Van İli
Aralık 2013-Ocak 2014
İstatistik Raporu
Van Ticaret ve Sanayi Odası
Van İli
Aralık 2013-Ocak 2014
İstatistik Raporu
2013 YILI VAN İLİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ
AYLAR
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İTHALAT ($)
2.322.502
1.735.696
1.346.793
1.443.495
3.534.372
5.648.630
8.013.388
3.601.607
6.873.410
5.148.199
7.839.379
9.659.383
57.166.854
YILLAR
İTHALAT ($)
İHRACAT ($)
2012
33.291.008
21.707.834
İHRACAT ($)
1.405.136
1.620.130
1.410.747
2.820.915
5.498.312
2.924.387
1.805.491
4.336.253
2.663.192
1.610.038
1.860.659
2.486.807
30.442.067
2013
57.166.854
30.442.067
DEĞİŞİM (%)
41,69
28,69
Kaynak: Tüik
Grafik 1: Van İli Dış Ticaret İstatistikleri
57.166.854
60.000.000
50.000.000
30.442.067
33.291.008
40.000.000
30.000.000
2012
21.707.834
2013
20.000.000
2013
10.000.000
0
2012
İTHALAT
İHRACAT
Van ili 2012-2013 ithalat ve ihracat rakamlarına baktığımız zaman 2012 yılında ithalat
33.291.008 dolar iken bu rakam 2013 yılında %49,69 artış göstererek 57.166.854 dolara
Van Ticaret ve Sanayi Odası
Van İli
Aralık 2013-Ocak 2014
İstatistik Raporu
yükselmiştir. İhracat ise %28,69 yükselerek 30.442.067 olmuştur. Dış ticaret açığı 2012-2013
yıl Aralığında 26.724.787 dolar olarak hesaplanmıştır.
TÜRKİYE GENELİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ
YILLAR
İTHALAT ($)
İHRACAT ($)
2012
236.545.141.000
152.461.737.000
2013
251.650.560.000
151.868.551.000
DEĞİŞİM (%)
6,00
- 0,39
Grafik 2: Türkiye Geneli Dış Ticaret İstatistikleri
251.650.560.000
300.000.000.000
236.545.141.000
250.000.000.000
151.868.551.000
200.000.000.000
152.461.737.000
2012
150.000.000.000
2013
100.000.000.000
50.000.000.000
2013
0
2012
İTHALAT
İHRACAT
Türkiye’de ise ithalatta %6’lık bir yükselme ihracatta ise %-0,39 düşüş meydana gelmiştir.
2013 yılında Dış ticaret açığı 99.782.009.000 dolar olmuştur.
Van Ticaret ve Sanayi Odası
Van İli
Aralık 2013-Ocak 2014
İstatistik Raporu
VAN İLİ İTHALAT VE İHRACATIN ÜLKELERE DAĞILIMI
ÜLKELER
FRANSA
HOLLANDA
ALMANYA
İTALYA
İNGİLTERE
İRLANDA
İHRACAT ($)
DANİMARKA
YUNANİSTAN
İSPANYA
BELÇİKA
FİNLANDİYA
AVUSTURYA
MACARİSTAN
ROMANYA
BULGARİSTAN
UKRANYA
MOLDOVA
RUSYA
GÜRCİSTAN
AZERBEYCAN
KAZAKİSTAN
TÜRKMENİSTAN
ÖZBEKİSTAN
KIRGIZİSTAN
KOSOVA
MAKEDONYA
SIRBİSTAN
LİBYA
NİJERYA
TANZANYA
ABD
BREZİLYA
IRAK
İRAN
İSRAİL
SUUDİ ARABİSTAN
HİNDİSTAN
TAYLAND
VİETNAM
ENDONEZYA
MALEZYA
FİLİPİNLER
ÇİN
GÜNEY KORE
JAPONYA
TAYVAN
HONG KONG
YUMURTALIK SERBEST BÖLGESİ
BURSA SERBEST BÖLGESİ
TOPLAM
2.713
84.816
215.157
56.337
6.842
1.375
İTHALAT ($)
16.256
4.179
1.868.524
775.625
285.747
7.060
7.338.177
315.195
2.479
386.281
170.694
52.420
51.191
4.032.569
450.459
7.449.870
169.991
3.679.569
261.457
675.005
1.962.500
304.500
3.399.768
814.280
85.076
233.791
410.592
217.710
112.442
18.462
94.614
5.570.149
13.639.681
195.682
5.138
1.302.585
207.000
42.032
26.855.349
246.992
397.177
264.165
33.675
5.667
123.557
98.993
103.003
28.297
1.986.157
66.303
212.702
93.088
20.972
7.879
88.415
30.442.067
57.166.854
Kaynak: Tüik
Van Ticaret ve Sanayi Odası
Van İli
Aralık 2013-Ocak 2014
İstatistik Raporu
2013 yılında Van il firmaları toplamda 47 ülke ile ticaret yapmıştır. En çok ihracat yapılan
ülke sıralamasında İran ilk sırada yer almaktadır. Bu ülkeyi sırasıyla Irak, Ukrayna,
Azerbaycan ve Kırgızistan izlemektedir.
