HAYAT SİGORTALARINDA UNDERWRİTİNG
Eğitimin Tarihi
Son Başvuru Tarihi
Saat/Kredi
Eğitim Yeri
12 Şubat 2015
10 Şubat 2015
10:00-17:00/ 6 Kredi
TSEV
Hayat Sigortalarına Genel Bakış
Underwriting (Risk Analizi) Nedir?
Medikal Underwriting
Yaş, cinsiyet, sağlık durumu ve diğer detaylar
Finansal Underwriting
Teminat ile sigortalının kazanç yapısı arasında ilişkiler
Mesleki ve Diğer Underwriting Hususları (Hobi Amaçlı Sporlar, Seyahat
Riski vb.)
Yüksek Teminatlarda Underwriting
Genel kabul koşulları ve dikkat edilecek hususlar
Eğitimin İçeriği
Reasürans açısından değerlendirme
Underwriting uygulamalarında şirketler nelere dikkat etmelidir?
Hayat sigortalarında sağlık beyanı dizaynı
Hedef kitle bağlantısının risk analizindeki yeri
Tazminat ile Underwriting arasındaki ilişki
E- Underwriting Nedir?
E-underwriting uygulamaları
E-underwriting uygulamalarının şirketlere kazandırdıkları
Güncel ve Uluslararası Underwriting Örnekleri
Eğitimin Hedef
Kitlesi
Hayat Sigortalarında genel anlamda Risk Kabulü, yüksek teminatlarda risk analizi,
finansal risk analizi, mesleki ve vb. risk analizi hususlarında dikkat edilecek
hususlar, e-underwriting, farklı hayat sigortaları ürünlerde risk analizi belgelerinin
yeri, uluslararası uygulamalar gibi konularda güncel bilgi sahibi olmak isteyen
hayat sigortalarındaki ilgili birimlerin çalışanları katılabilir.
Download

hayat sigortalarında underwriting