OTOMOTİV SEKTÖRÜ
Perakende Satışlar
EYLÜL 2014
ODD verilerine göre perakende satışlar toplamı Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre
%2.11 düşüş, önceki aya göre %10.52 yükseliş göstererek 66,531 adet gerçekleşti.
Hisse Bilgileri
Doğuş Otomotiv
Kapanış Fiyatı, TL
8.77
Yıllıklandırılmış toplam satışlar ise 740,531 adede geriledi. Eylül 2014’te otomobil satışları
2013’nin aynı ayına göre %6.92 düşüş göstererek 49,262 adet, hafif ticari satışları yıllık ve aylık
%14.84, %14.61 artış göstererek 17,269 adet olarak gerçekleşti. Yılın ilk dokuz ayında geçen yılın
aynı dönemine göre otomobil satışları %19 azalarak 366,768 adede, hafif ticari satışları ise %20
daralarak 106,730 adede düşerek toplam pazar 473,498 seviyesine geriledi.
52 Haftalık Fiyat Aralığı, TL
Pozitif- FROTO’nun Eylül otomobil satışları 3,065 (y/y -%27.16, a/a -%7.71) adet olarak açıklandı.
Bu segmentteki pazar payı Eylül’de geçen yıla göre 1.73, önceki aya göre 1.14 puan düşerek
%7.95 oldu. Hafif Ticari segmenti satışları Eylül’de 5,157 (y/y +%49.13, a/a +%39.15) adet olarak
gerçekleşti. Eylül’de hafif ticaride pazar payı geçen yıla göre 6.87 puan artarak, önceki aya göre
5.27 puan artarak %29.86 olarak gerçekleşmiştir. Toplam pazar içindeki payı ise geçen yıla göre
1.08 puan, önceki aya göre 0.69 puan artarak %12.36 oldu.
Kapanış Fiyatı, TL
Hafif negatif- Eylül’de TOASO’nun otomobil satışları 4,096 (y/y +%1.34, a/a +%26.03) adet olarak
gerçekleşti. Otomobil segmentindeki pazar payı Eylül’de geçen yıla göre 0.68 puan, önceki aya
göre 1.11 puan artarak %8.31 oldu. TOASO’nun hafif ticari satışları Eylül’de 3,826 adet olarak
(y/y -%24.55, a/a -%1.14) gerçekleşti. Bu segmentteki pazar payı geçen yıla göre 11.57 puan,
önceki aya göre 3.53 puan azalarak %22.16 oldu. Ağustos’ta toplam pazar içindeki payı ise
geçen yılın aynı ayına göre 1.50 puan azalarak, önceki aya göre 0.08 puan artarak %11.91 oldu.
Kapanış Fiyatı, TL
5.25 - 9.81
Piyasa Değeri, Mn $/ TL
848.8 / 1929.4
Relatif Getiri TL (XU100-12 Aylık %)
11.66
Ford Otosan
26.15
52 Haftalık Fiyat Aralığı, TL
17.85 - 30.3
Piyasa Değeri, Mn $/ TL
4037.1 / 9176.3
Relatif Getiri TL (XU100-12 Aylık %)
-6.19
Tofaş Oto
12.95
52 Haftalık Fiyat Aralığı, TL
9.39 - 14.2
Piyasa Değeri, Mn $/ TL
2848.7 / 6475
Relatif Getiri TL (XU100-12 Aylık %)
9.64
S o n 1 Ay Getiriler (Baz=100)
DOAS
FROTO
TOASO
XU10 0
110
Hafif negatif- DOAS’ın otomobil satışları Eylül’de 9,641 (y/y -%7.03, a/a -%14.23) adet olarak
açıklandı. Otomobildeki pazar payı Eylül’de geçen yıla göre 0.22 puan, önceki aya göre 5.33 puan
azalarak %19.57’ye geriledi. DOAS’ın hafif ticari satışları ise 1,915 (y/y +%2.90, a/a -%13.27)
adet oldu. Şirketin bu segmentteki pazar payı geçen yıla göre 1.29 puan, önceki aya göre 3.56
puan azalarak %11.09 oldu. Eylül’de geçen yılın aynı ayına göre 0.63 puan azalan toplam pazar
içindeki payı, önceki aya göre 4.97 puan gerileyerek %17.37 oldu.
105
100
96.7
97.0
95
92.190.9
90
85
80
BDDK’nın binek otolar için yayınladığı kredilendirme düzenlemeleri ile bu segmente uygulanan ÖTV artışlarının etkileri Temmuz ayından sonra Eylül
ayında da toparlanmaya devam etmiş olduğu görünüyor. Eylül otomobil satışları rekor 2012 yılının hafif altına geriledi. Öte yandan daralma hızının
azalmasını pozitif sinyal olarak değerlendirmek mümkün. Eylül ayı hafif ticari sonuçları Ağustos’ta tahmin ettiğimiz gibi dipten dönmüş görünüyor. Hafif
ticari satışları aylık ve yıllık bazda yükselmiş bulunuyor.
