Kadir Has Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
İngilizce Hazırlık Birimi
Öğrenci El kitabı
1
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU
2014 – 2015 ÖĞRENCİ EL KİTABI
İÇİNDEKİLER
I. Hazırlık Okulu Misyonu ve Vizyonu.................................................................... 3
II. Genel Esaslar ve Uygulamalar .............................................................................. 3
1. Öğrenci Kabul ve Kayıt ............................................................................................ 3
2. Fırsat Eşitliği İlkesi ................................................................................................... 3
III. Akademik Takvim ................................................................................................. 4
IV. Hazırlık Okulu Hakkında Bilgi ............................................................................ 5
1. İşleyiş ve Kurallar ................................................................................................. 5-8
2. Ders Kitapları ........................................................................................................ 8-9
3. Ders İçerikleri .......................................................................................................... 9
4. Sınav ve Değerlendirme ................................................................................... 10-11
5. Ders saatleri ............................................................................................................ 11
6. Ofis Saatleri............................................................................................................. 11
7. İngilizce Yeterlik Sınavı ................................................................................... 11-12
8. Sınav Sonuçlarına İtiraz .......................................................................................... 13
9. Muafiyet .................................................................................................................. 13
10. Sınıf Değişikliği Talebi ........................................................................................... 14
11. Olağandışı Durumlarda Derslerin İptali .................................................................. 14
V. Kampüs ve Öğrenci Hizmetleri ....................................................................... 14
1. Ulaşım ..................................................................................................................... 14
2. Yiyecek / İçecek Hizmetleri .................................................................................... 14
3. Sağlık Hizmetleri .................................................................................................... 14
4. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi ................................................. 14-15
5. Fotokopi Merkezi .................................................................................................... 15
6. Öğrenci İşleri Birimi ............................................................................................... 15
7. Bilgi İşlem Destek Birimi ....................................................................................... 15
8. Sosyal Medya Birimi .............................................................................................. 16
9. Konferans Salonu ve Derslikler .............................................................................. 17
10. Güvenlik .................................................................................................................. 17
11. Sparks …………………………………………………………………………….17
12. Nereye Gitmeliyim / Kime Sormalıyım? ................................................................ 18
VI. Öğrenci Hak ve Sorumlulukları ......................................................................... 19
1.
2.
3.
4.
Öğrenci Hakları ....................................................................................................... 19
Öğrenci Davranış Kuralları ............................................................................... 19-20
Sınav Kuralları .................................................................................................. 20-21
Devamsızlık ........................................................................................................... 21
EKLER ................................................................................................................................ 22
1. EK 1 – Öğrenci Şikâyet Formu ........................................................................... 22
2. EK 2 – Sınav Kuralları .................................................................................. 23-24
2
Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce Hazırlık Birimi’ne hoş
geldiniz. Bu öğrenci el kitabı sizleri Hazırlık Birimi’nin misyonu, yapısı ve kuralları ile ilgili
bilgilendirmek için hazırlanmıştır.
Yabancı Diller Yüksekokulu yönetimi ve ilgili kurulları gerekli gördüğü hallerde bu Öğrenci
El Kitabı’nda belirtilen esaslarda yetkisi dahilinde bulunan değişiklikleri yapma hakkını saklı
tutar.
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ MİSYONU VE VİZYONU
Kadir
Has
Üniversitesi’nde
eğitim
dili
bölümlerde
İngilizce
veya
İngilizce
ağırlıklıdır.İngilizce Hazırlık Birimi’nin misyonu, öğrencilerine, kendi programlarındaki
dersleri ve ilgili eğitim kaynaklarını takip edebilecek ve sosyal hayatta kendilerini yazılı ve
sözlü ifade edebilecek akademik düzeyde İngilizce öğretmektir. Hazırlık Birimi dinleme,
konuşma, okuma ve yazma dersleri verirken aynı zamanda öğrencileri üniversite yaşamının
güzelliklerine ve gerektirdiklerine hazırlar. Amacımız öğrencileri İngilizce becerileri
yönünden üniversiteye hazırlarken, Kadir Has Üniversitesi’ndeki deneyimlerinden en iyi
şekilde faydalanmalarını sağlamaktır.
Hazırlık Birimi İngilizce dil eğitimi konusunda dünyadaki gelişmeleri ve teknolojileri sürekli
izleyip, uygun ve yararlı görülenleri uygulayarak, üniversitemiz öğrencilerine dünya
standartlarında kaliteli İngilizce dil eğitimi hizmeti verme vizyonuna sahiptir.
GENEL ESASLAR VE UYGULAMALAR
Öğrenci Kabul ve Kayıt
Öğrenciler Üniversiteye YÖK yönetmeliklerine uygun olarak kabul edilirler. Kabulü takiben
öğrenciler Üniversite’nin kayıt prosedürlerine uymalıdır.
Fırsat Eşitliği İlkesi
İngilizce Hazırlık Birimi çeşitliliğe değer verir; öğrencileri, çalışanları ve topluluğu için
eşitlik ve saygı dolu bir ortam sunmayı arzular. Hiçbir şahsa ırk, din, cinsiyet, yaş, engellilik,
3
köken veya cinsel tercihe dayalı ayrım yapılmaz. Öğrenci alım, giriş, kayıt ve öğrenciliğe son
verme ile ilgili tüm kararlar liyakate dayalı olarak alınır. Bu ilkenin uygulanmasında herhangi
bir eksikliğe dair şikâyet, öğrenci şikâyetesaslarına uygun olarak işleme alınır ve sonuçlanır.
Akademik Takvim
06 Eylül 2014
İngilizce Seviye Tespit Sınavı ( KHAS – STS)
08 Eylül 2014
İngilizce Yeterlik Sınavı (KHAS – İYS)
15 Eylül 2014 – 07 Ocak 2015
15 Eylül 2014
15 - 19 Eylül 2014
Güz Dönemi
Güz Dönemi Ders Başlangıcı
Öğrenci Uyum Programı
Ek kontenjan öğrencileri için İngilizce Yeterlik Sınavı 1. Aşama
Ek kontenjan öğrencileri için İngilizce Yeterlik Sınavı 2. Aşama
Ara sınav - 1
Ara sınav - 2
Ara sınav – 3
Modül sonu sınavları – yazılı
Modül sonu sınavları – sözlü
Güz Dönemi Bitimi
İngilizce Yeterlik Sınavı (KHAS – İYS)
Sömestre Tatili
Bahar Dönemi
Bahar Dönemi Derslerin Başlangıcı
Ara sınav – 1
Ara sınav – 2
Ara sınav – 3
Modül sonu sınavları – yazılı
Modül sonu sınavları – sözlü
Bahar Dönemi Bitimi
İngilizce Yeterlik Sınavı (KHAS – İYS)
Bahar Tatili
Yaz Öğretimi kayıt dönemi
Yaz Öğretimi Programı
Yaz ÖğretimiProgramı Ders Başlangıcı
Ara sınav
Yaz ÖğretimiProgramı sonu sınavları – yazılı
Yaz ÖğretimiProgramı sonu sınavları – sözlü
08 Ekim 2014
09 Ekim 2014
*13 - 17 Ekim 2014
*03 - 07 Kasım 2014
*08 - 12 Aralık 2014
05 Ocak 2015
06 Ocak 2015
07 Ocak 2015
12 Ocak 2015
13 - 25 Ocak 2015
26 Ocak 2015 – 22 Mayıs 2015
26 Ocak 2015
*23 - 27 Şubat 2015
*16 - 20 Mart 2015
*20 – 24 Nisan 2015
20 Mayıs 2015
21 Mayıs 2015
22 Mayıs 2015
26 Mayıs 2015
01 – 05 Haziran 2015
08 - 12 Haziran 2015
15 Haziran 2015 –14 Ağustos 2015
15 Haziran 2015
*06 - 10 Temmuz 2015
10 Ağustos 2015
11 Ağustos 2015
* Sınavların kesin gün ve saatleri daha sonra duyurulacaktır. Takip edilmesi önerilir.
