AYDIN T CARET BORSASI
AYDIN COMMODITY EXCHANGE
ŞUBAT 2014
TÜRKİYE’NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ
Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr [email protected] Hazırlayan Cansu KARABULUT Ar-­‐Ge, Proje ve Kalite Sorumlusu 1 İÇİNDEKİLER
GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA
3
CARİ AÇIK
6
TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ
7
ÜRETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ
8
İSTİHDAM VE İŞSİZLİK
9
DIŞ TİCARET
12
TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ
14
TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ
16
2 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, IV. Çeyrek: Ekim - Aralık, 2013
Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan "Avrupa Topluluğunda
Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, NACE Rev1.1” kullanılarak üretilmekte olan
gayri safi yurtiçi hasıla tahminleri, Avrupa Birliği ile uyumlu ve uluslararası alanda
karşılaştırılabilir GSYH değerleri elde edebilmek amacı ile NACE Rev.2 sınıflaması
kullanılarak üretilmeye başlandı. Üretim yöntemi ile A17 ayrıntısında yayımlanan GSYH
tahminleri, yeni sınıflamaya göre A20 ayrıntısında yayımlanacaktır. Güncelleme faaliyet
sınıflamasında yapıldığı için harcama yöntemi ile GSYH bileşenlerinde değişiklik meydana
gelmemiştir.
GSYH 2013 yılında sabit fiyatlarla %4,0, cari fiyatlarla %10,2 arttı
Üretim yöntemiyle gayri safi yurtiçi hasıla, 2013 yılında bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla
%4,0’lık artışla 122 388 Milyon TL, cari fiyatlarla %10,2’lik artışla 1 561 510 Milyon TL
oldu.
Mali aracı kuruluşlar, 2013 yılında bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla %9,8’lik artışla 15 549
Milyon TL, cari fiyatlarla %12,8’lik artışla 52 483 Milyon TL oldu.
İmalat sanayi, 2013 yılında bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla %3,8’lik artışla 29 446 Milyon
TL, cari fiyatlarla %8,9’luk artışla 239 115 Milyon TL oldu.
Kişi Başına GSYH 2013 yılında cari fiyatlarla 20 531 TL oldu.
Kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla değeri 2012 yılında cari fiyatlarla 18 846 TL, 2013 yılında
ise 20 531 TL oldu. 2012 yılında 10 459 ABD doları olan kişi başı GSYH değeri 2013 yılında
10 782 ABD Doları olarak hesaplandı.
3 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Sonuçları, “IV. Çeyrek 2013”
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH bir önceki çeyreğe göre
%0,5 arttı
Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH 2013 yılı dördüncü çeyreğinde bir
önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,7 lik artış gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden
arındırılmış GSYH değeri bir önceki çeyreğe göre %0,5 arttı.
GSYH 2013 yılı dördüncü çeyreği bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sabit fiyatlarla
%4,4 arttı
Sabit fiyatlarla GSYH, 2013 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre
%4,4 artarak 31 245 Milyon TL’ye ulaştı. Cari fiyatlarla GSYH, 2013 yılı dördüncü
çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %11,2 artarak 405 384 Milyon TL’ye ulaştı.
İmalat sanayi, 2013 yılı dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla %14,2 artışla 62 062 Milyon TL,
sabit fiyatlarla %4,9 artışla 7 433 Milyon TL oldu.
Sabit fiyatlarla hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2013 yılında %4,6 artarken
devletin nihai tüketim harcamaları %5,9 arttı
Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2013 yılında sabit fiyatlarla %4,6’lık artışla 82 069
Milyon TL, cari fiyatlarla %11,3’lük artışla 1 107 099 Milyon TL oldu.
Devletin nihai tüketim harcamaları 2013 yılında sabit fiyatlarla %5,9’luk artışla 13 332
Milyon TL, cari fiyatlarla %12,0’lık artışla 235 575 Milyon TL oldu.
4 Harcamalar Yöntemiyle GSYH Büyüme Hızları (1998 fiyatlarıyla), IV. Çeyrek 2013
Gayri safi sabit sermaye oluşumu 2013 yılında sabit fiyatlarla %4,3 arttı
Gayri safi sabit sermaye oluşumu 2013 yılında cari fiyatlarla %10,6’lık artışla 317 446
Milyon TL, sabit fiyatlarla %4,3’lük artışla 30 274 Milyon TL oldu.
Sabit fiyatlarla mal ve hizmet ihracatı 2013 yılında %0,1 artarken, mal ve hizmet
ithalatı %8,5 arttı
Mal ve hizmet ihracatı 2013 yılında cari fiyatlarla %7,7’lik artışla 401 429 Milyon TL, sabit
fiyatlarla %0,1’lik artışla 32 039 Milyon TL oldu.
