TEFENNİ BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
TOPLANTI DÖNEM
OTURUM
TARİH
KARAR SAYILARI
:2014 Yılı Haziran 1.Ayı
:1
:03/06/2014
:51-52-53-54-55
TEFENNİ BELEDİYE MECLİSİNİN
03/06/2014 TARİHLİ 1.TOPLANTISINDA ALINAN
MECLİS KARAR ÖZETİDİR
VERİLEN KARAR
Karar No:51- Gündemin 01. Maddesi:Belediye meclisimizin 06.05.2014 tarih ve 2014/48 no’lu kararı
ile imar komisyonumuza havale edilen;
İlçemiz Eşeler Mahallesi, Cumhuriyet Meydanında mevcut İmar planının N23-B-16-D-3B İmar paftasında
X:4130770-4130850,Y: 479930-480020 koordinatları arasında bulunan 7m.lik yaya yolunun belediye parkı
düzenlemesi nedeni ile 5 m.ye düşürülmesine yönelik hazırlanmış olan imar planı değişikliği talebi İmar
komisyonumuzun 09.05.2014 tarihli toplantısında incelenmiş olup;
Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği teklifi imar komisyonumuzca oybirliği ile uygun
bulunmuştur.
Konunun imar komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesine ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b
maddesine dayanılarak oybirliği ile karar verilmiştir.
Karar No:52- Gündemin 02. Maddesi: Belediye meclisimizin 06.05.2014 tarih ve 2014/44 no’lu kararı
ile imar komisyonumuza havale edilen;
İlçemiz Eşeler Mahallesinde mevcut İmar planının N23-B-16-D-3B İmar paftasında X:41306004130700, Y: 479800-479950 koordinatları arasında bulunan belediye mülkiyetindeki park alanının mülkiyet
sınırlarına göre düzenlenmesine yönelik hazırlanmış olan imar planı değişikliği talebi İmar komisyonumuzun
09.05.2014 tarihli toplantısında incelenmiş olup;
Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği teklifi imar komisyonumuzca oybirliği ile uygun
bulunmuştur.
Konunun imar komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesine ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b
maddesine dayanılarak oybirliği ile karar verilmiştir.
Karar No:53- Gündemin 03. Maddesi:Belediye meclisimizin 06.05.2014 tarih ve 2014/45 no’lu kararı
ile imar komisyonumuza havale edilen;
İlçemiz Zafer Mahallesi, Kızılen mevkiinde Mevcut İmar planının, N23-B-16-C-1B,1C,1D İmar
paftalarında X:4131600-4132300,Y: 480500-481000 koordinatları arasında kalan alandaki halihazır durumdaki
kavşağa göre kavşak düzenlemesi yapılmasına ve bu doğrultuda kavşağa bağlanan 40 m.lik çevreyolu
kenarına 10 m.lik servis yolu konulmasına ait imar planı değişikliği talebinin ilgili Karayolları Bölge
Müdürlüğünün görüşleri alınmak üzere İmar komisyonumuzun 09.05.2014 tarihli toplantısında incelenmiş
olup;
Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği teklifi imar komisyonumuzca oybirliği ile uygun
bulunmuştur.
Konunun imar komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesine ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b
maddesine dayanılarak oybirliği ile karar verilmiştir.
Karar No:54- Gündemin 04. Maddesi:İlçemiz Zafer Mahallesi, Malgeçmevkiinde TURCHROME AKDENİZ
MADENCİLİK TİCARET LTD.ŞTİ. adına tapunun 65 ada 42 parselde kayıtlı mülkiyet üzerine yapılan MEVZİ İMAR
planı yaptırılmış olup, söz konusu şirketin 23.05.2014 tarihli dilekçeleri Başkanlık tarafından 26.05.2014 tarih ve
78 sayı ile Meclise havale edilmiş yapılan imar planı incelenerek imar komisyonuna havale edilmesine oybirliği
ile karar verilmiştir.
Karar No:55- Gündemin 05. Maddesi: olan çiftçi malları Koruma başkanlığı seçimine geçildi.Koruma
başkanlığı seçimi için Belediye Başkanı Ümit ALAGÖZ söz alarak Salih KARAGÖZ, Musa ŞİMŞEK, Musa DEMİR,
Tahsin ERSOY,HasanERDEY,Ömer KILINÇ, Mehmet ÇETİN, Sadık SAĞLIK, Bayram YAVUZ, Bekir YURDASİPER’i
teklif
etti.
Murakıp
üyeleri
seçimine
geçildi.
Halil
GÜNEY,TurgutKALKAN,AhmetŞAKIR,ÖmerTOSUN,MehmetÖZYÖRÜK,
AliŞİMŞEK,SalihTOSUN,MustafaMIHLATIS, İlhan TOKMAK ve Süleyman YILDIRAN’aKoruma Başkanlığı murakıp
üyeliği için zarflar dağıtıldı ve toplanıldı.
ASİL ÜYELER
Salih KARAGÖZ:1+1+1+1+1+1+1=7 Oy
Musa ŞİMŞEK :1+1+1+1+1+1+1=7
Musa DEMİR:1+1+1+1+1+1+1+1=8
Tahsin ERSOY:1+1+1+1+1+1+1=7
Hasan ERDEY :1+1+1+1+1+1+1+1=8
ASİL ÜYELER
Halil GÜNEY :1+1+1+1+1+1+1+1=8
Turgut KALKAN:1+1+1+1+1+1+1+1=8
Ahmet ŞAKIR:1+1+1+1+1+1+1+1+1=9
Ömer TOSUN :1+1+1+1+1+1+1+1=8
Mehmet ÖZYÖRÜK:1+1+1+1+1+1+1+1=8
YEDEK ÜYELER
Ömer KILINÇ:1+1+1+1+1+1+1=7 Oy
Mehmet ÇETİN:1+1+1+1+1+1+1+1=8
Sadık SAĞLIK:1+1+1+1+1+1+1=7
Bayram YAVUZ:1+1+1+1+1+1+1+1+1=9
Bekir YURDASİPER:1+1+1+1+1+1+1=7
YEDEK ÜYELER
Ali ŞİMŞEK:1+1+1+1+1+1+1+1=8
Salih TOSUN:1+1+1+1+1+1+1+1+1=9
Mustafa MIHLATIS:1+1+1+1+1+1+1+1+1=9
İlhan TOKMAK:1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=9
Süleyman YILDIRAN:1+1+1+1+1+1+1+1+1=9
Çiftci Malları Koruma Başkanlığına Salih KARAGÖZ 7 Oy,Musa ŞİMŞEK 7 Oy,Musa DEMİR 8 Oy,Tahsin
ERSOY 7 Oy, Hasan ERDEY 8 Oy alarak çiftçi malları koruma başkanlığına Murakıp üyeliğine Halil GÜNEY 8
Oy,Turgut KALKAN 8 Oy,Ahmet ŞAKIR 9 Oy,Ömer TOSUN 8 Oy, Mehmet ÖZYÖRÜK 8 Oy alarak Murakıp
üyeliğine oybirliği ile seçildi.
Ümit ALAGÖZ
Belediye Başkanı
İsmail TOKMAK
Meclis Katibi
Firdevsi GÖKÇEN
Meclis Katibi
Download

03/06/2014 KARAR SAYIL