4
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ HAKKINDA GENEL BİLGİ
İŞLEYİŞ VE KURALLAR
Hazırlık Birimi’nin başlıca hedefi öğrencilerin İngilizceYeterliklerini ana dal programlarını
izleyecek düzeye çıkartmaktır. Bu doğrultuda Hazırlık Birimi’ndemodüler (kur) sistemi
eğitimiuygulanmaktadır. HazırlıkBirimi’nde 2 (iki) birleşik modül eğitimi verilmektedir.
Akademik yıl başında verilen İngilizce SeviyeTespit Sınavı (KHAS_STS) ve İngilizce
Yeterlik Sınavı (KHAS_İYS) sonuçlarına göre, öğrenciler aşağıdaki gibi gruplandırılarak
İngilizce Hazırlık Birimi eğitimlerine başlarlar.
Güz Dönemi Modül Grupları (Birleşik Modül) :
A1-A2: Başlangıç (Elementary) - Alt orta (Pre-intermediate)
A2-B1: Alt Orta (Pre-intermediate) - Orta (Intermediate)
B1-B2: Orta (Intermediate) - Üst Orta (Upper Intermediate)
Bahar Dönemi Modül Grupları (Birleşik Modül) :
A1-A2: Başlangıç (Elementary) - Alt orta (Pre-intermediate)
A2-B1: Alt Orta (Pre-intermediate) - Orta (Intermediate)
B1-B2: Orta (Intermediate) - Üst Orta (Upper Intermediate)
B2-P : Üst Orta (Upper Intermediate) –Üst Orta (Pre-faculty)
Güz Dönemi Sonunda ( modül bitiminde );
A1-A2 öğrencileri;
 45 ortalamanın altında kaldıkları takdirde bulundukları seviyeyi tekrar ederler.
 45 – 59 arası puan almaları durumunda A2- B1 seviyesinden devam ederler.
 60 – 100 arası puan almaları durumunda B1-B2 seviyesinden devam ederler.
A2-B1 öğrencileri;
 45 ortalamanın altında kaldıkları takdirde bulundukları seviyeyi tekrar ederler.
 45 – 59 arası puan almaları durumunda B1-B2 seviyesinden devam ederler.
 60 – 100 arası puan almaları durumunda, Güz Dönemi sonunda yapılan İngilizce Yeterlik
Sınavı’ na girmeye hak kazanırlar. Başarısız oldukları takdirde, Bahar Döneminde
İngilizce Hazırlık Birimindeki eğitimlerine B2- P seviyesinden devam ederler.
5
B1-B2 öğrencileri;
 45 ortalamanın altında kaldıkları takdirde bulundukları seviyeyi tekrar ederler.
 45 – 100 arası puan almaları durumunda , Güz Dönemi sonunda yapılan İngilizce Yeterlik
Sınavı’ na girmeye hak kazanırlar. Başarısız oldukları takdirde, Bahar Döneminde
İngilizce Hazırlık Biriminde eğitimlerine B2-P seviyesinden devam ederler.
Bahar Dönemi Sonunda ( modül bitiminde);
A1-A2 öğrencileri;
 45 ortalamanın altında kaldıkları takdirde, izleyen akademik yıl başında yapılan İngilizce
Yeterlik Sınavı’ na girme hakkına sahiptirler. İsteğe bağlı olarak Yaz Öğretimi
Programı’na gelebilir, A1 seviyesinden devam edebilirler.
 45 – 59 arası puan almaları durumunda, izleyen akademik yıl başında yapılan İngilizce
Yeterlik Sınavı’ na girme hakkına sahiptirler. İsteğe bağlı olarak Yaz Öğretimi Programı
’na gelebilir, A2 seviyesinden devam edebilirler.
 60 – 100 arası puan almaları durumunda, izleyen akademik yıl başında yapılan İngilizce
Yeterlik Sınavı’ na girme hakkına sahiptirler. İsteğe bağlı olarak Yaz Öğretimi
Programı’na gelebilir, B1 seviyesinden devam edebilirler.
A2-B1 öğrencileri;
 45 ortalamanın altında kaldıkları takdirde,izleyen akademik yıl başında yapılan İngilizce
Yeterlik Sınavı’ na girme hakkına sahiptirler. İsteğe bağlı olarak Yaz Öğretimi’ Programı
na gelebilir, A2 seviyesinden devam edebilirler.
 45 – 59 arası puan almaları durumunda, izleyen akademik yıl başında yapılan İngilizce
Yeterlik Sınavı’ na girme hakkına sahiptirler. İsteğe bağlı olarak Yaz Öğretimi
Programı’na gelebilir, B1 seviyesinden devam edebilirler.
 60 – 100 arası puan almaları durumunda, Bahar Dönemi sonunda yapılan İngilizce Yeterlik
Sınavı’ na girmeye hak kazanırlar.Başarısız oldukları taktirde, isteğe bağlı olarak Yaz
Öğretimi Programı’na gelebilir, B2 seviyesinden devam edebilirler.
6
B1-B2 öğrencileri;
 45 ortalamanın altında kaldıkları takdirde , izleyen akademik yıl başında yapılan İngilizce
Yeterlik Sınavı’ na girme hakkına sahiptirler. İsteğe bağlı olarak Yaz Öğretimi Programı’
na gelebilir, B1 seviyesinden devam edebilirler.
 45 – 59 arası puan almaları durumunda , BaharDönemi sonunda yapılan İngilizce Yeterlik
Sınavı’ na girmeye hak kazanırlar. Başarısız oldukları taktirde, isteğe bağlı olarak Yaz
Öğretimi Programı’na gelebilir, B2 seviyesinden devam edebilirler.
 60 - 100 arası puan almaları durumunda , Bahar Dönemi sonunda yapılan İngilizce
Yeterlik Sınavı’ na girmeye hak kazanırlar. Başarısız oldukları taktirde, isteğe bağlı olarak
Yaz Öğretimi Programı’na gelebilir, P (Pre-Faculty) seviyesinden devam edebilirler.
