TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
07/08/2014
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
• Nüfus
• Milli Gelir
• Eğitim
• Dış Ticaret
• Sağlık
• Yapı İzin
• Doğum
• Konut Satış
• Ölüm
• Ulaştırma
• Evlenme ve Boşanma
• Enerji
• İşgücü
• Çevre
• Tüketim
• Tarım
• Fiyat Endeksleri
• Hayvancılık
• Finansal Yatırım Araçları
• Turizm
• Sanayi
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
Nüfus
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
NÜFUS (Bin Kişi)
4100
4.061
4000
3949
3900
3800
3.739
3700
3600
3500
İzmir
2007
2010
2013
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
Nüfus
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
YILLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI (Binde)
25,0
20,6
20,0
18,9
15,0
15,0
15,9
14,5
13,7 13,8
13,5
13,1
12,0
10,1
10,0
4,1
5,0
0,0
2007-2008
2008-2009
2009-2010
Türkiye
2010-2011
2011-2012
2012-2013
İzmir
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
Nüfus
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
NÜFUS YOĞUNLUĞU
400
350
329
338
311
300
250
200
150
100
92
96
100
50
Türkiye
İzmir
2007
2010
2013
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
Nüfus
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
ORTALAMA HANEHALKI BÜYÜKLÜĞÜ
3,7
3,6
3,6
3,5
3,4
3,3
3,2
3,12
3,1
3,0
2,9
2,8
Türkiye
İzmir
2013
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
Nüfus
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
İLLERİN ALDIĞI VE VERDİĞİ GÖÇ (Bin Kişi)
115,0
113,7
110,0
105,0
99,7
100,0
95,0
90,0
İzmir
Aldığı göç
Verdiği göç
2012-2013
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
Eğitim
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
6+ YAŞ OKURYAZAR NÜFUS ORANI (%)
100,0
98,1
96,1
96,0
94,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Türkiye
İzmir
2010
2013
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
99,6
100,0
Eğitim
*NET OKULLAŞMA ORANI (%)
99,4
94,5
96,4
90,0
82,4
76,7
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Türkiye
İzmir
İlkokul
Ortaokul
Ortaöğretim (Lise)
2013/2014 Öğretim Yılı
*İlgili öğrenim türündeki yaş grubunda bulunan öğrencilerin, bu yaş grubundaki nüfusa oranıdır.
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
Eğitim
ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
20
19
18
18
16
16
15
15
14
13
12
10
8
6
4
2
0
Türkiye
İzmir
İlkokul
Ortaokul
Ortaöğretim (Lise)
2013/2014 Öğretim Yılı
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
Eğitim
DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
30
30
30
30
30
30
29
29
29
29
29
29
29
28
Türkiye
İzmir
İlkokul + Ortaokul
Ortaöğretim
2013/2014 Öğretim Yılı
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
Sağlık
SAĞLIK PERSONELİ BAŞINA DÜŞEN KİŞİ SAYISI
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
700
600
583
561
477
500
442
400
300
200
100
0
Türkiye
İzmir
Hekim
Hemşire
2012
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
Sağlık
SAĞLIK KURUMLARINDA YATAK BAŞINA DÜŞEN KİŞİ SAYISI
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
700
636
600
500
400
378
300
200
100
0
Türkiye
İzmir
2012
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
Sağlık
ÖLÜM NEDENLERİ(%)
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
45,0
40,0
39,8
37,8
35,0
30,0
25,0
25,0
21,3
20,0
13,9
15,0
10,0
9,8
11,4
9,6
5,6
5,0
5,5
6,0
4,1
5,5
4,7
0,0
Türkiye
İzmir
Dolaşım sistemi hastalıkları
Tümör
Solunum sistemi hastalıkları
Endokrin hastalıkları
Dışsal yaralanma ve zehirlenmeler
Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları
Diğer
2013
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
Doğum
*KABA DOĞUM HIZI
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
20,0
18,0
17,2
16,9
16,0
14,0
13,1
12,9
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
Türkiye
İzmir
2010
2013
*Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen doğum sayısıdır.
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
Doğum
*BEBEK ÖLÜM HIZI
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
14,0
12,0
12,0
10,8
9,7
10,0
8,0
7,1
6,0
4,0
2,0
0,0
Türkiye
İzmir
2010
2013
*Belli bir yıl içinde her 1000 canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısıdır.
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
Evlenme ve Boşanma
*KABA EVLENME HIZI
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
9,5
9,1
9,0
8,5
8,0
8,3
8,0
8,0
7,9
7,8
7,5
7,0
Türkiye
İzmir
2007
2010
2013
*Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen evlenme sayısıdır.
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Evlenme ve Boşanma
ORTALAMA EVLENME YAŞI
35,0
30,0
28,5
30,5
30,0
28,9
26,9
26,2
25,0
24,5
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Damat
Gelin
Damat
2010
Gelin
2013
Türkiye
İzmir
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Evlenme ve Boşanma
*KABA BOŞANMA HIZI
3,00
2,82
2,68
2,50
2,30
2,00
1,65
1,62
1,50
1,34
1,00
0,50
0,00
Türkiye
İzmir
2010
2007
2013
*Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen boşanma sayısıdır.
