Merhaba;
Öğrencilerimizin; bireysel sorumluluklarının farkında olması; çevresine duyarlı, kendi kültürünü tanıyan ve ona sahip çıkan
bireyler olarak yetiştirilmesi temel amacımızdır. Okulumuzda çağdaş, klasik ve popüler yapıtlar aracılığıyla öğrencilerin
Türk edebiyatının dönemlerinin yanı sıra , farklı kültürleri ve yazarları tanımaları,çeşitli dönemlerde yazılan eserler
arasında ilişki kurmaları, zihniyet ve gelenek unsurlarının bu eserler üzerindeki etkisini fark etmeleri; bunun yanı sıra
metin çözümleme, eleştiri yapabilme, sözlü ve yazılı olarak kendilerini doğru ifade etme becerilerinin de öğrencilere
kazandırılması önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu hedeflerimizden hareketle Eskişehir Gelişim Koleji Lisesi bünyesinde her sınıf seviyesinde eğitim gören ve görecek olan tüm öğrencilerimize sunulmak üzere hem güncel hem de Türk ve
Dünya edebiyatından eserler içeren bir kitap seçkisi hazırlanmıştır. Söz konusu seçki, her yıl öğrencilerden gelen dönütler
ve popüler edebiyatın gelişimine paralel olarak güncellenmektedir. Her öğrencimize keyifli okumalar dileriz
ESKİŞEHİR GELİŞİM KOLEJİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRESİ
F
I
N
I
S
.
0
1
K İ TA P
LİSTESİ
1 0 . S I N I F K İ TA P L İ S T E S İ
1. DÖNEM
İstanbul Hatırası
Babilde Ölüm İstanbulda Aşk
Ahmet Ümit
İskender Pala
2. DÖNEM
Bir Çift Yürek
Marlo Morgan
Şu Hortumlu Dünyada
Fil Yalnız Bir Hayvandır
Ahmet Şerif İzgören
1 0 . S I N I F K İ TA P L İ S T E S İ
TAVSİYE EDİLEN KİTAPLAR
Vadideki Zambak
Aklından Bir Sayı Tut
Ustam ve Ben
Honore de Balzac
John Verdon
Elif Şafak
Beyaz Zambaklar Ülkesinde
Grigory Petrov
Don Kişot
Miguel de Cervantes Saavedra
Od
İskender Pala
Download

10. sınıf kitapları - Eskişehir Gelişim Koleji