ULUSAL EMEK VE TOPLUM’2014
KONGRESİ
17-19 EKİM 2014
KONGRE PROGRAMI
http://www.emekvetoplum.gen.tr
ULUSAL EMEK VE TOPLUM‘2014
KONGRESİ
www.emekvetoplum.gen.tr
DÜZENLEME KURULU
Kongre Başkanı
Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE
Akdeniz Üniversitesi Rektörü
Kongre Koordinatörü
Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ
Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Başkanı
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Kemal ESENGÜN
Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı
Kongre Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcıları
Doç. Dr. Rabia BATO ÇİZEL
Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Beyhan AKSOY
Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
ULUSAL EMEK VE TOPLUM‘2014
KONGRESİ
www.emekvetoplum.gen.tr
YÜRÜTME KURULU
Prof. Dr. Kemal ESENGÜN
Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ
Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi
Prof. Dr. Muhammed KARATAŞ
Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Rabia BATO ÇİZEL
Akdeniz Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Beyhan AKSOY
Akdeniz Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Taner AKPINAR
Akdeniz Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ceren KALFA
ATAAY
Akdeniz Üniversitesi
KONGRE SEKRETERYASI
Deniz CAN
Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi
Fatih ERENLER
Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi
ULUSAL EMEK VE TOPLUM‘2014
KONGRESİ
www.emekvetoplum.gen.tr
BİLİM KURULU
Prof. Dr. Abdurrahman Ayhan
Sıtkı Kocaman Üniversitesi
Prof. Dr. Adem UĞUR
Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan MAHİROĞULLARI
Cumhuriyet Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet MAKAL
Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU
Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Akın AKSU
Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Bahri KARLI
Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Birsen ERSEL
Kırklareli Üniversitesi
Prof. Dr. Burhanettin DURAN
İstanbul Şehir Üniversitesi
Prof. Dr. Burhan ÖZKAN
Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent MİRAN
Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Cengiz SAYIN
Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Erdal Tanas KARAGÖL
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Fatih KARCIOĞLU
Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin AKYILDIZ
Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin Mualla YÜCEOL
Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal ESENGÜN
Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Prof. Dr. Murat KARAÖZ
Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Yaşar TINAR
Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Nurşen ADAK
Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Birsen ERSEL
Kırklareli Üniversitesi
ULUSAL EMEK VE TOPLUM‘2014
KONGRESİ
www.emekvetoplum.gen.tr
BİLİM KURULU
Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ
Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Sedat MURAT
İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Serpil AYTAÇ
Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR
İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Şaban ÇALIŞ
Yükseköğretim Kurulu
Prof. Dr. Tunç DEMİRBİLEK
Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Vedat BİLGİN
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Vedat CEYHAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Yılmaz ÖZKAN
Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Zeki PARLAK
Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Abdulkadir KÖKOCAK
Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. A. İhsan ORAL
Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Ayhan GENÇLER
Trakya Üniversitesi
Doç. Dr. Bünyamin BACAK
18 Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Elif Yüksel OKTAY
Yalova Üniversitesi
Doç. Dr. Gürol ÖZCÜRE
Ordu Üniversitesi
Doç. Dr. Harun DEMİRKAYA
Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Rabia Bato ÇİZEL
Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Sıtkı YILDIZ
Kırıkkale Üniversitesi
5
ULUSAL EMEK VE TOPLUM‘2014
KONGRESİ
www.emekvetoplum.gen.tr
17 EKİM 2014, CUMA
14:00– 18:00
KAYIT
18 EKİM 2014, CUMARTESİ
11:00-12:00
AÇILIŞ
Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ
Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Başkanı
SUNUM
Neden “Emek ve Toplum Kongresi?”