Aynı yıl içerisinde en çok ithalat yapılan ülke sıralamasında ise yine İran 28.855.349 Dolarlık
hacmi ile ilk sırada yer almaktadır.
EN ÇOK İHRACAT YAPILAN 5 ÜLKE (DOLAR)
13.639.681
15.045.852
20.000.000
15.000.000
5.570.149
4.032.569
10.000.000
2.870.252
5.000.000
452.548
0
İRAN
IRAK
UKRAYNA
2012
3.679.569
373.356
814.280
0
AZERBAYCAN
KIRGIZİSTAN
2013
EN ÇOK İTHALAT YAPILAN 5 ÜLKE (DOLAR)
26.855.349
30.000.000
20.000.000
11.028.670
7.449.870
7.338.177
10.000.000
2.229.205
3.953.936
3.399.768
2.970.047
0
İRAN
1.986.157
953.127
RUSYA
YUNANİSTAN
2012
ÖZBEKİSTAN
ÇİN
2013
Kaynak: Tüik
Van Ticaret ve Sanayi Odası
Van İli
Aralık 2013-Ocak 2014
İstatistik Raporu
2013 YILI VAN İLİ İTHALAT VE İHRACATIN SEKTÖREL DAĞILIMI
SEKTÖRLER
TARIM VE ORMANCILIK
BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİ
GAYRİMENKUL, KİRALAMA VE
İŞ FAALİYETLERİ
DİĞER SOSYAL, TOPLUMSAL VE
KİŞİSEL HİZMETLER
TOPLAM
İHRACAT ($)
1.763.195
30.915
28.644.387
3.570
İTHALAT ($)
5.870.263
4.919
5.712.276
45.575.809
3.587
30.442.067
57.166.854
Kaynak: Tüik
2013 yılı Van ili ithalat ve ihracatın sektörel dağılımına bakıldığı zaman ihracat ve ithalatın
imalat sanayi alanında yoğunlaştığı görülmektedir. Toplam ithalatın %79,72 lik kısmı imalat
sanayi alanından yapılmıştır.
VAN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ ÜZERİNDEN YAPILAN İTHALAT İHRACAT GÖSTERGELERİ
AYLAR
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İHRACAT ($)
929.230
1.248.202
799.755
862.859
390.236
75.716
183.624
1.333.438
3.347.334
285.085
1.699.211
5.388.564
16.543.254
İTHALAT ($)
1.837.113
914.809
2.303.228
912.101
1.942.257
491.951
567.787
186.584
669.225
281.486
171.758
588.504
10.866.803
VAN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK DÖNEMİ İTHALAT İHRACAT GÖSTERGELERİ
DÖNEMLER
2012-ARALIK
2013-ARALIK
İHRACAT ($)
2.961.532
5.388.564
İTHALAT ($)
1.214.380
588.504
Kaynak: Tüik
Van gümrük müdürlüğü üzerinden yapılan dış ticarette 2013 Aralık ayında ihracat rakamı
