Güney Kore
Cumhuriyeti
Doğal Taş Sektörü
Ülke Raporu
Nisa Özdemir
İçindekiler
GÜNEY KORE CUMHURİYETİ GENEL BİLGİLER ......................................................................................... 2
GENEL EKONOMİK DURUM ..................................................................................................................... 2
GÜNEY KORE CUMHURİYETİ DIŞ TİCARET ............................................................................................... 3
GÜNEY KORE MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜ .................................................................................................. 6
DÜNYA DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜ ................................................................................................................. 8
GÜNEY KORE CUMHURİYETİ DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜ ................................................................................ 8
GÜNEY KORE DOĞAL TAŞ İHRACATI ........................................................................................................ 9
GÜNEY KORE İŞLENMİŞ MERMER TRAVERTEN İTHALATI ...................................................................... 10
GÜNEY KORE İŞLENMİŞ GRANİT İTHALATI ............................................................................................ 11
TÜRKİYE-GÜNEY KORE CUMHURİYETİ DOĞAL TAŞ TİCARETİ ................................................................ 13
GÜNEY KORE ÖNEMLİ FUARLAR............................................................................................................ 14
GÜNEY KORE DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜ TARİFE ORANLARI ........................................................................ 14
İŞ ADAMLARININ PAZARDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR ....................................................... 15
YATIRIMLARA SAĞLANAN TEŞVİKLER .................................................................................................... 15
GÜNEY KORE CUMHURİYETİ MÜTEAHHİTLİK FİRMALARI ..................................................................... 16
GÜNEY KORE İNŞAAT VE MİMARLIK FİRMALARI ................................................................................... 17
Güney Kore Cumhuriyeti
1
GÜNEY KORE CUMHURİYETİ GENEL BİLGİLER
Güney Kore Cumhuriyeti, Kore Yarımadası’nın güney yarısında yer alan, demokratik cumhuriyet ile
yönetilen, idari yapı olarak 9 il, 7 büyükşehir belediyesi ve yaklaşık olarak 230 küçük belediyenin
mevcut olduğu bir ülkedir. Dünyada nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ülkelerden birisi olan Güney
Kore Cumhuriyeti’nde etnik farklılık çok azdır.
Doğal kaynaklar bakımından çok zengin olmayan Güney Kore Cumhuriyeti’nde tungsten tek zengin
yer altı kaynağı olarak yer alır. Ancak 1993 yılından itibaren üretimi yapılmaktadır. Kurşun, çinko ve
bakır ise çok az miktarda üretilmektedir.
Güney Kore Cumhuriyeti’nin yaklaşık olarak %70’i dağlarla kaplı iken ekilebilir alan oranı ise yaklaşık
olarak %17’dir.
Tablo 1. Güney Kore Cumhuriyeti Genel Bilgiler
Nüfus
50 milyon (2012)
Yüzölçümü
99601 km2
Başkent
Seul
Yönetim Biçimi
Demokratik Cumhuriyet
Kişi Başına Düşen
32.800 $ (2012)
Milli Gelir
Büyüme Oranı
2,0 (2012)
Döviz Kuru
Won
İşsizlik Oranı
3,2 % (2012)
Tarım : 2.7 %
Sektörlere göre
Sanayi : 39.8 %
gelir oranı
Hizmet: 57.5 % (2012)
Seul (10,3 milyon), Busan (3,8
Başlıca Şehirler
Milyon), Incheon (2,6 milyon),
Daegu (2,5 milyon)
Telefon Kodu
82
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı
GENEL EKONOMİK DURUM
Güney Kore Cumhuriyeti 1962 yılında başlatmış olduğu ihracat amaçlı kalkınma planı sayesinde sosyal
ve ekonomik açıdan büyük bir gelişme göstermiştir. Uzakdoğu’da 1998 yılında yaşanan kriz sonrası
ekonomisi olumlu seyrini arttırarak devam ettirmiş ve daha yüksek büyüme hızı gerçekleşmiştir.
Dünyanın ilk yirmi ekonomisi içerisinde yer alan Güney Kore Cumhuriyeti ekonomisinin % 55’i
ihracata dayalıdır. Hükümet, 2009 yılında yaşanan ekonomik krizin faiz indirimi, piyasaya likidite arzı,
vergi indirimleri gibi tedbirlerle atlatılmasını sağlamıştır. Güney Kore Cumhuriyeti’nin ekonomisi
uluslararası ticarete oldukça bağlıdır.
Güney Kore’de ihracatın yaklaşık olarak % 60’ını gerçekleştiren ve baskın pozisyonda olan “ chaebol”
adı verilen şirketler mevcuttur. Cheabol, ilk kurucusu tarafından doğrudan yönetilen “holding” veya
“şirketler grubu”dur. Örnek olarak Samsung Grubu, Hyundai Grubu, Daewoo Grubu ve LG Grubu
gösterilebilir. Güney Kore ekonomisi uluslararası ticarete büyük oranda bağlıdır.
Güney Kore Cumhuriyeti
2
Güney Kore’de iş gücü maliyeti Malezya, Endonezya, Filipinler, Tayland, Vietnam ve Çin gibi ülkelere
göre daha yüksek olup 1987’den beri artış göstermiştir.
Tablo 2. GSYİH’nın Sektörlere Göre Dağılımı
Sektör 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*
Tarım
2,7 2,8 2,6 2,7 2,6
2,5
2,5
Sanayi
36,5 36,8 38.8 39,3 39,1 39,1 39,7
Hizmetler 49,7 49,4 47.9 47,5 47,5 47,6 47,2
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı
Tablo 3. Reel GSYİH Büyüme Projeksiyonu
2012a
2013 *
2014*
2015*
Reel
Büyüme
Oranı (%)
2
2,8
3,8
3,9
2016*
2017*
4
4,1
Enflasyon
Oranı (%,
2,2
2,4
2,9
2,9
3,1
3,1
TÜFE)
Döviz
Kuru
1.126,50 1.113,10 1.078,50 1.041,00 1.035,00 1.040,00
(Won/$,
yıl sonu)
İhracat
(fob,
552,6
573,8
638,6
699,9
759,8
825,9
milyar
dolar)
İthalat
(fob,
-514,2
-536
-600,9
-669,2
-734,2
-808,2
milyar
dolar)
Cari
İşlemler
Dengesi
43,1
41
42,7
39,2
36,3
30,5
(milyar
dolar)
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı
Güney Kore Cumhuriyeti Dış Ticaret
Ülkeler bazında Güney Kore Cumhuriyeti ihracat verilerine baktığımızda ilk sırada Çin Halk
Cumhuriyeti’nin, ikinci sırada Amerika Birleşik Devletleri’nin üçüncü sırada ise Japonya’nın yer aldığı
görülmektedir. Türkiye ise 2012 yılına göre 4,5 milyar dolarlık değerle Güney Kore ihracat
gerçekleştirdiği ülke sıralamasında 26.sırada yer alır.
Güney Kore Cumhuriyeti
3
Tablo 4. Güney Kore Cumhuriyeti - Başlıca Ülkeler İtibarı ile İhracat (bin dolar)
Ülkeler
2009
2010
2011
2012
86.703.245,00 116.837.804,00 134.185.009,00 134.322.396,00
Çin
37.802.594,00 49.991.458,00 56.421.431,00 58.806.901,00
ABD
21.770.815,00 28.176.255,00 39.679.480,00 38.795.946,00
Japonya
19.660.844,00 25.294.018,00 30.967.383,00 32.605.233,00
Hong Kong
13.616.994,00 15.244.200,00 20.839.005,00 22.887.916,00
Singapur
7.149.477,00
9.652.073,00 13.464.922,00 15.945.972,00
Vietnam
9.501.115,00 14.830.499,00 18.205.965,00 14.814.856,00
Tayvan
5.999.879,00
8.897.299,00 13.564.498,00 13.955.030,00
Endonezya
8.013.290,00 11.434.596,00 12.654.078,00 11.922.037,00
Hindistan
Rusya
Federasyonu
Brezilya
Avusturalya
4.194.066,00
7.759.836,00
10.304.880,00
11.097.138,00
5.311.210,00
5.243.141,00
7.752.579,00
6.641.619,00
11.821.399,00
8.163.844,00
10.286.065,00
9.250.484,00
Suudi
Arabistan
Meksika
Tayland
Filipinler
Malezya
Almanya
3.856.582,00
4.556.673,00
6.964.299,00
9.112.041,00
7.132.760,00
4.528.169,00
4.567.278,00
4.324.822,00
8.820.793,00
8.845.549,00
6.459.776,00
5.837.983,00
6.114.823,00
10.702.056,00
9.729.059,00
8.458.966,00
7.338.902,00
6.275.131,00
9.500.921,00
9.042.360,00
8.212.432,00
8.210.714,00
7.723.494,00
7.509.686,00
Birleşik Arap
Emirlikleri
İran
Hollanda
Birleşik Krallık
Kanada
Slovakya
Türkiye
Panama
4.977.751,00
5.487.047,00
7.267.747,00
6.861.716,00
3.991.897,00
4.527.506,00
3.796.533,00
3.439.570,00
3.136.916,00
2.660.688,00
4.476.617,00
4.596.721,00
5.306.207,00
5.555.074,00
4.101.862,00
4.424.075,00
3.752.906,00
4.053.509,00
6.068.276,00
4.626.978,00
5.479.934,00
4.927.656,00
4.103.422,00
5.070.997,00
3.798.253,00
6.256.525,00
5.058.575,00
4.925.801,00
4.828.116,00
4.624.496,00
4.551.618,00
3.977.303,00
Marshall
Adaları
Liberya
Polonya
İtalya
Fransa
Malta
Şili
Belçika
Güney Afrika
Yunanistan
Irak
Diğerleri
9.672.199,00
4.687.046,00
7.053.544,00
3.934.176,00
4.884.557,00
4.146.741,00
2.797.580,00
2.943.709,00
1.609.776,00
2.229.062,00
2.189.249,00
1.082.071,00
3.203.482,00
784.506,00
38.783.579,00
5.401.658,00
4.381.011,00
3.569.998,00
3.042.276,00
1.655.154,00
2.947.054,00
2.028.477,00
1.668.191,00
1.208.817,00
1.200.771,00
52.283.670,00
7.389.345,00
4.100.788,00
4.108.702,00
5.758.643,00
2.457.777,00
2.381.457,00
2.255.376,00
2.254.760,00
1.349.593,00
1.535.321,00
54.681.157,00
3.803.650,00
3.677.297,00
3.262.951,00
2.826.790,00
2.679.182,00
2.469.337,00
2.257.450,00
2.188.273,00
1.908.660,00
1.866.357,00
51.395.474,00
Güney Kore Cumhuriyeti
4
Dünya
363.531.063,00 466.380.620,00 555.208.898,00 547.854.448,00
Kaynak: www.trademap.org
Güney Kore Cumhuriyeti ülke bazında ithalat değerlerine baktığımızda ilk sırada 2012 yılına göre 80,7
milyar dolarlık değerle Çin Halk Cumhuriyeti yer alır. Sırasıyla diğer ülkeler ise Japonya, ABD, Suudi
Arabistan ve Katar’dır.
