HAFTALIK EĞİTİM BÜLTENİ
- 24 - 28 ŞUBAT 2014 -
1. Haftanın Konusu: Merkez Bankaları
2. Haftanın Verisi: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH – GDP)
3. Haftanın Göstergesi: Bollinger Bantları
24-28 ŞUBAT 2014
HAFTANIN KONUSU: Merkez Bankaları
Ekonomide, iş gücü piyasası, mal ve hizmet piyasası ve para piyasası olmak üzere 3 temel piyasadan söz
etmekteyiz. Devlet ise bu piyasalarda farklı kurumsal yapılarıyla varlığını korumaktadır. Para Piyasasında
Devletin bu işlevini Merkez Bankaları görmektedir. Bakıldığında;

ABD’de FED (Federal Reserve Bank)

Avrupa Birliği’nde ECB (European Central Bank) ya da AMB (Avrupa Merkez Bankası)

İngiltere’de BOE (Bank Of England)

Japonya’da Bank of Japan (BOJ)

Kanada’da Bank of Canada (BOC)

Yeni Zelanda’da Reserve Bank of New Zealand (RBNZ)

İsviçre’de Swiss National Bank (SNB)

Türkiye’de ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’dır (TCMB)

Bütün Merkez Bankalarının birincil görevi Fiyat İstikrarını sağlamaktır. Bu noktada da ülke
içerisindeki diğer politika yapıcılardan (Örneğin Türkiye için; Maliye, Ekonomi Bakanlığı, Hazine
Müsteşarlığı gibi) bağımsız olarak fakat işbirliği çerçevesinde politikalarını sürdürmesi gerekmektedir.
Merkez Bankalarının, para politikasını uygulamak için kullandığı araçlar günümüzde farklılaşmakla
birlikte en önemli araç “faiz aracıdır.”
Para Piyasalarında işlem yapan
yatırımcı,
Merkez
Politikalarını
etmelidir.
politika
Bankası
yakından
Merkez
araçları
takip
Bankası,
ile
para
piyasasına müdahale ederek ilk
olarak döviz kurlarını etkileme
gücüne sahip olan en yüksek
merciidir. Bundan dolayı, Merkez
Bankaları gerek kısa vadeli faiz
oranları
kontrolü
ile
gerekse
yazılı ve sözlü açıklamaları ile
döviz
piyasalarını
diğer
tüm
kurumlardan daha fazla etkileme
gücüne sahiptir.
HAFTANIN VERİSİ: GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA

24 - 28 ŞUBAT 2014
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) bir ülkenin yıllık makro göstergeleri içerisindeki en önemli
göstergedir. Bu gösterge İngilizce literatürdeki karşılığı olan GDP (Gross Domestic Product) olarak da
yoğun olarak kullanılır. Literatürde; Belirli bir dönemde bir ülke sınırları içerisinde üretilen toplam mal
ve hizmetlerin parasal değerini ifade eden bir gösterge olarak yer almaktadır. GSYH verisi ilgili ülkenin
büyümesine dair bir fikir verir.

Grafik 7 Kasım 2013 tarihindeki EURUSD hareketini göstermektedir. Grafikte saat 14.30’da açıklanan
ABD çeyreklik GDP değerinin EURUSD’ye etkisini göstermektedir.

Dikkat edilmesi gereken konu, açıklanan veriden öte bu verinin beklenen değer ve geçmiş değerler ile
ilişkisidir. Açıklanan veri %2,8 iken beklenti %2,0 civarındadır. Ayrıca bir önceki dönem verisi de %2,5
olarak gerçekleşmiştir.

Eğer veri, beklenenin üzerinde gerçekleşmişse, “döviz kuru üzerinde etkisi olan diğer tüm verilerden
bağımsız olarak değerlendirdiğimizde” Dolar değer kazanabileceği için EURUSD’nin değeri düşebilir.
Bu noktada ekonomideki diğer değişkenlerin de takip edilmesi analizimizi başarıya ulaştıracaktır.

Sonuca baktığımızda açıklanan güçlü verinin etkisiyle 221 pipslik negatif bir hareket meydana
gelmiştir ve bir lotluk pozisyonda yatırımcının karı/zararı $2210’dır.
Özellikle
majör
paritelerde
ve
emtialarda işlem yapan yatırımcılar
için ABD GSYH’sı takip edilmesi
gereken önemli bir göstergedir. 3
Aylık GSYH Değerleri, ilgili dönemin
bitiminden
5
açıklanmaktadır.
hafta
sonra
HAFTANIN GÖSTERGESİ: BOLLINGER BANTLARI

24 – 28 ŞUBAT 2014
John Bollinger tarafından piyasa oynaklığını ölçümlemek amacıyla geliştirilmiş oldukça kullanışlı bir
indikatördür. Piyasa oynaklığını gözlemlemenin yanında trend dönüşlerini erken yakalamak için de
faydalanabileceğimiz bu gösterge 20 günlük hareketli ortalamaya +2 ve -2 standart sapma eklenmesi
ve çıkarılması ile fiyat hareketini bir bant içerisine alır ve 20 günlük hareketli ortalama bandın orta
noktasını oluşturur. Fiyatın üst bantta yer alması boğa piyasası, alt bantta yer alması ise ayı piyasası
için bir teyittir.

Bollinger Bantları, çift tepe ve çift dip formasyonlarını belirleme konusunda sıklıkla başvurabileceğiniz
göstergelerdir. Bollinger bantlarındaki daralma bir süre sonra gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek sert
hareketlere, genişleme ise fiyatın bir süre sonra konsolide olacağına işaret eder. Fiyatın Bollinger
bantlarının dışına taşması trendin devamı konusunda bir işaret olabilir fakat fiyatın yeniden bant içine
dönme eğilimine sahip olduğu unutulmamalıdır. Bollinger bantları daraldıktan sonra genişlemeye
başlamadan önce “head fake” denen sahte bir ters yönlü hareketle size yanıltabilir bu nedenle
pozisyona girmeden önce orta noktanın kırılmasını beklemek daha faydalı olacaktır.
Download

24 - 28 şubat 2014