OTOMOTİV SEKTÖRÜ
Perakende Satışlar
OCAK 2014
ODD verilerine göre perakende satışlar toplamı Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre
%8.03 önceki aya göre %74.81 düşüş gösterdi.
Toplam perakende pazarı Ocak’ta otomobil pazarının desteğiyle geçen yılın aynı dönemine göre
%8.03, önceki aya göre %74.81 düşüş göstererek 32,670 adet gerçekleşti. Yıllıklandırılmış toplam
satışlar ise 2013’e paralel 850,525 adet olarak gerçekleşti. Ocak 2014’te otomobil satışları
2013’nin aynı ayına göre %5.68 düşüş göstererek 24,368 adet, hafif ticari satışları ise düşüş
trendine devam ederek geçen yılın aynı dönemine göre %14.31 azalışla 8,302 adet olarak
gerçekleşti.
Hisse Bilgileri
FROTO’nun Ocak otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %14.47, önceki aya göre %
87.7 düşerek 1,389 adet olarak açıklandı. Bu segmentteki pazar payı Ocak’ta geçen yıla göre
0.59, önceki aya göre 5.46 puan daralarak %5.7 oldu. Hafif Ticari segmenti satışları ise Ocak’ta
geçen aynı dönemine göre %29.35, önceki aya göre %75.26 azalarak 1,844 adet olarak gerçekleşti. Ocak’ta hafif ticaride pazar payı geçen yıla göre 4.73 puan, önceki aya göre 3.92 puan düşerek %22.21 olarak gerçekleşmiştir. Toplam pazar içindeki payı ise geçen yıla göre 2.02 puan,
önceki aya göre 4.56 puan gerileyerek %9.9 oldu.
Ford Otosan
Ocak’ta TOASO’nun geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışları %10.89 azalarak, önceki
aya göre %71.42 azalarak 1,808 adet olarak gerçekleşti. Otomobil segmentindeki pazar payı
Ocak’ta geçen yıla göre 0.43 puan azalarak, önceki aya göre 1.17 puan artarak %7.42 oldu. Hafif
ticari satışlarında TOASO Ocak’ta 2013’nin aynı dönemine göre %8.29 artarak, önceki aya göre
%71.4 azalarak 2,350 adet olarak gerçekleşti. Bu segmentteki pazar payı geçen yıla göre 5.91
puan, önceki aya göre 0.51 puan azalarak %28.31 oldu. Ocak’ta toplam pazar içindeki payı ise
geçen yılın aynı ayına göre 0.91 puan, önceki aya göre %1.52 puan artarak %12.73 oldu.
Kapanış Fiyatı, TL
Doğuş Otomotiv
Kapanış Fiyatı, TL
6.66
52 Haftalık Fiyat Aralığı, TL
5.92 - 13.7
Piyasa Değeri, Mn $/ TL
649.5 / 1465.2
Relatif Getiri TL (XU100-12 Aylık %)
1.92
Kapanış Fiyatı, TL
19.85
52 Haftalık Fiyat Aralığı, TL
18.5 - 32
Piyasa Değeri, Mn $/ TL
3087.6 / 6965.6
Relatif Getiri TL (XU100-12 Aylık %)
22.81
Tofaş Oto
10.75
52 Haftalık Fiyat Aralığı, TL
9.32 - 14.9
Piyasa Değeri, Mn $/ TL
2382.5 / 5375
Relatif Getiri TL (XU100-12 Aylık %)
30.75
Son 1 Ay Getiriler (Baz=100)
DOAS
FRO TO
TOASO
XU1 00
110
105
DOAS’ın otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre %4.92 artarak, önceki aya göre %63.32
azalarak 5,736 adet olarak açıklandı. Otomobildeki pazar payı Ocak’ta geçen yıla göre 0.43 puan,
önceki aya göre 1.17 puan artarak %23.54’e yükseldi. Daralan hafif ticari pazarına rağmen DOAS
satışlarını önceki yılın aynı ayına ve önceki aya kıyasla sektöre göre daha az geriletti. Ocak’ta
geçen aynı dönemine göre %2.43 artarak 1,152 adede yükseltmekle birlikte, pazar payı geçen
yıla göre 2.43, önceki aya göre 5.24 puan yükselterek %13.88 oldu. Aralık’ta güçlü otomobil
satışları ve daha az daralan hafif ticari satışlarının etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre 2.57 puan
artan toplam pazar içindeki payı, önceki aya göre 7.13 puan yükselerek %21.08 oldu.
