II. ULUSLARARASI DAVRAZ SEMPOZYUMU TASLAK PROGRAMI
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(29-31 MAYIS 2014)
ISPARTA
29.05.2014 Perşembe (Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi- SDÜ Batı Yerleşkesi)
09:00-12:00
Açılış Programı
Özel Davetliler
12:00-14:00
Yemek (SDÜ Doğu Yerleşkesi Yemekhanesi)
14:00-15:30
15:30-16:00
16:00-17:30
20:00
Açılış Oturumu - I (ÖZEL PANEL) - DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI OTURUMU
Ara
Açılış Oturumu - II (ÖZEL PANEL)- İŞ DÜNYASINDA YENİ TRENDLER OTURUMU
Yemek (SDÜ Doğu Yerleşkesi Yemekhanesi)
30.05.2014 Cuma (BARİDA HOTEL'S)
Oturum
No
09:0010:15
I
GÜL BALO SALONU
PANEL
ARAP BAHARI VE ORTADOĞUDAKİ YENİ
GELİŞMELER
Prof. Dr. Harun ARIKAN, Çukurova Üniversitesi
Doç. Dr. Kıvanç ULUSOY, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN, Gazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Murat KOÇ, Çağ Üniversitesi
EĞİRDİR SALONU
Küresel Kriz ve Sorunları
II
PANEL
SURİYENİN GELECEĞİ
Doç.Dr. Cenap ÇAKMAK (Oturum Başkanı)
George SABRA (Suriye Ulusal Konseyi (SUK) Başkanı)
Halid HOCA (SUK Türkiye Temsilcisi)
Muhammed Riyad ŞUKFE (Suriye Müslüman Kardeşler
Lideri)
Amr Elbu SELAME (Suriye Müslüman Kardeşler Dış
İlişkiler Sorumlusu)
Tuba YILDIZ (İstanbul Üniv. İlahiyat Fakültesi Araş. Gör)
Küresel Kriz ve Sorunları
III
PANEL
MEDENİYET TARTIŞMALARI
Prof.Dr. Ali Ekber HAİRİ
Prof.Dr. Burhanettin TATAR
Doç.Dr. Işıl BAYAR BRAVO
Küresel Kriz ve Sorunları
17:0018:15
Medeniyet Tartışmaları
Demokrasi ve İnsan
Hakları
Tarım, Gıda, Açlık ve Yoksulluk
Yönetim
Tartışmaları
Uluslararası Hukuk, Uluslararası
İlişkiler, Güvenlik ve Terör
Demokrasi ve İnsan
Hakları
Tarım, Gıda, Açlık ve Yoksulluk
Yönetim
Tartışmaları
Uluslararası Hukuk, Uluslararası
İlişkiler, Güvenlik ve Terör
Demokrasi ve İnsan
Hakları
Demokrasi ve İnsan Hakları
Uluslararası Hukuk, Uluslararası
İlişkiler, Güvenlik ve Terör
Sağlık ve Yaşam
Bilim ve Felsefe
Yemek
IV
PANEL
ULUSLARARASI HUKUK, ULUSLARARASI
İLİŞKİLER, GÜVENLİK VE TERÖR
Prof. Dr. Erol KURUBAŞ
Prof. Dr. Erel TELLAL
Prof. Dr. Donald J. PUCHALA
Küresel Kriz ve Sorunları
15:15
15:30
15:3016:45
ATABEY SALONU
Ara
13:00
14:00
14:0015:15
KIZILDAĞ
SALONU
Ara
11:45
12:00
12:00
13:00
Approach To LongTerm
Competitiveness
Energetically Secure
Restructuring Of
Industry
GÖLCÜK SALONU
Prof.Dr. Rasa
SMALİUKİENE
10:15
10:30
10:3011:45
KOVADA
SALONU
Yönetim
Tartışmaları
Ara
V
PANEL
Küreselleşen Dünyada Medyanın Rolü (Kanal A)
Alper TAN
Küresel Kriz ve Sorunları
Yönetim