2012 Aralık dönemine göre artarken, ithalat rakamlarında ise düşüş meydana gelmiştir.
Van Ticaret ve Sanayi Odası
Van İli
Aralık 2013-Ocak 2014
İstatistik Raporu
KAPIKÖY GÜMRÜK KAPISI ÜZERİNDEN YAPILAN İTHALAT -İHRACAT GÖSTERGELERİ
AYLAR
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İHRACAT ($)
461.465
239.146
256.186
354.149
821.631
620.213
580.265
651.299
920.991
589.746
693.889
746.156
6.935.136
İTHALAT ($)
364.047
1.309.848
301.444
1.027.777
162.981
32.764
3.198.861
KAPIKÖY GÜMRÜK KAPISI ARALIK DÖNEMLERİ İTHALAT İHRACAT GÖSTERGELERİ
DÖNEMLER
2012-ARALIK
2013-ARALIK
İHRACAT ($)
1.077.067
746.156
İTHALAT ($)
Kaynak: Tüik
Van Ticaret ve Sanayi Odası
Van İli
Aralık 2013-Ocak 2014
İstatistik Raporu
NÜFUS GÖSTERGELERİ
VAN İLİ NÜFUSU
CİNSİYET
KADIN
ERKEK
TOPLAM
2012
513.854
538.121
1.051.975
520.000
DEĞİŞİM (‰)
20,00
13,48
17,1
545.479
524.634
560.000
540.000
2013
524.634
545.479
1.070.113
538.121
513.854
2012
2013
500.000
480.000
2013
2012
KADIN
ERKEK
Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Van ili nüfusu 2013 yılında bir önceki yıla
göre ‰17,1 artışla 1.051.975 den 1.070.113’e yükselmiştir. Kadın nüfusu 2012 yılında
513.854 iken 2013 yılında kadın nüfusu 524.634’e yükselmiştir. Erkek nüfusu ise 538.121’den
545.479’a çıkmıştır.
İLÇELER
BAHÇESARAY
BAŞKALE
ÇALDIRAN
ÇATAK
EDREMİT
ERCİŞ
GEVAŞ
GÜRPINAR
İPEKYOLU
MURADİYE
ÖZALP
SARAY
TUŞBA
MERKEZ
TOPLAM
2012
17.133
62.550
67.329
23.750
26.218
165.953
29.215
39.238
51.620
73.778
23.122
472.069
1.051.975
2013
16.819
58.963
66.624
23.440
105.506
170.124
29.655
38.811
274.902
51.340
73.013
22.793
138.123
1.070.113
Van Ticaret ve Sanayi Odası
Van İli
Aralık 2013-Ocak 2014
İstatistik Raporu
Van ili 2012 yılında çıkarılan büyükşehir yasası ile büyükşehir statüsü kazandırılan 13 ilden
birisi olmuştur. Büyükşehir olmasından sonra ilçe sınırlarında değişim meydana gelmiş,
mevcut ilçelere İpekyolu ve Tuşba ilçesi eklenmiştir.
2012 yılında merkez nüfusu 472.069 iken 2013 yılında merkez ilçe kaldırılarak nüfus merkez
ilçe olan ipekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerine dağıtılmıştır. Yeni dağılım ile birlikte 2013
yılında Van ilinin en büyük ilçesi 274.902’lik nüfusu ile İpekyolu olmuştur.
Tabloya bakıldığı zaman büyük ilçelerin dışında kalan diğer ilçelere bakıldığı zaman ilçe
nüfuslarında düşüşler meydana geldiği görülmektedir.
VAN KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ
SATIŞLAR
İPOTEKLİ
SATIŞLAR
DİĞER SATIŞLAR
TOPLAM KONUT
SATIŞLARI
I. ÇEYREK
157
II. ÇEYREK
181
III. ÇEYREK
199
IV. ÇEYREK
143
TOPLAM
680
504
661
575
756
514
713
753
896
2346
3026
SATIŞLAR
İPOTEKLİ SATIŞLAR
DİĞER SATIŞLAR
TOPLAM KONUT SATIŞLARI
2012
127
1367
1494
2012-2013 DEĞİŞİM
% 435,43
% 71,54
% 102,54
680
2346
3026
2346
4000
2000
2013
3026
680
127
1367
1494
0
İPOTEKLİ SATIŞLAR
DİĞER SATIŞLAR
TOPLAM SATIŞLAR
2012
2013
Kaynak: Tüik
Van ili konut satış istatistiklerine göre 2013 yılında Van ilinde konut satışlarında büyük
artışlar meydana gelmiştir. İpotekli satışlar %435,43, diğer satışlarda ise %71,54, toplam
satışlarda ise %102,54 lük artış meydana gelmiştir.