Ford Otosan’ın pazar payı kazanımını katma değeri yüksek hafif ticari araç satışlarıyla gerçekleşmesi nedeniyle olumlu buluyoruz. Tofaş Oto ise bu ay
hafif ticaride pazar payını geriletirken otomobil segmentinde hafif artırdı. Doğuş Otomotiv Eylül’de önceki aya ve yıla göre zayıf otomobil satışlarının
etkisiyle pazar payı kaybetti.
Eylül 14
Eylül 13
Yıllık ∆ (%)
Eylül 12
Eylül 11
Eylül 10
Ağustos 14
Aylık ∆ (%)
9A14
9A13
9A12
9A11
9A10
49,262
52,925
-6.92%
49,360
39,964
42,477
45,131
9.15%
366,768
452,354
379,617
412,103
312,403
FORD OTOSAN
3,065
4,208
-27.16%
4,738
3,152
4,328
3,321
-7.71%
24,698
37,013
33,988
42,469
33,461
TOFAS
4,096
4,042
1.34%
4,654
3,836
3,808
3,250
26.03%
27,471
38,894
33,212
42,825
27,475
DOGUS OTO
9,641
10,370
-7.03%
7,095
6,075
5,208
11,240
-14.23%
83,639
88,657
65,556
56,704
40,794
FORD OTOSAN
6.22%
7.95%
- 1.73
9.60%
7.89%
10.19%
7.36%
- 1.14
6.73%
8.18%
8.95%
10.31%
10.71%
TOFAS
8.31%
7.64%
0.68
9.43%
9.60%
8.96%
7.20%
1.11
7.49%
8.60%
8.75%
10.39%
8.79%
DOGUS OTO
19.57%
19.59%
- 0.02
14.37%
15.20%
12.26%
24.91%
- 5.33
22.80%
19.60%
17.27%
13.76%
13.06%
Hafif Ticari
Otomobil
Pazar Payı
17,269
15,038
14.84%
15,038
20,165
21,337
15,068
14.61%
106,730
133,991
151,096
190,125
152,775
FORD OTOSAN
5,157
3,458
49.13%
5,071
5,440
5,369
3,706
39.15%
28,347
34,887
38,379
48,556
39,114
TOFAS
3,826
5,071
-24.55%
5,851
4,807
5,168
3,870
-1.14%
28,347
32,493
39,002
48,816
38,479
DOGUS OTO
1,915
1,861
2.90%
2,313
2,046
1,915
2,208
-13.27%
15,498
18,245
19,248
19,798
14,838
Pazar Payı
FORD OTOSAN
29.86%
23.00%
6.87
33.72%
26.98%
25.16%
24.60%
5.27
26.56%
26.04%
25.40%
25.54%
25.60%
TOFAS
22.16%
33.72%
- 11.57
38.91%
23.84%
24.22%
25.68%
- 3.53
26.56%
24.25%
25.81%
25.68%
25.19%
DOGUS OTO
11.09%
12.38%
- 1.29
15.38%
10.15%
8.98%
14.65%
- 3.56
14.52%
13.62%
12.74%
10.41%
9.71%
Toplam
66,531
67,963
-2.11%
64,398
60,129
63,814
60,199
10.52%
473,498
586,345
530,713
602,228
465,178
FORD OTOSAN
8,222
7,666
7.25%
9,809
8,592
9,697
7,027
17.01%
53,045
71,900
72,367
91,025
72,575
TOFAS
7,922
9,113
-13.07%
10,505
8,643
8,976
7,120
11.26%
55,818
71,387
72,214
91,641
65,954
11,556
12,231
-5.52%
9,408
8,121
7,123
13,448
-14.07%
99,137
106,902
84,804
76,502
55,632
FORD OTOSAN
12.36%
11.28%
1.08
15.23%
14.29%
15.20%
11.67%
0.69
11.20%
12.26%
13.64%
15.11%
15.60%
TOFAS
11.91%
13.41%
- 1.50
16.31%
14.37%
14.07%
11.83%
0.08
11.79%
12.17%
13.61%
15.22%
14.18%
DOGUS OTO
17.37%
18.00%
0.63
14.61%
13.51%
11.16%
22.34%
- 4.97
20.94%
18.23%
15.98%
12.70%
11.96%
DOGUS OTO
Toplam Pazar Payı
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
-
Vakıf Yatırım Araştırma
[email protected]
OTOMOTİV SEKTÖRÜ
Marka ve Segment Bazında İthal Satışlar (Adet)
Otomobil-İthal
Volkswagen
Opel
Ford
Bmw
Hyundai
Renault
Mercedes-Benz
Nissan
Dacia
Citroen
Peugeot
Audi
Skoda
Kia
Toyota
Seat
Volvo
Fiat
Honda
Chevrolet
Diğerleri
Hafif Ticari-İthal
Volkswagen
Dacia
Renault
Fiat
Peugeot
