektory:16
9) Drátové detektory:3
Vnější poplachová siréna
Hlasitost:110 dB
Pracovní podmínky: teplota –10 ℃+ 40 ℃
Vlhkost:≤ 90%
Bezdrátový dveřní detektor
Síťové napajení:DC12V (vnítřní baterie 12V)
Klidový proud:≤20 mA
Proud při přenosu:≤15mA
Přenášecí frekvence:315/433MHZ±0.5MHZ
Vzdálenost přenosu:Bez překážky 80m
Pracovní podmínky:teplota –10 ℃+ 40 ℃
Vlhkost:≤ 90% rh
Bezdrátový PIR detektor
Síťové napajení:DC9V (vnítřní baterie 9V)
Klidový proud:≤100 mA
Proud při přenosu:≤20mA
Přenášecí frekvence:315/433MHZ±0.5MHZ
Vzdálenost přenosu:Bez překážky 80m
Detekovaná Rychlost:0.3 - 3m/s
Detekovaná Vzdálenost :5 - 12m
Detekovaný (sLEDovaný) rozsah:horiontalně 110°vertikálně 60°
Pracovní podmínky:teplota –10 ℃+ 40 ℃
Vlhkost:≤ 90%
Dálkové ovládaní
Síťové napajení:DC12V (vnítřní baterie 12V)
Proud při přenosu:≤15mA
Přenašecí frekvence:315/433MHZ±0.5MHZ
Vzdálenost přenosu:Bez překážky 80m
Download

GSM alarm typ 02