Tablo 5. Güney Kore Cumhuriyeti – Başlıca Ülkeler İtibarı ile İthalat (bin dolar)
ÜLKELER
2009
2010
2011
2012
54.245.678,00 71.573.125,00 86.430.974,00 80.782.203,00
Çin
49.427.291,00 64.295.813,00 68.319.877,00 64.362.822,00
Japonya
29.160.307,00 40.588.438,00 44.814.718,00 43.652.459,00
ABD
Suudi
Arabistan
Katar
Avustralya
Kuveyt
Almanya
Endonezya
19.736.848,00
26.820.002,00
36.972.612,00
39.707.051,00
8.386.492,00
14.755.931,00
7.991.513,00
12.297.619,00
9.264.134,00
11.915.450,00
20.454.635,00
10.850.149,00
14.304.295,00
13.985.848,00
20.749.364,00
26.316.083,00
16.959.617,00
16.962.474,00
17.216.374,00
25.504.675,00
22.987.588,00
18.297.149,00
17.645.261,00
15.676.272,00
Birleşik Arap
Emirlikleri
Tayvan
9.310.021,00
12.170.134,00
14.759.366,00
15.115.287,00
9.851.388,00
13.647.080,00
14.693.589,00
14.011.958,00
Rusya
Federasyonu
Irak
Malezya
Singapur
İran
Hindistan
5.788.759,00
9.899.448,00
10.852.171,00
11.353.882,00
3.812.200,00
7.574.059,00
7.871.715,00
5.745.749,00
4.141.622,00
4.427.719,00
9.530.964,00
7.849.429,00
6.940.236,00
5.674.456,00
9.137.821,00
10.467.817,00
8.966.595,00
11.358.379,00
7.893.573,00
10.227.106,00
9.796.411,00
9.676.321,00
8.544.429,00
6.920.826,00
Birleşik
Krallık
Brezilya
Vietnam
Tayland
Uman
Kanada
Norveç
Fransa
İtalya
Şili
Hollanda
Filipinler
Meksika
İsviçre
2.895.597,00
3.265.435,00
3.816.534,00
6.364.279,00
3.743.503,00
2.369.970,00
3.238.628,00
4.124.492,00
3.534.786,00
2.868.694,00
4.013.561,00
3.522.994,00
3.103.300,00
2.059.774,00
2.651.620,00
971.992,00
1.668.240,00
4.712.085,00
3.330.815,00
4.168.786,00
4.095.900,00
4.350.863,00
3.673.173,00
4.289.205,00
3.723.396,00
4.221.395,00
4.189.284,00
3.488.104,00
1.521.026,00
2.011.408,00
6.342.934,00
5.084.246,00
5.413.360,00
5.362.787,00
6.611.056,00
2.594.864,00
6.319.790,00
4.374.022,00
4.857.963,00
4.425.442,00
3.571.472,00
2.315.690,00
2.563.766,00
6.085.364,00
5.719.246,00
5.353.242,00
5.305.683,00
5.247.041,00
5.094.367,00
4.927.663,00
4.828.363,00
4.676.463,00
3.994.008,00
3.283.935,00
2.591.487,00
2.590.853,00
Güney Kore Cumhuriyeti
5
Güney
1.171.787,00
2.271.933,00
3.105.439,00
2.128.874,00
Afrika
1.487.091,00
1.945.894,00
2.314.990,00
2.058.387,00
Hong Kong
969.018,00
1.521.542,00
2.010.366,00
1.982.903,00
Brunei
919.364,00
1.038.932,00
1.950.462,00
1.639.407,00
Peru
229.556,00
572.000,00
799.214,00
1.465.607,00
Nijerya
1.169.497,00
1.414.899,00
2.143.525,00
1.455.723,00
İsveç
672.257,00
794.607,00
1.048.090,00
1.427.857,00
Arjantin
892.681,00
1.154.766,00
1.450.330,00
1.385.935,00
Belçika
879.361,00
1.175.876,00
1.474.131,00
1.339.162,00
Yeni Zelenda
14.562.586,00 17.349.462,00 21.583.347,00 24.368.048,00
Diğerleri
323.081.675,00 425.208.007,00 524.405.224,00 519.575.597,00
Toplam
Kaynak: www.trademap.org
GÜNEY KORE MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜ
Yurtiçi Müteahhitlik Hizmetleri
Güney Kore yurt içi müteahhitlik hizmetleri 2003 yılından beri büyüyerek gelişmektedir. 2009 yılında
yaşanan küresel kriz sektörün gelişimini olumsuz etkilemiş olsa da büyüme daha sonraki yıllarda
devam etmiştir.
Müteahhitlik hizmetlerini dört alt sektör belirlemektedir. Bunlar; toplu konut inşaatı, inşaat
mühendisliği hizmetleri, sanayi tesisleri inşaatı ve hükümetin başlattığı alt yapı inşaatıdır.
Müteahhitlik sektöründe kamunun payı, özel sektöre göre daha fazladır. Bunun sebepleri olarak;
kamunun krizin etkilerini azaltmak amacıyla yatırım faaliyetlerine ağırlık vermesi, hükümetin toplu
konutlar için bir tavan fiyat aralığı belirlemesi, imar düzenlemelerine hükümetin getirdiği kısıtlamalar
görülebilir.
Hükümet diğer yandan da altyapı projelerine ağırlık vermektedir. 2008 yılında başlatılan ve devam
eden yeni kent projeleri de (yenilikçi kent, endüstri kenti, u-kenti vs.) müteahhitlik sektörüne büyük
fırsatlar sunmuştur.
Güney Kore DTÖ Kamu Alımları Anlaşmasına taraf olan ülkelerden birisidir. Kamu alımlarının (mal ve
hizmet) %30’u merkezi hükümete bağlı Kamu Alımları Birimi (PPS- Public Procurement Service)
tarafından, kalan %70’i ise kamu idarelerince doğrudan yapılmaktadır.
Merkezi hükümet birimleri 100 milyon wonun altındaki mal ve hizmet alımlarını kendileri
yapabilirken, bu miktarın üstündeki alımlar içinse PPS’yi kullanmak zorundadırlar. İnşaat işleri için
miktar değişmektedir.
Merkezi hükümet birimleri 3 milyar wonun altındaki inşaat alımlarını kendileri gerçekleştirebilmekte,
bu miktarları aşan alımlarda ise PPS’yi kullanmak zorundadırlar.
Güney Kore Cumhuriyeti
6
Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri
Grafik 1. Güney Kore’nin yurt dışı müteahhitlik projelerinin ülkeler arasında dağılımı
Kaynak: Kore Uluslararası Müteahhitler Birliği (ICAK)
1960’ların ortalarından itibaren Koreli müteahhitler 138 ülkede 9.022’den fazla projede fazla yer
almışlardır. 2012 Kasım itibariyle toplamda 545 milyar dolar değerinde müteahhitlik projesi
gerçekleştirilmiştir.
Grafik 2. Güney Kore Müteahhitlik Projelerinin Bölgelere Göre Dağılımı
Kaynak: Kore Uluslararası Müteahhitler Birliği (ICAK)
Koreli müteahhitlerin üstlenmiş oldukları projeler, bölgeler bazında incelendiğinde özellikle Orta
Doğu ve Asya bölgelerinde daha aktif oldukları görülür.
Koreli müteahhitlerin en fazla proje üstlendikleri ülkeler arasında Suudi Arabistan ilk sırada yer alır.
Daha sonra sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Kuveyt, Singapur ve İran gelir. Ancak son
rakamlara göre Libya’da iş alamadıkları görülmüştür.
Güney Kore Cumhuriyeti
7
Müteahhitlik sektörü içerisinde Koreli ve Türk firmaların pek çok pazarda rekabet ettikleri görülse de
işbirliği yaparak daha avantajlı konuma gelmeleri de mümkündür. Örneğin Orta Doğu ve Orta Asya’da
gerçekleştirilebilecek ortaklıklar, Koreli firmaların söz konusu bölgelerde Türkiye menşeli makine,
araç, inşaat malzemesi kullanması Türk firmalarının ihracatını arttıracaktır. Bu açıdan, Kore
Cumhuriyeti Kara, Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı ile Üçüncü Ülkelerde Müteahhitlik ve Teknik
Müşavirlik Hizmetlerinde İşbirliğine İlişkin 8 Mart 2010 tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptı büyük
önem taşır.
Grafik 3. Güney Kore Müteahhitlik Projelerinin İş Türüne Göre Sınıflandırılması
Kaynak: Kore Uluslararası Müteahhitler Birliği (ICAK)
DÜNYA DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜ
2012 yılına göre dünya doğal taş ithalatı 17,5 milyar dolar olup başlıca ithalatçı ülkeler %15,4'lük
payıyla Amerika, % 15,1'lik payıyla Çin Halk Cumhuriyeti, % 5,5'lik payıyla Japonya, % 4,4'lük payıyla
Kore'dir. Bu ülkeleri Almanya, Fransa, Birleşik Krallık ve Suudi Arabistan izler. 2008 yılında yaşanan
küresel kriz sonrasında dünya doğal taş ticaretinde büyük bir düşüş yaşanmış, 2008 yılında 18 milyar
dolar olan dünya doğal taş ihracatı 2009 yılında 13,9 milyar dolara; 17,3 milyar dolar olan dünya
doğal taş ithalatı ise 13,8 milyar dolara gerilemiştir.
2008 yılında yaşanan küresel kriz tüm ülkelerde olduğu gibi Güney Kore Cumhuriyeti’nin doğal taş
ithalat değerlerine de yansımıştır. Doğal taş ithalat sıralamasında 4. sırada yer alan Güney Kore
Cumhuriyeti’nin 884 milyon dolar olan doğal taş ithalatı 2009 yılında 815 milyon dolara gerilemiştir.
2012 yılında da bir önceki yıla göre değerde % 6,2’lik bir küçülme görülen Güney Kore Cumhuriyeti
doğal taş ithalatı 765 milyon dolar olmuştur.
GÜNEY KORE CUMHURİYETİ DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜ
Doğal taş ithalatında dünya sıralamasında 4. Olan Güney Kore Cumhuriyeti’nin en fazla alım yaptığı
ülke Çin’dir. Sırasıyla en fazla alım yaptığı diğer ülkeler İtalya, Hindistan ve Umman olan Güney
Kore’nin doğal taş ithalatında Türkiye ise 5. Sırada yer almaktadır.
Güney Kore’nin doğal taş ihracatının, ithalatı ile kıyaslandığında çok az miktar ve değerde
gerçekleştiği görülmektedir. Çok büyük olmasa da ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında Japonya ilk
sırada yer almaktadır. Güney Kore doğal taş ithalatı ürün grubu bazında incelendiğinde en fazla alım
yapılan grubun işlenmiş granit olduğu görülmektedir. Doğal taş ithalat mal grupları arasında yaklaşık
Güney Kore Cumhuriyeti
8
olarak % 72 oranında işlenmiş granitin olduğu görülür. En fazla alım yapılan ikinci mal grubu ise %17,2
oranındaki işlenmiş mermer- traverten’dir.
Tablo 6. Güney Kore Cumhuriyeti Doğal Taş İthalatı – Ülkeler Bazında
2009
2010
2011
ÜLKELER
DEĞER
(1000
USD)
MİKTAR
(TON)
DEĞER
(1000
USD)
MİKTAR
(TON)
DEĞER
(1000
USD)
MİKTAR
(TON)
2012
DEĞER
(1000
USD)
MİKTAR
(TON)
Çin
740.049 2.640.714 768.496 2.618.023 738.158 2.520.222 699.432 2.526.196
İtalya
11.753
9.116 10.879
11.654 12.767
12.643 11.483
13.599
Hindistan
5.569
21.116
8.180
25.505
6.991
19.570
7.601
22.116
Umman
16.127
28.100 14.872
23.256 10.057
16.520
7.149
13.213
Türkiye
6.708
9.810
5.425
7.822
7.420
10.925
6.408
7.777
Vietnam
862
5.633
1.212
8.448
2.127
13.880
5.946
36.183
Endonezya
6.476
12.048
8.930
18.106
7.527
12.848
5.070
8.970
İspanya
7.175
7.466
3.158
4.165
6.256
8.641
3.553
5.413
Mısır
1.453
3.263
1.688
3.667
1.989
5.006
2.514
5.959
Yunanistan
950
1.347
1.054
1.065
1.571
1.715
2.426
2.826
Portekiz
3.326
3.916
2.531
2.845
5.809
6.507
2.274
3.223
Filipinler
4.612
6.429
4.516
6.575
3.202
4.788
2.086
2.825
Almanya
337
270
577
589
182
231
1.634
1.056
ABD
968
2.420
1.537
3.703
1.621
3.265
1.606
4.150
Pakistan
540
1.524
772
2.190
1.407
3.521
1.551
4.464
Fransa
445
477
1.042
2.170
807
1.064
942
1.224
Brezilya
2.883
5.193
1.705
2.136
1.651
2.055
789
745
Japonya
325
145
664
482
189
131
686
133
Hong Kong
517
873
247
447
171
320
654
1.694
Diğerleri
4.660
8.280
3.704
6.300
6.125
9.297
1.912
3.097
Toplam
815.735 2.768.140 841.189 2.749.148 816.027 2.653.149 765.716 2.664.863
Kaynak: www.trademap.org
Güney Kore’nin doğal taş ithalatında birinci sırada yer alan Çin Halk Cumhuriyeti değer ve miktar
olarak diğer ülkelere göre büyük bir farkla ilk sırada yer alır. 2012 yılında Güney Kore’nin doğal taş
ithalat değerlerinde düşme olduğu görülmektedir. 2011 yılında 816 milyon dolar olan toplam doğal
taş ithalatı, 2012 yılında 765,7 milyon dolara gerilemiştir.