Prof. Dr. Kemal ESENGÜN
Düzenleme Kurulu Başkanı
Çay ve Kahve Arası
12:30
Öğle Yemeği
10:00-11:00
6
ULUSAL EMEK VE TOPLUM‘2014
KONGRESİ
www.emekvetoplum.gen.tr
1
1.1
1.2
1.3
1.OTURUM
13.30
13.40
13.40
13.50
13.50
14.00
Oturum Başkanı:Prof. Dr. Birsen ERSEL
Kırklareli Üniversitesi
İktisat-Siyaset İlişkisi Bağlamında Küreselleşme
Sürecinde Türkiye’de Üretim İlişkilerinin Dönüşümü
ve Siyasal Değişme: Esnek Üretim Koşulları ve
Muhafazakar Dönüşüm Bağıntısı
Vedat KOÇAL-Dicle Üniversitesi
Türkiye’de Alt İşverenlik Sorunu ve Yeni
Düzenlemeler Kapsamında Bir Değerlendirme
İdil YILDIRIM, Ayhan GENÇLER, Elvin AYDOĞAN -Trakya
Üniversitesi
Çalışma Yaşamında Engellilerin Ayrımcı
Muamelelerden Korunması
Ertuğrul YUVALI-Erciyes Üniversitesi
Emeğin Esnekleşmesi; Teknoloji Üretim Merkezleri
1.4
14.00
14.10
1.5
14.10
14.20
14:20
14:50
Örneği
Hasan UZUN- Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Bölümü
Avrupa Birliği’ne Uyum Çerçevesinde
Türkiye’de Çalışma Hayatında Kurullar Aracılığıyla
Yönetime Katılma; İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
Kocaeli Örneği
Gürol ÖZCÜRE, Harun DEMİRKAYA, Nimet ERYİĞİTOrdu Üniversitesi-Kocaeli Üniversitesi
Çay ve Kahve Arası
7
ULUSAL EMEK VE TOPLUM‘2014
KONGRESİ
www.emekvetoplum.gen.tr
2. OTURUM
2
2.1
2.2
14:50
15:00
15:10
15:20
2.3
15:20
15:30
2.4
15:30
15:40
2.5
15:40
15:50
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Harun DEMİRKAYA
Kocaeli Üniversitesi
Özel Dershanelerde Görünmeyen Bir Emek
Kategorisi Olarak Öğrenci- Öğretmenler
Özlem Irmak BALKIZ-Adnan Menderes Üniversitesi
Gece Çalışmasında Kadın İşçilerin Çalışma Koşulları
Melda Elvan TUNCA-Pamukkale Üniversitesi
Akademide Kadın Emeği: Akdeniz Üniversitesi
Örneği
Nurşen
ADAK,
Gözde
YİRMİBEŞOĞLU,
Meral
TİMURTURKAN-Akdeniz Üniversitesi
Küreselleşmenin Öteki Yüzü: Yoksulluk Ve Kadın
Yoksulluğu
Gülşen Sarı Gerşil – Celal Bayar Üniversitesi
Çalışma Hayatında Kadınlar ve Karşılaştıkları
Sorunlar: Bir İşverene Bağlı Olarak Çalışan Emekçi
Kadınlara İlişkin Bir Araştırma
Müşerref KÜÇÜK - Karelaj Gayrimenkul Yönetimi
Temizlik Turizm ve Organizasyon Hizmetleri LTD.ŞTİ
Çayyolu/ANKARA
15:50
16:10
Tartışma
16:10
Çay ve Kahve Arası
16:30
8
ULUSAL EMEK VE TOPLUM‘2014
KONGRESİ
www.emekvetoplum.gen.tr
3. OTURUM
3
3.1
16:30
16:40
3.2
16:40
16:50
3.3
16:50
17:00
3.4
17:00
17:10
3.5
17:10
17:20
3.6
17:20
17:30
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Nurşen ADAK
Akdeniz Üniversitesi
Kent-İçi Kamu Ulaşımında Taşeronlaşma Ve Emeğin
Durumu: İ.B.B. İzelman A.Ş. Örneği
Samet SAK, Eray TOPCUOĞLU – Ege Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü
Aktif Yaşlanma İle Yaşam Boyu Öğrenme Arasındaki
İlişkiye Teorik Bir Bakış
Aykut AYDIN, Aylin AYDIN SAYILAN-Kırklareli
Üniversitesi
Sokakta Çalışan Çocuklar Sorunu Ve Sosyal Politika
Açısından Bir Çözüm Önerisi: “Bizim Çocuklar
Merkezi”
Yener ŞİŞMAN, Hilmi ETCİ-Anadolu Üniversitesi
Anayasal Düzeyde Türkiye’de Sosyal Politikaların
Gelişimi
İlke Bezen AYDOĞDU, Berrin SELÇUK-Fırat Üniversitesi
Türkiye’de Çalışma Yaşamında Engelliler:
Engelliler Ve Toplumsal Açıdan Çalışmanın
Gerekliliği, Teori Ve Uygulama
Yener ŞİŞMAN, Hilmi ETCİ, -Anadolu Üniversitesi
Meslek Edindirme Kurslarının Yerel Kalkınmaya
Katkısı: Bir Yerel Yönetim Uygulaması Olan Ankara
“BELMEK” Örneği
Müşerref KÜÇÜK - Karelaj Gayrimenkul Yönetimi
Temizlik Turizm ve Organizasyon Hizmetleri LTD.ŞTİ
Çayyolu/ANKARA
17.30
18.00
Tartışma
18:30
Akşam Yemeği
9
ULUSAL EMEK VE TOPLUM‘2014
KONGRESİ
www.emekvetoplum.gen.tr
19 EKİM 2014, PAZAR
4
4.OTURUM
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Gürol ÖZCÜRE
Ordu Üniversitesi
Popüler Meslek İş Güvenliği Uzmanlığı
Nurettin GÖLEN-Fırat Üniversitesi
Fırat Üniversitesi İş Sağliği Ve Güvenliği Tezsiz
Yüksek Lisans Programina Katilan
Bayanlarin İş Sağliği Ve Güvenliği Olgusuna Bakiş
Açilari
NESLİHAN BİLDİK-Fırat Üniversitesi
Türkiye ve Avrupa Birliği’nde İş Sağlığı ve Güvenliği
ve Madencilik Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme
Elvin AYDOĞAN, Ayhan GENÇLER, İdil YILDIRIM-Trakya
Üniversitesi
Türkiye’ de Madenlerde Yaşanan İş Kazaları Üzerine
Bir Değerlendirme (2000-2013)
Fevzi ENGİN- Abant İzzet Baysal Üniversitesi
4.1
09:30
09:40
4.2
09:40
09:50
4.3
09:50
10:00
4.4
10:00
10:10
4.5
10:10
10:20
İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Örgütlenmesi
Seher DEMİRKAYA-Anadolu Üniversitesi
10:20
10:30
Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Denetim Sisteminin
Yapısı Ve Etkinliğine İlişkin Muhasebe Meslek
Mensuplarına Yönelik Bir Araştırma
Müslim DEMİR-Celal Bayar Üniversitesi
10:30
10:50
Tartışma
10:50
11:20
Çay ve Kahve Arası
10
ULUSAL EMEK VE TOPLUM‘2014
KONGRESİ
www.emekvetoplum.gen.tr
5
5. OTURUM
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Mehmet KARATAŞ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
5.1
11:20
11:30
5.2
11:30
11:40
5.3
11:40
11:50
5.4
11:50
12:00
5.5
12:00
12:10
5.6
12.10
12.20
5.7
12:20
12:30
Çelişkili bir sınıf konumu olarak Türkiye’de finans
sektörü çalışanlarının bir analizi
Hande ŞAHİN-Celal Bayar Üniversitesi
Beşeri Sermaye Açısından Yükseköğrenim Tercihleri
ve Mezunların İş Gücü Piyasasındaki Konumları
Mehmet YILMAZ-Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi
Trc2 Bölgesinde Kadın İstihdamı Sorunları Ve Çözüm
Önerileri
Bahar BURTAN DOĞAN, Mehmet KAYA
Manisa Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfından
Yardım Alan Hanelerin Yoksulluk Boyutuna Yönelik
Saha Araştırması
Hülya YEŞİLYURT- Celal Bayar Üniversitesi
Mevsimlik İşçiler, Çalışma Koşulları Ve Sorunları
Birsen Ersel-Kırklareli Üniversitesi
Sendikacılık ve İnsan Kaynakları Yönetimi: Kurumsal
Mantıklar Perspektifinden Bir Analiz
Beyhan AKSOY
Akdeniz Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri Bölümü
Doğal Bir Kaynak Olan Temel İhtiyacımız Suyun
Ticarileştirilmesi
Mehmet KARATAŞ, Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi
12:30
12:50
Tartışma ve Kongre Değerlendirilmesi
13:00
Öğle Yemeği
11
ULUSAL EMEK VE TOPLUM‘2014
KONGRESİ
www.emekvetoplum.gen.tr
12
Download

düzenleme kurulu - Ulusal Emek ve Toplum Kongresi