B2-P öğrencileri;
 Bu seviyedeki öğrenciler, Bahar Dönemi sonundaki İngilizce Yeterlik Sınavı’ na girme
hakkına sahiptirler.
 45 ortalamanın altında kaldıkları takdirde , isteğe bağlı olarak YazÖğretimi Programı’na
gelebilir, B2 seviyesinden devam edebilirler.
 45 – 100 arası puan almaları durumunda , isteğe bağlı olarak YazÖğretimi Programı’na
gelebilir, P (Pre-Faculty) seviyesinden devam edebilirler.
Yaz Öğretimi Programı
Yaz Öğretimi Programı’nda açılacak olan düzeyler İngilizce Hazırlık Birimi tarafından
belirlenir ve Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu’na iletilir. Yaz Öğretimi Programı’nda
açılması karara bağlanan düzeylere kayıt yaptırmak, isteğe bağlıdır. Kayıt yaptıran öğrenciler
en fazla 8 haftalık tek modül üzerinden eğitimlerini almaktadırlar.
7
DERS KİTAPLARI
İngilizce Hazırlık Birimi'nde eğitim yılı boyunca kullanılacak kitaplar ilk hafta yayınevlerince
kurulan standlardan temin edilebilir. Kitapların okuldaki standlardan temin edilmesi
mecburiyeti bulunmamaktadır, ancak yayınevleri burada satılan kitapların piyasadaki en
düşük fiyattan satılmasını garanti etmektedir.
Korsan ve fotokopi kitap kullanımı yasalara göre suç sayıldığından, öğrencilerin orijinal kitap
kullanmaları zorunludur. Ayrıca, öğrencilerin yıl boyunca kullandıkları online platform
şifreleri, korsan kitaplarda bulunmamaktadır.
İngilizce Hazırlık Birimi’nin programı, öğrencilerin yabancı dille daha iç içe olmalarını
sağlamak ve onlara daha fazla pratik yapma imkânı tanımak için internet platformları ile
desteklenmektedir (www.myenglishlab.com / www.myelt.heinle.com). Kitaplarla gelen
şifrelerle bu sitelere giriş yaptıktan sonra, öğrencilerin çalışmaları ve ilerlemeleri öğretim
elemanları tarafından dikkatle takip edilir ve değerlendirilir. Öğrencilerin bu platformlar
üzerinden yaptıkları çalışmalar, modül sonu başarı notlarına %5 oranında etki etmektedir.
Seviyelere göre kullanılacak olan kitaplar aşağıdaki gibidir:
1. Dönem (Güz Dönemi)
A1-A2
A1:Open-Mind Pre-A1
New Language LeaderElementary (LLE)
A2:New Language LeaderPre-intermediate (LLP)
Pathways 1 Reading, Writing and Critical Thinking
A2-B1
A2:NewLanguage Leader Pre-intermediate (LLP)
Pathways 1 Reading, Writing and Critical Thinking
B1: New Language Leader Intermediate
Pathways 2 Reading, Writing and Critical Thinking
B1-B2
B1: New Language Leader Intermediate
Pathways 2 Reading, Writing and Critical Thinking
B2: Pathways 3 Reading, Writing and Critical Thinking
Pathways 3 Listening, Speaking and Critical Thinking
8
2. Dönem (Bahar Dönemi)
A1-A2
A1: Q Skills for Success 1 Reading & Writing
Q Skills for Success 1 Listening & Speaking
A2:Q Skills for Success 2 Reading & Writing
Q Skills for Success 2 Listening & Speaking
A2-B1
A2:Q Skills for Success 2 Reading & Writing
Q Skills for Success 2 Listening & Speaking
B1:Q Skills for Success 3 Reading & Writing
Q Skills for Success 3 Listening & Speaking
B1-B2
B1:Q Skills for Success 3 Reading & Writing
Q Skills for Success 3 Listening & Speaking
B2:Q Skills for Success 4 Reading & Writing
Q Skills for Success 4 Listening & Speaking
B2-P
B2:Q Skills for Success 4 Reading & Writing
Q Skills for Success 4 Listening & Speaking
Prof: Q Skills for Success 5 Reading & Writing
Q Skills for Success 5 Listening & Speaking
DERS İÇERİKLERİ
Programımız dil becerilerinin geliştirilmesini vurgular. Her seviyede, konuşma, dinleme,
okuma ve yazma becerileri verilir.
Ders içerikleri, öğrencilerin tüm becerileri hem bütünleşik olarak hem de ayrıştırılmış olarak
çalışabilecekleri bir şekilde oluşturulmuştur.
Dersler süresince öğrenciler hedef dilin, dilbilgisi ve kelime kullanımları da dâhil olmak
üzere, genel öğelerini öğrenirler. Öğrenciler, dili öğrenme ve anlama aşamasından sonra
öğrendiklerini davranışa dönüştürürler. Öğrenciler, hedef dili ders kitapları, çalışma kâğıtları,
aktiviteler ve diyaloglarla pekiştirirler.
Öğrenciler hedef dildeki okuma-anlama yeteneklerini, okuma tekniklerini ve kelime
bilgilerini modül seviyelerine göre belirlenen bilimsel yazılar, öyküler, edebi metinler,
makaleler, şiirler ve gazete haberleri okuyarak geliştirirler. Bunun yanı sıra, öğrenciler
İngilizce Hazırlık Birimi’nde yazılı anlatım becerilerini geliştirirler. Sınıf içi aktiviteler,
ödevler, "portfolio" ve ek çalışmalar da öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini geliştirmeleri
açısından büyük bir dikkatle uygulanmaktadır.
9
Dinleme-anlama ve konuşma yetenekleri
ders kitapları ve interaktif araçlar kullanarak
geliştirilmektedir. Bu çalışmalar konuşma portfolyosu ile pekiştirilir.
Öğrenciler ders dışında internet üzerinden sunulmuş aktiviteleri kullanarak da dil becerilerini
geliştirebilirlerken, ofis saatlerinde okutmanlarından da destek alabilirler.
SINAV VE DEĞERLENDİRME
Öğrencilerin eğitimlerine bir sonraki seviyede devam edip etmeyeceği, dönem sonu
başarı ortalamalarına bağlı olarak belirlenir.
Bu başarı ortalaması aşağıdaki verilere göre hesaplanır:
Ara Sınav 1
(%15)
Ara Sınav 2
(%15)
Ara Sınav 3
(%15)
Modul Sonu Sınavı
(%25)
Konuşma Becerisi Ölçümü
(%10)
MyLab
(%5)
Derse Katılım
(%5)
Yazma Portfolyosu
(%10)
 Ara Sınavlar
Ara sınavlar, sınav yapıldığı tarihe kadar görülmüş olan tüm eğitim içeriğini kapsar . Sınav
Listening, Reading, Use of English ve Writing olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır.
 Modül SonuSınavı
Modül sonu sınavı, her dönemin 16. haftasına kadar görülmüş olan tüm eğitim içeriğini
kapsar. Bu sınav öğrencilerin konuşma becerisini de ölçmektedir. Sınav Listening, Reading,
Use of English, Writing ve Speaking olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır. Speaking sınavı
kayıt altına alınmaktadır.
