2014 / HAZİRAN EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER
ENFLASYON
% 0,31
Tüketici Fiyat Endeksi Artışı (Aylık):
% 5,70
Tüketici Fiyat Endeksi Artışı(6 Aylık):
% 9,16
Tüketici Fiyat Endeksi Artışı(Yıllık):
% 0,06
Üretici Fiyat Endeksi Artışı (Aylık):
% 9,75
Üretici Fiyat Endeksi Artışı (Yıllık):
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
Büyüme
İşgücü
İşgücüne Katılım Oranı
Kadınlarda İşgücüne Katılım
Oranı
Erkeklerde İşgücüne Katılım
Oranı
İstihdam Edilenler
İstihdam Oranı
Kadınlarda İstihdam Oranı
Erkeklerde İstihdam Oranı
İşsiz Sayısı
İşsizlik Oranı
Kadınlarda İşsizlik Oranı
Erkeklerde İşsizlik Oranı
Genç Nüfusta İşsizlik Oranı
Tarım Dışı İşsizlik Oranı
Kayıtdışı Çalışanların Oranı
GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA
29.210 Milyon TL
% 4,3
İŞGÜCÜ PİYASASI
28.773.000 Kişi
% 50,7
% 30,7
% 71,1
26.194.000 Kişi
% 46,1
% 27,6
% 65,1
2.579.000 Kişi
%9
% 10,2
% 8,4
% 15,5
% 10,8
% 34,8
İL DÜZEYİNDE TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ
Türkiye Geneli İşsizlik Oranı % 9,7
Batman (En Yüksek)
% 23,4
Karaman (En Düşük)
% 4,2
Türkiye Geneli İstihdam
% 45,9
Oranı
Ardahan (En Yüksek)
% 59,1
Batman (En Düşük)
% 27,8
Türkiye Geneli İşgücüne
% 50,8
Katılma Oranı
Ardahan (En Yüksek)
% 62,8
Batman (En Düşük)
% 36,2
SENDİKALAŞMA ORANLARI
Türkiye Geneli
% 9,45
Haziran 2014
Haziran 2014
Haziran 2014
Haziran 2014
Haziran 2014
2014 (1.Çeyrek)
2014 (1.Çeyrek)
Nisan 2014
Nisan 2014
Nisan 2014
Nisan 2014
Nisan 2014
Nisan 2014
Nisan 2014
Nisan 2014
Nisan 2014
Nisan 2014
Nisan 2014
Nisan 2014
Nisan 2014
Nisan 2014
Nisan 2014
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
Ocak 2014
Sayfa 1
2014 / HAZİRAN EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER
08 Nolu Basın, Yayın ve
Gazetecilik İşkolu
Basın-İş Sendikası
% 4,56
Ocak 2014
% 1,84
Ocak 2014
Kıdem Tazminatı Tavanı
ÇALIŞMA HAYATI
3.429,44 TL
Prim Esas Kazanç Tabanı
1.071,00 TL
Prim Esas Kazanç Tavanı
6.961,50 TL
Prim Esas Kazanç Tabanı
1.134,00 TL
Prim Esas Kazanç Tavanı
7.371,00 TL
Brüt Asgari Ücret
Net Asgari Ücret
Brüt Asgari Ücret
Net Asgari Ücret
ASGARİ ÜCRET
1.071,00 TL
846,00 TL
1.134,00 TL
891,03 TL
01.01.2014 –
31.12.2014
01.01.2014 –
30.06.2014
01.01.2014 –
30.06.2014
01.07.2014 –
31.12.2014
01.07.2014 –
31.12.2014
1.1.2014-30.6.2014
1.1.2014-30.6.2014
1.7.2014-31.12.2014
1.7.2014-31.12.2014
AÇLIK VE YOKSULLUK
Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık
Sınırı
Dört Kişilik Bir Ailenin
Yoksulluk Sınırı
1.158,00 TL
3.772,00 TL
Haziran 2014
Haziran 2014
SOSYAL GÜVENLİK
4/a Aktif Sigortalılar
13.134.982 Kişi
Şubat 2014
4/b Aktif Bağımsız Çalışanlar
2.994.006 Kişi
Şubat 2014
4/c Aktif Memurlar
2.836.699 Kişi
Şubat 2014
18.965.687 Kişi
10.030.818 Kişi
1,89
12.266.043 Kişi
Şubat 2014
Şubat 2014
Şubat 2014
Şubat 2014
247.480
Mayıs 2014
125.948.000 TL
Mayıs 2014
4.447.157 Kişi
1.579.301 Kişi
1.293.968 Kişi
Şubat 2014
Şubat 2014
Şubat 2014
Toplam Aktif Sigortalılar
Toplam Pasif Sigortalılar
Aktif / Pasif Oranı
Gelir Testi Yaptıranlar
İşsizlik Ödeneği Alan Kişi
Sayısı
Ödeme Yapılan Miktar
Emekliler
İşçi Emeklileri
Bağ-Kur Emeklileri
Memur Emeklileri
Sayfa 2
2014 / HAZİRAN EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER
GELİR VERGİSİ YEMEK İSTİSNA TUTARI (Günlük)
Gelir Vergisi Yemek İstisna
Tutarı
01.01.201431.12.2014
12 TL
GELİR VERGİSİ ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI (Aylık)
Birinci derece engelliler için
800 TL
İkinci derece engelliler için
400 TL
Üçüncü derece engelliler için
190 TL
01.01.201431.12.2014
01.01.201431.12.2014
