SİGORTA PRİMİ KESİNTİSİNE TABİ OLMAYAN
ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI VE BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYI TUTARLARI
5510 - Madde: 80/1-b
İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık
toplamı asgari ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime
esas kazanca tabi tutulmaz.
İşverenlerce Özel Sağlık Sigortalarına ve Bireysel Emeklilik Sistemine Sigortalılar İçin Ödenen
Sigorta Prim Kesintisine Tabi Olmayan Prim ve Katkı Payı Tutarları
Dönemi
Tutar
321,30 TL
01.07.2014 - 31.12.2014 ....…………………………………..…………..……………….
340,20 TL
01.07.2013 - 31.12.2013 ....…………………………………..…………..……………….
306,45 TL
O
01.01.2014 - 30.06.2014 ………….……………………….…..……….………………….
293,58 TL
01.07.2012 - 31.12.2012 ....…………………………………..…………..……………….
282,15 TL
01.01.2012 - 30.06.2012 ………….…………………………..……….………………….
265,95 TL
SM
M
M
01.01.2013 - 30.06.2013 ………….…………………………..……….………………….
251,10 TL
01.01.2011 - 30.06.2011 ………….…………………………..……….………………….
238,95 TL
01.07.2010 - 31.12.2010 ....…………………………………..…………..……………….
228,15 TL
01.01.2010 - 30.06.2010 ………….…………………………..……….………………….
218,70 TL
01.07.2009 - 31.12.2009 ………….…………………………..….……………………….
207,90 TL
01.01.2009 - 30.06.2009 ………….…………………………..….……………………….
199,80 TL
A
01.07.2011 - 31.12.2011 ....…………………………………..…………..……………….
 Sigortalı adına ay içinde özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı adı altında işverence
yapılan ödemeler toplamının aylık asgari ücretin % 30’una isabet eden kısmı prime esas kazanca dâhil
edilmeyecek, kalan tutar ise ödendiği ayın prime esas kazancına dâhil edilecektir.
 Sigortalı adına işveren tarafından yalnızca özel sağlık sigortası primi veya yalnızca bireysel emeklilik
katkı payı ödenmiş olması durumunda ise, prime esas kazanca dahil edilecek tutar, ödenen özel sağlık sigortası
primi veya bireysel emeklilik katkı payı üzerinden %30 oranındaki istisna tutarının düşülmesi suretiyle
hesaplanacaktır.
Download

ASMMMO