101.2
100
95
92.2
85.0
90
85
82.7
80
75
70
BDDK’nın yayınladığı taslağın talebi öne çekmesinin etkisini görmeyi beklediğimiz Ocak ayı sektör için beklenen kadar iyi gerçekleşmedi. Ford Otosan
satış adedi ve pazar payı anlamında Ocak’ta dramatik daralma yaşadı. Tofaş hafif ticaride toparlanma yaşamasıyla toplam satışları geçen yıla paralel
seyretti, yine hafif ticaride pazar payındaki artış dikkat çekti. Doğuş Otomotiv Ocak’ta geçen yıla göre hem satışlarını rekor seviyelerine yakın gerçekleştirdi hem her iki segmentte de büyüme gerçekleştirdi hem de bu segmentlerde pazar payını artırabilmeyi başardı.
BDDK binek araç alımında, kredi kartı taksitlerinin vadesi, taşıt ve tüketici kredilerinde düzenlemeye gitti. Taşıt kredi tutarına göre kredi teminat oranı
uygulamasına gidilecek, vade 48 ay ile sınırlandırılacak. Taşıt değerinin 50 bin TL ve altı olması halinde %70 taşıt değerinin 50 bin TL’yi aşması
halinde ise bedelin 50 bin TL’ye kadar olan kısım için %70, 50 bin TL üstünde olan kısım için %50 kredilendirme oranı kullanılacak. 1 Şubat’ta devreye
giren BDDK düzenlemelerinin önümüzdeki dönemde kur ve faizlerdeki yükselişin araç fiyatlarını yükseltmesiyle talepte yaşanabilecek daralma
yüzünden, kar marjlarını baskılayacağını düşünüyoruz.
Yeni yılda yeni binek otomobiller için uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında artışlar yapıldı. Motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyenler
için uygulanan %40 vergi oranı yüzde 45'e, 1600 cc'yi geçen fakat 2000 cc'nin altında olanlar için uygulanan %80 vergi oranı %90'a, 2000 cm3'ü geçenler için uygulanan %130 vergi oranı ise %145'e yükseltildi. Faizlerde ve döviz kurlarında yaşanan artışın yanısıra, ÖTV'de yaşanan bu değişiklikle
birlikte, otomobil fiyatlarının artması, talepte ise 2013’e göre %10’lara varan daralma yaşanması öngörülüyor.
Ocak 14
Ocak 13
Yıllık ∆ (%)
Ocak 12
Ocak 11
Ocak 10
Aralık 13
Aylık ∆ (%)
2013
2012
2011
2010
24,368
25,835
-5.68%
21,077
29,868
12,594
101,199
-75.92%
664,655
556,280
549,159
509,784
FORD OTOSAN
1,389
1,624
-14.47%
1,501
3,120
966
11,297
-87.70%
58,405
47,030
58,807
55,212
TOFAS
1,808
2,029
-10.89%
1,337
2,230
700
6,327
-71.42%
53,104
46,422
59,725
46,799
DOGUS OTO
5,736
5,467
4.92%
3,515
5,106
2,180
15,636
-63.32%
127,731
96,958
81,720
61,331
FORD OTOSAN
5.70%
6.29%
-0.59%
7.12%
10.45%
7.67%
11.16%
-5.46%
8.79%
8.45%
10.71%
10.83%
TOFAS
7.42%
7.85%
-0.43%
6.34%
7.47%
5.56%
6.25%
1.17%
7.99%
8.35%
10.88%
9.18%
DOGUS OTO
23.54%
21.16%
2.38%
16.68%
17.10%
17.31%
15.45%
8.09%
19.22%
17.43%
14.88%
12.03%
Hafif Ticari
8,302
9,688
-14.31%
9,688
15,024
7,501
28,519
-70.89%
188,723
221,481
248,712
251,129
FORD OTOSAN
1,844
2,610
-29.35%
2,170
3,694
2,239
7,453
-75.26%
49,750
59,136
74,470
63,921
TOFAS
2,350
2,170
8.29%
1,714
4,253
827
8,216
-71.40%
47,337
58,137
71,108
64,718
DOGUS OTO
1,152
1,109
3.88%
1,044
1,648
916
2,462
-53.21%
23,752
26,048
26,362
24,018
FORD OTOSAN
22.21%
26.94%
-4.73%
22.40%
24.59%