01.01.201431.12.2014
GELİR VERGİSİ TARİFELERİ (Ücretliler)
11.000 TL’ye kadar
27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL Fazlası
97.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4850 TL Fazlası
97.000 TL’den Fazlasının 97.000 TL’si için 23.750 TL
Fazlası
% 15
% 20
% 27
% 35
2014 YILI İÇİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ RAKAMLARI (Aylık)
Bekar çalışan için
Evli eşin geliri olmayan çocuksuz çalışan için
Evli eşin geliri olmayan 1 çocuklu çalışan için
Evli eşin geliri olmayan 2 çocuklu çalışan için
Evli eşin geliri olmayan 3 çocuklu çalışan için
Evli eşin geliri olmayan 4 çocuklu çalışan için
Evli eşin geliri olan çocuksuz çalışan için
Evli eşin geliri olan 1 çocuklu çalışan için
Evli eşin geliri olan 2 çocuklu çalışan için
Evli eşin geliri olan 3 çocuklu çalışan için
Evli eşin geliri olan 4 çocuklu çalışan için
80.33 TL
96.39 TL
108.44 TL
120,49 TL
128,52 TL
136,55 TL
80,33 TL
92,37 TL
104,42 TL
112,46 TL
120,49 TL
ASKERLİK BORÇANMASI ÖDEMESİ PRİMLERİ 2014
Dönemler
Günlük
Aylık
15 Aylık
18 Aylık
01.01.2014-30.06.2014
11,42 TL
342,72 TL
5.140,80 TL
6.168,96 TL
01.07.2014-31.12.2014
12,10 TL
362,88 TL
5.443,20 TL
6.531,84 TL
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ TUTARLARI 2014
Asgari Ücretle Çalışan İşçinin Alacağı Aylık İşsizlik
Ödeneği (Damga Vergisi Kesilmiş Olarak)
01.01.2014-30.06.2014
Arası
01.07.2014-31.12.2014
Arası
425,15 TL
450,16 TL
En Fazla Ödenecek Aylık İşsizlik Ödeneği (Damga
Vergisi Kesilmiş Olarak)
01.01.2014-30.06.2014
Arası
01.07.2014-31.12.2014
Arası
850,30 TL
900,31 TL
Sayfa 3
2014 / HAZİRAN EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER
PRİME TABİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI MİKTARLARI 2014
01.01.2014-30.06.2014
Prime Tabi Tutulmayacak Yemek Parası
(Günlük)
2,14 TL
01.07.2014-31.12.2014
2,27 TL
Dönemler
GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİM MİKTARLARI 2014
Yalnızca Genel Sağlık Sigortasına Tabi Olanlar İçin GSS Prim Tutarları
(Gelir Testi Sonucu Tespit Edilen Kişi Başına Düşen Aylık Gelir Durumuna Göre)
01/01/2014 – 30/06/2014 Tarihleri Arası
Aylık Geliri 357,00 TL’den
Az Olanlar
Aylık Geliri 357,00
Aylık Geliri 1.071,00
TL’den 1.071,00 TL’ye
TL’den 2.142,00 TL’ye
Kadar Olanlar
Kadar Olanlar
42,84 TL
128,52 TL
0
Aylık Geliri 2.142,00
TL’den Fazla Olanlar
257,04 TL
01/07/2014 – 31/12/2014 Tarihleri Arası
Aylık Geliri 378,00 TL’den
Az Olanlar
Aylık Geliri 378,00
Aylık Geliri 1.134,00
TL’den 1.134,00 TL’ye
TL’den 2.268,00 TL’ye
Kadar Olanlar
Kadar Olanlar
45,36 TL
136,08 TL
0
Aylık Geliri 2.268,00
TL’den Fazla Olanlar
272,16 TL
Gelir Testi Yaptırmayanlar
Gelir testi yaptırması gerektiği halde yaptırmayanlar;
• 01/01/2014 – 30/06/2014 tarihleri arası aylık 257,04 TL,
• 01/07/2014 – 31/12/2014 tarihleri arası aylık 272,16 TL,
genel sağlık sigortası primi ödeyeceklerdir.
PRİME TABİ TUTULMAYACAK AİLE ZAMMI MİKTARLARI 2014
01.01.2014-30.06.2014
Prime Tabi Tutulmayacak Aile Zammı
(Aylık)
107,10 TL
01.07.2014-31.12.2014
113,40 TL
Dönemler
PRİME TABİ TUTULMAYACAK ÇOCUK ZAMMI MİKTARI 2014
01.01.2014-30.06.2014
Prime Tabi Tutulmayacak Çocuk Zammı
(Aylık)
21,42 TL
01.07.2014-31.12.2014
22,68 TL
Dönemler
DOĞUM BORÇLANMASI PRİM TUTARLARI 2014
Dönemler
01.01.2014-30.06.2014
Günlük
11,42 TL
Aylık
342,72 TL
2 Yıllık
8.225,28 TL
01.07.2014-31.12.2014
12,10 TL
362,88 TL
8.709,12 TL
Hesaplamalar, prime esas kazanç alt sınırı (brüt asgari ücret) üzerinden yapılmıştır.
Sayfa 4
Download

2014 / HAZİRAN EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER