TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU
2013 Yılı
Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı “Hanehalkı İşgücü İstatistikleri”
haber bültenini yayımladı.
2013 yılında bir önceki yıla göre;

İşsiz sayısı 229 bin kişi artarak 2 milyon 747 bin kişiye yükselmiştir.

İşsizlik oranı 0,5 puanlık artış ile % 9,7,

Tarım dışı işsizlik oranı 0,5 puanlık artış ile % 12,

Genç işsizlik oranı 1,2 puanlık artış ile % 18,7 olmuştur.

İstihdam edilenler 703 bin kişi artarak 25 milyon 524 bin kişiye yükselmiştir. Bu
dönemde tarım sektöründe çalışanlar 82 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde
çalışanlar 785 bin kişi artmıştır.

İstihdam edilenlerin % 23,6’sı tarım, % 19,4’ü sanayi, % 7’si inşaat, % 50’si de
hizmetler sektöründe yer almıştır.

Toplam istihdam içinde;
-
hizmetler sektörünün payı 0,6 puan, sanayi sektörünün payı 0,3 puan, inşaat
sektörünün payı 0,1 puan artarken,
-
tarım sektörünün payı 1 puan azalmıştır.

İstihdam oranı 0,5 puanlık artış ile % 45,4’ten % 45,9’a yükselmiştir.

İşgücüne katılma oranı 0,8 puan artarak % 50,8’e yükselmiştir.

Kayıt dışı çalışanların oranı 2,3 puan azalarak % 36,7 olmuştur.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Dairesi
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
12.03.2014
Sayfa 1
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Düzey 1’e (12 Bölge) göre bölgesel sonuçlar;

İşsizlik oranının en yüksek olduğu bölge % 14,5 ile Güneydoğu Anadolu (TRC) bölgesi
iken, en düşük olduğu bölge % 6,7 ile Batı Karadeniz (TR8) ve Kuzeydoğu Anadolu
(TRA) bölgeleridir.

En yüksek istihdam artışı 206 bin kişi ile Güneydoğu Anadolu (TRC) bölgesinde
olurken, en fazla istihdam azalışı 73 bin kişi ile Doğu Karadeniz (TR9) bölgesinde
görülmüştür.

İşgücüne katılma oranının en yüksek olduğu bölge % 55,6 ile Ege Bölgesi (TR3)’dir.
Düzey 2’ye (26 Bölge) göre bölgesel sonuçlar;

En yüksek işsizlik oranı % 21,1 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt illerini kapsayan TRC3
bölgesinde gerçekleşmiştir. İşsizlik oranının en düşük olduğu bölge ise % 4,7 ile
Konya, Karaman illerini kapsayan TR52 bölgesi olmuştur.

İstihdam edilenlerin % 18,3’ü İstanbul bölgesinde (TR10) yer almıştır. Şanlıurfa,
Diyarbakır illerini kapsayan TRC2 bölgesinin toplam istihdam içindeki payı ise %
2,6’dır.

İşgücüne katılma oranının en yüksek olduğu bölge % 58,3 ile Ağrı, Kars, Iğdır,
Ardahan illerini kapsayan TRA2 bölgesi olmuştur. En düşük işgücüne katılma oranı ise
% 37,9 ile Şanlıurfa, Diyarbakır illerini kapsayan TRC2 bölgesindedir.
2013 yılında geçen yıla göre işsiz sayısı, 229 bin kişi artarak 2 milyon 747 bin kişi olmuştur.
İşsizlik oranı 0,5 puan artarak % 9,7’ye yükselmiştir. Aynı dönemde işsizlik oranı kentsel
yerlerde 0,4 puanlık artışla % 11,5, kırsal yerlerde 0,6 puanlık artışla % 6,1 olmuştur (Tablo 1).
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Dairesi
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
12.03.2014
Sayfa 2
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Tablo 1. Mevsimsel Etkilerden Arındırılmamış Temel İşgücü Göstergeleri, 2012-2013
Göstergeler
Kurumsal olmayan nüfus (000)
15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (000)
İşgücü (000)
İstihdam (000)
İşsiz (000)
İşgücüne katılma oranı
İstihdam oranı
İşsizlik oranı
Tarım dışı işsizlik oranı
TÜRKİYE
2012
2013
73.604
74.457
54.724
55.508
27.339
28.271
24.821
25.524
2.518
2.747
50,0
50,8
45,4
45,9
9,2
9,7
11,5
12,0
Genç nüfusta işsizlik oranı (1)
17,5
18,7
İşgücüne dahil olmayanlar (000)
27.385
27.337
Kaynak: TÜİK.
(1): 15-24 yaş grubundaki nüfustur.
Not: Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
KENT
KIR
2012
50.397
37.656
18.186
16.167
2.018
48,3
42,9
11,1
11,4
2013
50.885
38.129
18.907
16.736
2.171
49,6
43,9
11,5
11,8
2012
23.207
17.068
9.153
8.653
500
53,6
50,7
5,5
11,9
2013
23.672
17.479
9.364
8.788
576
53,6
50,3
6,1
12,9
20,3
19.470
21,2
19.222
11,9
7.915
13,7
8.115
Türkiye genelinde tarım dışı işsizlik oranı 0,5 puanlık artış ile % 12 olurken, 15-24 yaş grubunu
kapsayan genç işsizlik oranı 1,2 puanlık artış ile % 18,7’ye yükselmiştir. Genç işsizlik oranı
kentsel yerlerde % 21,2, kırsal yerlerde % 13,7 düzeyinde gerçekleşmiştir.
2013 yılında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki yıla göre 703 bin kişi artarak 25 milyon 524
bin kişi olmuştur. Tarım sektöründe çalışanların sayısı 82 bin kişi azalarak 6 milyon 15 bin
kişiye gerilerken, sanayi sektöründe çalışanların sayısı 277 bin kişi artarak 6 milyon 737 bin
kişiye, hizmetler sektöründe çalışanların sayısı da 507 bin kişi artarak 12 milyon 771 bin kişiye
yükselmiştir (Grafik 2).
2013 yılında istihdam edilenlerin % 23,6’sı tarım, % 26,4’ü sanayi ve % 50’si ise hizmetler
sektöründe istihdam edilmiştir. Bir önceki yıl ile kıyaslandığında toplam istihdam içinde
hizmetler sektörünün payı 0,6 puan, sanayi sektörünün payı 0,4 puan artarken, tarım
sektörünün payı 1 puan azalmıştır.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Dairesi
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
12.03.2014
Sayfa 3
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Grafik 2. İstihdam Edilenlerin Sektörel Dağılımı
Kaynak: TÜİK.
İBBS Düzey-1’e (12 Bölge) göre Bölgesel Sonuçlar;
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1’e göre 2013 yılında İstanbul bölgesi (TR1) 5
milyon 248 bin kişi ile en yüksek işgücüne, 4 milyon 658 bin kişi ile en yüksek istihdam ve 589
bin kişi ile en yüksek işsiz sayısına sahip bölge olmuştur (Tablo 2).
2013 yılında işsizlik oranının en yüksek olduğu bölge, % 14,5 ile Güneydoğu Anadolu bölgesi
(TRC), en düşük değerini aldığı bölge de % 6,7 ile Batı Karadeniz (TR8) bölgesidir. 2013 yılında
tarım dışı işsizlik oranı en ciddi azalışını bir önceki yıla göre 2,5 puanlık artışla Ortadoğu
Anadolu (TRB) bölgesinde göstermiştir.
2013 yılında en yüksek istihdam artışı 206 bin kişi ile Güneydoğu Anadolu (TRC) bölgesinde
olurken, en fazla istihdam azalışı 73 bin kişi ile Doğu Karadeniz (TR9) bölgesinde görülmüştür.
2013 yılında işgücüne katılma oranının en yüksek olduğu bölge ise % 55,6 ile Ege Bölgesi
(TR3)’dir.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Dairesi
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
12.03.2014
Sayfa 4
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Tablo 2. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1.Düzey'e (12 bölge) Göre İşgücü Durumu, 2012-2013
(Bin kişi, +15 yaş)
15 ve daha
yukarı yaştaki
nüfus
İşgücü
İstihdam
İşgücüne
dahil
olmayan
İşsiz
(%)
İşgücüne
Tarım dışı
katılma İşsizlik oranı işsizlik oranı
İstihdam
oranı
Bölge
Kodu Düzey 1
2012 2013
TR1 İstanbul
9.914 10.046 5.063 5.248 4.493 4.658
570 589 4.851 4.799 51,1 52,2 11,3 11,2
11,3 11,2 45,3 46,4
TR2 Batı Marmara
2.612 2.666 1.333 1.373 1.247 1.279
86
94 1.279 1.293 51,0 51,5
6,5 6,8
8,2
TR3 Ege
7.555 7.596 4.128 4.222 3.731 3.795
397 427 3.427 3.374 54,6 55,6
9,6 10,1
12,9 13,5 49,4 50,0
TR4 Doğu Marmara
5.473 5.661 2.803 2.976 2.554 2.725
250 250 2.670 2.685 51,2 52,6
8,9 8,4
10,4 10,1 46,7 48,1
TR5 Batı Anadolu
5.260 5.382 2.559 2.651 2.343 2.424
216 227 2.700 2.731 48,7 49,3
8,4 8,6
9,4
TR6 Akdeniz
6.889 7.084 3.551 3.610 3.204 3.212
346 398 3.338 3.474 51,5 51,0
9,8 11,0
12,6 14,0 46,5 45,3
TR7 Orta Anadolu
2.768 2.792 1.367 1.389 1.262 1.272
104 117 1.401 1.403 49,4 49,8
7,6 8,4
11,4 12,2 45,6 45,6
TR8 Batı Karadeniz
3.416 3.391 1.776 1.736 1.667 1.619
109 116 1.641 1.656 52,0 51,2
6,1 6,7
10,1 10,7 48,8 47,7
TR9 Doğu Karadeniz
1.982 2.011 1.100 1.027 1.031 958
69
69
883 984 55,5 51,1
6,3 6,8
12,9 12,0 52,0 47,6
TRA Kuzeydoğu Anadolu
1.391 1.375
50
50
670 627 51,8 54,4
6,9 6,7
12,2 12,4 48,2 50,8
TRB Ortadoğu Anadolu
2.469 2.512 1.182 1.251 1.079 1.138
103 113 1.287 1.261 47,9 49,8
8,7 9,0
13,8 14,3 43,7 45,3
TRC Güneydoğu Anadolu
4.994 5.091 1.757 2.041 1.539 1.745
218 296 3.237 3.051 35,2 40,1 12,4 14,5
14,2 16,7 30,8 34,3
TR
54.724 55.608 27.339 28.271 24.821 25.524 2.518 2.747 27.385 27.337 50,0 50,8
Türkiye
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
720 748
671 698
9,2 9,7
8,7 47,7 48,0
9,6 44,6 45,0
11,5 12,0 45,4 45,9
Kaynak: TÜİK
Bölgelerdeki istihdamın sektörel dağılımına bakıldığında, tarım sektörünün payının en yüksek
olduğu bölge % 49,7 ile Kuzeydoğu Anadolu (TRA), sanayi sektörünün payının en yüksek olduğu
bölge % 36,9 ile Doğu Marmara (TR4) ve hizmetler sektörünün payının en yüksek olduğu
bölgeler ise % 64,3 ile İstanbul (TR1) bölgeleridir (Tablo 3).
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Dairesi
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
12.03.2014
Sayfa 5
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Tablo 3. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 1'e (12 bölge) Göre İstihdam Edilenlerin Sektörel Dağılımı, 2012-2013
(Bin kişi, +15 yaş)
Sektörlerin Toplam İçindeki Payı ( % )
Toplam
Tarım
Sanayi
Hizmet
Bölge
Kodu Düzey 1
2012 2013
TR1
İstanbul
4.493 4.658
26
27
TR2
Batı Marmara
1.247 1.279
