28 Nisan 2014
Türk Traktör
2014 1Ç Finansal Tablo Analizi
Otomotiv
BEKLENTİLERE PARALEL SONUÇLAR
Türk Traktör 2014 1. çeyrekte 70 milyon TL olan Bloomberg konsensüs
tahminlerine paralel 69,4 milyon TL(yıllık %15.2 artış, çeyreklik %6.9 azalış) net
kar açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre daha yüksek satış geliri ve FAVÖK
elde etmesine rağmen yükselen vergi giderleri net kar artışını sınırladı.
H isse Bilg ile ri
Reuters/Bloomberg Kodu
TTRAK.IS/TTRAK TI
Kapanış Fiyatı, TL
60.30
Piyasa Değeri, Mn $/ TL
1508.11 / 3218.15
Ödenmiş Sermaye, Mn Adet
Türk Traktör’ün 1. çeyrek yurtiçi traktör satışı artan talebe bağlı olarak %25.3
yükselerek 6,710 adede ulaşmıştır. İhracat ise %2.2 oranında azalarak 3,313
adede gerilemiştir. Toplam satışları ise %14.7 artarak 10,023 adede yükselmiştir.
Şirketin yurtiçi satış gelirleri 1. çeyrekte geçen yıla göre %10,8, önceki çeyreğe
göre %6,9 yükselerek 429 milyon TL olarak açıklandı. Yurtdışı satış gelirleri ise
satış adetlerinin azalmasına rağmen, TL’deki değer kaybı etkisiyle geçen yıla
göre %36.2 önceki çeyreğe göre %1 yükselerek 212.5 milyon TL oldu. Böylece
Şirketin 2014 1. çeyrek satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yurtdışı
satışların toplam içindeki payının yükselmesiyle %17.7 yükselerek 595.2 milyon
TL olarak gerçekleşti (Beklenti: 593 milyon TL).
Brüt karda 1. çeyrek itibariyle 124.7 milyon TL ile geçen yılın %20, önceki
çeyreğin %17.7 üzerinde, satış gelirlerinden fazla yükseliş gerçekleşti. Brüt kar
marjı ise maliyetlerdeki daha az yükseliş ile yıllık bazda 0.4, çeyreklik bazda 0.1
puan yükselerek %20.9 olarak gerçekleşti.
Şirketin faaliyet giderleri 2014 1. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %25.7
artarak 41.6 milyon TL olarak gerçekleşti.
FAVÖK ise yüksek faaliyet giderlerine rağmen, satış gelirlerinden daha az artan
satışların maliyetinin desteğiyle 1. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre
%17.9, önceki çeyrek %7.8 yükselerek 90.2 milyon TL oldu.
53.37
Fiili Dolaşım Pay Oranı(%)
24.00
52 Haftalık Fiyat Aralığı, TL
43.06 - 63.01
Ort. Günlük İşlem Hacmi, 3 Aylık, Mn TL
6.42
Hedef Fiyat, TL
-
Yükselme Potansiyeli(%)
-
Öze t Fi n a n sa l Bi l g i l e r
2011
2012
2013
2 0 1 4 T*
Net Satışlar (Mn TL)
1,801
1,974
2,175
2,593
10
10
19.2
Büyüme-Y/Y (%)
FAVÖK (Mn TL)
322
313
349
418
FAVÖK Marjı(%)
17.9
15.9
16.1
16.1
Net Kar (Mn TL)
277
268
280
306
Net Kar Marjı(%)
15.4
13.6
12.9
11.8
Ort. Özkaynak Karlılığı(%)
52.2
42.6
39.8
36.5
2011
2011
2013
2 0 1 4 T*
6.5
5.6
1.0
3.0
10.2
6.5
5.6
1.0
3.0
6.1
11.7
9.8
1.6
4.4
10.0
11.0
9.2
1.4
4.3
7.5
Relatif Ge tiri (XU100 )
(rhs)
D e ğ e l e m e Ora n l a rı
F/K(x)
FD/FAVÖK(x)
FD/Satış(x)
PD/DD(x)
Temettü Verimi(%)
* Bloomberg Konsensüs Tahminler
TTRAK
TL
70.00
Şirket 50-75 bg sınıfında lider konumunda. Olası hurda teşvikinde düşük gelirli ve
küçük arazili çiftçinin de en çok tercih edeceği bu traktör sınıfının satışında
TTRAK başrol oynayacaktır. Şirketin mevcut durumda %48.4 olan pazar payını
teşvikle %50'nin üzerine taşıyacağını düşünüyoruz.