 Konuşma Becerisi Ölçümü
Dönem boyunca öğrencinin konuşma becerisinin gelişimini takip eder. Seviyelere göre ikili
ve grup tartışmalarından oluşup, ağırlığı %10 ‘ dur.
 Yazma Portfolyosu
Öğrencilerin yazı ödevleri ve çalışmalarının dosyalanması ile oluşur. Ders içeriğindeki tüm
yazı yazma ödevleri ile ders esnasında yazılmış kompozisyonları içerir.
10
 MyLab
Öğrenciler, kitapların yanı sırakitapları destekleyen internet aktivitelerini de yapmakla
sorumludurlar. Online laboratuvara giriş,www.myenglishlab.com ve www.myelt.heinle.com
siteleri üzerinden Language Leader kitapları ile birlikte verilen kullanıcı adı ve şifreler ile
olur.
Müfredata paralel olarak, her hafta yapılması beklenen ünite ve alıştırmalar okutmanlar
tarafından duyurulur ve öğrencilerin bu süreçteki performansı yine okutmanlarca raporlanarak
online ödevler genel modül notunun %5’ini oluşturur.
 Derse Katılım
İngilizce Hazırlık Birimi öğrencileri, sınavlardaki başarılarına ek olarak, ders içinde
gösterdikleri performanslara göre değerlendirilirler ve her modül sonunda öğretmen
değerlendirme notu alırlar. Bu değerlendirmede öğrencilerin devamsızlıkları, derse
katılımları, ödevlerine gösterdikleri hassasiyet ve sınıf içi iletişimleri baz alınır. Ağırlığı %5
oranındadır.
DERS SAATLERİ
Ders süreleri 50 dakikadır. Dersler hafta içi her gün 09.10’da başlar.
OFİS SAATLERİ
Öğrencilerin, okutmanlar tarafından belirlenen ofis saatlerinden faydalanmaları beklenir.
İngilizce konusunda yardım almaları gerektiğinde ya da soruları olduğunda ofis saatlerinde
okutmanları ile görüşebilirler. Her okutmanın haftalık programı ofis kapısında bulunur.
Buradan bilgi alınarak ofis saatleri için okutmanlardan randevu alınabilir.
İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (KHAS – İYS)
Yılda 3 kez yapılan İngilizce Yeterlik sınavı dört bölümden oluşmaktadır.
- Yazma (Writing) Bölümü %30
- Okuma (Reading) Bölümü %30
- Dinleme (Listening) Bölümü %25
- Konuşma (Speaking) Bölümü %15
11
Akademik yıl başında (Eylül ayında),İngilizce Seviye Tespit Sınavı (KHAS-STS) ve İngilizce
Yeterlik Sınavı(KHAS-İYS) olmak üzere iki aşamalı yapılmaktadır.
KHAS-STS: Öğrencilerin İngilizce seviyelerini belirlemek için uygulanır.
KHAS-İYS: Öğrencilerin İngilizce yeterliklerini belirlemek için uygulanır.
KHAS-İYS sonucu “başarılı” olan öğrenciler , fakültelerindeki bölümlerine direk geçmeye
hak kazanırlar. Başarısız olan öğrenciler ise, KHAS-STS sonuçlarına göre uygun bir modüle
yerleştirilerek , İngilizce Hazırlık Birimindeki eğitimlerine başlarlar.
İngilizce Yeterlik Sınavına girebilmek için öncelikle üniversitede kayıtlı olmak şartı aranır.
Yıl içerisinde Ocak ve Mayıs aylarında yapılan sınavlar tek aşamadır ve en az B1 seviyesini
başarı ile tamamlayan (B1 Seviyesinden 60 başarı notu alan öğrenciler) ve % 85 devam
şartını yerine getirmiş olan öğrenciler bu sınavlara girmeye hak kazanır. Güz döneminde
kayıt donduranlar Ocak İngilizce Yeterlik Sınavı’na, Bahar döneminde kayıt donduranlar ise
Mayıs İngilizce Yeterlik Sınavı’ na giremezler.
Bulundukları akademik yıl içerisinde başarısız olan tüm öğrencilerin bir sonraki akademik yıl
başında yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı’na (KHAS – İYS) girme hakları vardır. Bu
sınavda gerekli başarıyı gösteren öğrenciler bölümlerine geçmeye hak kazanırlar.
Öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavı başarı puanlarına göre bağlı bulundukları Fakülte /
Bölümlerin 1. ve 2. Sınıflarında alacakları Güz ve Bahar dönemi İngilizce derslerinden
muafiyet alırlar.
Güz Dönemi: İngilizce 1.Sınıf (EL 101) – 2. Sınıf (EL 201)
Bahar Dönemi: İngilizce 1.Sınıf (EL 102) – 2. Sınıf (EL 202) derslerinden muaf tutulurlar.
İngilizce Yeterlik sonucu öğrencilere harf notu olarak duyurulur.
12
İNGİLİZCEYETERLİK SINAV PUANLARI
MUAFİYET
A+
BAŞARILI (EL 101-102-201-202)
95-100
A
90-94
BAŞARILI (EL 101-102-201)
B
80-89
BAŞARILI (EL 101-102)
C
70-79
BAŞARILI(EL 101)
D
60-69
BAŞARILI
FF
59 ve altı
BAŞARISIZ TEKRAR SINAVA GİRMELİDİR.
SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Sınav sonuçları ve ortalamalara itiraz, sonuç açıklanma tarihinden itibaren üç iş günü içinde
yapılabilir. Üç iş günü geçmesinin ardından yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar, imzalı
bir dilekçenin İngilizce Hazırlık Birimi öğrenci işlerine teslim edilmesi yoluyla yapılır.
MUAFİYET
İngilizce Hazırlık Birimi programından muaf olabilmek için öğrencilerin Eylül ayındaki
İngilizce Yeterlik Sınavından başarılı olmaları (en az 60 puan almaları) veya aşağıdaki
uluslararası dil sınavlarından yeterli puanı alarak belgelerini üniversiteye teslim etmeleri
gerekmektedir. Yeterli puanı aldıkları takdirde bağlı bulundukları fakültelerin 1. sınıfından
eğitimlerine devam etmeye hak kazanırlar.
TOEFL (IBT): 79
IELTS ( AKADEMİK) :5,5
TOEFL sınav sonucu ile İngilizce Hazırlık Birimi programından muafiyet için, sadece Kadir
Has Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenmiş TOEFL sınav merkezlerinin sınav sonuç
belgeleri esas alınır. (02 Mart 2011 tarih 2011/04 toplantı sayılı Senato ve 24 Mart 2011 tarih
2011/03 sayılı Mütevelli Heyeti Toplantısında TOEFL sınav sonucuyla İngilizce Hazırlık
Programından muafiyet için Amerikan Kültür Merkezi Ankara Şubesi, Amerikan Kültür
Merkezi İzmir Şubesi, Boğaziçi Üniversitesi, ayrıca yurtdışı merkezler olarak da ABD,
İngiltere, Hollanda, Kanada TOEFL sınav merkezi sınav sonuç belgelerinin esas alınmasına
ve bu öğrencilerin Kadir Has Üniversitesi’ne TOEFL Score Recipient Code 7524 ile
başvurmalarına ve bu şekilde olmayan başvuruların kabul edilmemesine karar verilmiştir.)
