VI.
ULUSLARARASI KATILIMLI
EĞİTİM DENETİMİ KONGRESİ
18-20 Haziran 2014, İSTANBUL
PROGRAM KİTAPÇIĞI
1
VI. Uluslararası Kalımlı Eğı ̇̇m Dene̇mı ̇ Kongresı ̇ 18 - 20 Haziran 2014
DÜZENLEME KURULU
Kongre Onursal Başkanı
Prof. Dr. İsmail YÜKSEK, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü
Kongre Başkanları
Prof. Dr. A. Göksel AĞARGÜN, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı
Nermin TAŞCIOĞLU, TEM-SEN Genel Başkanı
Kongre Danışmanı
Prof. Dr. Fevzi ULUĞ
Kongre Düzenleme Kurulu
Doç. Dr. İbrahim KOCABAŞ
Doç. Dr. Hasan Basri GÜNDÜZ
Yrd. Doç. Dr. Erkan TABANCALI
Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN
Bilim Uzmanı Yusuf Ziya ACUN
Cevdet ÖZER
Adem DOLGUN
Engin EMEN
Kongre Sekreteryası
Arş. Gör. Mithat KORUMAZ
Arş. Gör. Esra ÇAKMAK
Arş. Gör. Yunus Emre ÖMÜR
Uzman Kemal AYDIN
Ramazan YİRCİ
2
VI. Uluslararası Kalımlı Eğı ̇̇m Dene̇mı ̇ Kongresı ̇ 18 - 20 Haziran 2014
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – TEM-SEN
VI. ULUSLARARASI KATILIMLI EĞİTİM DENETİMİ KONGRESİ
18-20 Haziran 2014
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ
2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ
KONGRE PROGRAMI
BİRİNCİ GÜN – 18 HAZİRAN 2014 ÇARŞAMBA
KONGRE MERKEZİ ANA SALON
08.30-09.30
KAYIT
AÇILIŞ
SAYGI DURUŞU
İSTİKLAL MARŞI
AÇILIŞ KONSERİ (YTÜ Sanat Tasarım Fakültesi Ekibi)
09.30-10.30
ANA SALON
10.30-11.00
AÇILIŞ KONUŞMALARI
•
Doç. Dr. İbrahim KOCABAŞ, Düzenleme Kurulu Adına
•
Nermin TAŞCIOĞLU, Kongre Eş Başkanı, TEM-SEN Genel Başkanı
•
Prof. Dr. A. Göksel AĞARGÜN, Kongre Eş Başkanı, YTÜ Eğitim Fakültesi
Dekanı
•
Prof. Dr. İsmail YÜKSEK, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü
•
Prof. Dr. Nabi AVCI, Milli Eğitim Bakanı (Teşrif etmeleri halinde)
ÇAY-KAHVE ARASI
ÇAĞRILI KONUŞMACILAR
Prof. Dr. Kazuyuki ASAI, Kyoto Eğitim Üniversitesi, Japonya
11.00-12.30
ANA SALON
“The School Inspection System in Japan: A Focus on the Inspector and the District
Supervisor” Prof. Dr. Selahattin TURAN, Osmangazi Üniversitesi
“21. Yüzyıl İçin Eğitimi Yeniden Yapılandırmak: Sorunlar ve Arayışlar ”
12.30-13.45
ÖĞLE YEMEĞİ
3
VI. Uluslararası Kalımlı Eğı ̇̇m Dene̇mı ̇ Kongresı ̇ 18 - 20 Haziran 2014
PANEL – 1: Eğitim Denetiminde Uluslararası Deneyimler (Almanya, Belçika, İskoçya)
Yer: ANA SALON
18 Haziran 2014 – Çarşamba
Panel Yöneticisi: Prof. Dr. Ahmet Aypay
The Standing International Conference of Inspectorates (SICI), Better Inspection,
Better Learning
Gonnie Van Amelsvoort (SICI)
The pupil’s voice in quality control: measuring the well-being of pupils at school.
13:45 – 15:15
(The use of a specific questionnaire)
Ludo De Lee, Eğitim Müfettişi, Belçika (Flanders)
Process oriented school inspection – a dialogue between school and inspectorate.
Michael Uth & Norbert Guss, Eğitim Müfettişleri, Almanya (Lower-Saxony)
The Inspectorate of Education in Scotland.
Sadie Cushley, Eğitim Müfettişi, İskoçya.