319
331
356
364
TR3
Ege
3.731 3.795
1.138 1.146
903
TR4
Doğu Marmara
2.554 2.725
436
TR5
Batı Anadolu
2.343 2.424
TR6
Akdeniz
TR7
2012 2013
Tarım
2012 2013
2012 2013
1.649 1.635
2.818 2.997
Sanayi
2012 2013
Hizmet
2012 2013
2012 2013
0,6
0,6
36,7
35,1
62,7
64,3
584
25,6
25,9
28,5
28,5
45,9
45,6
960
1.690 1.688
30,5
30,2
24,2
25,3
45,3
44,5
498
971 1.006
1.147 1.221
17,1
18,3
38,0
36,9
44,9
44,8
314
325
547
581
1.483 1.519
13,4
13,4
23,3
24,0
63,3
62,7
3.204 3.212
951
875
622
680
1.631 1.658
29,7
27,2
19,4
21,2
50,9
51,6
Orta Anadolu
1.262 1.272
497
456
269
268
496
548
39,4
35,9
21,3
21,0
39,3
43,1
TR8
Batı Karadeniz
1.667 1.619
717
658
299
327
651
635
43,0
40,6
17,9
20,2
39,0
39,2
TR9
Doğu Karadeniz
1.031
958
569
451
138
137
324
370
55,2
47,1
13,4
14,3
31,4
38,6
TRA
Kuzeydoğu Anadolu
671
698
319
347
85
93
266
259
47,6
49,7
12,7
13,3
39,6
37,0
TRB
Ortadoğu Anadolu
1.079 1.138
450
475
190
220
439
443
41,7
41,7
17,6
19,3
40,7
38,9
TRC
Güneydoğu Anadolu 1.539 1.745
359
427
432
467
748
850
23,3
24,5
28,1
26,8
48,6
48,7
TR
Türkiye
6.460 6.737 12.264 12.771
24,6
23,6
26,0
26,4
49,4
50,0
24.821 25.524
6.097 6.015
573
Kaynak: TÜİK
İBBS Düzey-2’ye göre Bölgesel Sonuçlar
İBBS Düzey-2’ye göre 2012 yılında işsizlik oranının en yüksek olduğu bölge % 21,1 ile Mardin,
Batman, Şırnak, Siirt illerini kapsayan TRC3 bölgesi olurken, işsizlik oranının en düşük olduğu
bölge % 4,7 ile Konya, Karaman illerini kapsayan TR52 bölgesi olmuştur.
2013 yılında kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusun % 18,1’ini oluşturan İstanbul bölgesi
(TR10), istihdamında % 18,3’üne sahip olmuştur. Ankara bölgesi (TR51) toplam istihdamın %
6,5’ine, İzmir bölgesi (TR31) toplam istihdamın % 5,9’una sahiptir. Şanlıurfa, Diyarbakır illerini
kapsayan TRC2 bölgesinin toplam istihdam içindeki payı ise % 2,6’dır.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Dairesi
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
12.03.2014
Sayfa 6
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
2013 yılında işgücüne katılma oranının en yüksek olduğu bölge % 58,3 ile Ağrı, Kars, Iğdır,
Ardahan illerini kapsayan TRA2 bölgesi olmuştur. En düşük işgücüne katılma oranı ise % 37,9
ile Şanlıurfa, Diyarbakır illerini kapsayan TRC2 bölgesindedir (Tablo 4).
Tablo 4. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 2'ye (26 bölge) Göre İşgücü Durumu, 2012-2013
(Bin kişi, +15 yaş)
15 ve daha
yukarı yaştaki
nüfus
İşgücü
İstihdam
İşgücüne
dahil
olmayan
nüfus
İşsiz
İşgücüne
katılma
oranı
(%)
İşsizlik
oranı
(%)
Bölge
Kodu
Düzey 2
2012 2013
2012
TR10
İstanbul
9.914 10.046
5.063 5.248 4.493 4.658
TR21
Tekirdağ, Edirne, Kırklarelİ
1.300 1.347
713
748
660
692
53
56
587
600
54,8 55,5
7,4
TR22
Balıkesir, Çanakkale
1.312 1.319
620
625
587
587
33
38
692
694
47,3 47,4
5,4
TR31
İzmir
3.142 3.200
1.671 1.790 1.424 1.514
247
276 1.471 1.410
53,2 55,9
TR32
Aydın, Denizli, Muğla
2.276 2.296
1.286 1.289 1.187 1.201
99
89
990 1.007
56,5 56,2
7,7
TR33
Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak
2.136 2.100
1.170 1.142 1.119 1.080
51
62
966
958
54,8 54,4
TR41
Bursa, Eskişehir, Bilecik
2.866 2.956
1.404 1.490 1.301 1.385
103
105 1.462 1.466
TR42
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova
2.607 2.705
1.399 1.486 1.253 1.340
146
TR51
Ankara
3.646 3.748
1.770 1.856 1.602 1.667