Mal ve hizmet ithalatı 2013 yılında cari fiyatlarla %13,1’lik artışla 504 102 Milyon TL, sabit
fiyatlarla %8,5’lik artışla 35 494 Milyon TL oldu.
Sabit fiyatlarla 2013 yılı dördüncü çeyreğinde hanehalklarının nihai tüketim
harcamaları %5,3 artarken devletin nihai tüketim harcamaları %6,8 arttı
Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2013 yılı dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla
%11,9 ‘luk artışla 287 443 Milyon TL, sabit fiyatlarla %5,3’lük artışla 21 029 Milyon TL
oldu.
Devletin nihai tüketim harcamaları 2013 yılı dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla %13,0’lık
artışla 71 640 Milyon TL, sabit fiyatlarla %6,8’lik artışla 4 182 Milyon TL oldu.
5 Gayri safi sabit sermaye oluşumu 2013 yılı dördüncü çeyreğinde sabit fiyatlarla %6,4
arttı
Gayri safi sabit sermaye oluşumu 2013 yılı dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla %15,9’luk
artışla 82 241 Milyon TL, sabit fiyatlarla %6,4’lük artışla 7 924 Milyon TL oldu.
Sabit fiyatlarla mal ve hizmet ihracatı 2013 yılı dördüncü çeyreğinde %1,5 azalırken,
mal ve hizmet ithalatı %9,3 arttı
Mal ve hizmet ihracatı 2013 yılı dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla %12,3’lük artışla 109 265
Milyon TL, sabit fiyatlarla %1,5 azalışla 8 352 Milyon TL oldu.
Mal ve hizmet ithalatı 2013 yılı dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla %21,5’lik artışla 136 798
Milyon TL, sabit fiyatlarla %9,3 artışla 9 035 Milyon TL oldu.
CARİ AÇIK
Cari işlemler açığı, bir önceki yılın ilk iki ayına göre 2.779 milyon ABD doları azalarak
8.121 milyon ABD dolarına gerilemiştir.
Bu gerilemede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 2.536 milyon ABD doları
azalarak 8.822 milyon ABD dolarına düşmesi ve net hizmet gelirlerinin 447 milyon ABD
doları artarak 1.770 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.
Turizm gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre 160 milyon ABD doları tutarında
artarak 2.536 milyon ABD dolarına, turizm giderleri de 39 milyon ABD doları tutarında
artarak 748 milyon ABD dolarına ulaşmıştır.
Bankacılık sektörü, kısa vadeli kredilerde 1.116 milyon ABD doları tutarında net geri ödeme
yaparken, uzun vadeli kredilerde 859 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.
Rezerv varlıkların içinde bulunan resmi rezervler 4.184 milyon ABD doları tutarında
azalmıştır.
6 ENFLASYON
TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ, Şubat 2014
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %0,43 arttı
TÜFE’de (2003=100) 2014 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,43, bir önceki yılın
Aralık ayına göre %2,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,89 ve on iki aylık ortalamalara
göre %7,60 artış gerçekleşti.
Aylık en yüksek artış %2,29 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti
Ana harcama grupları itibariyle 2014 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan lokanta
ve otellerde %1,42, ev eşyasında %1,33, çeşitli mal ve hizmetlerde %1,14, sağlıkta %0,76
artış gerçekleşti.
Aylık düşüş gösteren tek grup %5,06 ile giyim ve ayakkabı oldu
Ana harcama grupları itibariyle 2014 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan sadece
giyim ve ayakkabı grubunda %5,06 oranında düşüş gerçekleşti.
Yıllık en yüksek artış %12,68 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti
TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre lokanta ve oteller (%11,72), gıda ve alkolsüz
içecekler (%10,05), eğitim (%9,87), eğlence ve kültür (%7,60) artışın yüksek olduğu diğer
ana harcama gruplarıdır.
Aylık en yüksek artış %1,09 ile TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)’de oldu
İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) Düzey 2’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki
yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %3,75 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)
bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %9,81 ile TRA1 (Erzurum,
Erzincan, Bayburt) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %9,31 ile
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde gerçekleşti.
Şubat 2014’te endekste kapsanan 432 maddeden; 43 maddenin ortalama fiyatlarında değişim
olmazken, 274 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 115 maddenin ortalama fiyatlarında ise
düşüş gerçekleşti.
7 Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100), Şubat 2014
(Yıllık Değişim Oranı)
YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ, Şubat 2014
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi aylık %1,38 arttı
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2014 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %1,38,
bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,40 ve on iki
aylık ortalamalara göre %6,11 artış gösterdi.
Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı
sektöründe %1,29 artış, imalat sanayi sektöründe %1,86 artış, elektrik ve gaz sektöründe %2,97 düşüş ve su sektöründe %1,66 artış olarak gerçekleşti.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ve Değişim Oranları (2003=100), Şubat 2014
En yüksek aylık artış diğer mamul eşyalar sektöründe gerçekleşti
Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler; diğer mamul eşyalar
(%3,72), kok ve rafine petrol ürünleri (%3,08), motorlu kara taşıtları (%2,93) alt sektörleridir.
Buna karşılık elektrik, gaz üretim ve dağıtımı (%-2,97) ve tütün ürünleri (%-0,64) bir ay
önceye göre endekslerin en fazla gerilediği alt sektörler oldu.
8 Ana sanayi gruplarında en çok artış dayanıksız tüketim malında gerçekleşti
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2014 yılı Şubat ayında en yüksek aylık artış dayanıksız
tüketim mallarında, en yüksek yıllık artış ise sermaye mallarında gerçekleşti.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Ana Sanayi Grupları ve Değişim Oranları (2003=100),
Şubat 2014
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (2003=100), 2013-201
(Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim Oranları)
İSTİHDAM VE İŞSİZLİK
Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, Aralık 2013
İşsizlik oranı %10 seviyesinde gerçekleşti
Türkiye genelinde işsiz sayısı 2013 yılı Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 19
bin kişi artarak 2 milyon 809 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %10
seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,3 puanlık azalış ile %12,1, 15-24 yaş
grubunu içeren genç işsizlik oranı ise 1,1 puanlık azalış ile %18,7 oldu.
9 İstihdam edilenler 496 bin kişi arttı
İstihdam edilenlerin sayısı 2013 yılı Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre
496 bin kişi artarak 25 milyon 262 bin kişiye yükseldi. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan
sayısı 179 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 675 bin kişi arttı.
İstihdam edilenlerin %21,8’i tarım, %19,6’sı sanayi, %6,9’u inşaat, %51,6’sı ise hizmetler
sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün
istihdam edilenler içindeki payı 0,8 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan artarken, tarım
sektörünün payı 1,2 puan azaldı. Sanayi sektörünün payı ise değişim göstermedi.
İstihdam oranı %45,1 olarak gerçekleşti
İstihdam edilenlerin oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puanlık artış göstererek
%44,9’dan %45,1’e yükseldi.
İşgücüne katılma oranı %50,1 olarak gerçekleşti
Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, 2013 yılı Aralık döneminde bir önceki yılın aynı
dönemine göre 0,1 puan artarak %50,1 oldu. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre;
erkeklerde işgücüne katılma oranı değişim göstermeyerek %70,9, kadınlarda ise 0,3 puanlık
artışla %29,9 olarak gerçekleşti.
Mevsim Etkilerinden Arındırılmamış Temel İşgücü Göstergeleri, Aralık 2012-2013
10 Kayıt dışı çalışanlar 3,1 puan azaldı
Aralık 2013 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların
oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,1 puan azalarak %34,3 oldu. Bu dönemde, geçen
yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı
%84’den %82,1’e azalırken, tarım dışı sektörlerde ise %23,5’den %21’e geriledi. Sosyal
güvenlik kapsamında olmayan ücretli ve yevmiyeli çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı
dönemine göre 2,6 puan azalarak %18 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam sayısı arttı, işsiz sayısı azaldı
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında 2013 yılı Aralık döneminde,
bir önceki döneme göre 210 bin kişilik artış, işsiz sayısında ise 99 bin kişilik azalış meydana
geldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1
puanlık artış ile %50,9, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile %46,1 seviyesinde gerçekleşti.
İşsizlik oranı ise 0,4 puan azalış ile %9,4 oldu. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerde
en fazla artış 84 bin kişi ile hizmet sektöründe gerçekleşti.
11 Mevsim Etkilerinden Arındırılmış Temel İşgücü Göstergeleri, Aralık 2012-2013
AÇIKLAMALAR
İşgücü dönemsel sonuçları “hareketli üçer aylık dönemler” dikkate alınarak hesaplanmaktadır.
Bu haber bülteninde Aralık 2013 dönemi; Kasım, Aralık 2013 ve Ocak 2014 aylarını
kapsamaktadır.
DIŞ TİCARET Ocak 2014
İhracat %8,6, ithalat %2,6 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış
ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yılı Ocak ayında, 2013 yılının aynı ayına göre %8,6
artarak 12 473 milyon dolar, ithalat %2,6 artarak 19 292 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Dış ticaret açığı %6,8 azaldı
Ocak ayında dış ticaret açığı %6,8 azalarak 7 320 milyon dolardan 6 819 milyon dolara düştü.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2013 Ocak ayında %61,1 iken, 2014 Ocak ayında %64,7’ye
çıktı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %4,5 arttı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2014 Ocak ayında bir önceki aya
göre ihracat %4,5 arttı, ithalat ise %1,2 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre
ise; 2014 yılı Ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %8,5, ithalat %2,7 arttı.