Van Ticaret ve Sanayi Odası
Van İli
Aralık 2013-Ocak 2014
İstatistik Raporu
VAN İLİ İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ
KASIM-2013
271
1257
101
168
AÇIK İŞLER
İŞE BAŞVURMALAR
İŞE YERLEŞTİRMELER
İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE
BAŞVURU
ARALIK-2013
555
1772
145
718
DEĞİŞİM (%)
104,80
40,97
43,56
327,38
1772
555
2000
271
1257
145
101
0
Kas.13
718
168
Ara.13
KAYNAK: TÜRKİYE İŞ KURUMU
Türkiye İş Kurumu verilerine göre Kasım ve Aralık 2013 aylarında Van ilinde açık işlerde
%104,80, açılan işlere başvurular da ise %40,97’lik artış olmuştur. İşsizlik ödeneğine
başvurular bir önceki aya göre %327,38 artmıştır.
VAN FERİT MELEN HAVALİMANI GELEN GİDEN YOLCU İSTATİSTİKLERİ
2012 ARALIK SONU
GELEN-GİDEN
YOLCU TRAFİĞİ
TÜM UÇAK
TRAFİĞİ
2013 ARALIK SONU
İÇ HAT
DIŞ HAT
TOPLAM
İÇ HAT
DIŞ HAT
TOPLAM
2012-2013
TOPLAMDA
DEĞİŞİM
(%)
999.223
2.121
1.001.344
1.116.858
4.852
1.121.710
12
9.220
51
9.271
10.043
124
10.166
10
Kaynak: www.van.dhmi.gov.tr
Havayolu istatistiklerine göre 2012-2013 Aralık ayları karşılaştırılmıştır. Gelen giden yolcu
sayısında %12 lik artış olmuştur. Yine aynı istatistiklere göre tüm uçak trafiği ise %10
artmıştır.
Van Ticaret ve Sanayi Odası
Van İli
Aralık 2013-Ocak 2014
İstatistik Raporu
PROTESTO EDİLEN SENETLER
PROTESTO EDİLEN SENETLERİN SAYISI (ADET)
1-2-3
ÇEYREK
1.702
2.815
2012
2013
EYLÜL
246
448
EKİM
303
501
KASIM
394
488
ARALIK
YIL TOPLAMI
319
485
2012-2013
DEĞİŞİM (%)
59,81
2.964
4.737
PROTESTO EDİLEN SENETLERİN TUTARI (TL
1-2-3
ÇEYREK
2012
EYLÜL
17.283.314
3.913.350
EKİM
4.529.643
KASIM
ARALIK
YIL
TOPLAMI
5.130.519
4.577.472
35.434.298
20122013
DEĞİŞİ
M (%)
59,10
2013
29.851.430
12.341.343
5.219.089
4.513.506
4.453.406
56.378.774
Protesto Edlilen Senetlerin Sayısı
600
400
200
2013
0
EYLÜL
2012
EKİM
KASIM
ARALIK
2012
EYLÜL
246
EKİM
303
KASIM
394
ARALIK
319
2013
448
501
488
485
Protesto edilen senetlerin sayılarına bakıldığında 2013 Yılının Ekim ayında artış gösterdiği ve
yılın sonuna doğru düşüş gösterdiği gözlemlenmiştir. 2012-2013 yılı karşılaştırıldığında 2013
yılında senet sayılarında artış olduğu tespit edilmiştir.
Van Ticaret ve Sanayi Odası
Van İli
Aralık 2013-Ocak 2014
İstatistik Raporu
Protesto Edilen Senetlerin Tutarı
15.000.000,00 TL
10.000.000,00 TL
5.000.000,00 TL
2013
0,00 TL
EYLÜL
EKİM
2012
KASIM
ARALIK
2012
EYLÜL
3.913.350,00 TL
EKİM
4.529.643,00 TL
KASIM
5.130.519,00 TL
ARALIK
4.577.472,00 TL
2013
12.341.343,00 TL
5.129.089,00 TL
4.513.506,00 TL
4.453.406,00 TL
KAYNAK: TBB RİSK MERKEZİ
TBB Risk Merkezi verilerine göre Senet tutarlarında bir dalgalanma söz konusudur. Eylül
ayında artış gösteren tutar yıl sonuna doğru ciddi bir düşüş göstermiştir.