GÜNEY KORE DOĞAL TAŞ İHRACATI
Tablo 7. Güney Kore Cumhuriyeti Doğal Taş İhracatı – Ülkeler Bazında
2.009
2.010
2.011
ÜLKELER
Japonya
DEĞER
(1000
USD)
2.343
Güney Kore Cumhuriyeti
2.012
DEĞER
DEĞER
DEĞER
MİKTAR
MİKTAR
MİKTAR
MİKTAR
(1000
(1000
(1000
(TON)
(TON)
(TON)
(TON)
USD)
USD)
USD)
1.526
1.858
1.250
1.580
1.044
1.889
1.259
9
Rusya
Federasyonu
Katar
Vietnam
Çin
61
120
298
64
179
407
1.210
5.113
0
51
696
0
14
1.703
0
58
861
0
32
1.624
1
140
1.642
0
52
4.765
851
603
578
95
134
1.245
0
0
0
0
0
0
415
299
58
13
54
32
19
6
11
1
101
44
78
71
1.207
6
17
2
80
435
78
63
93
175
73
1
316
194
145
129
520
26
34
3
9
7
6
1
33
3
125
58
1
2
1
2
16
3
117
36
207
74
130
36
25
1
111
14
157
72
78
22
64
17
106
27
503
30
0
20
1
458
4.694
535
2
0
6
0
214
4.312
1.851
35
20
60
3
726
6.279
635
1
2
22
0
245
5.168
364
39
17
33
1
1.256
6.046
208
2
8
9
0
370
7.231
86
61
49
40
32
266
7.323
71
69
7
9
21
121
9.161
Ekvator
Ginesi
Moğolistan
Singapur
Tayland
Nijerya
United
States
Minor
Outlying
Islands
Suudi
Arabistan
Tayvan
Birleşik Arap
Emirlikleri
ABD
Kenya
İran
Finlandiya
Türkiye
Diğerleri
Toplam
Kaynak: www.trademap.org
GÜNEY KORE İŞLENMİŞ MERMER TRAVERTEN İTHALATI
Tablo 8. Güney Kore Cumhuriyeti İşlenmiş Mermer Traverten İthalatı – Ülke Bazında
2009
2010
2011
2012
ÜLKELER
DEĞER
DEĞER
DEĞER
DEĞER
MİKTAR
MİKTAR
MİKTAR
MİKTAR
(1000
(1000
(1000
(1000
(TON)
(TON)
(TON)
(TON)
USD)
USD)
USD)
USD)
Çin
157.486 245.510 155.697 219.566 111.407 161.623
İtalya
10.483
7.205
8.592
7.478 10.813
9.283
Umman
15.179 26.759 14.530 22.750 10.003 16.456
Türkiye
6.256
8.333
5.167
7.253
6.773
9.151
Endonezya
5.087
8.287
7.297 11.929
6.624
9.231
İspanya
6.635
7.110
2.989
4.005
6.079
8.249
Mısır
1.374
3.199
1.575
3.402
1.904
4.832
Güney Kore Cumhuriyeti
89.103 131.606
9.124
8.956
6.835 12.698
6.219
7.264
4.271
6.187
2.922
4.137
2.431
5.661
10
Yunanistan
893
1.285
1.054
1.065
1.571
1.715
2.406
2.782
Portekiz
2.735
3.203
2.449
2.743
5.414
6.119
1.703
1.886
Filipinler
3.460
3.840
3.294
3.599
2.090
2.293
1.395
1.361
Hindistan
791
2.020
1.211
2.571
1.368
2.567
1.307
2.376
Pakistan
533
1.500
728
2.092
1.266
2.855
1.255
3.259
Almanya
301
265
490
505
90
90
1.032
701
Vietnam
69
177
21
36
24
93
319
678
Fransa
286
142
352
348
170
85
316
130
Hong Kong
154
167
26
45
115
156
260
311
Filistin
223
336
240
362
1.214
1.771
243
323
Lübnan
0
0
0
0
121
219
243
535
İsrail
967
1.618
1.147
1.645
2.183
3.244
200
307
Japonya
1
0
89
9
12
0
160
24
Ürdün
606
1.675
391
922
889
1.972
134
390
Diğerleri
1.101
1.182
1.225
1.371
1.654
1.920
494
792
Dünya
214.620 323.813 208.564 293.696 171.784 243.924 132.372 192.364
Kaynak: www.trademap.org
Güney Kore Cumhuriyeti’nin ithal ettiği doğal taş mal grupları arasında işlenmiş mermer traverten
%17,2’lik oranıyla ikinci sırada yer almaktadır. Çin, işlenmiş mermer traverten ithalatında ilk sırada
yer alan ülkedir. 2012 yılında Çin’den 89 milyon dolarlık ithalat gerçekleştiren Güney Kore
Cumhuriyeti’nin önceki yıllara göre işlenmiş mermer traverten ithalatında büyük bir düşüş
görülmektedir. Güney Kore; işlenmiş mermer traverten ithalatında 4. Sırada yer alan Türkiye’den,
2012 yılında 6,2 milyon dolarlık işlenmiş mermer traverten ithal etmiştir.
GÜNEY KORE İŞLENMİŞ GRANİT İTHALATI
Tablo 9. Güney Kore Cumhuriyeti - İşlenmiş Granit İthalatı
2009
2010
ÜLKELER
DEĞER
(1000
USD)
MİKTAR
(TON)
DEĞER
(1000
USD)
MİKTAR
(TON)
2011
DEĞER
(1000
USD)
MİKTAR
(TON)
2012
DEĞER
(1000
USD)
MİKTAR
(TON)
Çin
510.845 2.040.368 533.539 2.033.061 562.680 2.051.994 543.904 2.073.368
Hindistan
2.024
4.155
3.041
5.730
2.488
4.433
3.341
6.558
Brezilya
1.999
2.387
1.077
1.325
1.265
1.492
724
720
Japonya
24
5
321
203
84
75
411
87
İtalya
753
729
455
410
127
105
357
280
Vietnam
152
1.025
230
1.833
101
653
334
1.157
Umman
560
811
274
400
36
44
123
235
ABD
0
1
1
0
45
108
61
55
Fransa
49
43
0
0
5
0
56
1
Filistin
109
168
47
53
0
0
38
46
Endonezya
541
574
435
597
123
188
36
55
İspanya
328
349
113
148
56
108
34
8
Güney Kore Cumhuriyeti
11
Mısır
1
0
92
222
48
86
18
50
İsrail
363
767
139
157
0
0
11
22
Almanya
12
2
82
84
22
120
5
1
Portekiz
378
431
55
60
88
93
5
1
Kanada
0
0
33
110
0
0
1
0
Area Nes
0
0
7
46
0
0
0
0
Angola
0
0
0
0
37
23
0
0
Arjantin
399
644
0
0
0
0
0
0
Ermenistan
80
127
0
0
0
0
0
0
Diğerleri
638
1.238
362
644
151
300
0
0
Dünya
519.255 2.053.824 540.303 2.045.083 567.356 2.059.822 549.458 2.082.644
Kaynak: www.trademap.org
İşlenmiş Granit ithalatında da Çin Halk Cumhuriyeti ilk sırada yer almaktadır. 2012 yılında bir önceki
yıla göre düşüş görülen işlenmiş granit ithalatında, Çin’den 544 milyon dolarlık ithalat
gerçekleştirilmiştir. Diğer ülkelerle kıyaslandığında Çin’in açık ara farkla ilk sırada yer aldığı görülür.
Güney Kore Cumhuriyeti, 2012 yılında toplam olarak 549 milyon dolarlık işlenmiş granit ithalatı
gerçekleştirmiştir.
Grafik 4. Güney Kore Cumhuriyeti Doğal Taş İthalatı - Ürün Grubu Bazında
PAY
1,66
0,30 1
6,82
0,31
Granit Ham, Kabaca
Yontulmuş veya Blok
0,73
Mermer- Traverten Ham,
Kabaca Yontulmuş veya Blok
17,29
İşlenmiş Mermer-TravertenSu Mermeri
İşlenmiş Granit
71,26
İnşaata Elverişli Diğer
İşlenmiş Taşlar
Kayağan Taşı İşlenmiş
Tabii Taşlardan Kaldırım ve
Döşeme Taşları
Tabii Taşlardan Karo, Ranül,
Parça ve Tozları
Kaynak: www.trademap.org
Güney Kore Cumhuriyeti
12
Güney Kore doğal taş ithalat ürün grupları arasında işlenmiş granit %71,2’lik oranıyla ilk sırada yer
alırken, işlenmiş mermer traverten ise %17,2’lik oranıyla 2. Sırada yer almaktadır. Ham, kabaca
yontulmuş veya blok granit ise %6,8’lik oranıyla Güney Kore doğal taş ithalat ürün grupları arasında 3.
Sırada yer almaktadır.
Türkiye- Güney Kore Cumhuriyeti Doğal Taş Ticareti
Türkiye’nin Güney Kore Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği doğal taş ihracatı ürün grupları arasında
işlenmiş mermerin değer ve miktar olarak ilk sırada yer aldığı görülür. Türkiye’nin işlenmiş mermer
ihracatında 2011 yılında yakaladığı yüksek değerde bir düşüş görülmüş ve 5,7 milyon dolar olan
işlenmiş mermer ihracatı 4,6 milyon dolara gerilemiştir.
2009 yılına göre değerde ve miktarda büyük bir artış yaşanan işlenmiş traverten ihracatı ise 2011
yılında 1,09 milyon dolar iken 2012 yılında gerileyerek 859 bin dolar olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 10. Türkiye’nin Güney Kore’ye Doğal Taş İhracatı – Ürün Grubu Bazında
MAL GRUBU
MERMER TRAVERTEN
HAM,
KABACA
YONTULMUŞ
VEYA BLOK
İŞLENMİŞ
MERMER
İŞLENMİŞ
TRAVERTEN
İNŞAATA
ELVERİŞLİ
DİĞER
İŞLENMİŞ
TAŞLAR
KAYAĞAN
TAŞI İŞLENMİŞ
OCAK - ARALIK 2009
OCAK - ARALIK 2010
Miktar
(Kg)
Miktar
(Kg)
Değer
(USD)
Değer
(USD)
OCAK - ARALIK 2011
Değer
Miktar
(Kg)
(USD)
OCAK - ARALIK 2012
Miktar
(Kg)
Değer
(USD)
3.474.784
789.162 1.201.637
275.387 1.317.285
277.838 1.060.577
259.714
6.525.991
4.529.340 6.554.719
4.189.283 8.301.070
5.712.688 5.682.537
4.670.459
459.263
207.802 1.534.199
975.297 1.757.334
1.083.005 1.373.349
859.857
116.000
64.514
359.023
303.779
688.780
312.113
557.700
167.872
-
-
2.150
4.341
2.280
6.966
0
0
Kaynak: İMMİB
2013 yılı ilk 5 ayına göre Türkiye’nin Güney Kore Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği işlenmiş mermer
ihracatı 2012 yılı ilk 5 ayına göre miktarda %31, değerde %35 oranında düşüş yaşamış ve 1,3 milyon
dolar olarak gerçekleşmiştir. Ürün grupları arasında ikinci sırada yer alan işlenmiş traverten ihracatı
ise önceki senenin ilk 5 ayına göre miktarda %28,4 değerde ise % 16,3 oranında artış yaşayarak 493,4
bin dolar olarak gerçekleşmiştir.
