Ç e l i k
K a p ı
S i s t e m l e r i
Rustik Panel
Kabartma
3D
Klasik
Laminant
Özel Tasarım
Laminox
www.atlascel kkap .com
Ç e l i k
K a p ı
S i s t e m l e r i
Hakkımızda
Şirke miz çelik kapı tasarımı, üre mi , sa şı ve teknik servisi konularında faaliyet
göstermektedir. Amacımız Yenilikçi, sürekli ve kaliteli çözümler sunarak müşterilerimize en üst
kalitede ürün temin etmek r.
Kendine has çizgisinden ayrılmadan sektördeki yenilikleri takip etmekte olup, güçlü üre ci
firma bağlan ları ve geniş müşteri talebi ile her geçen gün gelişip güçlenmektedir. sektörün
gelişmelerini ve yeniliklerini kapsayan geniş ürün yelpazesi ile tüm müşteri taleplerini eksiksiz
karşılamayı hedeflemektedir. Kalitenin korunduğu ürün çeşitliliği ile en uygun seçenekler
sunulmaktadır.
Müşteri odaklı süreç yaklaşımımızın ve sürekli iyileş rme prensibimizin gereği olarak;
müşterilerimizin değişen, gelişen ih yaç ve beklen lerini en üst seviyede sağlamak ve en iyi iş
sonuçlarını elde edilebilmek için, tüm iş süreçlerinin çalışanların ka lımı ile sürekli iyileş rilmesi, hızlı,
etkin ve ekonomik çözümler üreterek, sürekli gelişmeyi ve ilerlemeyi sağlayabilen, e k değerlere
saygılı, eği mden asla taviz vermeyen, dünya üzerinde rekabet gücü yüksek olan bir firma kültürü
oluşturmak r.
Misyonumuz
Hedeflerimize ulaşma yolunda, çağdaş bilgi ve teknolojileri kullanarak, kuruluşumuzda kalite
anlayışını, şeffaflığı, ka lımcı yaklaşımı ilke edinmek ve tüm iş ortaklarımıza değer katacak şekilde bir
yöne m şekli sunmak r.
3
Içindekiler
4-6
Kabartma Seri
7-9
3D Seri
10-19
Laminant Seri
20-29
Laminox Seri
30-31
Rustik Panel Seri
32
Klasik Gömme Seri
38-39
Teknik Özellikler
33-36
37
3
Ç e l i k
K a p ı
S i s t e m l e r i
Kabartma Seri
102
101
103
Ç e l i k
K a p ı
S i s t e m l e r i
4
Kabartma Seri
104
105
106
107
108
109
5
Ç e l i k
K a p ı
S i s t e m l e r i
Kabartma Seri
Ç e l i k
K a p ı
110
111
112
113
114
115
S i s t e m l e r i
6
3D Seri
201
202
203
204
205
206
207
208
7
Ç e l i k
K a p ı
S i s t e m l e r i
3D Seri
Ç e l i k
209
210
211
212
213
214
215
216
K a p ı
S i s t e m l e r i
8
3D Seri
217
218
219
220
221
222
223
224
9
Ç e l i k
K a p ı
S i s t e m l e r i
Laminant Seri
302
301
303
Ç e l i k
K a p ı
S i s t e m l e r i
10
Laminant Seri
304
305
306
307
11
Ç e l i k
K a p ı
S i s t e m l e r i
Laminant Seri
Ç e l i k
K a p ı
308
309
311
312
S i s t e m l e r i
310
313
12
Laminant Seri
314
315
316
317
318
319
13
Ç e l i k
K a p ı
S i s t e m l e r i
Laminant Seri
Ç e l i k
K a p ı
320
321
322
323
324
325
S i s t e m l e r i
14
Laminant Seri
326
327
328
329
330
331
15
Ç e l i k
K a p ı
S i s t e m l e r i
Laminant Seri
Ç e l i k
K a p ı
332
333
334
335
336
337
S i s t e m l e r i
16
Laminant Seri
338
339
340
341
342
343
17
Ç e l i k
K a p ı
S i s t e m l e r i
Laminant Seri
Ç e l i k
K a p ı
344
345
346
347
348
349
S i s t e m l e r i
18
Laminant Seri
350
351
352
353
354
355
19
Ç e l i k
K a p ı
S i s t e m l e r i
Laminox Seri
Ç e l i k
K a p ı
401
402
403
404
405
406
S i s t e m l e r i
20
Laminox Seri
407
408
409
410
411
412
21
Ç e l i k
K a p ı
S i s t e m l e r i
Laminox Seri
Ç e l i k
K a p ı
413
414
415
416
417
418
S i s t e m l e r i
22
Laminox Seri
419
420
421
422
423
424
23
Ç e l i k
K a p ı
S i s t e m l e r i
Laminox Seri
Ç e l i k
K a p ı
425
426
427
428
429
430
S i s t e m l e r i
24
Laminox Seri
431
432
433
434
435
436
25
Ç e l i k
K a p ı
S i s t e m l e r i
Laminox Seri
Ç e l i k
K a p ı
437
438
439
440
441
442
S i s t e m l e r i
26
Laminox Seri
443
444
445
446
447
448
27
Ç e l i k
K a p ı
S i s t e m l e r i