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
İşgücü
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
İŞSİZLİK ORANI, TÜRKİYE (%)
14,0
12,0
11,9
9,8
10,0
9,2
9,7
9,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
2010
2011
2012
2013
2014_Nisan
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
İşgücü
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
İŞSİZLİK ORANI (%)
18,0
16,0
15,4
15,1
14,0
11,9
12,0
10,5
10,3
9,7
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
2007
2010
Türkiye
2013
İzmir
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
İşgücü
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
İŞSİZLİK ORANI (%)
18
16
15,1
14,8
14,7
15,4
14
12
11,9
10
9,8
9,2
9,7
8
6
4
2
0
Türkiye
İzmir
2010
2011
2012
2013
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
İşgücü
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
*İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI (%)
60,0
50,0
55,9
46,4
46,2
50,1
48,8
50,8
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
2007
2010
Türkiye
2013
İzmir
*İşgücünün, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus içindeki oranıdır.
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
İşgücü
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
EKONOMİK FAALİYETE GÖRE İSTİHDAM EDİLENLER (%)
70,0
59,7
60,0
57,8
49,8
50,0
55,9
50,0
48,6
40,0
31,1
26,7
30,0
25,2
23,5
31,8
30,5
26,2
23,6
26,4
20,0
10,0
12,3
11,7
9,2
0,0
Tarım
Sanayi
Hizmet
Tarım
Sanayi
2007
2010
Türkiye
Hizmet
Tarım
Sanayi
Hizmet
2013
İzmir
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
Tüketim
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
HANEHALKI TÜKETİM HARCAMASININ TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI (%)
25,8
29,4
35,0
20,0
17,2
15,0
25,0
19,6
18,4
30,0
4,2
3,6
5,8
5,9
2,3
2,2
3,2
3,5
3,9
3,8
6,7
6,6
1,8
2,0
5,0
5,4
5,0
10,0
4,2
4,6
15,0
0,0
Türkiye
İzmir
2010-2012
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
Fiyat
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA ENFLASYON ORANLARI, TÜRKİYE (%)
16,00
14,00
Yİ-ÜFE
12,00
10,00
TÜFE
8,00
6,00
4,00
2,00
2014_Temmuz
2013
2012
2011
2010
0,00
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
Fiyat
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE FİYATI EN ÇOK ARTAN MADDELER, TEMMUZ
2014
Türkiye
İzmir
Madde adı
Değişim oranı (%)
Madde adı
Değişim oranı (%)
Sivri biber
30,94
Taze Fasulye
58,88
Limon
30,23
Sivribiber
41,99
Kayısı
23,15
Limon
36,74
Çarliston biber
21,88
Su (Belediye Şebeke Suyu)
9,28
Marul
13,36
Şarap (Özel)
6,96
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
Fiyat
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE FİYATI EN ÇOK DÜŞEN MADDELER, TEMMUZ
2014
Türkiye
Madde adı
İzmir
Değişim oranı (%)
Madde adı
Değişim oranı (%)
Ceket (Kadın için)
-8,76
Erik
-18,63
Patates
-7,79
Karpuz
-18,17
Yumurta
-6,70
Salatalık
-15,50
Gömlek (Kadın için)
-6,60
Erkek Tişört (Penye Kısa Kollu)
-14,24
Etek
-6,37
Yumurta
-9,60
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
Finansal Yatırım Araçları
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ TÜFE İLE İNDİRGENMİŞ YILLIK
REEL GETİRİ ORANLARI, TÜRKİYE, HAZİRAN 2014 (%)
6,00
5,39
4,00
2,27
2,00
0,00
-0,38
-2,00
-2,92
-4,00
-3,86
-5,40
-6,00
Mevduat Faizi
(Brüt)
BIST 100 Endeksi
Amerikan Doları
Euro
Külçe Altın
Devlet İç Borçlanma
Senetleri
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Sanayi
MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SANAYİ
ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK DEĞİŞİM ORANI, TÜRKİYE (%)
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
-1,0
-2,0
-3,0
-4,0
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
Milli Gelir
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA BÜYÜME HIZI, TÜRKİYE (%)
12,0
9,4
10,0
9,2
8,4
8,0
8,8
6,9
6,8
6,2
6,0
5,3
4,7
4,0
4,0
2,1
2,0
0,7
0,0
-2,0
-4,0
-4,8
-6,0
-5,7
-8,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
2013
Milli Gelir
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
KİŞİ BAŞINA GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA, TÜRKİYE ($)
12 000
10 444
10 428
10 459
2011
2012
10 782
10 003
10 000
9 247
8 561
8 000
7 597
7 036
5 775
6 000
4 565
4 129
4 000
3 492
3 019
2 000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
2013
Milli Gelir
BÖLGESEL GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER (%)
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)
TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)
TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir )
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)
TR22 (Balıkesir, Çanakkale)
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)
TR52 (Konya, Karaman)
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)
TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)
TR32 (Aydın, Denizli, Muğla)
TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak)
TR62 (Adana, Mersin)
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik)
TR31 (İzmir)
TR51 (Ankara)
TR10 (İstanbul)
0,00
0,67
0,71
0,92
1,04
1,28
1,38
1,39
1,55
1,76
2,02
2,14
2,29
2,34
2,44
2,59
2,69
2,71
3,49
3,59
3,96
3,98
6,28
6,39
6,60
8,63
27,16
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
2011
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
30,00
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
DIŞ TİCARET, TÜRKİYE (Milyar $)
300,0
251,7
240,8
250,0
236,5
200,0
152,5
150,0
151,8
134,9
119,7
100,0
80,2
50,0
0,0
2011
2012
2013
İhracat
2014_(Ocak-Haziran)
İthalat
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
Dış Ticaret
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKELER, TÜRKİYE (%)
12,0
10,0
9,6
9,0
7,9
8,0
7,3
5,8
6,0
6,1
4,6
4,4
4,7
3,7
4,0
2,0
0,0
Almanya
Irak
İngiltere
2013
Rusya Federasyonu
İtalya
2014_(Ocak-Haziran)
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
Dış Ticaret
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
EN ÇOK İTHALAT YAPILAN ÜLKELER, TÜRKİYE (%)
12,0
10,9
10,0
10,0
9,8
10,0
9,6
9,2
8,0
6,0
5,1
5,1
5,0
5,4
4,0
2,0
0,0
Rusya Federasyonu
Çin
Almanya
2013
İtalya
ABD
2014_(Ocak-Haziran)
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
Dış Ticaret
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
İLLERE GÖRE İHRACAT (Milyon $)
10000,0
9311,5
8658,6
9000,0
8071,6
8000,0
7000,0
6000,0
4942,7
5000,0
4000,0
3000,0
2000,0
1000,0
0,0
İzmir
2011
2012
2013
2014_(Ocak-Haziran)
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
Dış Ticaret
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
İLLERE GÖRE İTHALAT (Milyon $)
12000,0
10621,1
10653,2
10576,8
10000,0
8000,0
6000,0
5158,9
4000,0
2000,0
0,0
İzmir
2011
2012
2013
2014_(Ocak-Haziran)
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
Yapı İzin
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
YAPI RUHSATI SAYILARI
9.000
8.492
8.000
7.000
6.695
6446
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
İzmir
2007
2010
2013
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
Konut Satış
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
KONUT SATIŞLARI
80 000
72 421
70 000
60 000
50 000
40 000
32 747
30 000
20 000
10 000
0
İzmir
2013
2014_(Ocak-Haziran)
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Ulaştırma
MOTORLU KARA TAŞITI SAYISI, TÜRKİYE (Milyon Araç)
20,0
18,0
16,0
14,0
17,9
18,3
2013
2014 Ocak-Mayıs
15,1
13,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
2007
2010
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
Ulaştırma
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
MOTORLU KARA TAŞITI SAYISI (Bin Araç)
İzmir
1 200
1103
1118
2013
2014 Ocak-Mayıs
971
1 000
866
800
600
400
200
0
2007
2010
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
Ulaştırma
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
TRAFİK KAZALARI
16 000
13967
14 000
12 000
10 000
9 687
8 000
6 000
4 000
2 000
134
İzmir
Kaza sayısı
Yaralı sayısı
Ölü sayısı
2013
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
Enerji
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
KİŞİ BAŞINA TOPLAM ELEKTRİK TÜKETİMİ (KWh)
4500
4242
4000
3500
3000
2577
2500
2000
1500
1000
500
0
Türkiye
İzmir
2012
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
Tarım
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
TARIM ALANLARI VE EKİLEN ALANLAR (Bin Dekar)
3500
3275
3000
2500
2000
1359
1500
1000
500
0
İzmir
Toplam Tarım Alanı
Ekilen Alan
2013
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
Hayvancılık
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYILARI (Bin)
800
737
700
600
500
492
400
300
200
100
0
İzmir
Büyükbaş
Küçükbaş
2013
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
Çevre
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
BELEDİYELERDE KİŞİ BAŞI ÇEKİLEN GÜNLÜK SU MİKTARI (Litre/Kişi-Gün)
224
223
222
220
218
216
216
214
212
Türkiye
İzmir
2012
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Turizm
ÇIKIŞ YAPAN ZİYARETÇİLERDEN ELDE EDİLEN TURİZM GELİRİ (Milyar $)
35,0
32,3
30,0
24,9
25,0
20,9
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
2007
2010
2013
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
Turizm
ÇIKIŞ YAPAN ZİYARETÇİLERİN SEYAHATLERDEKİ KİŞİ BAŞI ORTALAMA
HARCAMALARI ($)
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
900
824
800
770
755
2007
2010
700
600
500
400
300
200
100
0
2013
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Teşekkür Ederiz..
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
Download

TÜİK Verilerine Göre "Sayılarla Türkiye