VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE (IV. ČÁST)
Název školy
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.1007
Autor
Mgr. Soňa Patočková
Název šablony
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název DUMu
Velká francouzská revoluce (IV.)
Stupeň a typ vzdělávání
Střední škola
Vzdělávací oblast
Dějepis
Vzdělávací obor
79-41-K/41 Gymnázium ,
Tematický okruh
Dějiny 19. století
Druh učebního materiálu
Výukový materiál
Cílová skupina
Žák, 3. ročník
Anotace
Vybavení, pomůcky
Výukový materiál je určen k frontální prezentaci učitelem, případně jako materiál pro samostudium. Výukový
materiál je nutno doplnit výkladem. Žák se bude orientovat v problematice vzniku velké francouzské revoluce,
pochopí příčiny jejího vzniku a důsledky.
-
Klíčová slova
Revoluce, Velká francouzská revoluce, Ludvík XVI., Napoleon Bonaparte.
Datum
5. 9. 2013
www.zlinskedumy.cz
NAPOLEON BONAPARTE
• 1802: stává se konzulem na doživotí
• Francie je formálně republikou
• Napoleon chce ukončit války a snaží se upevnit
vnitřní poměry
• 1804: Code civil (občanský zákoník): vzor pro
Evropu
• zavedl policejní režim (tajná policie, cenzura)
• vede dobyvačné války
NAPOLEON BONAPARTE
• 1805: bitva tří císařů u Slavkova (Alexandr I. A
František II.)
• 1805: poražen u mysu Trafalgar (Nelson
vyhrává)
• 1806: kontinentální blokáda: Napoleon se
snažil oddělit Anglii od evropských trhů
• 1812: tažení do Ruska (600 000 Francouzů);
chce dobýt Rusko a ovládnout Indii
• Ruská armáda je vedena generálem
Kutuzovem
NAPOLEON BONAPARTE
• Bitva u Borodina: krvavá pro obě strany
• Postup na Moskvu, ale v Moskvu nechal car
zapálit
• Napoleon se rozhodl pro ústup
• Říjen 1812: útok na řece Berezině (zbylo jen
30 tisíc vojáků)
• Tažení do Španělska: partyzánská válka
• Napoleon si myslel, že je udrží 20 tis. vojáků,
ale Šp. pomohla Anglie
NAPOLEON BONAPARTE
• 1813: Napoleon poražen v bitvě u Lipska
• 1814: Napoleon odstoupil, odvezen na Elbu,
ponechán titul císaře
• 1815: Napoleon s 2000 vojáky vstoupil do
Francie, cestou do Paříže se jeho armáda
rozrostla
• Stodenní císařství
• Červen 1815: Waterloo, odvezen na sv. Helenu
• 1821 umírá
ROSETTSKÁ DESKA1,2
NAPOLEON BONAPARTE 3
BITVA TŘÍ CÍSAŘŮ
• Odkaz na video na youtube (Velké bitvy
historie: Slavkov 1805).
• http://youtu.be/ItKmtUc_7yk
VÍDEŇSKÝ KONGRES
• uspořádání moci po svržení Napoleona
• důležité postavení: kníže Metternich
• cíle:
• ukončit války
• obnova politických poměrů k roku 1792
• vznik svaté aliance (spolek, který má zabránit
revolučním myšlenkovým hnutím)
• kvietismus: klid a pořádek bude zajištěn policií
OPAKOVÁNÍ
•
•
•
•
Kdy se odehrála bitva u Waterloo?
Kteří císaři se potkali v bitvě u Slavkova?
Kdy se Napoleon stává císařem?
Co se projednávalo na Vídeňském kongresu?
ZDROJE A PRAMENY
1)
2)
3)
4)
5)
POPELKA, Miroslav a Veronika VÁLKOVÁ. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 1. vyd. Praha: SPN pedagogické nakladatelství, 2001, 143 s. ISBN 80-723-5145-1.
ČAPEK, Vratislav. Dějepis: novověk. 3. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1993, 60 s. Učebnice
pro základní školy (Práce). ISBN 80-042-6440-9
AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 23.9.2013]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Rosetta_Stone.JPG/512pxRosetta_Stone.JPG
AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 23.9.2013]. Dostupný na WWW:
http://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=CT1BTNP0hAAehM&tbnid=hzB5Awx
F9UoGPM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.celysvet.cz%2Ffotky-napoleon-bonapartefotoobrazky&ei=nbE1Us3cKeny4QTus4DACA&psig=AFQjCNF5yg3Qs06SsxVeNbNFoTCO2GKCqA&ust=13793369
89852222
AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 23.9.2013]. Dostupný na WWW:
http://www.celysvet.cz/fotky/napoleon-bonaparte_1.jpg
Download

napoleon bonaparte