15:15 – 15:30
Ara
Yer: ANA SALON
18 Haziran 2014 – Çarşamba
KONFERANS
15:30-16:30
Bir Hikaye Gibi: EDEMÜRSİT
Prof. Dr. Aytaç Açıkalın
4
VI. Uluslararası Kalımlı Eğı ̇̇m Dene̇mı ̇ Kongresı ̇ 18 - 20 Haziran 2014
PARALEL OTURUMLAR – 1
Yer: KIRMIZI SALON
18 Haziran 2014 – Çarşamba
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ata Tezbaşaran
Eğitim Denetiminde Yöntem Arayışları: Bir Model Önerisi Olarak “Etkili Okul
Öz Değerlendirme Modeli”
Aydın Balyer, Ali Yıldız
15:30-16:45
Kişisel Anlatım Yoluyla Bir Denetim Felsefesi Yaratma
Sevilay Şahin, Gökçe Özdemir, Çiğdem Çakır
İsmail Hakkı Tonguç’un Denetim Felsefesi ve Denetim Gezileri
Abdullah Elmas, Hakan Hatunoğlu
Köy Enstitülerinde Eğitim Denetimi
Ahmet Utku Özensoy
16:45 – 17:00
Ara
Yer: YEŞİL SALON
18 Haziran 2014 – Çarşamba
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Vehbi Çelik
Soruşturma Grubunda Görev Yapan İl Eğitim Denetmenlerinin Süreç İçinde
Karşılaştıkları Sorunlar
Nurhayat Çelebi, Müzeyyen Övür, Filiz Eravcı
Maarif Müfettişlerinin Soruşturma Rolü ve Yaptıkları Soruşturmaların
Karşılaştırmalı İncelenmesi
15:30-16:45
Celal Gülşen, Burhan Göre, Hasan Emre Koç
Son Üç Öğretim Yılında Yönetici ve Öğretmenler Hakkında İl Milli Eğitim
Müdürlüğüne Yansıyan Disiplin Cezalarının İncelenmesi. (Antalya İli Örneği)
Kemal Kayıkçı, İzzet Özdemir
Maarif Müfettişlerinin Denetim Raporlarına Göre Okul Yönetim İşlerinde
Karşılaşılan Sorunlar
Hüseyin Aslan, Selda Polat, Damla Aslan
16:45 – 17:00
Ara
5
VI. Uluslararası Kalımlı Eğı ̇̇m Dene̇mı ̇ Kongresı ̇ 18 - 20 Haziran 2014
Yer: MOR SALON
18 Haziran 2014 – Çarşamba
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Rıza Erdem
Yaygın Eğitim Kurumlarında Denetim: Mevcut Durum ve Öneriler
Ertuğ Can, İbrahim Serençelik
Zümre Temelli Eğitim Denetimi
15:30-16:45
Levent Yazıcı, Murat Ağar, Eyüp Şener
Maarif Müfettişlerinin Öz Liderlik Stratejilerinin İncelenmesi
M. Hanifi Ercoşkun
The Problems Influence Elementary Education Superintendents’ Jobs Satisfaction
in Turkey
Adem Bayar, Ahmet Üstün, Naime Elcan
16:45 – 17:00
Ara
Yer: ANA SALON
18 Haziran 2014 – Çarşamba
KONFERANS
17:00-18:00
Eğitim Denetimi Açısından Etik Liderlik
Prof. Dr. Vehbi Çelik
PARALEL OTURUMLAR – 2
Yer: KIRMIZI SALON
18 Haziran 2014 – Çarşamba
Oturum Başkanı: Doç. Dr. İmam Bakır Arabacı
İlkokul Öğretmenlerinin Denetimde Sapma Davranışlarına İlişkin Görüşleri
Ali Aksu, Halil Güçer, Aslı Orçan
Eğitim Bölgeleri Ve Eğitim Kurullarının İşleyiş Düzeyi
Ali Rıza Erdem, Hasan Harktı
17:00-18:30
Eller Yukarı, Arama Var! Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Öğrencilerin Üst ve
Eşyalarını Aramalarının Hukuki Dayanağı Var mıdır?