VAN İLİ NAKDİ KREDİLERİN DAĞILIMI (TL)
KASIM-2013
KAMU BANKALARI
957.467,90
ÖZEL BANKALAR
1.372.038,82
TOPLAM
2.329.506,71
957.467,90
1.372.038,82
KAMU BANKALARI
ÖZEL BANKALAR
TBB Risk Merkezi verilerine göre Kasım-2013 sonu nakdi kredilerin dağılımda kamu
bankalarının payı 1.372.038 özel bankaların payı ise 957.467 TL olmuştur.
Van Ticaret ve Sanayi Odası
Van İli
Aralık 2013-Ocak 2014
İstatistik Raporu
TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ VE DEĞİŞİM ORANLARI (2003=100) OCAK 2014
BİR ÖNCEKİ AYA
GÖRE DEĞİŞİM
ORANI (%)
TÜRKİYE
TRB2
1,72
1,78
BİR ÖNCEKİ YILIN
ARALIK AYINA
GÖRE DEĞİŞİM
ORANI (%)
1,72
1,78
BİR ÖNCEKİ YILIN
AYNI AYINA GÖRE
DEĞİŞİM ORANI (%)
7,48
7,34
ON İKİ AYLIK
ORTALAMALARA
GÖRE DEĞİŞİM
ORANI (%)
7,51
7,29
Kaynak: Tüik
Ocak 2014 de açıklanan Tüik rakamlarına göre tüfe ülke genelinde 7,51 iken TRB2 bölgesinde
7,29 olarak hesaplanmıştır.
BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE EN YÜKSEK ARTIŞ GÖSTEREN 5 ÜRÜN
ARTIŞ GÖSTEREN ÜRÜNLER
80
60
40
20
0
ÜRÜNLER
ÇARLİSTON
BİBER
DOLMALIK BİBER
PATATES
MİLLİ PİYANGO
BİLETİ
DOMATES
72,64
61,57
57,48
25
23,31
BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE EN AZ ARTIŞ GÖSTEREN 5 ÜRÜN
EN AZ ARTIŞ GÖSTEREN ÜRÜNLER
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
ÜRÜNLER
MARGARİN
BEBEK BEZİ
AYÇİÇEK YAĞI
BADEM İÇİ
YATAK ÖRTÜSÜ
1,67
1,57
1,55
1,51
1,44
TÜİK rakamlarına göre Ocak ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün % 72,64 artış
oranı ile çarliston biber olmuştur. en az artış gösteren ürünler ise margarin, bebek bezi,
ayçiçeği yağı, badem içi ve yatak örtüsü olmuştur.
Van Ticaret ve Sanayi Odası
Van İli
Aralık 2013-Ocak 2014
İstatistik Raporu
SOSYAL GÜVENLİK
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GÖSTERGELERİ
VAN İLİ
EYLÜL-2013
EKİM-2013
4/A KAPSAMINA
GİRENLER
352.171
360.581
4/B KAPSAMINA
GİRENLER
121.605
120.477
4/C KAPSAMINA
GİRENLER
119.240
121.098
TOPLAM
SİGORTALI
593.016
602.156
İŞYERİ SAYISI VE ZORUNLU SİGORTALI SAYISI (EKİM 2013)
VAN İLİ
İŞ YERİ
SAYISI
ZORUNLU
SİGORTALI
ORTALAMA
GÜNLÜK
KAZANÇ
(TL)
DAİMİ
4.611
MEVSİMLİK
1.623
KAMU
277
ÖZEL
5.957
ERKEK
--------
KADIN
--------
TOPLAM
6.234
33.602
25.941
9.903
49.640
52.554
6.989
59.543
54,50
43,01
94,43
41,63
49,99
48,44
49,82
KAYNAK: SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
2014 OCAK AYI İTİBARIYLA VANTSO’YA KAYITLI FAAL ÜYELERİN HUKUKİ STATÜLERE GÖRE
DAĞILIMI
TOPLAM
DİĞER İKTİSADİ İŞLETMELER
VAKIF İKTİSADİ İŞLETMESİ
DERNEK İKTİSADİ İŞLETMESİ
GERÇEK KİŞİ TİCARİ İŞLETMESİ
MÜNFERİT ŞİRKET
LİMİTED ŞİRKET
KOMANDİT ŞİRKET
KOOPERATİF ŞİRKET
KOLLEKTİF ŞİRKET
ANONİM ŞİRKET
4481
3
1
1
1342
1
2672
1
176
2
282
0
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
FAAL ÜYELER
Van Ticaret ve Sanayi Odası
Van İli
Aralık 2013-Ocak 2014
İstatistik Raporu
TURİZM İSTATİSTİKLERİ
Van İline Gelen Yerli Yabancı Turist Sayıları Ocak 2014
Grafik Başlığı
60000
50000
Eksen Başlığı
40000
30000
20000
10000
0
2014
Yerli
41223
Yabancı
2928
Toplam
44151
2013
57042
2861
59903
İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgilere göre 2014 yılı Ocak ayında Van İline gelen
turist sayılarında 2013 yılı Ocak ayına göre bir düşüş yaşanmıştır. İle gelen yabancı turist
sayılarında artış olurken yerli turist sayılarında önemli bir düşüş göze çarpmaktadır.