13
Başka bir Yükseköğretim kurumunun İngilizce Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış olan
öğrenciler, bu durumlarını belgeleyerek Üniversitenin İngilizce Hazırlık Birimi’nden muaf
tutulmaları talebi ile başvuruda bulunabilirler. Bu öğrencilerin üniversitenin İngilizce Yeterlik
Sınavı ve İngilizce Hazırlık Birimi eğitiminden muaf tutulup tutulmayacaklarına,Yabancı
Diller Yüksekokulu’ nun görüşü de dikkate alınarak Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.
Muafiyetleri onaylanmayan öğrencilerin Üniversitenin akademik yıl başında yapılan İngilizce
Seviye Tespit Sınavı (KHAS-STS) ve İngilizce Yeterlik Sınavı (KHAS-İYS)‘ na girmesi ve
söz konusu sınavlardanÜniversite Senatosu tarafından belirlenen puanı alması gerekmektedir.
SINIF DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ
Öğrenciler, seviyelerine göre sınıflara yerleştirildikten sonra hiçbir koşulda sınıf değişikliği
talep edemezler. Bulundukları seviyede zorluk çeken öğrencilerin bu konuyu en kısa zamanda
okutmanları ile görüşmeleri gerekmektedir.
OLAĞANDIŞI DURUMLARA DERSLERİN İPTALİ
Hazırlık Birimi ders iptalinin gerçekleşmesini desteklememektedir. Ancak öğrencilerin
güvenliklerini etkileyen durumlarda dersler iptal edilebilmektedir. Bu durumlar, elverişsiz
hava koşulları, protesto yürüyüşleri, deprem ve bunun gibi olağandışı durumlardır. Bu
durumda öğrencilerin derse gelmeden önce web sitemizdeki duyurular kısmını takip etmeleri
tavsiye edilmektedir.
KAMPÜS VE ÖĞRENCİ HİZMETLERİ
Ulaşım
Üniversitenin Hazırlık Birimi’ne sağladığı öğrenci servis hizmeti yoktur. Öğrenciler okula
ulaşmak için, hazırlık binasına yürüme mesafesinde olan otobüs ve metrobüs durakları ile
metroyu kullanabilirler. Daha detaylı ulaşım bilgisine, üniversitenin web sayfasından
ulaşılabilir. http://www.khas.edu.tr/egitim/Yabanci-Diller-Egitim/prep/iletisim-27.html
Yiyecek / İçecek Hizmetleri
İngilizce Hazırlık Birimi binasının teras katında, hafif yiyecek ve içeceklerden oluşan bir
menüsüyle, güvenilir ve lezzetli hizmet sunan bir işletme yer almaktadır. Ayrıca, civardaki
restoran ve kafeteryalar da bulunmaktadır.
Sağlık Hizmetleri
İngilizce Hazırlık Birimimizin öğrencilerinin gerekli durumlarda başvurarak muayene, acil
tıbbi müdahale, hemşirelik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinden faydalanabileceği
14
Mediko-Sosyal Birimi okul binasında yer almaktadır. Bu birim ihtiyaç durumunda reçete
yazar ve acil durumlarda ilaç tedarik eder. Acil durumlarda hastanelere ulaşım için araç temin
eder. Hafta içi her gün 09:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi
Üniversite hayatı, öğrencinin bireysel ve akademik anlamda kendini geliştirdiği ve geleceğini
şekillendirdiği önemli bir süreçtir. Bu süreç, farklı alanlardaki pek çok problemi beraberinde
getirebilir. Çoğu öğrenci bu problemlerin üstesinden gelebilmek ve kendini tanımak için bir
uzmana ihtiyaç duyabilir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi’nin amacı mutlak
gizlilik ilkesine bağlı kalarak öğrencilere akademik ve bireysel hedeflerine ulaşmaları için
güven ortamında psikolojik danışmanlık hizmeti sağlamaktır. Gizlilik ilkesiyle ilgili detaylı
bilgi öngörüşmede verilmektedir. Hazırlık Birimi’ne kayıtlı bütün öğrenciler psikolojik
danışmanlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilir. Görüşmelerin aksamaması için
randevu sistemiyle çalışılmaktadır.
Fotokopi Merkezi
Öğrenciler çeşitli fotokopi ihtiyaçları ve materyal ofisi tarafından hazırlanmış ders veya ekstra
çalışma materyallerini almak için ikinci katta bulunan fotokopi merkezinden faydalanabilirler.
Kadir Has Üniversitesi korsan ve fotokopi kitaba kesinlikle karşı olduğundan, bu birimde ders
kitaplarının fotokopisi yapılmaz.
Öğrenci İşleri Birimi
İngilizce Hazırlık Birimi Öğrenci İşleri:
-
öğrencileri tüm akademik ve idari konularda bilgilendirir ve öğrencilerin Hazırlık
Birimi eğitimi ile ilgili tüm bilgi ve gereksinimlerini karşılamaya yardımcı olur.
-
öğrencilere akademik ve idari konularda gerekli yönlendirmeyi yaparak öğrenci,
okutmanlar ve çalışanlar arasındaki iletişime yardımcı olur.
-
öğrencilere Hazırlık Birimi ile ilgili genel bilgilendirme yaparak öğrencilerin gelişim
ve ilerleyebilmelerini sağlayabilmek için gerekli yönlendirmeleri sağlar.
15
Bilgi İşlem Destek Birimi
Eğitim teknolojilerini olabildiğince etkin bir şekilde kullanan Hazırlık Birimimizde
öğrencilerin ve akademik kadromuzun bilgisayar ve diğer teknik ekipmanlar konusundaki
ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan Bilgi İşlem Birimi, deneyimli ve yardımsever ekibiyle
öğrencilerimize üniversitemize kayıt olduklarında verilen dizüstü bilgisayarlarıyla ilgili teknik
sorunlarında yardımcı olur; derslerde ve ders dışı faaliyetlerde akademik kadromuzun
kullanacakları bilgisayar, projektör, hoparlör gibi teknik ekipmanları tedarik eder,
dersliklerdeki sabit teknik altyapının bakım ve onarımını yapar; kurumumuz bünyesinde
öğrenci ve çalışanlarımıza ücretsiz olarak sunulan İnternet hizmetinin sürekliliğini temin eder;
Sosyal Medya Birimi ile koordine şekilde ders materyallerinin dijital ortama aktarılmasında
etkin çalışmalar yürütür.