Güney Kore Cumhuriyeti
13
Tablo 11. Türkiye’nin Güney Kore’ye Doğal Taş İhracatı - Ürün Grubu Bazında
OCAK - MAYIS 2012
OCAK - MAYIS 2013
ÜRÜN GRUPLARI
Miktar (Kg) Tutar (USD) Miktar (Kg) Tutar (USD)
MERMER-TRAVERTEN HAM,
136.101
60.910
960.293
198.187
KABACA YONTULMUŞ VEYA BLOK
İŞLENMİŞ MERMER
% DEĞİŞİM
Miktar (Kg) Tutar (USD)
605,57
225,38
2.634.819
2.088.211
1.799.209
1.353.352
-31,71
-35,19
İŞLENMİŞ TRAVERTEN
617.718
423.983
793.155
493.406
28,40
16,37
İNŞAATA ELVERİŞLİ DİĞER İŞLENMİŞ
TAŞLAR
360.455
111.199
232.350
122.063
-35,54
9,77
Kaynak: www.trademap.org
GÜNEY KORE ÖNEMLİ FUARLAR
Tablo 12. Güney Kore Cumhuriyeti Önemli Fuarlar
SEOULBUILD-Seoul International Material
Seul, Güney Kore
and Decoration Fair
Cumhuriyeti
29 Ağustos-1 Eylül 2013
Green City Week-Exhibition
Seul, Güney Kore
Cumhuriyeti
16-19 Ekim 2013
KAFF-Korea Architecture Fair and Festival
Seul, Güney Kore
Cumhuriyeti
23-26 Ekim 2013
Korea Exhibition EXPO-Trade Exhibition
Seul, Güney Kore
Cumhuriyeti
14-15 Kasım 2013
SEOULBUILD-Seoul International Material
and Decoration Fair
Seul, Güney Kore
Cumhuriyeti
Şubat 2014
KH Fair-Kyunghyang Housing Fair
Goyang, Güney Kore
Cumhuriyeti
19-23 Şubat 2014
CONEX Korea-Korea Construction
Equipment Exhibition
Goyang, Güney Kore
Cumhuriyeti
24-27 Eylül 2014
SEOULBUILD-Seoul International Material
and Decoration Fair
Seul, Güney Kore
Cumhuriyeti
14-17 Şubat 2013
KH Fair-Kyunghyang Housing Fair
Goyang, Güney Kore
Cumhuriyeti
4-7 Nisan 2013
Kaynak: www.expodatabase.com
GÜNEY KORE DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜ TARİFE ORANLARI
Tablo 13. Güney Kore Cumhuriyeti Doğal Taş Sektörü Tarife Oranları
GTİP
Vergi Oranı
(%)
GTİP
Vergi Oranı
(%)
25140010
3
68022120
8
25151100
3
68022130
8
25151200
3
68022300
8
Güney Kore Cumhuriyeti
14
25152000
3
68022910
8
25161100
3
68022990
8
25161200
3
68029100
8
25162000
3
68029200
8
25169000
3
68029300
8
68010000
8
68029900
8
68021000
8
68030010
8
68022110
8
68030090
8
Kaynak: Market Access Database
İş Adamlarının Pazarda Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

İş ilişkilerinde samimiyet kurmak ve sosyal mekânlarda bir arada bulunmak Güney Koreli
işadamlarına güven veren önemli bir unsurdur.

Ticarette süreklilik imajı sağlanarak, ithalatçı firmalar ya da Güney Koreli ortaklar Türkiye’ye
davet edilip üretim yerleri gösterilerek güvenilirlik sağlanmalıdır.

Fuarlar ve sergiler için getirilen mallar gümrük sınırları dışında tutulmalıdır. KOEX (Güney
Kore Sergi Merkezi) gümrük sınırları dışında bir bölgedir. Sergi/fuar bittiğinde bu malların
tekrar yurtdışına götürülmesi ya da ülkeye girdiği gündeki değerine göre vergilendirilerek ülke
gümrük sınırlarına alınması gerekmektedir. Malların ithalatı için malın geldiği ülkenin
belirtilmesi gerekmektedir.

İşadamlarının yanlarında getirdiği, bilgisayar gibi kullanım amaçlı mallar, pasaporta işlemek
ve geri çıkışını şart koşmak şeklinde içeriye alınmaktadır.

Güney Kore pazarına girmeden önce pazar araştırması yapmak veya güvenilir bir ortak veya
acentayla çalışmak ihracatçı firmalar için avantaj sağlayacaktır.

KOIMA (Korea Importers Association) , Güney Kore Cumhuriyeti ‘ndeki yabancı malların
ithalatını ve dağıtımını yapan şirketlerin oluşturduğu güvenilir bir kurumdur. İhracatçı
firmaların alıcı ya da dağıtıcı bulmak için başvurabilecekleri önemli bir mercidir.

Güney Kore doğal taş pazarına girmek isteyen firmalar KOIMA’ya katalog ve taleplerini
gönderdiklerinde aylık olarak yayınlanan KOIMA Ticaret Haberleri’nde ücretsiz olarak yer
alacaktır.

Yapılan anlaşmalarda sorun yaşamamak için hukuk danışmanlarının yardımını almak olası
sorunların yaşanmamasını sağlayacaktır.
Yatırımlara Sağlanan Teşvikler
Kore Hükümeti yabancı yatırımcılara çeşitli teşvikler sağlamaktadır. Bu teşviklerden faydalanmak için
yatırımın ileri teknoloji içermesi veya yatırımın yabancı yatırım veya serbest bölgede olması
Güney Kore Cumhuriyeti
15
gerekmektedir. Bu teşviklerden birisi olan vergi muafiyeti uygulaması, yatırımın büyüklüğü ve
çeşidine bağlı olarak 5-7 yıl arası değişmektedir. Yine yatırım esnasında gerçekleştirilen ithalat için üç
yıl süreyle gümrük vergilerinden muaflık tanınmaktadır. Bir başka teşvik de yabancı yatırımcılara
tanınan hibe uygulaması olup, toplam yatırımın %5’i kadar hibe sağlanabilmektedir. Bu hibeden
faydalanabilmek için minimum yatırım tutarı 10 milyon $’dır. Ar-Ge faaliyetleri konusunda çalışma
yapan firmalar da bu uygulamadan faydalanabilmektedir. Özel sanayi bölgeleri de düşük kira
bedelleri veya bedelsiz yatırımcıya tahsis edilmektedir.
Ayrıca AR-GE konusunda çalışacak firmalar için de hükümet çalışanların maaşlarının belirli bir
bölümünü karşılamakta olup yine insan kaynakları konusunda uzman kuruluşlar şirketin personel
ihtiyaçlarının karşılanması konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.
GÜNEY KORE CUMHURİYETİ MÜTEAHHİTLİK FİRMALARI
Tablo 14. Güney Kore Cumhuriyeti- Müteahhitlik Firmaları
FİRMA
ADRES
Hyundai
Engineering&Construction 75 Yulgok-ro, JongnoCo., Ltd.
gu, Seoul, Korea
GS
Engineering&Construction 10 Toigye-ro, Jung-gu,
Corporation
Seoul, Korea
512 Yungdongdae-ro,
Korea Electric Power
Gangnam-gu, Seoul,
Corporation
Korea
36 Jong-ro 1-gil,
Daelim Industrial Co., Ltd.
Jongno-gu, Seoul,
Korea
180 Daesong-ro,
Posco Engineering&
Nam-gu, Pohang-si,
Construction Co.,Ltd.
Gyeongsangbuk-do,
Korea
TELEFON
WEB SİTESİ
en.hdec.kr
+822-746-2368
www.gsconst.co.kr
+822-728-2827
+822-3456-3114
www.kepco.co.kr
+822-2096-6403
eng.daelim.co.kr
+8232-748-3761
www.poscoenc.com
Doosan Heavy
Industries&Construction
Co., Ltd.
22 Doosanvolvo-ro,
Seongsan-gu,
Changwon-si,
Gyeongsangnam-do,
Korea
+8255-278-6114
www.doosanheavy.com
Hyundai Engineering Co.,
Ltd.
Hyundai 41 Tower,
917-9, Mok-dong,
Yangcheon-gu, Seoul,
Korea
+822-2166-8316
eng.hec.co.kr
+822-3460-3651
www.amco.co.kr
+822-3464-6811
www.amco.co.kr
6 Jungangdae-ro
223beon-gil, UichangSTX Construction Co., Ltd.
gu, Changwon-si,
Gyeongsangnam-do,
Korea
12 Hyeunreung-ro,
Hyundai Amco Co., Ltd.
Seocho-gu, Seoul,
Korea
Güney Kore Cumhuriyeti
16
Keang Nam Enterprises
Co., Ltd.
Samsung Engineering Co.,
Ltd.
Samsung C&T
Engineering&
Construction Group
SK Engineering&
Construction Co., Ltd.
Hyundai Heavy Industries
Co., Ltd.
Daewoo
Engineering&Construction
Co., Ltd.
Hanwha Engineering
&Construction
Corporation
STX Heavy Industries Co.,
Ltd.
Ssangyong Engineering &
Construction Co., Ltd.
Lotte Engineering
&Construction Co., Ltd.
Posco Engineering&
Construction Co.,Ltd.
242-10, Oncheondong, Asan-si,
+822-2210-0500
eng.kne.co.kr
Chungcheongnam-do,
Korea
26 Sangil-ro 6-gil,
Gangdong-gu, Seoul,
+822-3458-3000
www.samsungengineering.co.kr
Korea
14 Seochodae-ro 74gil, Seocho-gu, Seoul,
+822-2145-5114
www.secc.co.kr
Korea
32 Insadong 7-gil,
Jongno-gu, Seoul,
+822-3700-7114
www.skec.com
Korea
#1, Jeonha-dong,
+822-746-4593
english.hhi.co.kr
Dong-gu, Ulsan, Korea
75 Saemunan-ro,
Jongno-gu, Seoul,
+822-2288-3114,3465
www.daewooenc.com
Korea
81 Daeeun-ro,
Siheung-si, Gyeonggi+822-729-2219
www.hwenc.com
do, Korea
381 Nammyeon-ro,
Sungsan-gu,
Changwon-si,
+822-6960-6195
www.stxhi.co.kr
Gyeongsangnam-do,
Korea
299 Olympic-ro,
Songpa-gu, Seoul,
+822-3433-7114
www.ssyenc.com
Korea
#50-2, Jamwon-dong,
Seocho-gu, Seoul,
+822-3480-9114
www.lottecon.co.kr
Korea
246 Hwangsaeul-ro,
Bundang-gu,
+8231-738-1189,
www.poscoengineering.com
Seongnam-si,
0823
Gyeonggi-do, Korea
Kaynak: Seul Ticaret Müşavirliği
GÜNEY KORE İNŞAAT VE MİMARLIK FİRMALARI
Tablo 15. Güney Kore Cumhuriyeti İnşaat ve Mimarlık Firmaları
CHEON SEYANG CONSTRUCTION INDUSTRIAL CO., LTD.
167, Naesu-dong, Jongno-gu, Seoul, Korea
CEO :Yook Jae Hee
Tel : +822-721-5041 Fax : +822-456-2725 Web : www.seyang.co.kr
A-TECH CONSTRUCTION CO.
15-3 Unnam-gil, Seocho-gu, Seoul, Korea
CEO : Kwon, Young Deuk
Tel : +822-3444-2506 Fax : +822-3444-2501
Güney Kore Cumhuriyeti
17
ANJUNG DEVELOPMENT CO.
Anjeongkugga industrial estate 3-7, Hwang-ri, Gwangdo-myeon, Tongyeong-si,
Gyeongsangnam-do, Korea
Tel : +8255-649-3060 Fax : +8255-649-3360 Web : www.anjeong.co.kr
ATAI CONSTRUCTION INC
37 Junghwasan-dong 2-ga ,Wansan-gu ,Jeonju-si, Jeonbuk, Korea
Tel : +8263-283-1710 Fax : +8263-287-4343
BAEKSEOK CONSTRUCTION CO., LTD.
626 Bongeunsa-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea
CEO : Kim Jae Woon
Tel : +822-561-6556 Fax : +822-561-6587 Web : www.bsconst.com
BANDO CORPORATION
81 Convensiadae-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Korea
CEO : Yoo Dae Sik
Tel : +822-3011-2792 Fax : +822-3011-2772 Web : www.bando.co.kr
BO SUNG HOUSING CO., LTD.
#2466-92, Bosung B/D, Namsan4-dong, Jung-gu, Daegu-si, Korea
Tel : +8200-0000-0000 Fax : +8200-000-000
BOOKANG CONSTRUCTION CO., LTD.
230 Jungang-ro, Nam-gu, Ulsan, Korea
CEO : JO KYEONG RAE
Tel : +8252-261-2000 Fax : +8252-261-2011 Web : www.daewongroup.net
BOOYOUNG HOUSING CO., LTD.
42 Sejongdae-ro 9-gil, Jung-gu, Seoul, Korea
CEO : Lee Joong Keun, Lee Sam Joo, Kim Si Byung, Lee Yong Hak
Tel : +822-3774-5500 Fax : +822-3789-5333 Web : www.booyoung.co.kr
BYUCKSAN ENGINEERING CO., LTD.
41 Bulmal-ro 50beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
CEO : Ham Young Seung
Tel : +822-767-5482 Fax : +822-783-8941 Web : www.bseng.co.kr
BYUCKSAN ENGINEERING&CONSTRUCTION CO., LTD.