29.85%
26.13%
-3.92%
26.36%
26.70%
29.94%
25.45%
TOFAS
28.31%
22.40%
5.91%
17.69%
28.31%
11.03%
28.81%
-0.50%
25.08%
26.25%
28.59%
25.77%
DOGUS OTO
13.88%
11.45%
2.43%
10.78%
10.97%
12.21%
8.63%
5.24%
12.59%
11.76%
10.60%
9.56%
Toplam
Otomobil
Pazar Payı
Pazar Payı
32,670
35,523
-8.03%
30,765
44,892
20,095
129,718
-74.81%
853,378
777,761
797,871
760,913
FORD OTOSAN
3,233
4,234
-23.64%
3,671
6,814
3,205
18,750
-82.76%
108,155
106,166
133,277
119,133
TOFAS
4,158
4,199
-0.98%
3,051
6,483
1,527
14,543
-71.41%
100,441
104,559
130,833
111,517
DOGUS OTO
6,888
6,576
4.74%
4,559
6,754
3,096
18,098
-61.94%
151,483
123,006
108,082
85,349
Toplam Pazar Payı
FORD OTOSAN
9.90%
11.92%
-2.02%
11.93%
15.18%
15.95%
14.45%
-4.56%
12.67%
13.65%
16.70%
15.66%
TOFAS
12.73%
11.82%
0.91%
9.92%
14.44%
7.60%
11.21%
1.52%
11.77%
13.44%
16.40%
14.66%
DOGUS OTO
21.08%
18.51%
2.57%
14.82%
15.04%
15.41%
13.95%
7.13%
17.75%
15.82%
13.55%
11.22%
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Vakıf Yatırım Araştırma
[email protected]
OTOMOTİV SEKTÖRÜ
Marka ve Segment Bazında İthal Satışlar (Adet)
Otomobil-İthal
Volkswagen
Renault
Opel
Ford
Dacia
Hyundai
Nissan
Citroen
Peugeot
Fiat
Mercedes-Benz
Seat
Kia
Skoda
Audi
Toyota
Bmw
Volvo
Chevrolet
Honda
Diğerleri
Hafif Ticari-İthal
Volkswagen
Renault
Dacia
Mercedes-Benz
Fiat
Citroen
Mitsubishi
Isuzu
Toyota
Hyundai
Peugeot
Iveco
Kia
Nissan
Ford
Diğerleri
Ocak 14
18,208
4,242
1,719
1,672
1,389
1,158
882
741
657
622
587
582
536
483
458
455
366
334
252
206
142
725
Ocak 13
19,509
4,053
228
1,805
1,624
1,487
1,152
628
1,189
1,088
598
629
302
709
447
649
559
469
164
854
126
749
Yıllık ∆ (%)
-6.7%
4.7%
653.9%
-7.4%
-14.5%
-22.1%
-23.4%
18.0%
-44.7%
-42.8%
-1.8%
-7.5%
77.5%
-31.9%
2.5%
-29.9%
-34.5%
-28.8%
53.7%
-75.9%
12.7%
-3.2%
2013
517,527
88,304
32,904
55,719
58,405
28,901
29,824
18,417
19,690
23,068
10,913
20,023
11,065
13,195
12,833
14,987
22,421
20,705
5,021
12,506
3,394
15,232
2012
409,676
66,792
5,965
49,143
47,030
27,666
25,141
18,873
14,711
14,519
8,774
12,730
5,811
11,870
10,118
13,720
20,099
15,247
5,247
18,492
2,728
15,000
2011
414,031
55,550
7,534
52,624
58,807
17,937
17,157
18,573
14,469
15,480
12,002
12,630
6,059
9,714
7,589
12,064
26,450
15,018
4,662
23,610
5,891
20,211
2010
354,150
39,822
5,291
39,768
55,212
13,230
16,418
11,299
11,462
18,851
11,215
12,300
5,113
8,934
6,332
9,656
29,341
12,034
3,276
18,061
5,505
21,030
4,356
1,152
565
510
490
397
234
229
228
139
117
78
77
47
9
1
83
3,798
1,109
715
16
367
305
156
170
125
95
173
173
61
38
44
117
134
14.7%
3.9%
-21.0%
3087.5%
33.5%
30.2%
50.0%
34.7%
82.4%
46.3%
-32.4%
-54.9%
26.2%
23.7%
-79.5%
-99.1%
-38.1%
89,945
23,752
11,550
7,494
10,421
6,245
6,679
3,592
2,587
2,413
1,480
8,323
2,204
453
878
657
1,217
92,082
26,048
16,331
1,298
9,234
4,962
7,672
2,684
2,296
2,615
2,454
9,112
1,673
845
1,247
737
2,874
112,334
26,361
25,128
3,402
8,395
5,380
9,258
4,640
2,296
1,351
2,557
9,968
1,833
780
1,746
1,829
7,410
101,409
24,018
19,109