12 Avrupa Birliği’ne ihracat %13,7 arttı
Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2013 Ocak ayında %42,1 iken, 2014 Ocak ayında
%44’e yükseldi. AB’ye yapılan ihracat, 2013 yılının aynı ayına göre %13,7 artarak 5 493
milyon dolar olarak gerçekleşti.
En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu
Almanya’ya yapılan ihracat 2013 yılı Ocak ayına göre %20 artarak 1 259 milyon dolar
olurken; bu ülkeyi sırasıyla Irak (1 019 milyon dolar), İngiltere (783 milyon dolar) ve İtalya
(598 milyon dolar) takip etti.
İthalatta ilk sırayı Rusya aldı
Rusya’dan yapılan ithalat, geçen yılın aynı ayına göre %12,2 artarak 2 449 milyon dolar
olarak gerçekleşti. Bu ülkeyi sırasıyla Çin (2 078 milyon dolar), Almanya (1 552 milyon
dolar) ve ABD (1 037 milyon dolar) izledi.
13 Yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payı %2,7 oldu
Yüksek teknolojili ürünlerin 2014 Ocak ayında ihracattaki payı %2,7’dir. Orta yüksek
teknolojili ürünlerin payı ise %27,6’dır.
Yüksek teknolojili ürünlerin ithalattaki payı %10,1 oldu
Yüksek teknolojili ürünlerin 2014 Ocak ayında ithalattaki payı %10,1’dir. Orta yüksek
teknolojili ürünlerin ithalattaki payı ise %30,4‘tür
TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ, Şubat 2014
Tüketici güven endeksi %4,3 azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen
Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi Şubat ayında bir
önceki aya göre %4,3 oranında azaldı; Ocak ayında 72,4 olan endeks Şubat ayında 69,2
değerine düştü.
14 Tasarruf etme ihtimali %15,8 azaldı
Gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali endeksi bir önceki aya göre %15,8 oranında
azaldı. Ocak ayında 26,1 olan endeks, Şubat ayında 22 değerine düştü. Bu azalış, tüketicilerin
gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre azaldığını
göstermektedir.
Genel ekonomik durum beklentisi %3,9 azaldı
Ocak ayında 94 olan genel ekonomik durum beklentisi endeksi %3,9 oranında azalarak, Şubat
ayında 90,4 değerine düştü. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun
daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre azaldığını
göstermektedir.
İşsiz sayısı beklentisi %2,8 azaldı
Gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısı beklentisi endeksi %2,8 oranında azalarak, Şubat
ayında 75,8 değerine düştü. Bu düşüş, işsiz sayısında artış bekleyenlerin oranındaki artıştan
kaynaklandı.
Hanenin maddi durum beklentisi %2,7 azaldı
Hanenin gelecek 12 aylık döneme ilişkin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre
%2,7 oranında azaldı. Ocak ayında 91,3 olan endeks değeri Şubat ayında 88,8 oldu. Bu azalış,
15 gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin
oranının azalmasından kaynaklandı.
AÇIKLAMALAR
Aylık Tüketici Eğilim Anketi ile tüketicilerin kişisel mali durumlarına ve genel ekonomiye
ilişkin mevcut dönem değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri ölçülmekte ve yakın
gelecekte
yapılması
planlanan
harcamalarına
ve
tasarruflarına
ilişkin
eğilimleri
saptanmaktadır.
Anket
sonuçlarından
hesaplanan
tüketici
güven
endeksi
0-200
aralığında
değer
alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser
durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.
TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ, Şubat 2014
Tarım ÜFE aylık %1,07 azaldı
Tarım ÜFE, 2014 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %1,07 azalırken, bir önceki yılın
Aralık ayına göre %1,67, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,52 ve on iki aylık ortalamalara
göre %1,74 artış gösterdi.
Aylık değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde %1,49 azalış, ormancılık ürünlerinde %13,07 ve
balıkçılık da %0,37 artış olarak gerçekleşti
16 En yüksek aylık artış canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler ana grubunda oldu
Bir önceki aya göre; tek yıllık bitkisel ürünlerde %2,98, çok yıllık bitkisel ürünlerde %0,47
azalış olurken, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler ana grubunda %0,81 artış gerçekleşti.
Alt tarım gruplarında en yüksek artış turunçgillerde gerçekleşti
Alt tarım gruplarında Şubat ayında en çok aylık artış turunçgillerde %7,10 olurken, en fazla
azalış sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular grubunda %6,69 olarak gerçekleşti.
Tarım ÜFE (2010=100), 2013-2014
(Aylık değişim)
17 
Download

Şubat