Güncelleme: 30.10.2014 saat: 15:15
2000-2013 SGK'ya Yapılan Transferlerin GSYİH'ya Oranı (%)
Kamu Hesapları Bülteni (Sosyal Güvenlik Açık Finansmanı kalemi)
(Milyon YTL) - % GSYH
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
IV. Cari Transferler
- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Transferler
11.205
15.922
19.333
23.762
19.201
25.823
25.850
29.249
27.069
16.555
22.218
20.385
GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA
350.476
454.781
559.033
648.932
758.391 843.178 950.534 952.559 1.098.799 1.297.713 1.416.817 1.565.181
SGK'ya transfer / GSYİH
3,2
3,5
3,5
3,7
2,5
3,1
2,7
3,1
2,5
1,3
1,6
1,3
Genel Ekonomik Hedefler ve Yatırımlar
3,0
3,7
3,7
4,1
3,2
3,0
2,7
3,1
2,5
1,3
1,4
1,6
Not: 1- 2000-2005 yılları Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri Tablosu oluşturulurken Konsolide bütçe kesin hesaplarında yer alan Bütçe Giderleri tutarlarında aşağıdaki revizeler yapılmıştır:
a) Konsolide bütçe giderlerine 2006 yılında merkezi yönetim kapsamına alınan idarelere ait gider tutarları ilave edilmiştir
b) Red ve iade tutarları, bütçe giderlerinden netleştirilmiştir.
c) Mahalli idare ve fon payları tutarları bütçe giderlerine ilave edilmiştir
Download

Güncelleme: 30.10.2014 saat: 15:15 (Milyon YTL)