Sosyal Medya Birimi
Günlük hayatın önemli bir parçası haline gelen sosyal medya ortamlarında öğrencilerimiz
başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla sürekli iletişim halinde olmak, güncel duyuru ve
gelişmeleri paylaşmak, kurumumuza erişimi sürekli kılmak amacıyla İnternet ortamında
çalışmalar yürütür. Kadir Has Üniversitesi’nin sosyal medya araçlarına verdiği önemi Hazırlık
Birimi çalışmalarına yansıtmayı kendisine misyon edinen Sosyal Medya Birimi’nin başlıca
çalışmaları şunlardır:

Ders kitaplarımızın etkileşimli online aktiviteleri (MyLab) ile ilgili kayıt, teknik
destek ve değerlendirme çalışmalarını yürütür.

Kurumumuzun web sitesi (http://prep.khas.edu.tr) içeriğini ve güncellemelerini
takip eder

Kurumumuzun resmi Facebook, Youtube ve Twitter hesaplarını yönetir; öğrenci ve
velilerin soru, görüş ve yorumlarını takip eder ve sorularını cevaplandırır.

Akademik kadromuzun İngilizce Eğitimi alanında kişisel gelişimine katkıda
bulunacak online bilgilendirme, seminer ve webinar fırsatlarını takip eder ve
ilgililerle paylaşır.
Sosyal Medya Birimi’nin yürüttüğü çalışmalar kapsamında sorumlu olduğu ve
yönettiği hesaplar şunlardır:
16
- Kurumsal Web Sitesi:
prep.khas.edu.tr
- Akademik Kayıt ve Bilgi Sistemi: sparks.khas.edu.tr
- Blackboard Portalı:
khas.blackboard.com
- Kurumsal Facebook Sayfası:
facebook.com/prep.khas
- Kurumsal Twitter Hesabı:
twitter.com/KhasPrep
- Kurumsal Youtube Kanalı:
youtube.com/user/KhasPrepSchool
- MyLab Yönetim Sistemi:
/ qonlinepractice.com
mylanguageleaderlab.com / myelt.heinle.com
Konferans Salonu ve Derslikler
Konferans salonu, okulumuza yurt içi ve yurt dışı üniversitelerin çeşitli birimlerinden davet
edilen öğretim üyelerinin seminer ve sunumlarını gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır.
Aynı zamanda öğrencilerin sunumları ve toplantılar için de uygun bir mekândır. Özellikle
teknolojik altyapısından faydalanmak isteyen okutmanlar bazı derslerini bu salonda
gerçekleştirebilmektedirler.
Teknolojik
altyapısını
her
geçen
gün
yenileyerek
çağın
eğitim
gereksinimlerini
karşılayabilecek yeterliklere ulaşmayı amaçlayan İngilizce Hazırlık Birimi, dersliklerinde
sabit olarak kullanan projektör, hoparlör ve taşınabilir bilgisayarlarla öğrenme imkanları
sunmaktadır.
Güvenlik
İstanbul gibi nüfusu ve günlük koşturmacası bol olan büyük bir şehrin merkezinde yer alan
okulumuzda, öğrencilere güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sunmak için giriş-çıkışlarda
kart kontrolü, bina çevresi güvenliği, park alanı kontrolü gibi çalışmaları yürüten güvenlik
ekibimiz, 07:00 – 19:00 saatleri arasında tam kadro olarak, sonrasında ise nöbet usulüne göre
çalışmaktadır. Güvenlik personelinin yürüttüğü hassas çalışmaların yanı sıra, binamız her
katında bulunan kapalı devre kamera sistemi ile 7/24 takip edilmektedir. Tüm bunların
17
yanında kurumumuzun bir bütün halinde deprem ve yangın gibi afetlere hazırlanmaları için
gerekli eğitim ve tatbikatlar düzenlenmektedir.
SPARKS
SPARKS, Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin başarılarını gözlemlemek ve kaydetmek amacıyla
kurulmuş online
veritabanıdır.
Öğrenciler,http://sparks.khas.edu.tr
adresine,
öğrenci
numaraları ve şifreleri ile BYS’ye girerek not ve devamsızlık durumlarının takibinden
sorumludurlar.
Öğrencilerimiz için SPARKS Kullanımı ile İlgili Önemli Notlar:
- Şifreniz, size üniversite kayıt işlemleri sırasında, e-posta adresinize gönderilmiş olan,
6 haneli bir rakamdan oluşan şifredir.
- Şifrenizi kaybettiğiniz takdirde hemen Öğrenci İşleri'ne başvurunuz.
- Sınıf, sınav, yoklama gibi bilgilerinizde eksiklik varsa öncelikle okutmanınıza
durumunuzu aktarınız ve Öğrenci İşleri'ne başvurunuz.
- Dönem sonlarında, aldığınız eğitimi ve okutmanlarınızı değerlendirmek için,
SPARKS sistemindeki online anketi tamamlamanız gerekmektedir.
18
NEREYE GİTMELİYİM ? / KİME SORMALIYIM ?
ÖĞRENCİ HAK VE SORUMLULUMLARI
Öğrenci Hakları
İngilizce Hazırlık Birimi, öğrencilerinin;
19
• Hazırlık Birimi tarafından sunulan akademik ve/veya akademik olmayan olanaklara
erişim hakkına;
• Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, yaş, etnik köken veya fiziksel engeline bakılmaksızın eşitlik
haklarına;
• Gerektiğinde Hazırlık Birimi tarafından adil bir değerlendirme sürecine;
• YÖK ve Kadir Has Üniversitesi Hazırlık Birimi’nin yürürlükte olan ilkeleri, yönerge,
yönetmelik ve kanunları çerçevesinde düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip olduğunu
öğrenci hakkı olarak tanır ve kabul eder.
İngilizce Hazırlık Birimi bireylerin sorgulama, düşünme ve ifade etme özgürlüğüne sahip
oldukları bir yerdir. Bu özgürlükten faydalanmak, Hazırlık Birimi bünyesindeki herkesin
hakkına saygı duyulmasını gerektirmektedir. Bu Öğrenci Davranış Kuralları, Hazırlık Birimi
içerisinde yüksek davranış standardını yakalamak amacıyla oluşturulmuştur. Ders işleyişine
kasten engel olma, Üniversite’ nin malına zarar verme ve nizami işleyişine müdahale gibi
davranışlara tolerans gösterilmez. Öğrencilerden Hazırlık Birimi 'nin bir eğitim kurumu olarak
işleviyle tutarlı davranışlar içerisinde hareket etmeleri beklenir.
Öğrenci Davranış Kuralları
İngilizce Hazırlık Birimi’nde Modüler sistem eğitimi uygulanmaktadır ve eğitim
dahilinde her modül sonunda öğrencilerin sınıfları ve eğitmenleri Hazırlık Okulu’nun
belirlemiş olduğu kriterlere göre değişir. Hiçbir şekilde öğrenci isteği üzerine sınıf
değişikliği söz konusu değildir.
Dakik olmak zorunludur. Tüm öğrenciler ders başlamadan ve öğretim elemanı derse
girmeden sınıfta olmak zorundadırlar. Derse geç kalan öğrenciler, bu durum sınıf düzenini
bozacağından derse alınmazlar. Bu durumda öğrenciler bir sonraki dersi beklemek
zorundadırlar.
