AKDENİZ DENETİM
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
Tarih:
Sayı :
09.10.2014
2014/159
E-FATURADA SIKÇA SORULAN SORULAR
Geçmiş tarihli e-fatura düzenlenebilecek mi?
E-fatura sisteminde en çok 7 gün öncesine fatura düzenlenebilecek. Zira, bilindiği üzere Vergi
Usul Kanunu'na göre faturanın mal teslimi veya hizmet ifasından sonraki 7 gün içinde
düzenlenmesi zorunlu.
Temel Fatura mı Ticari Fatura mı ? Hangi Yöntemi Seçeceğim ?
E-fatura uygulamasında ticari senaryoyu seçen mükellefler "kabul" veya "ret" uygulamalarını
kullanarak gönderilen faturaya itiraz edebilecek. Bir diğer deyişle, ticari fatura uygulamasını
seçen mükellefler önce faturayı inceleyecek, gerekirse faturayı kabul etmeyebilecek. Ancak
hemen eklemek gerekir ki, ticari fatura senaryosunun uygulanabilmesi için kullanacak
tarafların açık rızası yani bu konuda anlaşmış olmaları gerekmekte.
Temel fatura senaryosu kapsamında tarafınıza iletilen faturalara itirazı ise harici yollarla
(örneğin noter kanalı ile) yapmanız gerekiyor.
Aynı holding bünyesindeki birden fazla firmanın mali mühürününün tek bir akıllı karta
yüklenmesi mevzuat anlamında mümkün müdür?
Aynı holding bünyesinde de olsa farklı firmaların tek bir akıllı karta mali mühürlerini
yüklenmesi mümkün değildir. Ancak, kurum tarafından HSM cihazına kurumun mali mühür
sertifikası yüklenebilir. Birden fazla kişi bu tek HSM cihazına, erişim hakları ayarlanmış farklı
bilgisayarlardan aynı anda Elektronik Mali Mühür Sertifikasını kullanabilirler.
Farklı lokasyonlarda hizmet veren bir firma, e-fatura portalını kullanıp farklı
lokasyonlarından mali mühür dışında bir yöntem ile (e-imza, sertifika) faturaları imzalayıp
gönderebilir mi?
5 Mart 2010 tarih ve 27512 Sayılı Resmi Gazete’de 397 Sıra No’lu Vergi usul Kanunu Genel
tebliğinin yayımlanmasıyla Elektronik Fatura Uygulaması ile ilgili usul ve esaslar
belirlenmiştir. e-fatura uygulamasında mali mühür/elektronik imza zorunludur. E-Fatura
uygulamasını portal yöntemiyle kullanacak mükelleflerin uygulamaya mali mühür/e-imza ile
girmeleri gerekmektedir.
Fevzi Çakmak Cad. Burçin III. İş Merkezi 10. kat No: 135
Fomara / BURSA
Tel: 0.224. 220 61 61 Pbx Fax : 0.224. 224 53 54
AKDENİZ DENETİM
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
E-Fatura kayıtlı Kullanıcısı listesinin güncellenmesi ne sıklıkla olacak ?
Başkanlık, kayıtlı kullanıcı listesini belirli zaman aralıkları ile güncellenmesini öngören bir
düzenleme yapmayı planlanıyor. Ancak şu an için belirlenmiş bir zaman aralığı ve geçerlilik
zamanı mevcut değil.
Zorunluluk kapsamında olan ancak sisteme kayıtlı olmayan kullanıcılara kağıt fatura
düzenlenmesi durumunda bize cezai yaptırım olur mu?
E-fatura kullanım zorunluluğu 01.09.2013.tarihinden itibaren sisteme kayıtlı taraflar arasında
zorunludur. Ancak zorunluluk kapsamında olmasına rağmen sisteme kayıtlı olmayan tarafa
kağıt fatura gönderilmesi gönderen tarafa herhangi bir mesuliyet yüklemez.
E-fatura uygulamasında sadece ticari fatura senaryosunu kullanabilir miyiz? GİB’e temel
fatura senaryosu ile gelen faturaları almamak istediğimizi talep etsek bu talebimiz
gerçekleşebilir mi?
Ticari ihtiyaçlar göz önünde tutularak Ticari Fatura Senaryosu oluşturulmuştur. Ticari fatura
Senaryosunda fatura kabul, red ve iade işlemleri tamamen mesajlaşma platformu üzerinden
gerçekleştirilecektir. Ticari fatura senaryosunun kullanımı ancak tarafların anlaşmış olmasına
bağlıdır. Temel fatura senaryosunun bir talebe bağlı olarak kaldırılması mümkün değildir.
Saygılarımızla,
AKDENİZ DENETİM
Fevzi Çakmak Cad. Burçin III. İş Merkezi 10. kat No: 135
Fomara / BURSA
Tel: 0.224. 220 61 61 Pbx Fax : 0.224. 224 53 54
Download

DOSYAYI İNDİR (Sağ Tık/Farklı Kaydet)