168
TR52
Konya, Karaman
1.613 1.634
757
48
37
824
TR61
Antalya, Isparta, Burdur
2.059 2.119
1.171 1.211 1.074 1.115
96
96
888
TR62
Adana, Mersin
2.700 2.747
1.350 1.381 1.208 1.203
TR63
Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye
2.130 2.218
1.030 1.018
TR71
Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir,
Kırşehir
1.111 1.128
515
TR72
Kayseri, Sivas, Yozgat
1.657 1.663
852
TR81
Zonguldak, Karabük, Bartın
808
804
TR82
Kastamonu, Çankırı, Sinop
594
604
TR83
Samsun, Tokat, Çorum, Amasya
2.014 1.983
TR90
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin,
Gümüşhane
1.982 2.011
TRA1
Erzurum, Erzincan, Bayburt
675
667
327
335
TRA2
Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan
716
708
393
413
TRB1
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli
1.221 1.249
610
TRB2
Van, Muş, Bitlis, Hakkari
1.248 1.263
TRC1
Gaziantep, Adıyaman, Kilis
TRC2
789
2013
795
2012 2013
741
2012 2013
İstihdam
oranı
(%)
2012
2013
2012 2013
11,3
11,2
45,3 46,4
7,5
8,5
8,7
50,8 51,3
6,0
7,8
8,6
44,7 44,5
14,8 15,4
15,9
17,0
45,3 47,3
6,9
11,7
10,4
52,2 52,3
4,4
5,4
7,6
8,9
52,4 51,4
49,0 50,4
7,4
7,0
8,2
8,1
45,4 46,9
146 1.208 1.219
53,7 54,9
10,5
9,8
12,9
12,2
48,1 49,5
190 1.876 1.892
48,6 49,5
9,5 10,2
9,8
10,6
43,9 44,5
839
48,9 48,6
6,1
4,7
8,3
6,5
45,9 46,4
908
56,9 57,2
8,2
7,9
11,1
10,9
52,2 52,6
143
177 1.349 1.366
50,0 50,3
10,6 12,8
13,2
15,7
44,7 43,8
125 1.101 1.200
48,3 45,9
10,4 12,2
13,5
14,9
43,3 40,3
570
2012 2013 2012 2013 2012 2013
Tarım dışı
işsizlik oranı
(%)
589 4.851 4.799
51,1 52,2
11,3 11,2
922
893
107
545
480
510
35
36
596
583
46,4 48,3
6,8
6,5
8,9
9,1
43,2 45,2
844
782
762
69
81
805
819
51,4 50,7
8,2
9,6
13,1
14,0
47,2 45,8
470
449
435
416
34
33
339
355
58,1 55,8
7,3
7,4
11,8
11,3
53,9 51,7
324
281
306
263
18
18
270
323
54,5 46,5
5,6
6,4
10,0
10,2
51,5 43,5
982 1.006
925
941
56
65 1.032
978
48,7 50,7
5,7
6,5
9,4
10,6
45,9 47,4
1.100 1.027 1.031
958
69
69
883
984
55,5 51,1
6,3
6,8
12,9
12,0
52,0 47,6
306
313
21
22
348
332
48,4 50,3
6,3
6,6
10,2
11,2
45,4 46,9
364
385
29
28
322
295
55,0 58,3
7,4
6,7
14,1
13,4
50,9 54,4
670
558
618
52
52
611
579
50,0 53,6
8,5
7,7
13,0
12,9
45,7 49,5
572
581
521
519
51
62
676
682
45,8 46,0
8,9 10,6
14,8
15,8
41,8 41,1
1.638 1.686
715
763
631
707
84
56
923
923
43,6 45,3
7,3
13,3
8,5
38,5 42,0
Şanlıurfa, Diyarbakır
2.121 2.127
610
805
569
664
42
141 1.511 1.322
28,8 37,9
6,9 17,5
7,5
20,8
26,8 31,2
TRC3
Mardin, Batman, Şırnak, Siirt
1.235 1.279
432
473
340
373
92
807
35,0 36,9
21,3 21,1
22,8
22,7
27,5 29,2
TR
TOPLAM
54.724 55.608 27.339 28.271 24.821 25.524 2.518 2.747 27.385 27.337
50,0 50,8
11,5
12,0
45,4 45,9
99
803
11,8
9,2
9,7
Kaynak: TÜİK.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Dairesi
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
12.03.2014
Sayfa 7
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Düzey 2’deki istihdamın sektörel dağılımına bakıldığında, tarım sektörünün payının en yüksek
olduğu bölge % 54 ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan illerini kapsayan TRA2, sanayi sektörünün
payının en yüksek olduğu bölge % 40,5 ile Bursa, Eskişehir, Bilecik illerini kapsayan TR41 ve
hizmetler sektörünün payının en yüksek olduğu bölgeler ise % 71,7 ile Ankara TR51 bölgeleri
olmuştur (Tablo 5).