Öğrencilerden derse hazırlıklı gelmeleri, kitaplarını, defterlerini, kalemlerini
yanlarında getirmeleri, dersi dinlemeleri ve derse katılmaları beklenmektedir.
Öğretim elemanları öğrencilerin gelişimlerini tamamlamak ve destek olmak için sınıf
dışı çalışma olarak öğrencilere ödevler verirler ve söz konusu ödevlerin zamanında
tamamlanmasını beklerler. Ödevlerin tamamlanması ayrıca derslere hazırlanmak ve ders içi
katılımda bulunmak için de önem taşımaktadır.
Akademik bir çalışma ve ödevlerde kasten ve izinsiz olarak bir bilginin değiştirilmesi
veya uydurulması, akademik usulsüzlüğe yardımda bulunma – bir diğer şahsın bu kurallardan
herhangi birini ihlal etmesine kasten yardım etme veya yardım etme girişiminde bulunma,
20
bilgi hırsızlığı – bir başkasının fikirlerini, sözlerini veya ifadelerini uygun bir referansta
bulunmadan kendininmiş gibi uyarlama veya aynısını kullanma kesinlikle yasaktır.
Tüm öğrencilerin sınıf içinde cep telefonu kişisel amaçlı kullanmak, izin almaksızın
yiyip içmek ve dersle ilgisi olmayan konuşmalar yaparak diğer öğrencileri rahatsız edecek ve
sınıf içi öğrenme ortamını bozacak dikkat dağıtıcı eylemlerden kaçınmaları gerekir.
Öğrencilerin öğretim görevlileri ile iletişime açık bir tutum içerisinde olmaları;
endişelerini veya şikâyetlerini saygı çerçevesinde dile getirmeleri gerekmektedir.
Öğrencilerin ders içinde ve dışında okutmanları ile iletişim dili her zaman İngilizcedir.
Öğrenciler sadece okul tarafından kendilerine verilen kimlik kartını kullanmalıdırlar;
arkadaşlarının kimlik kartı ile okula giriş yasaktır.
SINAV KURALLARI
Öğrenciler sınavlara vaktinde gelmelidirler. Kurallara uymayan ya da uygunsuz davranışta
bulunan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır. Bu kurallar aşağıdaki gibidir:
• Sınav öncesinde resimli üniversite kimlik kartınızı ibraz etmek üzere hazır bulundurunuz.
• Sınav süresince sigara içme, tuvalet vs. gibi nedenlerle sınav salonunu terk edip tekrar
sınava gelmenize izin verilmeyecektir. Aksi belirtilmedikce, sınav sona ermeden sınav
salonu terkedilemez, terkeden öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle sınav
başlamadan önce tüm ihtiyaçlarınızı karşılamanız tavsiye edilir.
• Sınav gözetmenlerce kâğıtların dağıtılması ile başlatılır. Dağıtılan tüm sınav kâğıtlarının
isim-soyisim
kısımlarını
dikkatlice
doldurmanız
gerekmektedir.
İsimsiz
kâğıtlar
değerlendirmeye alınmayacaktır. Her bölüm için tavsiye edilen süre kâğıtların üzerinde
yazmaktadır.
• Dağıtılan sınav kâğıtlarından her öğrenci bireysel olarak kendisi sorumludur.
• Kopya çekmeye teşebbüs etmek kopya çekmekle aynı oranda suç sayılır. Aşağıdaki
örneklerle sınırlı olmamakla birlikte kopya sayılan bazı durumlar şöyledir:
- Diğer öğrencilerle konuşmak/fısıldaşmak;
- Başka bir öğrencinin kâğıdını görmeye çalışmak;
- Sınav kâğıdı dışında başka kaynaklara bakmaya çalışmak;
- Cep telefonu kullanmak/bakmak (saate bakmak için bile olsa);
- Diğer öğrencilerle silgi, kalem gibi araç gereçleri paylaşmak veya paylaşmaya
çalışmak.Bu tespit sınav gözetmeni tarafından yapılır.
21
• Sınav esnasında gözetmen ile konuşmak ve/veya soru sormak kesinlikle yasaktır. Gerekli
tüm açıklamalar kâğıtların üzerinde ve duyurularda mevcuttur.
• Sınava yüzü saklayan şapka, kapüşon ve benzeri aksesuarlarla girilemez.
• Sınavda öğrencilerin cep telefonları yanlarında bulunmamalıdır. Telefonun sınava
getirilmesi durumunda, sınav başlamadan telefonun tamamen kapalı konuma getirilerek
sınav gözetmenine teslim edilmesi gerekir. Sınav bitiminde cep telefonu teslim alınabilir.
Cep telefonu kuralına aykırı herhangi bir durumda sınav geçersiz sayılacaktır. Cep
telefonlarının sınava getirilmesi durumunda, telefonun teslim edilmesi ve geri alınması
sorumluluğu öğrenciye aittir.
• Dinleme bölümü içeren sınavlarda, sınava geç gelen öğrenci dinleme bölümü sona erene
kadar sınava alınmayacaktır.
• Sınav gözetmenleri tarafından yapılan uyarıların dikkatlice dinlenmesi zorunludur. Sınav
süresince sınav kurallarına uymayan öğrenciler bir kez daha uyarılmayacak ve bu
öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
• Sınav süresi dolduğunda tüm sınav evraklarınızı sınav gözetmeninin yönlendirmesiyle, sıra
sayılarına göre tek tek teslim etmelisiniz. Sınav bitiminde sınava giriş listesine imza atmanız
gerekmektedir. İmza atmadan çıkılması durumunda sınav geçersiz sayılacaktır.
Öğrenci Davranış Kurallarından biri veya birkaçı ihlal edildiği takdirde disiplin suçu sayılır
ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 54’üncü maddesinde düzenlenen esaslara göre
öğrenci uyarı, kınama ve / veya uzaklaştırma cezası alabilir.
DEVAMSIZLIK
Öğrenciler akademik yıl içindebulundukları modüllerdeki tüm derslerin %85’ine devam
etmek zorundadırlar.
Devamsızlığı -sağlık raporu dahilinde veya haricinde-ders
sayısının%15’ini aşmış olan öğrenciler, Hazırlık Birimi’nde başarısız olmuş kabul edilirler ve
bulundukları öğretim yılı içindeki modül sonu sınavlarına girme haklarını kaybederler; ancak
derslere devam edebilirler.
Derse düzenli olarak gelen öğrenciler gelmeyenlerden daha iyi bir performans sergilerler.
Düzenli katılım her öğrencinin sorumluluğudur; bu nedenle öğrencilerin kayıt oldukları
sınıflara devam edecekleri varsayılır. Öğrenci devamsızlıkları sebebe bakılmaksızın
kaydedilir. Kaçırılan sınavlar için mazeret sınavı uygulaması yapılmaz.