Ali Akyüz , Kazım Çelik
Eleştirel Kuram Perspektifinden Denetime İlişkin Bir Değerlendirme
Fatma Kesik, Ali Aksu
Öğretmenlerin Eğitim Denetçilerinin Kullandıkları İnformal Ölçütlere Dair
Görüşleri
Hasan Basri Gündüz, Nurten Güneş, Elif Didem Yıldırım
6
VI. Uluslararası Kalımlı Eğı ̇̇m Dene̇mı ̇ Kongresı ̇ 18 - 20 Haziran 2014
Yer: YEŞİL SALON
18 Haziran 2014 – Çarşamba
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Gürol
Undesired Behaviors Faced in Classroom by Chemistry Teachers in High Schools
Adem Bayar, Kübra Soysal, Naime Elcan
The Effect of the Convergence and the Divergence of Administrators Digital Game
Attitude on Distance Education Implementation
Nazime Tuncay, George Potamias
17:00-18:30
İlkokullardaki Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinin Öğretmen Görüşlerine Göre
Değerlendirilmesi
Adnan Engin, Ramazan Çalışkan
Azerbaycan Cumhuriyetinde Coğrafya Ders Müfredatının ve Ders Kitaplarının
Geliştirilme Yöntemleri
Oqtay Alhasov
Yabancı Dilde Öğrence Liderliğinde Ana Dilin Rolü
Celile Eren Ökten
Yer: MOR SALON
18 Haziran 2014 – Çarşamba
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Niyazi Can
Öğretmen Adaylarının Denetmenlere İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla
Belirlenmesi
Abdurrahman Ekinci, Şehmus Oral
Maarif Müfettişliği Ünvanına Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Bakış Açısı
İbrahim Yavuz, Adem Çilek, Serdar Halis
17:00-18:30
Supervising Process in Pre-school Education
Zeynep Akdağ
Türkiye-Fransa-İngiltere-Almanya ve İspanya Eğitim Denetim Sistemlerinin
Karşılaştırılması
Senem Seda Şahenk Erkan
Türk Milli Eğitim Sisteminde Hesap Verebilirlik Uygulamaları ve Örgütsel Sinizme
Yönelik İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Görüşleri
Türkan Argon, Sümeyra Dilek Uylas, Sefer Yerlikaya
Yer: Otağ-ı Hümayun
18 Haziran 2014 – Çarşamba
18:30-20:00
AÇILIŞ KOKTEYLİ
7
VI. Uluslararası Kalımlı Eğı ̇̇m Dene̇mı ̇ Kongresı ̇ 18 - 20 Haziran 2014
İKİNCİ GÜN – 19 HAZİRAN 2014 PERŞEMBE
PARALEL OTURUMLAR – 3
Yer: ANA SALON
19 Haziran 2014 – Perşembe
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cengiz Akçay
Okullarda Ders Denetimi: Bir Model Arayışı
Fatih Töremen
Mesleki Rehberlik Çalışmalarında Alternatif Bir Yöntem Olarak Meslektaş
Rehberliğinin Uygulanabilirliği
Ahmet Bozak, Hasan Demirtaş
09:15-10:45
Eğitim Müfettişlerinin Yetiştirilmesi: Uzaktan Eğitim
Ertuğ Can
Eğitim Denetiminde İnsan İlişkileri
Mehmet Okutan
Denetimde Bilgi Uçurma
Ali Aksu, Ayça İrem Yılmaz, Aslı Orçan
10:45-11:00
Ara
Yer: KIRMIZI SALON
19 Haziran 2014 – Perşembe
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ebru Oğuz
İl Eğitim Denetmenlerinin Stresle Başa Çıkma Tarzları ile Kullandıkları Mizah
Tarzları Arasındaki İlişki
Ahmet Kaya, M. Emin Usta, Mustafa Özmusul, Serdar Arhan
İl Eğitim Denetmen Yardımcıları Yeterlik Sınavının Madde Yazım Kriterlerine
Göre İncelenmesi
Aydil İnal, Gözde Sırgancı
09:15-10:45
Türk Eğitim Sisteminde Denetim Alt Sisteminin Tarihsel Gelişim Süreci
Mukadder Zanburkan
