AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 01/07/2014 TARİHLİ VE 10 SAYILI PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
Belediye Plan ve Bütçe
Kararın Özeti
Sıra
Komisyonu Raporunun Tarih
No
ve Sayısı
Belediye Meclisinin 01.07.2014 tarih ve 233 sayılı kararı ile Komisyonumuza gönderilen Belediyemiz 2014 yılı bütçesine konan bazı
mevcut ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından aşağıda I sayılı tabloda bütçe kodu yazılı ödeneğe gider II sayılı tabloda gelir olmak üzere
toplam 16.300.000,00 TL Ek ödenek talebi Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesine göre ek ödenek verilmesi
komisyonumuzca yapılan incelemede uygun görülmüştür.
Yüce Meclisin görüşlerine arz olunur.
I SAYILI TABLO (GİDER)
II SAYILI TABLO (GELİR)
Bütçe
Bütçe Kodu
Açıklama
Miktarı
Açıklama
Miktarı
Kodu
46030230 0112 5 071905 Özel Teşebüsler
3.550.200,00 600 061999 Diğ. Çeş. Taş. Sat. Gel. 16.300.000,00
46030232 0451 5 037302 Büro İşyeri Mak.Tec.
99.800,00
TOPLAM
16.300.000,00
46030232 0451 5 035104 Müteahhitlik Hizm. 2.300.000,00
46030233 0630 5 035101 Etüt Proje Giderleri
200.000,00
46030233 0630 5 037201 Bilgisayar Yazılım
300.000,00
46030243
0820
5
032401
Yiyecek
Alımları
200.000,00
1
01/07/2014-10
46030243 0820 5 037101 Bür İşyer Mal Malz
200.000,00
46030244 0499 5 031901 Diğ.Mal Malz.Al.
5.000.000,00
46030245 0810 5 032901 Bahçe Malzemesi
2.300.000,00
46030245 0810 5 032990 Diğ.Tük. Mal.Malz. 1.000.000,00
46030245 0810 5 035104 Müttehhithik Hizm
150.000,00
46030245 0810 5 037190 Diğ.Day Mal Malz.
150.000,00
46030245 0810 5 065790 Diğerleri
200.000,00
46030238 0510 5 037190 Diğ.Day.Mal Malz.
200.000,00
46030244 0499 5 061401 Kara Taşıtı Alımı
100.000,00
46030243 0820 5 032105 Baskı ve Cilt Gid.
350.000,00
TOPLAM
16.300.000,00
1
Download

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