22
Okula bağlı bir spor kulübünde aktif olarak rol alan sporcu öğrenciler, ancak isimleri
Üniversite Yönetim Kurulu kararınca HazırlıkBirimi’ne aktarıldığı takdirde ve Yönetim
Kurulu kararınca belirlenen tarihlerde devam zorunluluğundan muaf sayılırlar.
EK 1– Öğrenci Şikâyet Formu
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU
Öğrenci Şikâyet Formu
1- Şikâyetçi Bilgileri
İsim ve Soy isim ________________________________
Öğrenci numarası ______________________________
Sınıfı ________________________________________
2- Şikâyet
_____________________________________ ile ilgili
şikâyette
bulunmak
istiyorum.(Lütfen şikâyetinizin konusunu yazınız)
3- Şikâyet Detayları
Lütfen şikâyetinizin detayları, olayın ne zaman gerçekleştiği, sözlü süreçte sunulan
çözümden neden memnun olmadığınızı ve beklediğiniz sonuç ile ilgili somut bilgileri
mümkün olduğunca detaylı bir şekilde yazınız. Gerekirse ekstra sayfa ekleyebilirsiniz.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4- Yetkilendirme
Doldurmuş olduğum bu formla, Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
İngilizce Hazırlık Birimi'nin şikâyetimi incelemesini önemle arz ederim.
İmza:
Tarih:
23
EK 2 – Sınav Kuralları
İngilizce Seviye Tespit Sınavı (KHAS-STS) ve İngilizce Yeterlik Sınavı
(KHAS-İYS) İle İlgili Genel Kurallar ve Bilgiler
 Sınav saatinden en az yarım saat önce binada, önceden belirlenen sınav salonunuza gitmek
üzere hazır bulununuz.
 Sınav öncesinde resimli üniversite kimlik kartınızı, üniversite kimlik kartınız henüz
çıkmadıysa resimli nüfus cüzdanınızı ibraz etmek üzere hazır bulundurunuz.
 Sınav süresince sigara içme, tuvalet vs. gibi nedenlerle sınav salonunu terk edip tekrar sınava
gelmenize izin verilmeyecektir. Bu nedenle sınav başlamadan önce tüm ihtiyaçlarınızı
karşılamanız tavsiye edilir.
 Sınav esnasında konuşmak ve/veya soru sormak kesinlikle yasaktır. Gerekli tüm açıklamalar
kâğıtların üzerinde ve duyurularda mevcuttur.
 Sınav süresince kalem, silgi vs. alışverişi yasaktır. Sınav araç gereçleri yanınızda olmalıdır.
Sınava yüzü saklayan şapka, kapüşon ve benzeri aksesuarlarla girmemeniz gerekmektedir.
 Sınavda cep telefonunuz yanınızda olmamalıdır. Telefonunuzun yanınızda olduğu durumlarda
sınav başlamadan telefonunuzu tamamen kapalı konuma getirerek sınav gözetmenine teslim
edip, sınav bitiminde teslim alabilirsiniz. Cep telefonu kuralına aykırı herhangi bir durumda
sınavınız geçersiz sayılacaktır.Telefon ile ilgili sorumluluk kabul edilmemektedir.
 Dağıtılan sınav kâğıtlarından her öğrenci bireysel olarak kendisi sorumludur.
 Sınav sırasında kopya çeken ya da çekmeye teşebbüs eden öğrencilerin sınavı geçersiz
sayılacaktır. Bu tespit sınav gözetmeni tarafından yapılır.
 Sınav gözetmenleri tarafından yapılan uyarıların dikkatlice dinlenmesi zorunludur. Sınav
süresince sınav kurallarına uymayan öğrenciler bir kez daha uyarılmayacak ve bu öğrencilerin
sınavları geçersiz sayılacaktır.
 Sınav süresi dolduğunda tüm sınav evraklarınızı sınav gözetmeninin yönlendirmesiyle, sıra
sayılarına göre tek tek teslim etmelisiniz. Sınav bitiminde sınava giriş listesine imza atmanız
gerekmektedir. İmza atmadan çıkılması durumunda sınav geçersiz sayılacaktır.
KHAS-STS (İngilizce Seviye Tespit Sınavı) :
 Sınav iki bölümdür. İlk bölüm, çoktan seçmeli 100 sorudan oluşur. İkinci bölüm “writing”
bölümüdür . Sınav süresi toplam 100 dakikadır.
 Öğrenciler , dağıtılan cevap kağıtlarında isim ve numara denetimi yaptıktan sonra
cevaplamaya başlamalıdır.
 Cevap kağıtlarının sadece cevaplar için ayrılmış alanına , net bir biçimde işaretleme
yapılmalıdır. Optik formun herhangi bir yerine , karalama ve yazı yazılmamalıdır.
 Soru kağıdına yapılan cevaplamalar dikkate alınmayacağından , sınav geçersiz sayılacaktır.
24
KHAS-İYS (İngilizce Yeterlik Sınavı) :
 Her öğrenciye bir numara atanacaktır. Öğrenciler bu numaraları isim listelerinden
öğrenebilirler.
 Sınavda oturacağınız koltuk numarası,sınav kâğıdı üzerinde bulunan numara ve isim
listesindeki sınav numaranızla aynı olmalıdır.
 Sınav listening, reading, writing ve speaking olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır.
 Sınav listening bölümüyle başlayacaktır.
 Önce “outline” kağıtları incelemeniz için dağıtılacaktır. Size verilen süre içinde outline
kağıdındaki başlıkları okumanız gerekmektedir. Sonrasında ‘lecture’ dinlenecek ve soru
kâğıtları dağıtılacaktır. Soruları cevaplamanız için 15 dakika verilecektir. Listening sınavı için
ayrılan süre sona erdiğinde kâğıtlarınız sınav gözetmenleri tarafından toplanacaktır.
 Sınava geç gelen öğrenci listening bölümü sona erene kadar sınava alınmayacaktır.
 Listening bölümünün ardından Reading ve Writing bölümü dağıtılacaktır.
 Speaking Bölümü yazılı sınav bittikten sonra yapılacaktır. Sınıf listeleri ve saatler panolara
asılacaktır.
 Her bölüm için tavsiye edilen süre kâğıtların üzerinde yazmaktadır.
 Dağıtılan tüm sınav kâğıtlarının isim-soy isim kısımlarını dikkatlice doldurmanız
gerekmektedir. İsimsiz kâğıtlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Listening bölümünün outline
kâğıdına isim soy isim yazma zorunluluğu yoktur. Bu kâğıt değerlendirmenin bir parçası
değildir.
 Listening bölümü sona erdikten sonra dağıtılan reading ve writing kitapçıklarına istediğiniz
bölümden başlayabilirsiniz. Tavsiye edilen sıralama reading ve writing şeklindedir. Tavsiye
edilen süre ise kitapçıkların üzerinde belirtilmiştir.
 Sınavın son 15 dakikasında sınav salonu terkedilemez. Salonu terkeden öğrencinin sınavı
geçersiz sayılacaktır.
25
Download

Öğrenci El Kitabı - Kadir Has Üniversitesi