40
60.00
30
50.00
40.00
20
30.00
10
20.00
0
10.00
0.00
Nisan 13
-10
Temmuz 13
Ekim 13
Ocak 14
Nisan 14
H i sse Pe rfo rm a n sı
Relatif Getiri (XU100)
Getiri, $
Getiri, TL
1 Aylık (%)
4.34
19.95
14.68
6 Aylık (%)
11.49
-5.52
1.55
12 Aylık (%)
17.90
-5.52
1.94
Satış Adetleri
Traktör (yurtiçi)
Traktör (yurtdışı)
Toplam
Transmisyon(Gövde)
1 Ç1 4
6,710
3,313
10,023
1,005
1Ç13
5,354
3,387
8,741
1,236
%∆-Y/Y
25.3%
-2.2%
14.7%
-18.7%
4Ç13
6,598
4,084
10,682
531
%∆-Ç/Ç
1.7%
-18.9%
-6.2%
89.3%
2013
24,624
14,402
39,026
3,813
2012
25,597
14,565
40,162
5,211
%∆-Y/Y
-3.8%
-1.1%
-2.8%
-26.8%
Gelir Tablosu (TL milyon)
Net Satışlar
Brüt Kar
Faaliyet Giderleri
Esas Faaliyet Karı
FAVÖK
Net Kar
1 Ç1 4
5 9 5 .2
1 2 4 .7
4 1 .6
8 3 .0
9 0 .2
6 9 .4
1Ç13
505.7
103.8
33.1
70.7
76.5
60.3
%∆-Y/Y
17.7%
20.0%
25.7%
17.4%
17.9%
15.2%
4Ç13
566.7
118.0
41.0
77.0
83.7
74.6
%∆-Ç/Ç
5.0%
5.6%
1.5%
7.8%
7.8%
-6.9%
2013
2,175
472
147
325
349.3
279.9
2012
1,974
422
128
294
313
268
%∆-Y/Y
10.2%
11.7%
14.8%
10.3%
11.6%
4.4%
Brüt Kar Marjı
FVAÖK Marjı
Net Kar Marjı
2 0 .9 %
1 5 .2 %
1 1 .7 %
20.5%
15.1%
11.9%
0.4%
0.0%
-0.3%
20.8%
14.8%
13.2%
0.1%
0.4%
-1.5%
21.7%
16.1%
12.9%
21.4%
15.9%
13.6%
1.4%
1.2%
-5.3%
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
1
Vakıf Yatırım Araştırma
[email protected]
Türk Traktör
Gelir Tablo su (TL Milyo n)
Net Satış Gelirleri
Satışların Maliyeti (-)
Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı
Faaliyet Giderleri (-)
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı
FAVÖK
Diğer Faaliyetlerden Gelir/Gider(Net)
Faaliyet Karı veya Zararı
Net Finansal Gelir/Gider
Vergi Öncesi Kar/Zarar
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)
Net Dö nem Karı/Zararı
Azınlık Payları Net Dönem Karı/Zararı
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı
Nakit Akım Tablo su (TL Milyo n)
Net Kar
Amortisman
İşletme Faaliyetlerden Nakit Akımı
Yatırım Harcamaları (-)
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akımı
Finans Faaliyetlerinden Nakit Akımı
Hazır Değerlerdeki Değişim
Serbest Nakit Akımı
Bilanço (TL Milyo n)
Dö nen Varlıklar
Hazır Değerler
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
Diğer Kısa Vadeli Alacaklar
Stoklar
Diğer Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Ertelenen Vergi Varlıkları
To plam Aktifler
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Borç ve Gider Karşılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Borçlar
Özsermaye (Azınlık Payı Dahil)
Özsermaye (Ana Ortaklığa Ait)
Sermaye
Net Dönem Karı/Zararı
Geçmiş Yıl Kar/Zararları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
To plam Pasifler
Özet Rasyo lar
LİKİDİTE ORANLARI
Cari Oran
Asit-Test Oranı
Nakit Oranı