12 Gaetbeol-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Korea
CEO : Kim Nam Yong
Tel : +822-767-6103 Fax : +822-767-6130 Web : www.becco.co.kr
C.J. ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.
456 Gwanakdae-ro-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea
CEO : Kim Chun Hak
Tel : +822-726-9594 Fax : +822-726-9659 Web : www.cjdev.co.kr
CABLETEK CO.,LTD.
36 Hwangsaeul-ro 200beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
CEO : Byun Moon Joo
Tel : +8231-785-8246 Fax : +8231-785-8282 Web : www.cabletek.co.kr
CEDECO CONSTRUCTION CO., LTD.
6 Yangjae-daero 62-gil, Songpa-gu, Seoul, Korea
Güney Kore Cumhuriyeti
18
CEO : park man gil
Tel : +822-421-8451 Fax : +822-430-0085 Web : www.cedeco.co.kr
CENTRAL CONSTRUCTION CO., LTD.
1564, Geumam-dong, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeonbuk, Korea
Tel : +8263-252-8991 Fax : +822-706-9474 Web : www.heights.co.kr
CHANG WOON CO.,LTD
811-3,Yaeum-dong ,Nam-gu, Ulsan, Korea
Tel : +8252-266-5011 Fax : +8252-266-5012 Web : www.changwoon.co.kr
CHANGSUNG CONSTRUCTION.,LTD.
Tel : +8243-250-8411 Fax : +8243-250-8415
CHENBU E&C CO., LTD.
43 Yeosusandan-ro, Yeosu-si, Jeollanam-do, Korea
CEO : KIM CHOONG GYUM
Tel : +8261-686-6086 Fax : +8261-686-6083
CHUNGMOO INDUSTRY CO.,LTD.
466-2,Sinbu-dong ,Dongnam-gu ,Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Korea
Tel : +8241-552-2561 Fax : +8241-558-2561
CHUNNYEON CONSTRUCTION CO., LTD.
17 Soimaru-gil, Jeungpyeong-eup, Jeungpyeong-gun, Chungcheongbuk-do, Korea
CEO : Jun Hong Kwan
Tel : +8243-838-1713 Fax : +8243-838-1715
CHUNYEON CONSTRUCTION CO.,LTD
1504-7,Jangseong-dong ,Buk-gu ,Pohang-si, Gyeongbuk, Korea
Tel : +8254-251-6411 Fax : +8254-251-4144
CITY CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
Aengnam-ri, Hwasun-eup, Hwasun-gun, Jeollanam-do
Tel : +8262-654-0707 Fax : +8262-682-1404
CJ KOREA EXPRESS CORPORATION
53 Sejongdae-ro 9-gil, Jung-gu, Seoul, Korea
CEO : Lee Chae Wook, Son Kwan Soo
Tel : +822-3782-0722 Fax : +822-3782-0782 Web : www.korex.co.kr
DAEBO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.
#807, 1059 Hyohaeng-ro, Hwasung-si, Gyeonggi-do, Korea
CEO : Song Hwang Keun
Tel : +822-3016-9000, 26 Fax : +822-3016-9010, 9069 Web : www.daeboc.co.kr
DAEHAN OIL PIPELINE CORPORATION
201 Anyangpangyo-ro 828beon-gil, Bundang-gu, Sungnam-si, Gyeonggi-do, Korea
CEO : Kim Jeong Sik
Tel : +8231-779-9114 Fax : +8231-779-9928 Web : www.dopco.co.kr
DAEHO CORPORATION
#1462-7, Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul, Korea
Tel : +822-3488-5100 Fax : +822-587-0651 Web : www.daehocon.co.kr
DAEJE ENGINEERING&CONSTRUCTION CO., LTD.
Güney Kore Cumhuriyeti
19
931 Namdongdae-ro, Namdong-gu, Incheon, Korea
CEO : Kim Sang Ik
Tel : +8232-431-2291 Fax : +8232-431-2295 Web : www.djcs.co.kr
DAEMYUNG ELECTRIC CO.
10 Yangjaechun-ro 19-gil, Seocho-gu, Seoul, Korea
CEO : Seo Ki Seob, Lee Sang Yeol, Kim Han Wook
Tel : +8231-206-2071 Fax : +8231-206-2098 Web : www.dmgec.com
DAEWON CO., LTD.
140-40 Songjeong-dong, heungdeok-gu, Cheongju-city, Chungcheongbuk-do,
Korea
Tel : +8243-264-1115 Fax : +8243-267-3009 Web : www.daewon.co.kr
DAEWOO DEVELOPMENT CO., LTD.
69 Convensiadae-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Korea
CEO : Han Jae Joon
Tel : +822-6244-7215 Fax : +822-6244-7210 Web : www.conclick.co.kr
DAEYANG INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
#702 Bando B/D, 65 Haegwan-ro, Chung-gu, Busan, Korea
Tel : +8251-441-1333 Fax : +8251-465-0627
DAI GEUM CONSTRUCTION CO., LLC.
458-1,Sun-dong, Gimje-si, Jeonbuk, Korea
CEO : Kim Hyung Ju
Tel : +8263-251-5551 Fax : +8263-251-5553
DAVIT CONSTRUCTION CO., LTD.
DAVIT tower, 551-1, Sungnae-dong, Gangdong-gu, Seoul, Korea
Tel : +822-400-1425 Fax : +822-400-5190 Web : www.davit.kr
DEAHYUN CONSTRUCTION CO., LTD.
109-44, Hanjeong-ri, Sinpyeong-myeon, Dangjin-gun, Chungcheongnam-do, Korea
Tel : +8241-350-1900 Fax : +8241-667-0943 Web : www.sunjin21.co.kr
DOH AM ENGINEERING&CONSTRUCTION CO., LTD.
120 Heungdeokjungang-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyunggi-do, Korea
CEO : Gyu Ho, Lee
Tel : +8231)216-1956~8 Fax : +8231)216-1959
DONG IL CONSTRUCTION CO., LTD.
#402, 106 Dujeong-ro, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Korea
CEO : Koh Jae Il
Tel : +8241-558-0300 Fax : +8241-558-1909 Web : www.dihv.co.kr
DONGAH GEOLOGICAL ENGINEERING CO., LTD.
347 Geumsam-ro, Geumjung-gu, Busan, Korea
CEO : Lee Jung Woo, Choi Jea Woo
Tel : +8251-580-5500 Fax : +8251-580-5678 Web : www.dage.co.kr
DONGBI CONSTRUCTION
#1001 Beoksan Digital Valley, 70, 71 Gyeongin-ro, Yeongdungpo-gu, Seoul, Korea
Tel : +822-702-7134 Fax : +822-2636-7136 Web : www.dongbi.co.kr
Güney Kore Cumhuriyeti
20
DONGHO ENC CO.,LTD.
856-2,Janghang-dong ,Ilsandong-gu ,Goyang-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel : +8231-932-0871 Fax : +8231-932-0872 Web : www.donghoenc.com
DONGHOON CONSTRUCTION CO.,LTD.
21F. Donghoon Tower, 702-19, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea
Tel : +822-557-8940 Fax : +822-556-8766 Web : www.dhcm.co.kr
DONGKWANG CONSTRUCTION CO., LTD.
966-13, Ssangchon-dong, Seo-gu, Gwangju-city, Korea
Tel : +8262-383-6040 Fax : +8262-383-6047 Web : www.dk21.co.kr
DONGMOON CONSTRUCTION CO., LTD.
44-27, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
Tel : +822-786-7340 Fax : +822-786-7341 Web : www.dmapt.co.kr
DONGSEO INDUSTRIAL CONSTRUCTION CORP.
125-8 Pyogyo-ri ,Majang-myeon ,Icheon-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel : +822-2156-5606 Fax : +822-3218-6764 Web : www.dongseoi.com
DONGSHIN CONSTRUCTION CO., LTD.
#694-10, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea
Tel : +822-3451-2600 Fax : +822-556-2245 Web : www.edongshin.co.kr
DONGWON CONSTRUCTION INDUSTRIES
Dunchondae-ro 541beon-gil, Jungwon-gu, Sungnam-si, Gyeonggi-do, Korea
CEO : Kim Young Hyun
Tel : +822-589-4910 Fax : +822-589-4930 Web : www.dongwonsystems.com
DONGYANG CONSTRUCTION CO., LTD.
7 Sangdang-ro 29beon-gil, Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Korea
CEO : Lee Jung Ho
Tel : +8243-255-3378 Fax : +8243-222-8419 Web : www.dyconst.com
DONGYANG CONSTRUCTION CO., LTD.
231 Jungheung-ro, Buk-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, Korea
CEO : Kim Hai Keun, Kim Seong Min
Tel : +8254-280-2801 Fax : +8254-283-5583 Web : www.dongyangc.com
DONGYANG ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP.
1015, Gwonseon-dong, Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea
CEO : Lee Joo Won
Tel : +822-3420-8159 Fax : +822-552-6047 Web : www.dongyangex.co.kr
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES & CONSTRUCTION CO., LTD.
22 Doosanvolvo-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Korea
CEO : Han Key Sun, Park Gee Won
Tel : +8255-278-6114 Fax : +8255-264-5551 Web : www.doosanheavy.com
DORIM CONSTRUCTION CO.,LTD.
238-5, Dokgok-dong, Pyengtaek-si, Korea
Tel : +8231-668-2866 Fax : +8231-668-2862
DSME CONSTRUCTION CO., LTD.
81 Convensiadae-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Korea
Güney Kore Cumhuriyeti
21
CEO : Jung Jae Yung
Tel : +822-750-8171 Fax : +822-750-8100 Web : www.dsmec.com
DUKDONG CONSTRUCTION CO., LTD.
88 Pyeongtaek 5-ro, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Korea
CEO : Cho Seong Beom
Tel : +8231-656-2118 Fax : +8231-654-2118 Web : www.dukdong.co.kr
E-YON ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD.
2F, 481-16, Uijeongbu-dong, Uijeongbu-si, Gyeonggi-do, Korea
CEO : Lee Dae Soo
Tel : +822-555-2070 Fax : +822-555-2296 Web : www.e-yon.co.kr
E.LAND DEVELOPMENT LTD.
C-1802, 131 Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, Korea
CEO : Im Eun Gyeong
Tel : +822-3219-9452 Fax : +822-3219-9401 Web : www.elandconst.co.kr
ELD CONSTRUCTION CO., LTD.
624-15, Junghwasandong 2(i)-ga, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, Korea
Tel : +8263-228-0100 Fax : +8232-850-9049 Web : www.ield.co.kr
EOO CONSTRUCTION CO., LTD.
30 Songju-ro 236beon-gil, Yangji-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do,
Korea
CEO : Lee Chang Lyoul
Tel : +8231-898-4424 Fax : +8231-898-4456 Web : www.eooco.co.kr
EUGENE CORPORATION
52-6, Samjeong-dong, Ojeong-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel : +822-3704-8295 Fax : +822-3704-8266 Web : www.eugenes.co.kr
GEOWOONG CONSTRUCTION CO., LTD.
1020-1, Seongjeong-dong, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Korea
CEO : Jeon Seung Bae
Tel : +8241-564-0491 Fax : +8241-564-0493
GUMGWANG CONSTRUCTION CO., LTD.
96 Jungang-ro, Hwasun-eup, Hwasun-gun, Jeollanam-do, Korea
CEO : Bong Myung Chul
Tel : +8262-239-8143 Fax : +8262-224-9486 Web : www.gumgwang.co.kr
HALLA ENERGY & ENVIRONMENT
173 Gwongwang-ro, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea
CEO : Kwon Hyong Key
Tel : +822-2047-5276 Fax : +822-2047-5397 Web : www.hallasanup.co.kr
HAN HEUNG CONSTRUCTION CO.,LTD
23-35 Seoshin-dong, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, Korea
Tel : +8263-254-8586 Fax : +8263-254-8825
HANBEAK E&C CO., LTD.
8-4 Dodangsan 3-gil, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, Korea
CEO : Lee Jin Il
Tel : +822-542-4458 Fax : +822-542-4469 Web : www.hbcom.co.kr
Güney Kore Cumhuriyeti
22
HANGUN
797 Olimpic-ro, Gangdong-gu, Seoul, Korea
CEO : bang min soo
Tel : +822)442-5804 Fax : +822)442-5755
HANIL DEVELOPMENT CO., LTD.
94 Yatap-ro, Bundang-gu, Sungnam-si, Gyeonggi-do, Korea
CEO : Shim, Hyun-jae
Tel : +8231-7041700 Fax : +8231-709-4908 Web : www.hanildevelop.co.kr
HANIL ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.
