KAMU
GÖREVLİLERİ ETİK
KURULU BAŞKANI
Prof.Dr.Sedat
MURAT
Kurul
Üyesi
Lütfü
ESENGÜN
Kurul
Üyesi
Asım
AYKAN
Kurul
Üyesi
Ömer
KOÇAK
BAŞKAN
V.
Selçuk
HONDU
Kurul
Üyesi
Erdoğan
KESİM
Kurul
Üyesi
Metin
İlyas
AKSOY
Kurul
Üyesi
Filiz
Kurul
Üyesi
Muharrem
DİNÇMEN
GÖKTAYOĞLU
DAİRE BAŞKANI
Fuat CANAN
İncelemeAraştırma
Birimi
Proje
Birimi
Eğitim
Birimi
Evrak /
Karar
İşleri
Kurul
Üyesi
Prof.Dr.
M.Fatih
UŞAN
Kurul
Üyesi
Hasan
BÜYÜKDEDE
Download

Organizasyon Yapısı - Kamu Görevlileri Etik Kurulu