BORÇLULUK ORANLARI
Toplam Borç/Aktif
Toplam Borç/Özsermaye
Finansal Kaldıraç Oranı
Finansal Borç/Toplam Borç
KARLILIK ORANLARI
Brüt Kar Marjı
Esas Faaliyet Kar Marjı
Vergi Öncesi Kar Marjı
FVAÖK Marjı
Net Kar Marjı
Aktif Karlılığı
Özsermaye Karlılığı
2014 1Ç Finansal Tablo Analizi
2009
667.7
563.6
104.1
50.5
53.6
61.1
-0.6
53.0
-16.2
36.7
5.8
31.0
31.0
2010
1,193.4
874.7
318.7
78.7
240.0
266.7
-21.6
218.5
4.2
222.6
42.9
179.7
0.0
179.7
2011
1,800.7
1,375.6
425.1
114.0
311.1
322.3
4.5
315.6
26.3
341.8
64.4
277.4
0.0
277.4
2012
1,974.0
1,551.6
422.4
128.2
294.2
313.1
10.7
305.0
6.5
318.1
49.9
268.1
0.0
268.1
2013
2,175.3
1,703.5
471.9
147.2
324.6
349.3
24.6
349.2
-29.2
320.3
40.3
279.9
0.0
279.9
2014/03
595.2
470.5
124.7
41.6
83.0
90.2
-4.4
78.6
1.3
80.0
10.5
69.4
0.0
69.4
31.0
7.5
226.1
11.0
3.0
-264.2
-35.1
237.1
179.7
26.7
361.2
34.9
-27.6
-167.9
167.2
396.1
277.4
11.2
158.6
73.5
-62.0
-105.0
-30.3
232.0
268.1
18.9
83.0
67.7
-67.4
112.2
131.7
150.7
279.9
24.6
-26.4
173.3
-173.0
6.9
167.2
146.8
69.4
7.2
-168.8
27.3
-27.4
190.5
-6.6
-141.5
538.6
80.7
246.9
140.3
70.8
174.6
37.9
10.1
7.9
713.2
308.1
224.2
65.8
104.4
98.1
6.3
300.7
300.7
53.4
31.0
123.9
59.0
713.2
745.8
248.6
283.7
0.0
129.8
83.8
140.4
56.0
18.3
12.8
886.2
361.8
127.9
195.8
7.0
56.2
41.0
15.2
0.0
0.0
468.2
468.2
53.4
179.7
141.7
60.0
886.2
1,068.8
245.4
378.7
0.0
307.7
137.0
171.2
110.0
26.4
14.2
1,240.0
499.6
112.2
334.0
10.8
144.7
122.9
21.8
0.0
0.0
595.6
595.6
53.4
277.4
156.7
74.7
1,240.0
1,104.3
379.0
330.6
0.0
292.6
101.4
215.4
157.0
34.9
21.6
1,319.7
437.5
95.2
220.3
4.9
218.4
194.8
23.6
0.0
0.0
663.8
663.8
53.4
268.1
214.3
94.4
1,319.7
1,085.7
209.3
362.9
0.0
413.4
99.7
408.9
274.2
77.3
36.5
1,494.6
385.8
14.7
306.1
7.7
365.5
333.9
31.6
0.0
0.0
743.3
743.3
53.4
279.9
262.7
114.2
1,494.6
1,241.7
205.1
442.6
0.0
491.2
98.8
445.7
294.0
82.1
48.7
1,687.4
651.5
55.9
435.4
68.5
523.1
490.8
32.4
0.0
0.0
512.8
512.8
53.4
69.4
212.9
143.9
1,687.4
1.75
1.06
0.26
2.06
1.47
0.69
2.14
1.25
0.49
2.52
1.62
0.87
2.81
1.48
0.54
1.91
0.99
0.31
0.58
1.37
2.37
0.78
0.47
0.89
1.89
0.40
0.52
1.08
2.08
0.36
0.50
0.99
1.99
0.44
0.50
1.01
2.01
0.46
0.70
2.29
3.29
0.47
15.6%
8.0%
5.5%
9.2%
4.6%
4.3%
10.3%
26.7%
20.1%
18.7%
22.4%
15.1%
22.5%
46.7%
23.6%
17.3%
19.0%
17.9%
15.4%
26.1%
52.2%
21.4%
14.9%
16.1%
15.9%
13.6%
21.0%
42.6%
21.7%
14.9%
14.7%
16.1%
12.9%
19.9%
39.8%
20.9%
13.9%
13.4%
15.2%
11.7%
4.7%
13.4%
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile
müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu
görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan
ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
sorumlu tutulamaz.
2
Download

İndirmek için tıklayınız