5,938
5,262
4,141
8,780
3,647
2,622
1,539
2,153
11,252
1,130
718
1,965
1,889
7,246
Marka ve Segment Bazında Yerli Satışları (Adet)
Otomobil-Yerli
Renault
Fiat
Hyundai
Toyota
Honda
Hafif Ticari-Yerli
Fiat
Ford
Citroen
Karsan
Peugeot
Diğerleri
6,160
2,813
1,116
985
843
403
6,326
3,749
1,313
746
109
409
-2.6%
-25.0%
-15.0%
32.0%
673.4%
-1.5%
147,128
63,857
39,343
18,298
13,609
12,021
146,604
66,909
35,521
18,524
11,862
13,788
179,488
86,826
45,759
29,290
10,195
7,418
155,634
70,543
34,005
31,154
9,178
10,754
3,946
1,953
1,843
57
51
27
15
5,890
2,305
3,041
195
206
89
54
-33.0%
-15.3%
-39.4%
-70.8%
-75.2%
-69.7%
-72.2%
98,778
41,092
49,093
3,634
1,631
2,643
685
129,399
53,175
58,399
8,161
2,418
5,931
1,315
158,586
65,728
72,641
6,712
3,027
9,467
1,011
149,720
60,577
62,032
8,620
2,963
13,292
2,236
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Sıralama Ocak 2014 adetlerine göre yapılmıştır
OTOMOTİV SEKTÖRÜ
Ocak Aylarında Otomobil Satışları (Adet)
Otomobil-Ocak
Otomobil Segmentinde Pazar Paylarının Seyri
Otomobil Pazar Payı-Kümülatif
29,868
25,835
24,368
13,186
TOFA S
DOGUS OTO
24%
21,077
18,588
16,506
FORD OTOS AN
29%
19%
13,173
12,594
14%
9%
4%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Hafif Ticari Segmentinde Pazar Paylarının Seyri
Ocak Aylarında Hafif Ticari Satışları (Adet)
Hafif Ticari-Ocak
Hafif Ticari Pazar Payı-Kümülatif
15,024
FORD OTOS AN
34%
12,939
TOFA S
DOGUS OTO
29%
11,592
9,931
9,688
6,433
8,468
7,501
24%
8,302
19%
14%
9%
4%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Ocak Aylarında Toplam Satışlar (Adet)
Toplam Pazarda, Pazar Paylarının Seyri
Hafif Araçlar Pazar Payı-Kümülatif
Hafif Araçlar Pazarı-Ocak
44,892
35,523
31,527
28,098
29,545
23,117
2006
2007
2008
19,606
20,095
2009
2010
2011
2012
2013
32,670
TOFA S
DOGUS OTO
2014
Toplam Pazar&Taşıt Kredileri Faiz Oranları
Toplam Pazar(Adet)
FORD OTOS AN
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
Toplam Taşıt Kredileri&Faiz Oranları
Taşıt Kredileri Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları (Aylık, TL %)
Toplam Taşıt Krediler i (Aylık, M ilyar TL)
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
30
9.00
30
Taşıt Kredileri A ğırlıklı Ortalam a Faiz Oranları (Aylık, TL %)
8.00
25
25
7.00
20
6.00
20
5.00
15
15
4.00
10
3.00
5
2.00
10
5
1.00
0
0.00
0
Yıllıklandırılmış Hafif Araçlar Pazarı (Adet)
1,000,000
Hafif Araçlar Pazarı-Yıllıklandırılmış
900,000
864,439
800,000
700,000
622,341
600,000
400,000
594,762
494,023
500,000
777,761
760,913
723,854
853,378
850,525
557,126
450,933
464,575
289,222
300,000
226,834
200,000
126,099
100,000
0
1999
2000
2001
94,916
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Kaynak: ODD, TCMB, Vakıf Yatırım Araştırma
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım
danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin
kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü
zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Download

İndirmek için tıklayınız