Denetmenin Çağdaş Rolü: Öğretimsel Lider Olarak Denetmen
Uğur Akın
Öğretimsel Denetim: Öğretmen Görüşlerine Göre Eğitim Deneticilerinin ve Okul
Müdürlerinin Rolleri
Yar Ali Mete, Hüseyin Serin, Veysel Okçu
10:45-11:00
Ara
8
VI. Uluslararası Kalımlı Eğı ̇̇m Dene̇mı ̇ Kongresı ̇ 18 - 20 Haziran 2014
PARALEL OTURUMLAR – 3
Yer: YEŞİL SALON
19 Haziran 2014 – Perşembe
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mukadder Boydak Özan
Millî Eğitim Şura Kararlarında Eğitim Denetimi
İzzet Döş, Mutlu Kayran
Müfettişlerin Yazmış Oldukları Kurum Denetim Tebliğlerine 100 Yıllık Bir Bakış
Ceyhun Dur, Nail Yıldırım, Halis Nural
09:15-10:45
Denetimde Güç Mesafesi Algılaması ile Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki
Bilal Yıldırım, Ayşe Işık
Denetim Grup Başkanlarının Takım Liderliği Rolünü Gerçekleştirme Düzeyi
Ali Sabancı, İzzet Özdemir, İsmail Kılıç
Köy Enstitülerinde Denetimin Çözümlemesi
Songül Altınışık, Abdullah Elmas
10:45-11:00
Ara
Yer: MOR SALON
19 Haziran 2014 – Perşembe
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Battal Aslan
Yönetimde Paradoks Açmazı ve İnternetin Yarattığı Kültürel Köksüzleştirme
Ali Güler
Obezitenin Öğrenci Yaşamına ve Eğitime Yansımaları
İhsan Topcu, Celal Tayyar, Soner Doğan, Metin Çetinkaya
09:15-10:45
İlkokul ve Ortaokul Yöneticilerinin Hizmetiçi Eğitim ve Geliştirme Kavramlarına
İlişkin Görüşleri İle Hizmetiçi Eğitime ve Geliştirmeye İlişkin Beklentileri
Niyazi Can, Akif Köse
Müfettişlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri
Rezzan Uçar, İbrahim Halil Uçar
Ortaöğretim Okulları Yöneticilerinin Değerlerle Yönetime İlişkin Algıları
Zülfü Demirtaş, Mehmet Fatih Kılıç
10:45-11:00
Ara
9
VI. Uluslararası Kalımlı Eğı ̇̇m Dene̇mı ̇ Kongresı ̇ 18 - 20 Haziran 2014
PANEL – 2: Eğitim Denetiminde Uluslararası Deneyimler - 2 (Almanya, Slovakya, Hollanda)
Yer: ANA SALON
19 Haziran 2014 – Perşembe
Panel Yöneticisi: Prof. Dr. Ahmet Aypay
Develop good schools. External Evaluation in Rhineland-Palatinate. Observation
of the Teaching and Learning Environments
Christiane Schönauer-Gragg, Eğitim Müfettişi, Almanya (Rhineland Palatinate)
11:00 – 12:30
The Inspectorate of Education of the Slovak Republic.
Zuzana Lukackova, Eğitim Müfettişi, Slovakya
The Inspectorate of Education in the Netherlands.
Annette Roeters, Eğitim Başmüfettişi,
Gonnie Van Amelsvoort, Uluslararası İlişkiler Müdürü
12:30 – 13:45
Öğle Yemeği
PANEL – 3 : Eğitimin Denetiminin Güncel Sorunları ve Çözüm Arayışları
Yer: ANA SALON
19 Haziran 2014 – Perşembe
Panel Yöneticisi: Mehmet PINARDAĞ
Adem Dolgun, Maarif Müfettişi
13:45 – 15:15
Ömer Köse, Maarif Müfettişi
İsmail Erdoğan, Maarif Müfettişi
Ahmet Çelikkıran, Maarif Müfettişi
15:15 – 15:45
Ara
Yer: ANA SALON
19 Haziran 2014 – Perşembe
KONFERANS
16:00-17:00
Maarif Müfettişâtının Müstacel Vezâifi
Prof. Dr. Hüseyin Başar
10
VI. Uluslararası Kalımlı Eğı ̇̇m Dene̇mı ̇ Kongresı ̇ 18 - 20 Haziran 2014
PARALEL OTURUMLAR – 4
Yer: KIRMIZI SALON
19 Haziran 2014 – Perşembe
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fatih Töremen
Adana İl Merkezindeki İlkokullarda Görevli Okul Yöneticilerinin Yönetim
Biçimleri
Halil Fırat, Mahmut Oğuz Kutlu
Okul Yöneticilerinde Sinisizmin Bir Yordayıcısı Olarak “Pantolon Hissi”
Muhammed Turhan
15:45-17:15
Predictors Of Leadership Effectiveness For Department Heads In Turkish State
Universıties
Meltem Akbulut Yıldırmış
Okul Yöneticilerinde İzlenim Ayarlamacılığı
Zuhal İnce, Aytül Kasapoğlu
Rotasyon Kavramı Ve Rotasyonunun Okul Müdürlerinin Eğitim Liderliğine Etkisi
Emre Hayırlıoğlu, Meryem Hayır Kanat
Yer: YEŞİL SALON
19 Haziran 2014 – Perşembe
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Güler
Dava Analizi Yaklaşımı İle Eğitimde “Disiplinde Bir Araç Olarak Şiddet”
Kullanımının Hukuki Sonuçları
Zeynep Uğurlu
Assessing Teacher Performance by Students’ Test Scores
Naime Elcan, Adem Bayar
15:45-17:15
Eğitim Örgütlerinde Yaşanan Psikoşiddetin (Mobbing) Öğretmen Performansına
Etkisi
Erkan Yaman, Miray Özözen
TEOG Sınav Sonuçlarına Göre Öğretmen Ölçme Değerlendirme Becerilerinin
Değerlendirilmesi
Erhan Bulut, Mertcan Ayhan, Orhan Kurt
Okullarda Öğretmen Performansının Geliştirilmesine Yönelik Öğretmen Ve
Yönetici Görüşleri
Aynur B. Bostancı, Gülsün Şahan
11
VI. Uluslararası Kalımlı Eğı ̇̇m Dene̇mı ̇ Kongresı ̇ 18 - 20 Haziran 2014
Yer: MOR SALON
19 Haziran 2014 – Perşembe
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Songül Altınışık
Maarif Müfettişlerinin Kariyer Gereksinimlerinin Betimlenmesi
Hasan Hüseyin Selvi, İlhami Sarıçam, Mehmet Zeki Göksu
Eğitim Denetçilerinin Yeterliklerine İlişkin İlkokul Öğretmenlerinin Görüşleri
Erkan Kıral, Fahri Sertkaya
15:45-17:15
Maarif Müfettişlerinin Gözünden: Metaforlarla Müfettiş Olmak
Adnan Engin, Ebru Oğuz
İlkokul Öğretmenlerinin Okul Müdürünün Öğretimsel Denetimi İle İlgili Görüşleri
Necati Öztürk, Tuba Aydın, Sevilay Şahin
Antalya ve Muğla İllerinde Görevli Okul Müdürlerinin Denetime İlişkin Algı ve
Beklentileri
Kemal Kayıkçı, İzzet Özdemir, Ahmet Güzel, Turgut Tekeli
Yer: İSTANBUL BOĞAZI
19 Haziran 2014 – Perşembe
17:30 – 19:00
Boğaz turu için Davutpaşa Kampüsünden hareket
19:00 – 22:00
Boğaz Turu ve KokteyL
12
VI. Uluslararası Kalımlı Eğı ̇̇m Dene̇mı ̇ Kongresı ̇ 18 - 20 Haziran 2014
ÜÇÜNCÜ GÜN – 20 HAZİRAN 2014 CUMA
PARALEL OTURUMLAR – 5
Yer: ANA SALON
20 Haziran 2014 – Cuma
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Zülfü Demirtaş
Okul Denetimi ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki
İzzet Döş
Türk Eğitim Sisteminde Eğitim Deneticilerinin Yetiştirilmesi, Atanması, Yetki,
Görev ve Sorumluluklarında Meydana Gelen Değişikliklerin Analizi (1993-2014)
Ahmet Duman, Kısmet Deliveli
09:15-10:45
İlkokul Ve Ortaokul Öğretmenlerinin Algılarına Göre Eğitim Denetçilerinin İnsan
İlişkileri Yeterliği
Erkan Kıral, Ayşegül Altınışık
İlköğretim Müfettişliğinden Maarif Müfettişliğine: Denetim Alt Sisteminde
Yaşanan İşlevsel ve Yapısal Değişimlerin Değerlendirilmesi
Mehmet Karakuş, Tuba Yavaş, Akif Köse
Liselerde Eğitim Ve Öğretimde Çağdaş Denetim Yaklaşımları
Rasim Özyürek
10:45-11:00
Ara
Yer: KIRMIZI SALON
20 Haziran 2014 – Cuma
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Abdurrahman Ekinci
Maarif Müfettişlerinin İş Yerinde Yalnızlık Düzeyleri Ve Mesleki Gelişim
Çabaları Arasındaki İlişki
Mustafa Aydın Başar, Ayşe Özge Küpeli, Ersin Sarıcan
Öğretmenlerin Denetime Yönelik Kaygı Düzeyleri İle Örgütsel Sinizm Düzeyleri
Arasındaki İlişki
Hüseyin Şanlı, Yunus Emre Ömür, Hasan Basri Gündüz
09:15-10:45
Maarif Müfettişlerinin Teftiş Uygulamalarını Geliştirmek
Oğuz Kaya, Suat Şişman
Çağdaş Bir Performans Değerlendirme Aracı Olarak 360 Derece Değerlendirme
Ceyda Akıllı, İmam Bakır Arabacı
Ortaöğretim Öğretmenlerinin ‘Bakanlık Müfettişi’ Kavramına Yönelik Ürettikleri
Metaforlar
Soner Polat, Oğuz Kaan Deniz
10:45-11:00
Ara
13
VI. Uluslararası Kalımlı Eğı ̇̇m Dene̇mı ̇ Kongresı ̇ 18 - 20 Haziran 2014
PARALEL OTURUMLAR – 5
Yer: YEŞİL SALON
20 Haziran 2014 – Cuma
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Arslan
Öğretmenlerde algılanan örgütsel destek düzeyi ile yaşam memnuniyeti
arasındaki ilişkinin incelenmesi
Seçil Eda Kartal, Ramazan Yirci, Tuncay Yavuz Özdemir
Öğretmenlerin Kaynaştırma veya Özel Eğitim Öğrencilerinin Eğitimleriyle ilgili
Olarak Karşılaştıkları Sorunlar (Sivas İli Örneği)
Türker Gündoğdu
09:15-10:45
Ortaokullarda Çalışan Öğretmenlerin Sınıf İçerisinde Karşılaştıkları İstenmeyen
Davranışlar ve Bunları Yönetmede Kullandıkları Stratejiler
Mustafa Demir, Anıl Sakallıoğlu, Murat Şeremet
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İşe Yabancılaşmaları İle Örgütsel Adalet
Algıları Arasındaki İlişki
Sacide Kasapoğlu, Çetin Erdoğan
Erken Çocukluk Döneminde Görülen Okul Zorbalığı Düzeylerinin Çocukların
Dil Gelişimleri İle Olan İlişkisi
Miray Özözen, Nuray Eran
10:45-11:00
Ara
Yer: MOR SALON
20 Haziran 2014 – Cuma
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Kazım Çelik
Eğitim Kurumlarını Değerlendirmeye Yönelik Bir SWOT Analizi
Mukadder Boydak Özan, Seda Gündüzalp, Zübeyde Yaraş, Hakan Polat
Eğitim ve Sağlık Kurumlarının Eğitim Yönetimi ve Denetimi Açılarından
Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma
Turan Akman Erkılıç, Esin Tufan Eser
09:15-10:45
Çeşitli Branşlardaki Öğretmenlerin Eğitim, Yönetim, Denetim, Demokrasi, Müdür
Ve Müfettiş Kavramlarına İlişkin Metaforlarının İncelenmesi
Nurhayat Çelebi, R. Şamil Tatık
Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumunun Eğitim Denetimindeki İşlevi
Songül Altınışık, Ümit Binbir
5 Yaşında Çocuğu Anasınıfı Eğitimi Almış Annelerin Anne Baba Tutumlarıyla
Çocuklarının Okul Olgunluğu Düzeylerinin İncelenmesi
Duygu Yalman
Stratejik Planlama ve Etkili Okul Müdürlüğü
Serdar Gündüz
10:45-11:00
Ara
14
VI. Uluslararası Kalımlı Eğı ̇̇m Dene̇mı ̇ Kongresı ̇ 18 - 20 Haziran 2014
PARALEL OTURUMLAR – 6
Yer: ANA SALON
20 Haziran 2014 – Cuma
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mehmet Karakuş
Eğitim Kurum Ve Kuruluşlarında Denetim Mekanizmaları Ve Kamu Denetçiliği
Kurumunun Denetimi
Kısmet Deliveli, Ömür Deliveli
Maarif Müfettişlerinin Kişisel Gelişim Çabaları
Mustafa Aydın Başar, Ersin Sarıcan, Ayşe Özge Küpeli
Lise Öğrencilerinin Eğitim Denetimine İlişkin Görüşleri
11:00 – 12:30
Gamze Keten, Zeynep Akıllı, Ayşegül Yıkınç, İzzet Döş
Denetim Sürecinde Hesap Verebilirlik Ve Şeffaflık Uygulamaları
Süleyman Davut Göker, Yüksel Gündüz
Okul Müdürlerinin Öğretmenleri Denetlerken Takındıkları Denetim Modelleri
İmam Bakır Arabacı, Ceyda Akıllı
İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Eğitimde Sanatsal Denetim Anlayışına
İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Mehmet Kemal Aydın, Yunus Emre Ömür, İbrahim Kocabaş
Yer: KIRMIZI SALON
20 Haziran 2014 – Cuma
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Soner Polat
Yapısal Değişimin Örgütsel Etkililiğe ve Bireysel Yeterliliğe Etkisi
Süleyman Göksoy, Mahmut Sağır, Şenyurt Yenipınar, Engin Emen, Cabbar Aksoy
Ortaokul Müdürlerinin Destekleyici Davranışlarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin
Değerlendirilmesi
Temel Çalık, Emine Dağlı, Fatma Kalkan
11:00 – 12:30
Ortaöğretim Okul Yöneticilerinin Rehber Öğretmenlerinin Görevlerine İlişkin
Algıları
Erkan Kıral, Atila İnce
Öğretmen Görüşlerine Göre Okullardaki Süreç Danışmanlığı Davranışlarının
Değerlendirilmesi
Müzeyyen Övür
Ekonomik Kalkınmanın
Kurumlarının Rolü
Toplumsal
Necati Cemaloğlu, Kenan Işık
15
Kalkınmaya
Dönüşmesinde
Eğitim
VI. Uluslararası Kalımlı Eğı ̇̇m Dene̇mı ̇ Kongresı ̇ 18 - 20 Haziran 2014
PARALEL OTURUMLAR – 6
Yer: YEŞİL SALON
20 Haziran 2014 – Cuma
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nurhayat Çelebi
Okulu Gelişrmede Velilerin Rolüne İlişkin Yöneci ve Veli Görüşleri
Burhanen Dönmez, İhsan Topçu
MEB’e Bağlı Okullarda Görev Yapan Özel Eğim ve OÇEM Öğretmenlerinin Mesleki
Doyum Düzeylerinin Çeşitli Faktörler Açısından İncelenmesi
Süleyman Akkaş
11:00 – 12:30
Öğrem Üyelerinin ve Okul İdarecilerinin Matemak Öğretmenlerinin Lisansüstü
Eğim Yapmalarına Bakış Açıları
Elif Bahadır
Okul Öncesi Eğim Kurumu Yönecilerinin İleşim Becerilerinin Öğretmen
Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Ece Öztürk, Çen Erdoğan
60-66 Aylık Yaş Grubu Öğrencilerinin Okuma-Yazma Sürecinin Değerlendirilmesi
İbrahim Gül, Hüseyin Aslan, Avni Ünal
Okul Yöneticilerinin Etkili Liderlikle İlgili Kalite Standartlarını Gerçekleştirme
Düzeyleri
Yavuz Erişen
Yer: MOR SALON
20 Haziran 2014 – Cuma
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nadir Çeliköz
Eğitim Paydaşlarının Dershane Dönüşümüne İlişkin Görüşleri
Mukadder Boydak Özan, Hakan Polat, Seda Gündüzalp, Zübeyde Yaraş
Türk Eğitim Sisteminde Okullar Ve Dershaneler: Çoklu Paradigma Açısından Bir
İnceleme
Selahattin Turan, Yasir Armağan, Esra Çakmak
11:00 – 12:30
Eğitimde Özelleştirme Girişimi: Özel Okul Fişi Planları
Yusuf Gemici
Private Universities as a Working Place through the Eyes of Academics
Gülşah Kısabacak
Türkiye’de Akreditasyon Uygulamalarına Dair Öğretmen ve Yönetici Görüşleri
Hasan Basri Gündüz, Elif Didem Yıldırım, Nurten Güneş
12:30
KAPANIŞ
16
Download

kongre programı - VI. Eğitim Denetimi Kongresi