Download

8. Bolgesel Kalkinma ve Yonetisim Sempozyumu Bildiri Kitabi