YÜZ YÜZE TEKNOLOJİ
Yüz Yüze T
Karel, teknolo gücünü;
ve yaygın destek anlayışı
ş
k
r.
t
Kurulduğu 1986 yılından bu yana
ve hayatı kolaylaştırmaya,
müş
ulaşmaya, kalıcı
bağlar kurmaya, yanlarında ve
r.
yakın olmaya özen göstermek
İşte bu yüzden
ve
başarısında da
y
kadar, müş
yüz yüze duruşu
oynar.
ve y
Dünya Markası / T
y
• Dünya’da 30’dan fazla ülk
kullanıcı sayısı,
• Dünya’nın en büyük 15 PB
• Avrupa’nın en büyük 3 PB
• Ortadoğu v
ye’de uluslararası araş
•T
uzun yıllardır süregelen açık ar
y
tüm
•T
ktör v
lyonu aşan
fazlasının, 650
BX markası.
T
kadrosu
• 170
en güçlü Ar-Ge’
• Dünya’nın en
T
y
haberleşme elek
kullanıldığı, 20.500 m²
ye'de elek
• Özgün tasarımlarıyla, T
yaratan firma,
stemlerden elek
• Elek
• Bugün; T
üzere y
telefon santralı pazarını
haberleşme
s
IP, Bulut ve M2M
başta olmak
v
rak sunan marka.
Güçlü Kurumsal Yapı
aye,
• %100 y
s rarlı büyüme,
• Kurulduğu 1986 yılından bu y
ayışı,
• Halka açık ve şeffaf y
standartları ve uluslararası
• Dünya klasmanında yüksek
ser
yonlar,
y
a
•T
•
y
81
tamamına yayılmış, yaklaşık 300 Y
Satıcı ve
•T
Y
r
ktörün en güçlü dağıtım ve destek ağı.
Faalyet Alanları
Telekomünkasyon Çözümler
Karel, ana faalyet olan telekomünkasyon konusunda çeştl
teknoloj, özellk ve kapastelerde kablolu ve kablosuz letşm
sstemlern;
• Tasarlamakta ve gelştrmekte,
• Üretmekte ve temn etmekte,
• Yurtç ve yurtdışı pazarlara sunmakta,
• Satış sonrası hzmet organzasyonlarını gerçekleştrmektedr.
Karel, ölçekleneblr ve modüler yapıda sunduğu ürün ve çözümleryle
her ölçekte;
• Ofisler ve çok şubel şletmeler,
• Oteller,
• Hastaneler ve sağlık kurumları,
• Ünversteler ve her ölçekte eğtm kurumları,
• Fabrkalar ve üretm tessler,
• Kamu kurum ve kuruluşları,
• Telekom operatörlern kapsayan çok genş br ktleye yaygın
hzmet sunablmektedr.
Başlıca ürünler ve çözümler;
• Küçük, orta ve büyük ölçektek özel ve kamu şletmeler çn başta
IP olmak üzere farklı teknolojk özellklere sahp telefon santralları
le IP telefon makneler ve sayısal setler gb santrallarla brlkte
kullanılablen yüzlerce çevre brm,
• Tümleşk letşm çözümler ve IP çağrı merkez çözümler,
• Bulut letşm çözümler,
• Görüntülü letşm ve güvenlk sstemler (CCTV, apartman
konuşma sstemler, alarm sstemler),
• M2M çözümler ve araç takp sstemler,
• Kablosuz haberleşme çözümler,
• Hemşre çağrı sstemler.
Anahtar Teslm Projeler
Karel, kamu ve özel sektör kuruluşlarına letşm altyapısı
konusunda anahtar teslm projeler, çeştl yabancı firmalar le
yürütmekte olduğu şbrlklern de sürece dahl ederek
sunmaktadır.
Elektronk Üretm
Br elektronk sstem üretcs olan Karel, bu faalyet alanıyla lgl
ağırlıklı olarak beyaz eşya elektronğ tasarımı ve üretm konusunda
öneml brkme sahp dünya çapında üretclerdendr.
Savunma Sanay Çözümler
Karel, ulusal ve uluslararası güvenlk standartlarını destekleyen
süreçlerle, savunma sanayne yönelk letşm çözümlernde de
Ar-Ge’den üretme her aşamada hzmet vermektedr.
www.karel.com.tr
Download

YÜZ YÜZE TEKNOLOJİ