Van Ticaret ve Sanayi Odası
Van İli
Aralık 2013-Ocak 2014
İstatistik Raporu
VAN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ
2014 OCAK AYI VANTSO’YA YENİ KAYIT YAPAN ÜYELERİN HUKUKİ STATÜLERE GÖRE
DAĞILIMI
YENİ KAYIT
ANONİM ŞİRKET
KOOPERATIF
LİMİTED ŞİRKET
22
GERÇEK
KİŞİ TİCARİ İŞLETMESİ
3
2
20
Ocak 2014 verilerine bakıldığında Van ilinde gerçek kişi ticari işletmesinin açılışı birinci sırada
yer alırken kooperatif açılışı son sırada gelmektedir.
2014 OCAK AYI VANTSO TERKİN YAPAN ÜYELERİN HUKUKİ STATÜLERE GÖRE DAĞILIMI
TERKİN
1
5
10
Şirket terkinlerinde il sırayı 10 adet şirket ile Gerçek kişi ticari işletmesi alırken, onu 5 adet
şirket ile LTD. ve 1 adet şirket ile A.Ş. izlemektedir.
Van Ticaret ve Sanayi Odası
Van İli
Aralık 2013-Ocak 2014
İstatistik Raporu
VAN OSB FİRMALARININ SEKTÖREL DAĞILIMI
VAN OSB FİRMALARI
50
40
30
20
10
0
FİRMALAR
44
31
16
8
3
BETON
YAPI
GIDA
ELEMAN
LARI
8
31
İNŞAAT KAĞIT
16
3
2
KİMYA
2
14
8
4
MERME MOBİLY
DİĞERLE
PLASTİK
R
A
Rİ
4
8
14
44
VAN OSB SON 5 AYLIK ELEKTRİK TÜKETİMİ
ELEKTRİK TÜKETİMİ KWH
2500000
KwH
2000000
1500000
1000000
1409230
978184
500000
0
OCAK
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
2012
978184
1504641
2065508
1521989
1828926
2013
680891
1353256
1952860
1469814
1785418
2014
1409230
VAN OSB elektrik tüketimi rakamlarına göre 2014 Ocak ayında bir önceki yılın ocak ayına
göre bir artış meydana gelmiştir. Son üç yılın 5 aylık elektrik tüketiminde dalgalanmalar
olduğu görülmektedir. Kasım aylarında VAN OSB’de elektrik tüketimi artmaktadır.
Van Ticaret ve Sanayi Odası
Van İli
Aralık 2013-Ocak 2014
İstatistik Raporu
2012-2013 ARALIK AYLARI VAN İLİNDE TESCİLİ YAPILAN ARAÇ SAYILARI
ARAÇ CİNSİ
MOTOSİKLET
OTOMOBİL
MİNİBÜS
OTOBÜS
KAMYONET
KAMYON
TRAKTÖR
ÇEKİCİ
ÖZEL AMAÇLI
TANKER
JEEP-ARAZİ TAŞITI-DİĞER
RÖMORK
YARI RÖMORK
TOPLAM
2012 - ARALIK
2.390
24.773
7.697
588
21.039
6.985
7.180
451
274
165
67
28
556
72.286
2013 - ARALIK
2.432
25.943
7.810
547
21.997
6800
7.508
490
303
159
139
29
614
74.771
DEĞİŞİM (%)
1,75
4,72
1,53
-7,49
4,55
-2,64
5,62
8,64
10,58
-0,38
107,46
1,01
10,43
3,43
80000
60000
40000
20000
2012
0
2013
2012
KAYNAK: VAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Van Ticaret ve Sanayi Odası
Download

Van Ticaret ve Sanayi Odası Van İli Aralık 2013