KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
MART 2014
YIL:16
ÖZEL SAYI I
Karamanoglu Mehmetbey University
Journal of Social and Economic Research
MARCH 2014
YEAR:16
ISSN 2147 - 7833
SPECIAL ISSUE I
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
Karamanoglu Mehmetbey University
Journal of Social and Economic Research
MART 2014 / MARCH 2014
YIL: 16 / YEAR: 16
ÖZEL SAYI: I / SPECIAL ISSUE: I
Sahibi
Owner
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Adına
Prof.Dr. Sabri GÖKMEN
Editör
Editor
Prof.Dr. Osman Çevik
Editör Yardımcısı
Editor Assistant
Yrd.Doç.Dr. Mustafa MORTAŞ
Yayın Kurulu
Editorial Board
Prof.Dr. Osman ÇEVİK
Prof.Dr. Alaattin KARACA
Doç.Dr. Mehmet MERCAN
Doç.Dr. Zülfi GÜLER
Doç.Dr. Ahmet Zeki ÜNAL
Doç.Dr. Mehmet KURT
Yrd.Doç.Dr. Mustafa MORTAŞ
Yayın Sekreteri
Secretary
Araş.Gör. Semih KERESTECİOĞLU
Araş.Gör. Fatma Esra SOYSAL
Araş.Gör. Nagehan KAYA
ISSN: 2147 - 7833
Danışma Kurulu
Advisory Board
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Adem ÖĞÜT
Ahmet CEVİZCİ
Aydın TOPALOĞLU
Emine YILMAZ
Hasan BAHAR
Mehmet BEŞİRLİ
Mustafa ACAR
Ramazan AKTAŞ
Süleyman BEYOĞLU
Mehmet Akif ÇUKURÇAYIR
Abdulkadir BULUŞ
Bekir Berat ÖZİPEK
Kemal ESENGÜN
Fatih Coşkun ERTAŞ
M. Faysal GÖKALP
Durmuş ACAR
İsmail SEYREK
Muhammed KARATAŞ
Ramazan YELKEN
Ahmet ÖZKİRAZ
Prof.Dr. A.Cevat ACAR
Prof.Dr. Ahmet Hamdi AYDIN
Prof.Dr. Cihan OKUYUCU
Prof.Dr. Hanifi VURAL
Prof.Dr. H.Kürşat GÜLEŞ
Prof.Dr. Musa EkEN
Prof.Dr. Ömer TORLAK
Prof.Dr. Recep TOPARLI
Prof.Dr. Yasin AKTAY
Prof.Dr. Mehmet İNBAŞI
Prof.Dr. Güven DELİCE
Prof.Dr. Dilaver DÜZGÜN
Prof.Dr. Kadir ARDIÇ
Prof.Dr. Şuayip Ö Z dE m İR
Prof.Dr. İbrahim GÜNGÖR
Prof.Dr. Turgay UZUN
Doç.Dr. Kadir CANATAN
Doç.Dr. Mustafa DEMİRCİ
Doç.Dr. Veysel EREN
Doç. Dr. Suphi ASLANOĞLU
Dergi Yayın Tarihi: Mayıs 2014
Bu Sayıda Görev Alan Hakemler
Prof.Dr. Abdullah YILMAZ
Prof.Dr. Ali KAYA
Prof.Dr. Ali ÖZTEKİN
Prof.Dr. A. Hamdi AYDIN
Prof.Dr. Beylü DİKEÇLİGİL
Prof.Dr. Burhan AYKAÇ
Prof.Dr. Bilal ERYILMAZ
Prof.Dr. Cemil KAYA
Prof.Dr. Doğan KÖKDEMİR
Prof.Dr. Eyüp Günay İŞ BİR
Prof.Dr. Faruk BİLİR
Prof.Dr. Fatih UŞAN
Prof.Dr. Gönül ÜLKER
Prof.Dr. Hamit PALABIYIK
Prof.Dr. Hamza ATEŞ
Prof.Dr. Hasan Hüseyin ÇEVİK
Prof.Dr. Hayati BEŞİRLİ
Prof.Dr. Hüseyin b A l
Prof.Dr. Hüseyin ÖZGÜR
Prof.Dr. Kemal ESENGÜN
Prof. Dr. Kemal GÖRMEZ
Prof.Dr. M. Akif ÇUKURÇAYIR
Prof.Dr. M. Akif KÜTÜKÇÜ
Prof.Dr. M. Bedri ERYILMAZ
Prof.Dr. Mehmet KARAKAŞ
Prof.Dr. Muammer TUNA
Prof.Dr. Muhittin ACAR
Prof.Dr. Musa EKEN
Prof.Dr. Mustafa AVCI
Prof.Dr. Mustafa AYDIN
Prof.Dr. Mustafa ÖKMEN
Prof.Dr. Nurşen ADAK
Prof.Dr. Osman ÇEVİK
Prof.Dr. Önder KUTLU
Prof.Dr. Ramazan YELKEN
Prof.Dr. Ruşen KELEŞ
Prof.Dr. Rüstem ERKAN
Prof.Dr. Sami ŞENER
Prof.Dr. Sezer AKARCALI
Prof.Dr. Şevki SÖZEN
Prof.Dr. Veysel BİLGİÇ
Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN
Prof.Dr. Zerrin TOPRAK KARAMAN
Doç.Dr. Ahmet Zeki ÜNAL
Doç.Dr. Alev ÖZKAZANÇ
Doç.Dr. Birol MERCAN
Doç.Dr. Bülent DİLMAÇ
Doç.Dr. Ercan OKTAY
Doç.Dr. Erdal BAYKAN
Doç.Dr. H. Hüseyin BİRCAN
Doç.Dr. İzzet LOFÇA
Doç.Dr. Mahmut a KIN
Doç.Dr. Mehmet ALAGÖZ
Doç.Dr. Mete YILDIZ
Doç.Dr. Muhittin KARAKAYA
Doç.Dr. Orhan FİLİZ
Doç.Dr. Oya AÇIKALIN RASHEM
Doç.Dr. Sedat AZAKLI
Doç.Dr. Tarkan OKTAY
Doç.Dr. Veysel EREN
Yrd.Doç.Dr. Elifhan KÖSE
Yrd.Doç.Dr. İsmail GÜLLÜ
Bu sayıda yer alan çalışmalar 26-28 Eylül 2013 tarihlerinde Karamanoğlu M ehmetbey Üniversitesi tarafından yapılan Önleyici Güvenlik
Araştırm aları Sem pozyum ’unda sunulan bildirilerden oluşmaktadır.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez
yayınlanan hakemli akademik bir dergidir. Dergide yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir. Kaynak gösterilerek kullanılabilir.
EBSCO ve TÜBİ TAK ULAKBİM SBVT’ce taranmaktadır.
İletişim
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi Ofisi
70100 Karaman, Türkiye
Faks: 0338 226 21 01 Tel: 0338 226 21 00
[email protected]
Download

Künye - KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi