ORTA ANADOLU TOPLUM VE AİLE ÇALIŞTAYI II
8-9 Nisan Kırşehir
ÇALIŞTAY PROGRAMI
BİRİNCİ GÜN: 8 Nisan 2014
10.00 Müzik Dinletisi
10.15 Açılış Konuşmaları
11.15 Konferans: “Aile ve Değişim” Prof.Dr. Fatma Beğlü DİKEÇLİGİL (Erciyes Üniversitesi)
13.30 Öğle Yemeği (Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Tesisleri)
14.00 –15.30
AİLE OTURUMU (I)
Moderatör: Prof.Dr. Süleyman YILMAZ
Konuşmacılar:
Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN, İstanbul Üniversitesi “Aile Değerleri”
Prof.Dr. Sibel ERKAL, Hacettepe Üniversitesi “Aile içi Şiddet ve Yaşlılar”
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul TAŞ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi “Türkiye/Belçika Evlilikler ve Göç: Damat Göçü ve Klinik
Yansımaları”
Meltem YALIN UÇAR, Şükran KILIÇ, Ayşe KIZILDAĞ “Aksaray İlinde Yaşayan Genç Kadınların Evlilik Ve Aile
Örüntüleri”
Vahdi ÇOBAN, Sosyal Hizmet Uzmanı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi “Kadın Ve Çocuğa Şiddetin PsikoSosyal Etkileri”
15.30 Çay-Kahve Arası
16.00 – 17.30 AİLE OTURUMU (II)
Moderatör: Prof.Dr. Sibel ERKAL
Konuşmacılar:
Sevinç TOK, Binay Bilge ERMİŞ “Tek Ebeveynli Ailelerin Sorunları”
Fatih KILIÇARSLAN, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi/İstanbul, “Şiddeti Önleyici Aile Terapi Yaklaşımı”
Neslihan KORKMAZ, Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi “Bir İyi Örnek Olarak: Gönül Dağı Projesi”
Nurten BÜYÜKSARAÇOĞLU, Kırşehir Yardımsevenler Derneği Başkanı, “Yaptıklarımız, Yapacaklarımız”
18.30 Akşam Yemeği (Ağalar Konağı)
İKİNCİ GÜN: 9 Nisan 2014
09.00 –10.30
KADIN OTURUMU (I)
Moderatör: Prof.Dr. Sevim Nilay IŞIKSALAN
Konuşmacılar:
Av. Süreyya Ebru BEYDOĞAN, Kırşehir Barosu “Boşanma Davası: Bir Örnek Olay”
Yrd.Doç.Dr.Gökçe DEMİR, Ahi Evran Üniversitesi, Filiz GÜVEN, Kırşehir Kadın Konukevi Müdürü “Kadına Yönelik Şiddet ve
Kadın Konuk Evi: Kırşehir İli Örneği”
Araş.Gör. Gülçilem ŞAHİN, Aksaray Üniversitesi “Sosyal Sorumluluk Projeleri Kapsamında Madde Bağımlısı Kızların
Sosyal Sorunlarına Derinlemesine Bir Bakış”
Şenol DEMİRHAN, Ankara Altındağ Şiddeti Önleme Merkezi Temsilcisi “KOZA Tanıtım Sunusu”
10.30 Çay-Kahve Arası
11.00 –12.30
KADIN OTURUMU (II)
Moderatör: Doç.Dr. Nuri BALOĞLU
Konuşmacılar:
Selen DOĞAN, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği Temsilcisi “Kız Çocukların İnsan Hakları”
Deniz AKGÜL, Kırşehir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı “Kırşehir’de Kadın Girişimciliğinin Durumu”
Arş.Gör. Meryem Berrin TEKE, Ahi Evran Üniversitesi “Kadınların Yüksek Pozisyonlara Gelememe Nedenleri”
Fatma PINARDAĞ Kadın Girişimci, Esnaf “ Nasıl Başardım”
13.00 Öğle Yemeği (HILLA, KÜTÜKEV)
14.00 –15.30
ÇOCUK OTURUMU (I)
Moderatör: Doç.Dr. Nihat ÇALIŞKAN
Konuşmacılar:
Yrd.Doç.Dr. Aysegül SELİMHOCAOĞLU, Ahi Evran Üniversitesi “Çocuklarla İletişim”
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÜÇÜK, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, “Çocuk İstismarı”
Öğr. Gör. Şükran ŞİMŞEK, Ezgi CERİT, Ceren COŞKUN, Nadifer KURBAN, Elif Naz KIZILDEMİR, Ahi Evran Üniversitesi
“Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Çocuk İstismarı Ve İhmaline İlişkin Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi”
Ahmet ÖZALP “Çocuğun Cinsel İstismarı Ve Çocuğa Etkileri”
Yrd.Doç.Dr.Deniz KOÇOĞLU, “Bir Şiddet Türü Olarak Zorbalığı Anlamak Ve Önlemek”
16.00 Çay-Kahve Arası
16.30 –18.00
ÇOCUK OTURUMU (II)
Moderatör: Doç.Dr. Nihat ÇALIŞKAN
Konuşmacılar:
Erol ATA, Hasan YÜCE, MEB Kırşehir RAM “Türkiye’de Ve Kırşehir’de Özel Eğitim Hizmetleri”
Rıza KALAYCI, MEB Kırşehir HEM ve ASO “0–18 Yaş Aile Eğitimi Programı Ve Kırşehir’de Uygulanması”
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin ŞİMŞEK, Doç.Dr.Rüştü YEŞİL, Ahi Evran Üniversitesi Bir İnsanlık Sorunu: Mülteci Çocukların Eğitimi
(Kırşehir Deneyimi)
Arş. Gör. Gülçilem ŞAHİN, Doç. Dr. Figen AKÇA, Aksaray Üniversitesi, “Akılcı-Duygusal Davranış Modeli İle Ergenlerde
Madde Bağımlılığına Neden Olan Ve Tedaviyi Zorlaştıran Yerleşik İnançların İncelenmesi”
17.00 KAPANIŞ PANELİ
Moderatör: Prof.Dr. Süleyman YILMAZ
Konuşmacılar:
Özkan DEMİREL, Kırşehir Vali Yardımcısı
Doç.Dr. Nuri BALOĞLU, Ahi Evran Üniversitesi
Yrd. Doç.Dr. Ayşegül SELİMHOCAOĞLU, Ahi Evran Üniversitesi
Yrd. Doç.Dr. Gökçe DEMİR, Ahi Evran Üniversitesi
Yrd. Doç.Dr. Sibel KÜÇÜK, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Araş. Gör. Deniz AKGÜL, Ahi Evran Üniversitesi
18. 00 KAPANIŞ
Download

ORTA ANADOLU TOPLUM VE AİLE ÇALIŞTAYI II 8