İSTİSNA HADLERİ
2013
DÖNEMİ
Vergiden İstisna Yemek Bedeli
Konut Kira geliri istisnası
Kesinti Yoluyla Vergilendirilmiş Bulunan Menkul Sermaye İratları ve Kurumlardan Elde
Edilen Kar Paylarında(Kar Payının 1/2 si) Beyan sınırı
Kesinti Yoluyla Vergilendirilmiş Bulunan Gayri Menkul Sermaye İratlarında Beyan sınırı
Değer Artış Kazançlarında istisna (Gayrimenkul Satışlarında) GVK Mük.Md.80
G.V.K.82. Maddesinde Belirtilen Bazı Arızi Kazançlarda istisna
2014
12,00 TL
3.200,00 TL
12,00 TL
3.300,00 TL
26.000,00 TL
27.000,00 TL
26.000,00 TL
9.400,00 TL
21.000,00 TL
27.000,00 TL
9.700,00 TL
21.000,00 TL
ÜCRETLİLERDE YEMEK BEDELİ İSTİSNASI (GVK. Md . 23/8)
Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin
YIL
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
GT/BKK
GVK GT 285
GVK GT 284
GVK GT 280
GVK GT 278
GVK GT 273
GVK GT 270
GVK GT 266
GVK GT 259
İSTİSNA TUTARI
12,00 TL
12,00 TL
11,70 TL
10,70 TL
10,00 TL
10,00 TL
9,00 YTL
8,80 YTL
Download

istisna hadleri