T.C.
KOCAELİ VALİLİĞİ
BİLGE EĞİTİM KURUMLARI
2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI
4, 5, 6 ve 7. SINIFLAR
BİLGE GİRİŞ SINAVI
BAŞVURU KILAVUZU
www.ozelbilge.k12.tr
BAŞVURU TARİHİ : 25MART 2014 – 18 NİSAN 2014
SINAV TARİHİ : 19NİSAN 2014 CUMARTESİ
SINAV BAŞLAMA : 10.00
SINAV BİTİŞ : 4. Sınıflar - 11.20
5. Sınıflar - 11.20
6 ve 7. Sınıflar -11.50
SINAV ÜCRETİ : 20,00 TL
(Sınav ücreti, başvuru yapılırken başvuru merkezinde Bilge Eğitim kurumuna yatırılır.)
SINAV MERKEZİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
BİLGE EĞİTİM KURUMLARI
Telefon: 0262 643 35 35
www.ozelbilge.k12.tr
Adres:Pirireis Mah.Barbaros Caddesi No2 DARICA- KOCAELİ
Bu kılavuz, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 17/ğ, Milli Eğitim Bakanlığı Özel
Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 51/2. Maddeleri ile Kurumlar Yönetmeliğinin (Milli Eğitim Bakanlığı Özel
Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün,17 Şubat 2012 tarih ve 1565 sayılı Onayı.) 22/3. maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
(BiLGE Giriş Sınavı’na başvurmuş olan öğrenciler, bu kılavuzda yer alan hükümleri ve ilgili mevzuatta
belirtilmiş olan hususları kabul etmiş sayılır.)
1. GENEL BİLGİLER
2014-2015 Öğretim Yılı için Bilge İlköğretim Kurumlarının 5, 6, 7. ve 8. sınıflarına alınacak öğrencilerin sınavı,
Bilge Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Sınav Komisyonu tarafından yapılır.
• Sınav 19 NİSAN 2015 Cumartesi günü saat:10.00 da Bilge Eğitim Kurumları binalarında yapılacaktır.
• Bu kılavuz sadece 2014-2015 Öğretim yılında Bilge İlköğretim Kurumlarında öğrenim görecek öğrencileri
seçme usul ve esaslarını kapsar.
• Bilge Giriş Sınavı’na başvuran öğrenciler bu kılavuzda yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar.
2. BAŞVURU ŞARTLARI
• Bilge Giriş Sınavına, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Resmi ve Özel İlköğretim okullarının öğrencileri
başvurabilirler.
• 2013-2014 Öğretim Yılında
4. sınıfta okuyanlar 5. sınıfa
5. sınıfta okuyanlar 6. sınıfa
6. sınıfta okuyanlar 7. sınıfa
7. sınıfta okuyanlar 8. sınıfa başvuruda bulunacaklardır.
3. SINAV BAŞVURU ÜCRETİ
• Sınav başvuru ücreti başvuru sırasında Bilge Eğitim Kurumlarına yapılır.
• Son başvuru tarihine kadar sınava girmekten vazgeçilmesi durumunda sınav ücreti iade edilir.
• Sınava girip başarısız olanlar, kayıt hakkı elde edip kayıt yaptırmayanlar veya kaydını yaptıranlar ile kaydını
geri alanlar dâhil olmak üzere hiçbir şekilde sınav ücreti iade edilmez.
4. BAŞVURU İŞLEMLERİ
• Sınava başvurular okula bizzat yapılır.
• Başvuru sırasında öğrencinin T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı, bu öğretim yılında okuduğu okul adı ve
okul numarası beyan edilir.
• Adaya, kimlik bilgileri ile sınav bilgilerini içeren “ SINAV GİRİŞ BELGESİ” verilir. Sınav Giriş Belgesini
kaybedenlerin sınavdan bir gün önce başvurmaları halinde yenisi çıkarılır.
TABLO:1
SINIF
DERSLER
AÇIKLAMA
SORU SAYISI
SÜRE
4. SINIF
(4’ten 5’e)
5.SINIF
(5’ten 6’ya)
Türkçe
Matematik
Fen teknoloji
İngilizce
Sosyal bilgiler
Türkçe
Matematik
Fen teknoloji
İngilizce
Sosyal bilgiler
6.SINIF
(6’dan 7’ye)
Türkçe
Matematik
Fen teknoloji
İngilizce
Sosyal bilgiler
7.SINIF
(7’den 8‘e)
Türkçe
Matematik
Fen teknoloji
İngilizce
Sosyal bilgiler
60
85dk.
72
90dk.
78
90dk.
90
100dk.
5. SINAV UYGULAMASI
19 NİSAN Cumartesi günü saat 9.30 dan itibaren tüm adaylar SINAV GİRİŞ BELGELERİ ile birlikte okulda
kurulacak olan stantlardan “Sınav Sorumlusu ve Sınav Gözetmeni” öğretmenler tarafından alınıp sınav
salonlarına götürülürler.
• SINAV GİRİŞ BELGESİ yanında olmayanlar sınava alınmazlar.
• Adaylar sınav salonunda kendilerine tahsis edilen sırada otururlar.
• Sınav Sorumlusu ve Gözetmeni tarafından sınav kuralları açıklanır, öğrenciler bilgilendirilir.
• İlgili Müdür Yardımcısından kapalı zarf içerisinde getirilen sınav soru kitapçığı ve barkotlu optik cevap
formları öğrencilere dağıtılır. Soru kitapçığı veya optik cevap formda herhangi bir hata varsa sınav sorumlusu
tarafından ilgili Müdür Yardımcısına iletilir ve boş optik cevap formu adaya verilir. Soru kitapçık hatası veya
yıpranmışlığı söz konusu ise yedek soru kitapçığı verilir.
• Sınav başladıktan sonra ilk 10 dakika içerisinde sınava gelen adaylar sınava alınırlar. Sınav süresince zorunlu
haller dışında sınav salonundan çıkılmaz. Hiçbir aday sınav süresi sona ermeden dışarı çıkarılmaz.
• Gerektiğinde soruların çözüm yollarına bakılacağından adaylar matematiksel işlemlerin tümünü soru
kitapçığının boşluklarına çözerler. Ayrı bir kâğıt kullanmazlar.
• Veliler sınav bitiminde adayları sınav sorumlu ve gözetmenine teslim ettikleri stanttan teslim alırlar.
• Optik cevap formu üzerindeki tüm işaretlemeler kurşun kalem ile yapılır.
• Adaylar, sınav bitiminde sınav soru kitapçık ve optik cevap formunu salon görevlilerine teslim eder ve yoklama
tutanağını imzalarlar.
• Salon görevlileri (Sorumlu ve Gözetmen) salona ait evrakları sınav zarfına koyarlar ve Sınav Kat Sorumlusuna
(Müdür Yardımcısı) teslim ederler.
• Sınav, çoktan seçmeli test şeklinde ve Tablo 1’de belirtilen derslerde ve soru sayılarında yapılacaktır.
. SINAV DEĞERLENDİRMESİ
• 4,5, 6 ve 7. Sınıf Sınavlarında her soru 4 seçeneklidir. 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecek şekilde
hesaplanmış net puanlar üzerinden değerlendirme yapılır.
• Türkçe ve Matematik için 4, Fen ve Teknoloji ile Sosyal Bilgiler için 3, İngilizce için 2 katsayısı kullanılarak
Ağırlıklandırılmış Toplam Puanlar hesaplanır.
• 4,5, 6 ve 7. Sınıflar için en fazla 500 tam puan olacak şekilde hesaplanacaktır.
7. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
• Sınav sonuçları Bilge Eğitim Kurumları 30 NİSAN 2014 Çarşamba günü saat:13.00 den itibaren
www.ozelbilge.k12.tr internet adresinden duyurulur.
8. SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR
• Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması
• Optik formun ve kitapçığın salon görevlilerine teslim edilmemesi
• Herhangi bir yerden veya dokümandan öğrencinin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi
Durumların da adayın sınavı geçersiz sayılır.
9. KAYIT İŞLEMLERİ
• Sınav sonucunda kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin 30 Nisan 2014 Cumartesi gününe kadar
yapılması gerekmektedir. Bursluluk (5,6,7,8,) sınıflar da Bilge giriş sınavın da 1. % 100, 2. % 75, 3. %50, 4-10
%35. 9 sınıflar teog sınavına göre 500-460,%100. 460-440 %75. 440-420 %50. 420-400 %35 oranın da eğitim ücretin
fiyatından ind.yapılır..
10. KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER
• Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (Ebeveyn ve öğrnci)
• Öğrencinin aşı karnesi fotokopisi
11. ÖĞRETİM ÜCRETLERİ
• 2014-2015 Öğretim yılı için okul ücretleri, okulumuzun www.ozelbilge.k12.tr adresinden ve Bilge Eğitim
Kurumları’ndan liste şeklinde de temin edilebilir.
• Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 56/a maddesi uyarınca işlem yapılır.(Öğretim yılı
başlamadan ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra
ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade
edilir.)
Download

TC KOCAELİ VALİLİĞİ BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2014