330 Gangnamdae-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea
CEO : Yang Seung Kwon
Tel : +822-527-7139 Fax : +822-527-7171 Web : www.hanilcon.co.kr
HANKOOK CONSTRUCTION & ENGINEERING CO., LTD.
#682-12, Yeonhui-dong, Seo-gu, Incheon-si, Korea
Tel : +8232-568-4210 Fax : +8232-568-4219
HANMI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD.
756-1, Janghang-dong, Ilsan-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel : +8231-909-4841 Fax : +8231-903-0785 Web : www.hmenc.com
HANSANG CONSTRUCTION CO., LTD.
4F. Hanhwa B/D, 532-2, Yatap-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do,
Korea
Tel : +8231-709-4111 Fax : +8231-709-5559
HANSOL EME CO., LTD.
235 Pangyoyuk-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
CEO : Choi Doo Hoe
Tel : +8231-778-5532 Fax : +8231-778-5597 Web : www.hansoleme.com
HANSUNG GENERAL A CONSTRUCTION CO., LTD.
354-2,Su-dong, Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungbuk, Korea
CEO : Ji Gul Soo
Tel : +8243-255-0333 Fax : +8243-222-8541
HANYANG CORPORATION
14 Mirae-ro, Namdong-gu, Inchun, Korea
CEO : Yoon Young Koo, Park Sang Jin, Lee Jum Sik
Tel : +822-721-8114 Fax : +822-721-8997 Web : www.hycorp.co.kr
HANYANG ENGINEERING CO., LTD.
72 Yeongtong-ro 26beon-gil, Hwasung-si, Gyeonggi-do, Korea
CEO : Kim Hyung Youk
Tel : +8231-6950062 Fax : +8231-204-6943 Web : www.hanyangkorea.com
HEUNG JIN CONSTRUCTION CO.,LTD.
#442-1, Wonseong-dong, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Korea
Tel : +8241-550-7542 Fax : +8241-569-6419 Web : www.hjconst.co.kr
HEUNGHWA CO., LTD.
209 Goedong-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, Korea
CEO : Yang Sung In, Lee Choong Kyu
Güney Kore Cumhuriyeti
23
Tel : +822-3455-7657 Fax : +822-2294-7716 Web : www.hhind.co.kr
HEUNGWOO CONSTRUCTION CO.,LTD
89-2, Jungang-dong 4-ga, Jung-gu, Busan, Korea
Tel : +8251-462-0161 Fax : +8251-462-0944 Web : www.heungwoo.co.kr
HUMAN&TECHNOLOGIES CORPORATION.
1171 Seongnamdae-ro, Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
CEO : Park Chung Yoon
Tel : +822-3403-8015 Fax : +822-3403-8318 Web : www.humantec.co.kr
HWASHIN CONSTRUCTION CO., LTD.
1044-5, Jinbuk-dong , Deokjin-gu , Jeonju-si, Jeollabuk-do, Korea
CEO : Moon Young Kyu
Tel : +8263-251-4419 Fax : +8263-277-6662 Web : www.hwasin.biz
HYOSUNG CO., LTD.
119 Mapodae-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea
CEO : Lee Sang Woon
Tel : +822-707-4468 Fax : +822-707-0130 Web : www.hyosung.co.kr
HYOSUNG EBARA ENGINEERING CO., LTD.
74 Simindae-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea
CEO : Ihm Nam Jae
Tel : +822-707-5854 Fax : +822-707-5888 Web : www.heec.co.kr
HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY
55 Hangangdae-ro 23-gil, Yongsan-gu, Seoul, Korea
CEO : Park Chang Min, Chung Mong Gyu
Tel : +822-2008-9124 Fax : +822-2008-9003 Web : www.hyundai-dvp.com
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.
#1, Jeonha-dong, Dong-gu, Ulsan, Korea
CEO : LEE JAI SEONG, KIM OI HYUN
Tel : +822-746-4593 Fax : +822-746-4658 Web : www.hhi.co.kr
HYUNJIN CONSTRUCTION CO.,LTD.
782-6, Anyang-dong, Manan-gu, Anyang-city, Kyunggi-do, Korea
Tel : +8231-600-1000 Fax : +8231-600-1099 Web : www.hyunjin.co.kr
IL KWANG E&C CO., LTD.
48 Dolma-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
CEO : Kim Kuk Hwan, Kim Kun Su
Tel : +8231-716-9229 Fax : +8231-716-8128 Web : www.foosungikc.kr
ILJIN CONSTRUCTION CO., LTD.
29-1, Seokpan-ri, Nami-myeon, Cheongwon-gun, Chungbuk, Korea
CEO : Shin Hyo Won
Tel : +8243-254-5430 Fax : +8243-254-6943 Web : www.ijconst.co.kr
ILLICK CONSTRUCTION CO.,LTD.
685, Bukpyeong-ri, Bukpyeong-myeon, Jeongseon-gun, Gangwon-do, Korea
Tel : +8233-562-2717 Fax : +8233-562-2719
ILSHIN CONSTRUCTION CO., LTD.
741 Yeongdongdae-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea
Güney Kore Cumhuriyeti
24
CEO : Kwon Min Seok
Tel : +822-3218-6701 Fax : +822-3218-6657 Web : www.isc.co.kr
ILSUNG CONSTRUCTION CO., LTD.
(#402 Taegwang Plaza, Guwol-dong)80 Inha-ro 507beon-gil, Namdong-gu,
Incheon, Korea
CEO : Oh Sae Ick
Tel : +822-3271-6463 Fax : +822-711-5688 Web : www.ilsungconst.co.kr
INHEUNG CONSTRUCTION CO., LTD.
43-2 Oseongmaeul-gil, Panbu-myeon, Wonju-si, Gangwon-do, Korea
CEO : Yi Ju Coun
Tel : +8233-766-1778 Fax : +8233-761-1778
INNOVIA CONSTRUCTION CO., LTD.
30-5 Jochon4-gil, Gunsan-si, Jeollabuk-do, Korea
CEO : Oh Kwang Sik
Tel : +8263-451-0394 Fax : +8263-451-0395
ISU ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.
112-4, Banpo-dong, Seocho-gu, Seoul, Korea
Tel : +822-590-6500 Fax : +822-533-0974 Web : const.isu.co.kr
JAESUNG CONSTRUCTION CO.LTD.
83-9, Kyungan-dong, Kwangju-city, Kyunggi-do
Tel : +8231-766-6002 Fax : +8231-767-6107
JANG SAN CONSTRUCTION CO., LTD.
969-3,Hakseong-dong, Wonju-si, Gangwon-do, Korea
CEO : Byeon Sang I
Tel : +8233-742-4091 Fax : +8233-742-4418
JEHA CONSTRUCTION AND ENGINEERING CO.,LTD.
Sainthiyan B/D, 1337 Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul, Korea
Tel : +822-2182-1924 Fax : +822-2182-1919 Web : www.jehacon.com
JEONG KWANG DEVELOPMENT CO., LTD.
474-58, Songcheondong 1(il)-ga, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, Korea
CEO : Kang Hyun Kook
Tel : +8263-274-7755 Fax : +8263-251-7139
JEONG SHIN E & C CO., LTD.
#474-3, Songchon-dong 1-ga, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, Korea
Tel : +8263-253-8855 Fax : +8263-251-7139
JEONG-BANG E & C LIMITED
474-59, Songcheon-dong 1-ga ,Deokjin-gu ,Jeonju-si, Jeonbuk, Korea
CEO : Lee Jung Han
Tel : +8263-251-7136 Fax : +8263-251-7139
JEONGHAN CONSTRUCTION CO., LTD.
686-4, Nammun-ri, Taean-eup, Taean-gun, Chungcheongnam-do, Korea
CEO : Jeong Won Ung
Tel : +8242-476-4300 Fax : +8242-485-4181
JEONSEON CO., LTD.
Güney Kore Cumhuriyeti
25
192 Girindae-ro, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, Korea
CEO : Kim Mi Jung
Tel : +8263-231-2433 Fax : +8263-282-2434
JIN HEUNG
69 Convensiadae-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Korea
CEO : Cha Cheon Soo
Tel : +822-772-1296 Fax : +822-752-9678 Web : www.chinhung.co.kr
JINRO CONSTRUCTION CO., LTD.
#1426-1, Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul, Korea
Tel : +822-582-2001 Fax : +822-583-5692 Web : www.jrcont.com
JUNG HEUNG CONSTRUCTION CO., LTD.
45 Maseokjungang-ro 37beon-gil, Hwado-eup, Namyangju-si, Gyeonggi-do, Korea
CEO : Jung Won Chul
Tel : +822-2016-2642 Fax : +822-557-7048 Web : www.jungheung.co.kr
JUNGHOONWON CO., LTD.
474-58, Songcheon-dong 1-ga, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeonbuk, Korea
CEO : Shin Dong Wan
Tel : +8263-278-4411 Fax : +8263-251-7139
JUNGIN CONSTRUCTION CO., LTD.
43 Jungangbon-gil, Gaya-eup, Haman-gun, Gyeongsangnam-do, Korea
CEO : Park Tae Hoon
Tel : +8255-312-2561 Fax : +8255-312-2563
JUNGMUN CONSTRUCTION
6 Handupyeong 2-gil, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, Korea
CEO : Yonn Jae Hun
Tel : +8263-232-0080 Fax : +8263-232-0083
JUNGSUNG CONSTRUCTION CO., LTD.
1153-7,Choryang 3-dong, Dong-gu, Busan, Korea
Tel : +8251-637-2917~8 Fax : +8251-637-2544
JUNGWOO CONSTRUCTION CO., LTD.
1F Jeongui B/D, 238, Bongilcheon-ri, Jori-eup, Paju-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel : +8262-513-6700 Fax : +8262-513-6717
JUSIN CONSTRUCTION CO.,LTD.
12-3 Namsan-dong, Gimcheon-si, Gyeongsangbuk-do, Korea
Tel : +8254-432-0104 Fax : +8254-432-0089
KIJUNG CONSTRUCTION CO., LTD.
#703-7 Gijung B/D, Yeonsan 5-dong, Yeonjae-gu, Busan, Korea
Tel : +820-000-0000 Fax : +820-000-0000
KOLON GLOBAL CORPORATION
42 Byeoryangsangga 2-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do, Korea
CEO : Ahn Byung Duk
Tel : +822-3677-3114 Fax : +822-3677-5612 Web : www.kolonconstruction.co.kr
KOLON WATER&ENERGY CO., LTD.
Güney Kore Cumhuriyeti
26
F2, 13 Kolon-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do, Korea
CEO : Lee Soo Young, Lee Doo Won
Tel : +8242-620-5282 Fax : +8242-620-5899 Web : www.efmc.co.kr
KOREA DEVELOPMENT CORPORATION
#501, 112 Pungdeokcheon-ro, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
CEO : Kim Jong Oh
Tel : +8231-420-9600 Fax : +8231-420-9055 Web : www.kdc.co.kr
KOREA ENGINEERING CONSULTANTS CORP.
546-1, Guui-dong ,Gwangjin-gu, Seoul, Korea
Tel : +822-2049-2804 Fax : +822-2049-5093 Web : www.kecc.co.kr
KOREA ILRIM CONSTRUCTION CO.
Samjung B/D 12F., 136, Cheongjin-dong, Jongno-gu, Seoul, Korea
Tel : +822-722-4633 Fax : +822-722-4632
KOSCO CONSTRUCTION CO., LTD.
56 Pyeonun-ro, Deokjin-gu, Junju-si, Jeollabuk-do, Korea
CEO : GwakSoHyeong , KangDongWon
Tel : +8263-262-0994 Fax : +8263-262-0995
KRIMA CONSTRUCTION CORP.
49 Pangsungbuk-ro, Pangseong-eup, Pyeongtak-si, Gyeonggi-do, Seoul, Korea
CEO : Kim Pu Hwi
Tel : +822-525-2052 Fax : +822-525-2053 Web : www.krimacon.com
KSC CONSTRUCTION CO., LTD.
32 Beotkot-ro, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, Korea
CEO : Choi Bueong Uk
Tel : +8263-247-3903 Fax : +8263-247-3904 Web : www.kkcon.co.kr
KUKDONG ENGINEERING&CONSTRUCTION CO., LTD.
122 Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju-si, Chungcheongnam-do, Korea
CEO : Kim Jung Hoon
Tel : +822-2280-6114 Fax : +822-2273-4719 Web : www.kukdong.co.kr
KUKJAE INDUSTRIAL DEVELOPMENT INC.,
#465-8, Oncheon-dong, Dongnae-gu, Busan, Korea
Tel : +8251-554-1188 Fax : +8251-554-1030 Web : www.ekukjae.com
KUKJE CONSTRUCTION CO.,LTD
#133-6, Oksan-dong, Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do, Korea
CEO : Jeong Gwang Myeong
Tel : +8253-811-0850 Fax : +8231-704-4520 Web : www.icc.co.kr
KUMKANG CONSTRUCTION CO., LTD.
#27-8, Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul, Korea
Tel : +822-513-5500 Fax : +822-513-5794 Web : www.kccworld.net
KUMKANG CONSTRUCTION CO., LTD.
27 Supjeongi 2-gil, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, Korea
CEO : Im Young Hwan
Tel : +8263-251-9447 Fax : +8263-253-3757
KUMSUNG BAEKJOE CONST. CO., LTD.
Güney Kore Cumhuriyeti
27
682, Tanbang-dong, Seo-gu, Daejeon, Korea
Tel : +8242-630-9595 Fax : +8242-634-6932 Web : www.ksbj.co.kr
KWM INDUSTRIES INC.
KWM Bldg., 140-5, Danghyeon-ri ,Godeok-myeon ,Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do,
Korea
CEO : Lee Dong Kun, Lee Kean Chang
Tel : +8231-665-8890 Fax : +8231-611-8693 Web : www.kwmind.com
KYERYONG CONSTRUCTION & INDUSTRIAL CO., LTD.
519, Wolpyeong-dong, Seo-gu, Daejeon, Korea
Tel : +8242-480-7114 Fax : +8242-486-1630 Web : www.krcon.co.kr
KYUNG HYANG CONSTRUCTION CO., LTD.
International Center B/D 22F, 191, Hangangno 2-ga, Yongsan-gu, Seoul, Korea
Tel : +822-790-4866 Fax : +822-749-5005
LAMA CONSTRUCTION CO., LTD.
1554-7, Dangu-dong, Wonju-si, Gangwon-do, Korea
Tel : +8231-781-5691 Fax : +8231-781-5695 Web : www.lama.co.kr
LENECO CO., LTD.
358-39 Hosu-ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, Korea
CEO : Kim Seung Young
Tel : +8231-995-7870 Fax : +8231-994-7820 Web : www.leneco.com
LIG CONSTRUCTION CO.,LTD
#13-6, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
Tel : +822-6900-5300 Fax : +822-6900-1772 Web : www.ligenc.com
LIMKWANG CONSTRUCTION CO., LTD.
81 Tongil-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
CEO : Kang Yong Ho
Tel : +822-360-5050 Fax : +822-757-4044
MASTER ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.
#97-2, Jungang-dong, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Korea
Tel : +8255-268-5555 Fax : +8255-268-5599 Web : www.dsenc.co.kr
MGL CONSTRUCTION CO., LTD.
2-9 Nonggong-gil, Junggwan-myeon, Gijang-gun, Busan, Korea
CEO : Kim Young Su, Lee Myeong Geun
Tel : +8251-720-0260 Fax : +8251-727-6139 Web : www.mgl.co.kr
MIDONG ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.
2161 Nambusunhwan-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea
CEO : Lee Byung Bok
Tel : +822-587-6015 Fax : +822-585-1306 Web : www.midong.com
MIRABO CONSTRUCTION CO., LTD.
#228-1, Youngdab-dong, Seongdong-gu, Seoul,Korea
Tel : +822-2214-7100 Fax : +822-2214-4108
MYEONG BO DEVELOPMENT CO., LTD.
#203, 573-4, Guryong-dong, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do,
Korea
Tel : +8242-286-2158 Fax : +8242-286-2157
Güney Kore Cumhuriyeti
28
MYEONGSEONG CONSTRUCTION CO.,LTD
1031-14,Taejang-dong ,Wonju-si, Gangwon-do, Korea
Tel : +8233-745-4464 Fax : +8233-745-4490
NAMHUNG CONSTRUCTION CO., LTD.
43 Jungangdae-ro 702beon-gil, Busanjin-gu, Busan, Korea
CEO : Moon Tea Gyeong
Tel : +8251-818-1870 Fax : +8251-802-6271 Web : www.namhung.net
NAMYANG CONSTRUCTION CO., LTD.
4073 Yehyang-ro, Naju-si, Jeollanam-do, Korea
CEO : Ma Hyung Ryul, Ma Chan Ho
Tel : +8262-231-1013 Fax : +8262-231-1113 Web : www.namyang.co.kr
NAMYOUNG ENGINEERING & CONSTRUCTION
23 Mongtan-ro, Muan-eup, Muan-gun, Jeollanam-do, Korea
CEO : Kim Chang Nam
Tel : +8262-370-1011 Fax : +8262-351-2700 Web : www.nyenc.com
OIKOS CO., LTD.
#1007, 96 Gamasan-ro, Geumcheon-gu, Seoul, Korea
CEO : Bae Jang Young
Tel : +822-2-855-5166 Fax : +822-2-855-6451 Web : www.oikos.co.kr
POONGLIM INDUSTRIAL CO., LTD.
124 Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea
CEO : Lee Pil Seung
Tel : +822-528-6114 Fax : +822-528-6103 Web : www.poonglim.co.kr
POSCO A&C CO., LTD.
577 Seolleung-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea
CEO : Lee Pil Hoon
Tel : +822-2018-7736 Fax : +822-2018-7700 Web : www.posac.co.kr
POSCO ENGINEERING CO., LTD.
246 Hwangsaeul-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
CEO : Kim Soo Kwan
Tel : +8231-738-1189, 0823 Fax : +8231-738-0115 Web
: www.poscoengineering.com
POSCO ICT CO., LTD.
68 Hodong-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, Korea
CEO : Cho Bong Rae
Tel : +822-2018-7103 Fax : +822-2018-7178 Web : www.poscon.co.kr
PUMYANG CONSTRUCTION CO., LTD.
172 Chungmu-ro, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheognam-do, Korea
CEO : Chung Tae Wha
Tel : +822-590-9114 Fax : +822-537-2080 Web : www.pycon.co.kr
PYUNG CHANG CONSTRUCTION CO., LTD.
890-12, Daechi-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea
Tel : +822-568-1177 Fax : +822-508-3139
SAEHAN CONSTRUCTION CO., LTD.
Güney Kore Cumhuriyeti
29
6 Pyeonghwa 16-gil, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, Korea
CEO : Lee Geun Jae
Tel : +8263-236-3270 Fax : +8263-236-3275
SAEMIRAE ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.
10 Madimi-ro 31beon-gil, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Korea
CEO : Kang In Sik
Tel : +8255-267-2211 Fax : +8255-267-2268
SAM ICK CONSTRUCTION CO., LTD.
192-2, Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea
Tel : +822-560-3311 Fax : +822-560-3340 Web : www.samick.com
SAMBO TOTAL SERVICE FOUNDATION CONSTRUCTOR CO., LTD.
#815, Han-il Officetel 7F, Munhyeon-dong, Nam-gu, Busan, Korea
Tel : +8251-646-8600 Fax : +822-536-2508 Web : www.sambotf.co.kr
SAMHO INTERNATIONAL CO., LTD.
14 Mirae-ro, Namdong-gu, Incheon, Korea
CEO : Kim Han Kee
Tel : +822-2170-5000 Fax : +822-2170-5909 Web : www.samho.co.kr
SAMHWA TELECOM IND. CO., LTD.
293-7 Doksan-dong, Geumcheon-gu, Seoul, Korea
CEO : Yoon Tae Ho
Tel : +822-2109-1085 Fax : +822-2109-1039
SAMJI ENTERPRIESE CO., LTD.
432-1, Shindang-Dong, Jung-Ku, Seoul, Korea
Tel : +822-2236-3115 Fax : +822-2232-5345
SAMKWANG CONSTRUCTION CO., LTD.
6 Handupyeon 2-gil, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, Korea
CEO : Lee Woo Jae
Tel : +8241-956-3696 Fax : +8241-956-3697
SAMKYE CONSTRUCTION CO., LTD.
932-13 Doil-dong, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Korea
CEO : Lee Chun Kyu
Tel : +8231-284-1404 Fax : +8231-275-1410 Web : www.samkye.co.kr
SAMMI CONSTRUCTION CO., LTD.
#830-74, Beomil-dong, Dong-gu, Busan, Korea
Tel : +8251-635-4331 Fax : +8251-637-3449 Web : www.sammi.biz
SAMNEUNG CONSTRUCTION CO., LTD.
704-9, Jungheung-dong, Buk-gu, Gwangju, Korea
Tel : +8262-600-4142 Fax : +8262-362-3355 Web : www.samneung.com
SAMWHAN CAMUS CO., LTD.
57 Gyeongchungdae-ro 1937beon-gil, Daewol-myeon, Ichun-si, Gyeonggi-do,
Korea
CEO : Park Sang Guk
Tel : +8232-746-6114 Fax : +8232-746-6115 Web : www.swcamus.co.kr
SAMWON INDUSTRIAL CONSTRUCTION CO., LTD.
Güney Kore Cumhuriyeti
30
#215,216 Seocho U&I, 1303-10, Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul, Korea
Tel : +822-3461-1381 Fax : +822-3461-4289 Web : www.samwonicc.co.kr
SANGHOON CO., LTD.
#1306, 244 Buttgot-ro, Geumchun-gu, Seoul, Korea
CEO : choi chang kuk
Tel : +822-585-5581 Fax : +822-583-3170 Web : www.sh90.co.kr
SEAN ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.
17 Teheran-ro 88-gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea
CEO : Lee Eun Sang, Lee Young Ho
Tel : +822-569-3381 Fax : +822-558-3118 Web : www.seanenc.com
SEDAE GENERAL CONSTRUCTION CO., LTD.
Namoe-dong ,Jung-gu, Ulsan, Korea
Tel : +8252-258-6259 Fax : +8252-258-6219
SEGWANG CONSTRUCTION CORPORATION
121 Oseong-ro, Sebuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Korea
CEO : Choi Jong Gu
Tel : +8241-590-7000 Fax : +8241-590-7099 Web : e-segwang.co.kr
SEJONG ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD.
#182-2, Galsan-dong, Bupyeong-gu, Incheon, Korea
Tel : +822-589-2081 Fax : +822-589-2080 Web : www.cybersejong.co.kr
SEOKWANG CONSTRUCTION CO., LTD.
Seokwang B/D, 118, 7-ga, Bomun-dong, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
Tel : +822-922-0771/9 Fax : +822-923-2771 Web : www.skce.co.kr
SEOKWANG DEVELOPMENT CO., LTD
#1-96, Sinmunno 2-ga, Jongno-gu, Seoul, Korea
Tel : +822-3702-5545 Fax : +822-3702-5549 Web : www.i-sdk.com
SEOLIM TELECOM CO., LTD.
#148-6, Youngjin B/D 3F, Hadaewon-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggido, Korea
Tel : +8231-754-3700 Fax : +8231-755-2660
SEWUN CONSTRUCTION CO., LTD
990-1, Kweunsun-dong, Kweunsun-gu, Suwon-si, Kyunggi-do, Korea
Tel : +8231-222-0178 Fax : +8231-222-0179 Web : www.swc21.co.kr
SHIN HAN ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.
208 Sanseongdae-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
CEO : Kim Chun Hwan
Tel : +822-369-0309 Fax : +822-369-0310 Web : www.seco.co.kr
SHIN WHA ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.
#34-1, Mapo-dong, Mapo-gu, Seoul, Korea
Tel : +822-719-4521 Fax : +822-719-5033 Web : www.shinwha.co.kr
SHIN WON CONSTRUCTION CO., LTD.
109 Wawooan-gil, Bongdam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea
CEO : Park Young Il
Tel : +822-6908-7000 Fax : +822-6908-7192 Web : www.swc.co.kr
Güney Kore Cumhuriyeti
31
SHINCHANG CONSTRUCTION CO., LTD.
58Wolgotjungang-ro, Siheung-si, Gyeonggi-do, Korea
CEO : Kim Jong Yul
Tel : +8231-389-6582 Fax : +8231-389-6299 Web : www.scapt.co.kr
SHINDONGAH ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.
#502 Vision Tower, 1142, Guwol-dong, Namdong-gu, Incheon, Korea
CEO : Kim Yong Sun, Lee In Chan
Tel : +822-709-7114 Fax : +822-709-7139 Web : www.sdaconst.co.kr
SHINDONGAH GENERAL CONSTRUCTION CO., LTD.
F3, 39 Paldalmun-ro 130beon-gil, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea
CEO : Kim Joong Koo, Kim Jang Wook
Tel : +8231-215-2111 Fax : +8231-212-1196 Web : www.sdag.co.kr
SHINIL CONSTRUCTION CO., LTD.
#1023-1, Gwonseon-dong, Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel : +8263-287-6100 Fax : +8263-283-3212 Web : www.goshinil.co.kr
SHINIL ENGINEERING CO., LTD.
#8-5, Samseong-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea
Tel : +822-2056-1912 Fax : +822-516-4202 Web : www.shinileng.co.kr
SHINKU ENGINEERING&CONSTRUCTION CO., LTD.
313 Gwanpyeong-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea
CEO : So Jae Phil, Yoo Hyeon
Tel : +822-599-7600 Fax : +822-599-0488 Web : www.shinku.co.kr
SHINSEGAE CONSTRUCTION CO., LTD.
180 Jangchungdan-ro, Jung-gu, Seoul, Korea
CEO : Yoon Ki Yeoul
Tel : +822-3406-6757 Fax : +822-3406-6655 Web : www.shinsegae-con.co.kr
SHINYANG CONSTRUCTION CO., LTD.
15-28, Onam-dong, Seosan-si, Chungcheongnam-do, Korea
Tel : +8241-667-0844 Fax : +8241-666-2644
SINWANG CONSTRUCTION CO., LTD.
23 Sunje-gil, Haengan-myeon, Buan-gun, Jeollabuk-do, Korea
CEO : Bak Seung Ho
Tel : +8263-251-9445 Fax : +8263-253-3757
SK ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.
32 Insadong 7-gil, Jongno-gu, Seoul, Korea
CEO : Casey Choi, Cho Ki Haeng
Tel : +822-3700-7114 Fax : +822-3700-8225 Web : www.skec.co.kr
SONGLIM CONSTRUCTION CO., LTD.
1142-22, Guwol-dong, Namdong-gu, Incheon, Korea
Tel : +8232-429-7755 Fax : +8232-433-8400
SR DEVELOPMENT CO.
City Air Tower 23F, 159-9, Samseong-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea
Tel : +822-555-0939 Fax : +822-555-0947 Web : www.srkorea.co.kr
SSANGMA CONSTRUCTION CO., LTD.
Güney Kore Cumhuriyeti
32
123 Hana-ro, Iksan-si, Jeollabuk-do, Korea
CEO : Yoon Seong Hye
Tel : +8263-841-7130 Fax : +8263-858-3560
SSANGYONG ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.
299 Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul, Korea
CEO : Kim Seok Jun
Tel : +822-3433-7114 Fax : +822-3433-7533 Web : www.ssyenc.com
STX CONSTRUCTION CO., LTD.
6 Jungangdae-ro 223beon-gil, Uichang-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do,
Korea
CEO : Jung Goo Chul
Tel : +822-3460-3651 Fax : +822-3460-3747 Web : www.stxconst.co.kr
STX HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.
381 Nammyeon-ro, Sungsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Korea
CEO : Lee Chan Woo, Kang Duk Soo
Tel : +822-6960-6195 Fax : +822-6960-6109 Web : www.stxhi.co.kr
SUN JIN C&A
691-9, Yeoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, Korea
Tel : +822-562-2262 Fax : +822-562-8440
SUNG BO CONSTRUCTION CO., LTD.
278 Hanam-ro, Hanam-eup, Miryang-si, Gyeongsangnam-do, Korea
CEO : Yoo Yeo Jeong
Tel : +8210-5490-6038 Fax : +8255-339-1810
SUNGHAE
578-4, Seonosong-dong, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, Korea
CEO : Son Kyu Soo
Tel : +8263-287-7758 Fax : +8263-232-7759
SUNGJEE CONSTRUCTION CO., LTD.
51-9 Suji-ro 296beon-gil, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
CEO : Lee Kwan Ho
Tel : +822-3270-7103 Fax : +822-3270-7070 Web : www.sungjee.com
SUNGLIMACE CO., LTD.
Shinhan Nextel 1110, 14, Doseon-dong, Seongdong-gu, Seoul, Korea
Tel : +822-2292-1610 Fax : +822-2292-1612
SUNGWON CORPORATION
375-7 Paldal-ro, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, Korea
CEO : Lim Hui Mun
Tel : +8263-274-2260, 02-340 Fax : +8263-274-0036, 02-595 Web
: www.sungwon.co.kr
SUNGWON IND. DEV. CO., LTD.
99 Giheung-ro 116beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
CEO : Lim Hui Moon
Tel : +822-3404-2170 Fax : +822-595-2673 Web : www.sungwon.co.kr
SUNJIN CONSTRUCTION MANAGEMENT & CONSULTING CO.,LTD.
#605, 66-2, Bangi-dong, Songpa-gu, Seoul, Korea
Güney Kore Cumhuriyeti
33
Tel : +822-539-0402 Fax : +822-539-3070 Web : www.sunjindv.co.kr
TAEHEUNG CONSTRUCTION CO.,LTD.
311-1,Jeongseok Bldg., Sinheung-dong 3-ga, Jung-gu, Incheon, Korea
Tel : +8232-888-7003 Fax : +8231-606-1506 Web : www.thconst.co.kr
TAEHUNG CORPORATION
#27-1, Saehan B/D 301, Supyo-Dong, Chung-Ku, Seoul
Tel : +822-2274-4151 Fax : +822-2274-4160
TAESUNG CONSTRUCTION CO., LTD.
Cheonma B/D 5F, 968-7, Mansu 1-dong, Namdong-gu, Incheon, Korea
Tel : +8232-876-0066 Fax : +8232-466-4084
TAEYOUNG E&C
#252-5, Gongdeok-dong, Mapo-gu, Seoul, Korea
Tel : +822-2090-2200 Fax : +822-3270-6920 Web : www.taeyoung.com
TEC CONSTRUCTION CO., LTD.
180 Simindae-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea
CEO : Ryu Jin Ryeol
Tel : +822-2021-0400 Fax : +822-2021-0593 Web : www.tecconst.com
TONGYANG INC.
100 Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul, Korea
CEO :Park Cheol Won, Ko Jae Hee, Kim Young Hoon, Lee Sang Cheol
Tel : +822-3770-1832 Fax : +822-3770-3130 Web : www.tycon.co.kr
TUKSU ENGINEERING&CONSTRUCTION LTD.
345 Seochodae-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea
CEO :Kim Joung Hyeon
Tel : +822-590-6400 Fax : +822-590-6464 Web : www.tuksu.co.kr
ULTRA C & E CO., LTD.
75-95, Seosomun-dong, Jung-gu, Seoul, Korea
CEO : Kang Hyun Jung
Tel : +822-3707-7000 Fax : +822-771-0305 Web : www.ultracons.com
UNIVERSE-TOP ENGINEERING & ARCHITECT CO., LTD.
Gyo-ri, Hwasun-eup, Hwasun-gun, Jeollanam-do, Korea
Tel : +8262-227-0447 Fax : +8262-227-0448 Web : www.u-top.co.kr
VENUS ENGINEERING.CO
(Chwiam-dong, Chwiamrisyubirapateusangga-dong), 8, Beonyeong-ro 29beon-gil,
Nonsan-si, Chungcheongnam-do, Korea
CEO : OH BYEONG AE
Tel : +8242-828-7891 Fax : +8242-828-7899
WELCRON HANTEC CO., LTD.
92-36 Balangongdan-ro, Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea
CEO : Lee Young Kyu
Tel : +8270-7330-6941 Fax : +822-854-1681 Web : www.hantec.co.kr
WON ENGINEERING & CONSTRUCTION
127 Sangdang-ro, Sangdang-gu, Chungju-si, Chungcheongbuk-do, Korea
CEO : Lee Kyeong Ae
Güney Kore Cumhuriyeti
34
Tel : +8243-229-2300 Fax : +8243-259-4434 Web : www.wonenc.co.kr
WONWOO CONSTRUCTION CO., LTD.
#844-11, Chochon-Dong, Kunsan-City, Cheonbuk
Tel : +8263-450-1600 Fax : +8263-450-1695 Web : www.wonwoocons.co.kr
WOOBANG
128 Wondae-ro, Buk-gu, Daegu, Korea
CEO : Shim Myeong Dae
Tel : +8253-607-9000 Fax : +8253-358-7020 Web : www.woobang.co.kr
WOOBANG ENC
6F, 35-11, Samseong-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea
Tel : +822-2210-1777 Fax : +822-2249-3111 Web : www.cn-woobangenc.co.kr
WOOLIM CONSTRUCTION CO.,LTD.
Dong-Jin B/D 6F, Seocho-dong, 1669-6, Seocho-gu, Seoul, Korea
Tel : +822-3488-6779 Fax : +822-3488-4114 Web : www.woolim.com
WOOMI CONSTRUCTION CO., LTD.
944-2, Yeongcheon-ri, Jangseong-eup, Jangseong-gun, Jeollanam-do, Korea
Tel : +8231-728-1584 Fax : +8231-728-1898 Web : www.woomi.co.kr
WOONAM CONSTRUCTION CO., LTD.
177-1, Guseo-dong, Geumjeong-gu, Busan, Korea
Tel : +8251-583-2491 Fax : +8251-583-2493
WOONGJIN DEVELOPMENT CO,. LTD.
Woong Jin B/D 5F, 1156-1, Choryang 3-dong, Dong-gu, Busan, Korea
Tel : +8251-466-6131 Fax : +8251-462-0360 Web : www.wj-const.com
WOOSUNG CONSTRUCTION CO., LTD.
#1586-7, Seocho 3-dong, Seocho-gu, Seoul, Korea
Tel : +822-3415-1500 Fax : +822-522-2254 Web : www.woosung.co.kr
WORLD CONSTRUCTION CO., LTD.
1365,Namyang-dong, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel : +822-3779-0348 Fax : +822-3779-0271 Web : www.worldro.co.kr
XEWANG CONSTRUCTION CO., LTD.
28-1,Nagwon-dong, Chuncheon-si, Gangwon-do, Korea
CEO : Kim Moon Kee
Tel : +8233-241-6062 Fax : +8233-241-6063
YONGHO CONSTRUCTION CO., LTD.
#706, KOREX B/D, 1211-1, Choryang-dong, Dong-gu, Busan, Korea
Tel : +8251-463-3373 Fax : +8251-462-8320 Web : www.yonghocon.com
YOOCHANG CONSTRUCTION CO., LTD.
#1201, 46 Jeonjugaeksa 4-gil, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, Korea
CEO : An Chang Hyun
Tel : +8263-231-8990 Fax : +8263-232-6811 Web : www.ycconst.co.kr
YOOMYUNG ENGINEERING&CONSTRUCTION CO., LTD.
316 Yeongdongdae-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea
CEO : Lee Eon Woong
Tel : +822-415-9300 Fax : +822-414-8300 Web : www.yoomyungenc.co.kr
Güney Kore Cumhuriyeti
35
YOU ONE TBM CO., LTD.
15F, 75-95, Seosomun-dong, Jung-gu, Seoul, Korea
CEO : Jeon Won Chan
Tel : +822-3707-7400 Fax : +822-771-5936 Web : www.youonecons.com
YOUNGDONG CONSTRUCTION CO., LTD.
329 Buheung-ro, Bupyeong-gu, Incheon, Korea
CEO : Kwak chang woo
Tel : +8232-525-4214 Fax : +8232-525-4217
YOUNGLIM ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.
154-37, Garak-Dong, Songpa-Gu, Seoul 138-809, Korea
Tel : +822-406-3121 Fax : +822-407-9190
YOUNGNAM CONSTRUCTION CO., LTD.
102, Sincheon-dong, Dong-gu, Daegu, Korea
Tel : +8253-753-6000 Fax : +8253-761-6969 Web : www.ynh.co.kr
YOUNGPUNG CONSTRUCTION
11 Dongseong-ro 57beon-gil, Punggi-eup, Yeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Korea
CEO : Jung Bae Hyun
Tel : +8254-634-9999 Fax : +8254-634-8080
Korea Chamber of Commerce&Industry
Güney Kore Cumhuriyeti
36
Download

Güney Kore Cumhuriyeti