VEKİL PERSONEL
Fakültemizde geçici olarak görevini bırakmak zorunda kalan yıllık veya doğum iznine ayrılan,
hastalanan ve ya idari izin verilen personelin yerine kimlerin bakacağını belirlemek ve faaliyetlerin sürekliliğini
sağlamak için aşağıdaki Vekil Personel Tablosu hazırlanmış ve personele duyurulmuştur.
PERSONELİN ADI VE SOYADI
UNVANI
YERİNE VEKÂLET EDECEK
KİŞİ/KİŞİLER
YAPTIĞI GÖREV
Prof. Dr. M. Fatih UŞAN
Profesör
Dekan
Doç. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU
Doç. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU
Öğretim Üyesi
Dekan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU
Öğretim Üyesi
Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU
Doç. Dr. Bülent KENT
Öğretim Üyesi
Kamu Hukuku Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KILINÇ
Doç. Dr. Hayri BOZGEYİK
Öğretim Üyesi
Özel Hukuk Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU
Mehmet ŞAHBALI
Fakülte Sekreteri
Fakülte Sekreteri
Mustafa BÜLBÜL (Siyasal Bilgiler
Fakültesi Fakülte Sekreteri)
Pınar AĞAR CEBECİ
V.H.K.İ.
Yazı İşleri/Bölüm
Sek./Personel Özlük İşleri
Nebi BÜKÜLMEZ
Nebi BÜKÜLMEZ
Memur
Tahakkuk/Satın Alma
Pınar AĞAR CEBECİ
Nebi BÜKÜLMEZ
Memur
Taşınır Kayıt Yet./Satın
Alma
Pınar AĞAR CEBECİ
Prof. Dr. M. Fatih UŞAN
Dekan
Download

Vekil Personel Tablosu