Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt 1, Sayı 1, 2014
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
Sahibi
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü adına
Doç.Dr.Yaşar ÖZÜÇETİN (Enstitü Müdür V.)
Editör
Yrd.Doç.Dr.Bengül BOLAT
Editör Yardımcıları
Doç.Dr.Veli ÜNSAL
Yrd.Doç.Dr.M.Fatih KANTER
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Sevim Nilay IŞIKSALAN
Doç.Dr.D.Mehmet BURAK
Doç.Dr.Nuri BALOĞLU
Doç.Dr.Bayram TAY
Doç.Dr.Salahaddin BEKKİ
Doç.Dr.Nadir İLHAN
Doç.Dr.Nihat ÇALIŞKAN
Doç.Dr.Kürşat ZORLU
Doç.Dr.Serap FIRAT
Doç.Dr.Serhat ERKMEN
Doç.Dr.Ayfer ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Lütfü NAZİK
Yrd.Doç.Dr.Arif BAĞBAŞLIOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Mustafa KOCAOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Oktay KIZILKAYA
Yrd.Doç.Dr.Murat TUĞLUCA
Yrd.Doç.Dr.Işık Adak ADIBELLİ
Okt.Sadi BİLGİLİOĞLU
Okt.Özgür AVŞAR
Akademik Danışma Kurulu
Prof.Dr.Ensar ASLAN
Prof.Dr. M.Fatih KÖKSAL
Prof.Dr. Yakup ÇELİK
Prof.Dr. Temuçin Faik ERTAN
Prof.Dr. Mustafa YILMAZ
Prof.Dr. Yonca ANZERLİOĞĞLU
Prof.Dr. Neşe ATİK
Prof.Dr. Ahmet AY
Prof.Dr. Fırat PURTAŞ
(Ahi Evran Üniversitesi)
(Ahi Evran Üniversitesi)
(Yıldız Teknik Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Hacettepe Üniversitesi)
(Hacettepe Üniv.)
(Namık Kemal Üniversitesi)
(Selçuk Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
Cilt 1, Sayı 1, 2014
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Prof.Dr. Doğan UYSAL
Prof.Dr. Adem ÖĞÜT
(Celal Bayar Üniversitesi)
(Selçuk Üniversitesi)
İletişim
Yrd. Doç Dr. Bengül Bolat (Editör) 0 (386) 2804302
Doç Dr. Veli Ünsal (Editör Yardımcısı) 0 (386) 2804572
Yrd. Doç Dr. M. Fatih Kanter (Editör Yardımcısı) 0 (386) 2804301
Elif Aslanhan (Enstitü Sekreteri) 0 (386) 2804306
e-posta: [email protected]
Cilt 1, Sayı 1, 2014
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt 1, Sayı 1, 2014
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
CİLT 1 Sayı 1, 2014
ASLAN Ensar,
Ahi Örgütlerinden Urfa Sıra Gecesine Uzanan Bir Kültür Geleneği..........................................5-15
BOLAT Mahmut,
I.Meşrutiyetten I. Dünya Savaşına Osmanlı Devleti Dış Politikası’nın Genel Bir
Değerlendirmesi.....................................................................................................................16-28
ÇALIŞKAN Nihat, AYDIN Mehmet, ASLANDEREN Mustafa,
Empati ve Hayvanlarla İletişim...............................................................................................29-42
EROĞLU Engin,
Ege Göçleri ve M.Ö I. Binde Anadolu.....................................................................................43-55
İLHAN Ceylan, ŞAHİN Ayfer,
Sq3r Akıcı Okuma Stratejisinin Fen Ve Teknoloji Dersinde 4. Sınıf Öğrencilerinin Fen Tutumları
Üzerine Etkisi..........................................................................................................................56-69
KANTER Beyhan,
Kendilik Bilincini Yitiren Mutsuz/Huzursuz Bir Yazar: Fatma Asaf..........................................70-77
ÖZÜÇETİN Yaşar, KUP Eda,
Balkan Savaşları ve Balkanların Meclis Celse Zabıtlarında Tâbi Tutulduğu Mütalâa ve
Değerlendirmeler (1920-1938)..............................................................................................78-87
ÜNSAL Veli,
Bayburt Kaleleri....................................................................................................................88-102
Download

Jenerik Dosyası - Ahi Evran Üniversitesi