Laminox Seri
Ç e l i k
K a p ı
449
450
451
452
453
454
S i s t e m l e r i
28
Laminox Seri
455
456
457
458
459
460
461
462
29
Ç e l i k
K a p ı
S i s t e m l e r i
Rustik Panel Seri
Ç e l i k
501
502
503
504
505
506
507
508
K a p ı
S i s t e m l e r i
30
Rustik Panel Seri
509
510
511
512
513
514
515
516
31
Ç e l i k
K a p ı
S i s t e m l e r i
Klasik Gömme Seri
Ç e l i k
K a p ı
601
602
603
604
605
606
S i s t e m l e r i
32
701
703
702
33
Ç e l i k
K a p ı
S i s t e m l e r i
704
705
706
Ç e l i k
K a p ı
S i s t e m l e r i
707
34
708
709
710
711
35
Ç e l i k
K a p ı
S i s t e m l e r i
712
714
Ç e l i k
K a p ı
S i s t e m l e r i
713
715
36
801
802
803
804
37
Ç e l i k
K a p ı
S i s t e m l e r i
Teknik Özellikler
Fi
ar
Stan
d
pı D
a
lı K
ürbünü
Takma Elektr
n
a
ikl
t
i
Dış
etik XD Kilit si
y
n
ste
Ma
38
Ta
Ku
t
temi
t Sis
i
l
i
K
kım
it
S i s t e m l e r i
Çivi Kilit
t
r
a
nd
i
K a p ı
mme Kilit
ö
G
li
şe
m
Ç e l i k
ilit
dalı K
n
ma
Gömme Kilit
Otom
at-
Dön
er
S
Sta
it Sistemi
Göz
K il
a lı
lü
rgü
Kil
ım
it
Kam
era
ı K il
ca l
ü
Şifre
li v
e
an
Ta
n
K
14'
l
ü
temi
t Sis
i
l
i
K
Kol
Teknik Özellikler
Lüks Seri Teknik Özellik
Panel Seri Teknik Özellik
06
01
Klt
01
Klt
02
Menteşe
03
Emn yet P m
04
Yekpare Sac
05
MDF Kaplama
06
Seren
07
Destek Profil
08
Yalıtım Malzemes
02
02
02
01
03
03
Menteşe
03
07
Emn yet P m
04
04
01
Yekpare Sac
07
04
07
07
02
05
MDF Kaplama
03
06
Seren
02
03
01
07
Yalıtım Malzemes
08
B n Çıtası
07
01
08
05
07
02
03
03
07
02
08
06
Standart Ölçüler
90x200 cm
Klasik Seri Teknik Özellik
A
B
C
D
90 cm 107 cm
107 cm 87 cm 105
cm
07
02
07
07
03
01
Klt
02
Menteşe
03
Emn yet P m
04
Yekpare Sac
05
MDF Kaplama
06
Seren
07
Destek Profil
E
F
G
H
K
18 cm 198 cm 200 cm 208 cm 208 cm
25 cm
206 cm
ç
sol
01
sağ
dış
02
04
03
01
05
02
03
06
* Kasa ve kanat da 1,2 mm DKP saç kullanılır. (İsteğe göre 1,5 veya 2 mm de kullanılır)
* Tüm kapılarda 3 adet ve 18 mm menteşe kullanılmaktadır.
* Kanat 20x50 0,9 cm kalınlığındadır.
* Standart olarak mono blok KALE, HOK veya DAF k l t kullanılmaktadır.
İsteğe göre; kancalı, yarı merkez , merkez , parmak zl vb. farklı özell ktek k l t s stemler
de uygulanab lmekted r.
* Kanat çer s nde destek sac, boydan boya 7 sıra 1,2 mm tranpes sac ve özel profil le
güçlend r l r. Kanat seren kalınlığı 8 cm d r.
* Standart aksesuar malzemes kullanılmakta olup, özel talepler uygulanab lmekted r.
* Özel olarak mal ed len modeller m z boydan boya destek sacı le güçlend r l r.
* Kullanılan MDF’ler 10 mm kalınlığında olup, lam nant, lam nox, PVC kaplama veya MDF
lam orj nal boyalı kullanılmaktadır. Özel talepler uygulanab lmekted r.
* Kullanılan boya en y kal te elektrostat k fırınlı boyadır. İsteğe göre farklı renk seçenekler
uygulanab lmekted r.
* Cam kapılarda temperl cam kullanılmakta olup kalınlığı 9 mm d r. Camda steğe göre
özgün tasarımlar yapılab lmekted r.
* Kanat çer s nde ısı ve ses yalıtımı ç n taş yünü ve zolasyon malzemes kullanılmaktadır.
39
Ç e l i k
K a p ı
S i s t e m l e r i
Ç e l i k
K a p ı
S i s t e m l e r i
0352 222
X
0 667
www.ad x .net
w w w.a t l a s c e l i k ka p i .c o m
Adres
Tel
Fax
E-ma l
Web
: Anbar Mah. Ağaç şler 29. Cad. No: 166 Mel kgaz / KAYSERİ
: +90 352 311 43 38
: +90 352 311 43 38
: [email protected] kkap .com
: www.atlascel kkap .com
Bu katalogda bulunan ürünler n modeller n ve ürün ölçüler n önceden haber vermeks z n değ şt rme hakkına sah pt r.
İmalatlarımızda doğal malzemeler kullanıldığı ç n oluşab lecek t pografik, ton, desen ve renk hatalarından Atlas Çel k Kapı sorumlu tutulamaz.
Download

dijital katalog - Atlas Çelik Kapı Sistemleri