Etkili İnsanların Alışkanlıkları

Etkili insan doğulmaz,
olunur.
etkili bir insan olmak demek...





hayatınızdaki insanları, kendilerini değerli
hissetmeleri için beslemek,
başkalarına inanıp onların da kendilerine
inanmalarını sağlamak,
hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak
için onları anlamak,
potansiyellerini artırabilmek için geliştirmek,
kendi başlarına üstesinden gelene kadar
hayatın zorlukları arasında onları yönlendirmek,
Etkili Olmayı Yöneten İlkeler





Tutarlılık
Dürüstlük
İnsan onuruna saygı
Hizmet etme
Üstün kalite






Gelişime önem verme
Koşulsuz sevgi
Sabır
Yardım etme
Destek olma
Hakkaniyet
Alışkanlık: anahtarı kaybolmuş
kelepçe
Bilgi (Ne yapmalı, Neden
yapmalı),

BİLGİ

Beceri (Nasıl yapmalı),
BECERİ

Arzu (Yapma isteğimiz)
Kesişmesi olarak
tanımlanmaktadır.
ARZU
7 Alışkanlık







1.
2.
3.
4.
5.
Alışkanlık
Alışkanlık
Alışkanlık
Alışkanlık
Alışkanlık
“Proaktif olmak”
“Sonu düşünerek işe başlamak”
“Öncelikli işleri öne almak”
“Kazan kazan diye düşünmek”
“Önce anlamaya çalışmak sonra
anlaşılmaya” çalışmak.
6. Alışkanlık “Sinerji oluşturmak”
7. Alışkanlık “Baltayı bilemek”(Dengeli bir biçimde
kendini yenileme)
1. Alışkanlık “Proaktif olmak”



İnsan olarak kendi yaşamlarımızdan
sorumlu olduğumuzu ifade eder.
Hedeflerimize ulaşmak için risk almayı
tavsiye eder.
Zorluklarla başa çıkmayı teşvik eder.
Reaktif / Proaktif olmak…








Reaktif Olmak
Yapabileceğim hiçbir şey yok.
İşte ben böyleyim.
Beni öyle kızdırıyor ki.
Buna izin vermezler.
Bunu yapmam gerekiyor.
Yapamam.
Keşke.








Proaktif Olmak
Seçeneklerimize bir bakalım.
Farklı bir yaklaşımı seçebilirim.
Duygularımı kontrol edebilirim.
Ben etkili bir sunuş yapabilirim.
Uygun bir tepkiyi seçeceğim.
Seçerim.
Yapacağım.
2. Alışkanlık
“Sonu düşünerek işe başlamak”


Temelinde hayal gücü yani gözümüzün
önüne getirebilme, birikimi sezebilme,
göremediğimiz bir şeyi beynimizde
oluşturabilme yetisidir.
Gözlerimiz yıldızlarda, ayaklarımız yerde
olmalı.
3. Alışkanlık
“Öncelikli işleri öne almak”

Alışkanlıkların gerçekleşmesi, harekete
geçmesi ve doğal olarak ortaya
çıkmasıdır.
İradenin merkezine ilkelerin
yerleştirilmesidir. Bunu yaşamımızın her
yönünde yapmaktır.

4. Alışkanlık
“Kazan kazan diye düşünmek”


Anlaşmazlıkların çözümlenmesine ve
bireylerin karşılıklı yarar sağlamayı
hedeflemelerine yardımcı olur.
Kazan/kazan yaşamı bir rekabet arenası
değil, iş birliği alanı olarak görür.
5. Alışkanlık “Önce anlamaya
çalışmak, sonra anlaşılmaya”
Bu ilke insanlar arasındaki etkili iletişimin
anahtarıdır. İletişim hayatındaki en büyük beceridir.
Açık yüreklilik ve güven sağlayan bir karakter
üzerine, empatik dinleme becerisini
yerleştirmelisiniz.


Bireylerin daha iyi iletişim kurmalarına ve sorunları
anlamalarına yardımcı olarak sorunlara etkili
çözümler getirilmesini sağlar.
6. Alışkanlık “Sinerji
oluşturmak”

Daha iyi sonuçlar elde etmek amacıyla
çalıştığımız kurumda
tüm takım üyelerinin katılımını
ve
farklı görüşlere değer vermeyi sağlar.
“Sinerji”

Farklılıklara değer vermek, sinerjinin
özüdür.
İnsanların arasındaki zihinsel, ruhsal ve
psikolojik farklılıklara değer vermenin
anahtarında herkesin dünyayı, olduğu gibi
gördüğü kavramı vardır.
7. Alışkanlık “Baltayı bilemek”
(Dengeli bir biçimde kendini yenileme
ilkeleri)

Hayatın her alanında sürekli
gelişmeyi ve yenilenmeyi
destekler.

Kişisel üretim yeteneğidir. Bu alışkanlık,
en dengeli varlığımızı yani kendimizi
yenilemek ve geliştirmektir.
Yapımızın ruhsal, toplumsal/duygusal
boyutunu yenilemektir.
Download

Etki insanların alışkanlıkları