Tablo 5. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 2'ye (26 bölge) Göre İstihdam Edilenlerin Sektörel Dağılımı, 2012-2013
(Bin kişi, +15 yaş)
Sektörlerin Toplam İçindeki Payı ( % )
Toplam
Tarım
Bölge
Kodu Düzey 2
2012
2013
TR10
İstanbul
4 493
4 658
TR21
Tekirdağ, Edirne, Kırklarelİ
660
692
TR22
Balıkesir, Çanakkale
587
587
TR31
İzmir
1 424
TR32
Aydın, Denizli, Muğla
TR33
TR41
Hizmet
Tarım
2013
2012
2013
2012
2013
26
27
1 649
1 635
2 818
2 997
105
118
249
251
307
323
214
213
107
113
266
261
1 514
144
187
450
481
831
1 187
1 201
479
478
205
230
Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak
1 119
1 080
515
482
248
Bursa, Eskişehir, Bilecik
1 301
1 385
159
202
553
TR42
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova
1 253
1 340
277
296
TR51
Ankara
1 602
1 667
80
TR52
Konya, Karaman
741
757
TR61
Antalya, Isparta, Burdur
1 074
TR62
Adana, Mersin
1 208
TR63
Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye
TR71
Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir
TR72
2012
Sanayi
Hizmet
2013
2012
2013
2012
2013
0,6
0,6
36,7
35,1
62,7
64,3
15,9
17,1
37,7
36,3
46,5
46,6
36,5
36,3
18,2
19,3
45,2
44,4
846
10,1
12,3
31,6
31,8
58,3
55,9
503
493
40,3
39,8
17,3
19,1
42,4
41,1
249
356
349
46,0
44,6
22,2
23,1
31,8
32,3
561
589
623
12,2
14,6
42,5
40,5
45,3
45,0
418
446
558
598
22,1
22,1
33,3
33,3
44,5
44,7
77
363
394
1 160
1 196
5,0
4,6
22,7
23,6
72,4
71,7
234
248
184
187
323
323
31,6
32,7
24,8
24,7
43,6
42,6
1 115
339
358
145
151
590
606
31,5
32,1
13,5
13,6
55,0
54,4
1 203
318
285
255
280
635
639
26,3
23,7
21,1
23,3
52,6
53,1
922
893
295
232
221
248
406
413
32,0
26,0
24,0
27,8
44,0
46,2
480
510
171
189
79
83
230
237
35,7
37,1
16,5
16,3
47,8
46,6
Kayseri, Sivas, Yozgat
782
762
326
267
190
185
266
311
41,6
35,0
24,3
24,2
34,0
40,8
TR81
Zonguldak, Karabük, Bartın
435
416
179
155
99
101
158
160
41,0
37,2
22,7
24,3
36,2
38,5
TR82
Kastamonu, Çankırı, Sinop
306
263
146
107
48
49
112
107
47,7
40,6
15,6
18,6
36,7
40,8
TR83
Samsun, Tokat, Çorum, Amasya
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin,
Gümüşhane
925
941
393
397
152
177
381
367
42,4
42,2
16,4
18,8
41,2
39,0
TR90
2012
Sanayi
1 031
958
569
451
138
137
324
370
55,2
47,1
13,4
14,3
31,4
38,6
TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt
306
313
128
139
37
35
142
139
41,6
44,3
12,1
11,2
46,3
44,5
TRA2 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan
364
385
192
208
48
58
124
119
52,7
54,0
13,2
15,0
34,1
31,0
TRB1
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli
558
618
219
275
101
109
238
234
39,2
44,5
18,1
17,7
42,7
37,9
TRB2
Van, Muş, Bitlis, Hakkari
521
519
231
200
89
111
201
209
44,3
38,5
17,1
21,3
38,5
40,2
TRC1
Gaziantep, Adıyaman, Kilis
631
707
147
169
219
226
265
312
23,3
23,9
34,7
31,9
42,0
44,2
TRC2
Şanlıurfa, Diyarbakır
569
664
171
213
135
144
263
308
30,0
32,0
23,8
21,7
46,2
46,3
TRC3
Mardin, Batman, Şırnak, Siirt
340
373
42
46
78
97
221
230
12,3
12,3
22,8
26,0
64,9
61,7
TR
TOPLAM
24 821 25 524
6 097
6 015
6 460
6 737
12 264 12 771
24,6
23,6
26,0
26,4
49,4
50,0
Kaynak: TÜİK.
Bu konuyla ilgili ayrıntılı haber bültenine www.tuik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Dairesi
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
12.03.2014
Sayfa 8
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
Download

2013 Yılı Yıllık Hanehalkı İşgücü İstatistikleri