Tartışmaları
Uluslararası Hukuk, Uluslararası
İlişkiler, Güvenlik ve Terör
Sağlık ve Yaşam
Bilim ve Felsefe
VI
PANEL
KÜRESEL REKABET VE İŞLETME
DAVRANIŞLARI
Prof.Dr. Ali AKDEMİR
Prof.Dr. Mustafa ÖZBİLGİN
Doç.Dr. Mustafa TÜMER
Doç.Dr. Orhan ELMACI
Dr. Rüştü BOZKURT
Küresel Kriz ve Sorunları
Yönetim
Tartışmaları
Uluslararası Hukuk, Uluslararası
İlişkiler, Güvenlik ve Terör
Sağlık ve Yaşam
Bilim ve Felsefe
31.05.2014 Cumartesi (BARİDA HOTEL'S)
09:0010:15
Oturum
No
GÜL BALO SALONU
I
PANEL
TARIM, GIDA, AÇLIK VE YOKSULLUK
Prof.Dr. Cengiz SAYIN
Prof. Dr. Fahri YAVUZ
Prof. Dr. Kemal ESENGÜN
Prof. Dr. Mehmet BOZOĞLU
II
PANEL
Türkiye'de Gayri Menkul Piyasasının Durumu Ve
Geleceği
Aziz TORUN (Torunlar Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı
Yönetim Kurulu Başkanı)
Türkiye'nin İmar Politikalarının Geliştirilmesinde
Kamu-Özel Sektör Ortaklığı
Hüseyin ARSLAN (YDA Grup Yönetim Kurulu Başkanı)
EĞİRDİR SALONU
10:15
10:30
10:3011:45
Küresel Kriz ve Sorunları
III
PANEL
YÖNETİM TARTIŞMALARI
Prof.Dr. Bekir PARLAK
Prof.Dr. Hüseyin ÖZGÜR
Prof. Dr. Mehmet Akif ÇUKURÇAYIR
Prof. Dr. Yakup BULUT
IV
PANEL
KİMLİK VE ULUS DEVLET TARTIŞMALARI
Prof.Dr. Füsun ÜSTEL
Prof.Dr. Murat SOMER
Prof.Dr. Nuri BİLGİN
Küresel Rekabet ve
İşletme Davranışları
Küresel Rekabet ve
İşletme Davranışları
18:30
20:00
Yönetim
Tartışmaları
Küresel Kriz ve Sorunları
Uluslararası Göç
Kimlik ve Ulus Devlet
Tartışmaları
Çevre ve Enerji İlişkileri
Uluslararası Göç
Kimlik ve Ulus Devlet
Tartışmaları
Çevre ve Enerji İlişkileri
Uluslararası Göç
Kimlik ve Ulus Devlet
Tartışmaları
Çevre ve Enerji İlişkileri
Uluslararası Göç
Kimlik ve Ulus Devlet
Tartışmaları
Çevre ve Enerji İlişkileri
Çevre ve Enerji
İlişkileri
Tarım, Gıda, Açlık ve Yoksulluk
Çevre ve Enerji İlişkileri
Çevre ve Enerji
İlişkileri
Tarım, Gıda, Açlık ve Yoksulluk
Yönetim
Tartışmaları
Yönetim
Tartışmaları
Dil ve Felsefe
Ara
V
PANEL
KÜRESEL KRİZ VE SORUNLARI
Prof.Dr. Sayım IŞIK
Prof. Dr. Rıdvan KARLUK
Prof. Dr. Mehmet Faysal GÖKALP
Küresel Rekabet ve
İşletme Davranışları
16:4517:00
17:0018:15
ATABEY SALONU
Yemek
15:15
15:30
15:3016:45
KIZILDAĞ
SALONU
Ara
13:00
14:00
14:0015:15
GÖLCÜK SALONU
Ara
11:45
12:00
12:00
13:00
KOVADA
SALONU
Dil ve Felsefe
Ara
VI
PANEL
ÇEVRE VE ENERJİ İLİŞKİLERİ
Güven İSLAMOĞLU
Lina SAMKO
Grigory PASKO
Küresel Rekabet ve
İşletme Davranışları
Dil ve Felsefe
KAPANIŞ OTURUMU: TANER YILDIZ (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı)
GALA YEMEĞİ
Download

29-31 mayıs 2014 - Uluslararası Davraz Kongresi