Mercedes-Benz
Citroen
Mitsubishi
Kia
Iveco
Toyota
Hyundai
Isuzu
Nissan
Ford
Diğerleri
Eylül 14
33,926
6,283
3,125
2,420
2,417
2,324
2,159
2,014
1,592
1,492
1,370
1,314
1,303
1,300
1,208
888
719
448
370
224
1
955
Eylül 13
40,279
7,364
3,990
4,208
1,711
2,545
2,467
2,002
2,102
2,404
1,542
1,711
902
1,094
921
1,030
967
413
845
153
824
1,084
Yıllık ∆ (%)
-15.8%
-14.7%
-21.7%
-42.5%
41.3%
-8.7%
-12.5%
0.6%
-24.3%
-37.9%
-11.2%
-23.2%
44.5%
18.8%
31.2%
-13.8%
-25.6%
8.5%
-56.2%
46.4%
-99.9%
-11.9%
8,115
1,915
1,063
849
731
701
679
610
557
319
201
128
101
76
58
55
72
7,395
1,861
569
877
653
388
1,130
676
322
48
188
243
148
121
45
22
104
9.7%
2.9%
86.8%
-3.2%
11.9%
80.7%
-39.9%
-9.8%
73.0%
564.6%
6.9%
-47.3%
-31.8%
-37.2%
28.9%
150.0%
-30.8%
9A14
9A13 Yıllık ∆ (%)
272,569 353,075
-22.8%
56,063
62,263
-10.0%
23,853
37,589
-36.5%
23,580
37,013
-36.3%
16,015
13,598
17.8%
14,551
20,882
-30.3%
16,768
22,709
-26.2%
14,916
14,102
5.8%
12,472
12,316
1.3%
15,930
20,213
-21.2%
8,417
13,786
-38.9%
10,809
14,858
-27.3%
10,487
9,736
7.7%
9,407
8,797
6.9%
7,156
8,974
-20.3%
5,962
16,156
-63.1%
7,299
7,495
-2.6%
3,801
3,297
15.3%
4,513
7,881
-42.7%
2,170
2,127
2.0%
567
9,047
-93.7%
7,833
10,236
-23.5%
52,564
15,498
4,409
5,571
4,702
3,364
5,115
3,850
2,596
1,189
1,457
1,198
1,035
1,578
176
180
646
64,692
18,245
5,307
8,027
4,143
5,408
7,839
4,920
2,476
298
1,420
1,634
1,030
1,637
764
607
937
-18.7%
-15.1%
-16.9%
-30.6%
13.5%
-37.8%
-34.7%
-21.7%
4.8%
299.0%
2.6%
-26.7%
0.5%
-3.6%
-77.0%
-70.3%
-31.1%
2013
2012
517,527 409,676
88,304
66,792
55,719
49,143
58,405
47,030
20,705
15,247
29,824
25,141
32,904
5,965
20,023
12,730
18,417
18,873
28,901
27,666
19,690
14,711
23,068
14,519
14,987
13,720
12,833
10,118
13,195
11,870
22,421
20,099
11,065
5,811
5,021
5,247
10,913
8,774
3,394
2,728
12,506
18,492
15,232
15,000
89,945
23,752
7,494
11,550
6,245
8,323
10,421
6,679
3,592
453
2,204
2,413
1,480
2,587
878
657
1,217
92,082
26,048
1,298
16,331
4,962
9,112
9,234
7,672
2,684
845
1,673
2,615
2,454
2,296
1,247
737
2,874
2011
414,031
55,550
52,624
58,807
15,018
17,157
7,534
12,630
18,573
17,937
14,469
15,480
12,064
7,589
9,714
26,450
6,059
4,662
12,002
5,891
23,610
20,211
2010
354,150
39,822
39,768
55,212
12,034
16,418
5,291
12,300
11,299
13,230
11,462
18,851
9,656
6,332
8,934
29,341
5,113
3,276
11,215
5,505
18,061
21,030
112,334
26,361
3,402
25,128
5,380
9,968
8,395
9,258
4,640
780
1,833
1,351
2,557
2,296
1,746
1,829
7,410
101,409
24,018
5,938
19,109
4,141
11,252
5,262
8,780
3,647
718
1,130
1,539
2,153
2,622
1,965
1,889
7,246
Marka ve Segment Bazında Yerli Satışları (Adet)
Otomobil-Yerli
Renault
Fiat
Toyota
Hyundai
Honda
Hafif Ticari-Yerli
Ford
Fiat
Karsan
Citroen
Peugeot
Diğerleri
Eylül 14
15,336
5,786
3,537
2,472
1,979
917
Eylül 13
12,646
5,383
2,945
1,703
1,458
1,157
Yıllık ∆ (%)
21.3%
7.5%
20.1%
45.2%
35.7%
-20.7%
9A14
94,199
37,449
21,338
13,655
13,803
6,836
9A13 Yıllık ∆ (%)
99,279
-5.1%
44,197
-15.3%
29,097
-26.7%
5,841
133.8%
12,111
14.0%
8,033
-14.9%
2013
147,128
63,857
39,343
13,609
18,298
12,021
2012
146,604
66,909
35,521
11,862
18,524
13,788
2011
179,488
86,826
45,759
10,195
29,290
7,418
2010
155,634
70,543
34,005
9,178
31,154
10,754
9,154
5,102
3,095
307
189
99
362
7,643
4,135
2,805
127
212
314
50
19.8%
23.4%
10.3%
141.7%
-10.8%
-68.5%
624.0%
54,166
26,340
23,645
964
1,230
747
1,240
69,299
34,280
28,350
1,437
2,596
2,080
556
98,778
49,093
41,092
1,631
3,634
2,643
685
129,399
58,399
53,175
2,418
8,161
5,931
1,315
158,586
72,641
65,728
3,027
6,712
9,467
1,011
149,720
62,032
60,577
2,963
8,620
13,292
2,236
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
-21.8%
-23.2%
-16.6%
-32.9%
-52.6%
-64.1%
123.0%
Sıralama Eylül 2014 adetlerine göre yapılmıştır
OTOMOTİV SEKTÖRÜ
Eylül Aylarında Otomobil Satışları (Adet)
Otomobil-Eylül
52,162
49,360
42,477
27,517
27,662
27,053
2006
2007
2008
2009
Otomobil Segmentinde Pazar Paylarının Seyri
2010
52,925
Otomobil Pazar Payı-Kümülatif
39,964
2011
2012
2013
FORD OTOSAN
24%
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
49,262
TOFAS
DOGUS OTO
2014
Hafif Ticari Segmentinde Pazar Paylarının Seyri
Eylül Aylarında Hafif Ticari Satışları (Adet)
Hafif Ticari Pazar Payı-Kümülatif
Hafif Ticari-Eylül
FORD OTOSAN
34%
29,235
TOFAS
DOGUS OTO
29%
18,919
18,807
21,337
24%
20,269
20,165
16,879
15,038
17,269
19%
14%
9%
4%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Eylül Aylarında Toplam Satışlar (Adet)
Toplam Pazarda, Pazar Paylarının Seyri
Hafif Araçlar Pazar Payı-Kümülatif
Hafif Araçlar Pazarı-Eylül
81,397
63,814
46,324
46,581
43,932
2006
2007
2008
2009
2010
69,629
67,963
66,531
2012
2013
2014
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
60,129
2011
Toplam Pazar&Taşıt Kredileri Faiz Oranları
Toplam Pazar(Bin Adet)
FORD OTOSAN
TOFAS
DOGUS OTO
Toplam Taşıt Kredileri&Faiz Oranları
Taşıt Kredileri Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları (Aylık, TL %)
Toplam Taşıt Kredileri (Aylık, Milyar TL)
900
30.00
800
25.00
700
20.00
600
15.00
500
10.00
3.00
400
5.00
2.00
300
0.00
9.00
30.00
Taşıt Kredileri Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları (Aylık, TL %)
8.00
25.00
7.00
6.00
20.00
5.00
15.00
4.00
10.00
5.00
1.00
0.00
0.00
Yıllıklandırılmış Hafif Araçlar Pazarı (Adet)
1,000,000
Hafif Araç lar Pazarı-Yıllık landırılmış
900,000
864,439
800,000
700,000
622,341
600,000
400,000
594,762
494,023
500,000
777,761
760,913
723,854
853,378
740,531
557,126
450,933
464,575
289,222
300,000
226,834
200,000
126,099
100,000
0
1999
2000
2001
94,916
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Kaynak: ODD, TCMB, Vakıf Yatırım Araştırma
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım
danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin
kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü
zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Download

İndirmek için tıklayınız