T.C. DPÜ İİBF MALİYE BÖLÜMÜ PAZARLAMA DERSİ ARA SINAV SORULARI
CEVAP ANAHTARI
28.03.2014 Süre 30 dk.
Yrd.Doç.Dr. Hakan Kiracı
Kısa ve doğru cevaplar vermeniz lehinize olacaktır. Tüm öğrencilerin yanıtlaması gereken soru
sayısı 14’tür. Yani dilediğiniz bir soruyu yanıtlamama hakkınız var. Yanıtlamadığınız sorunun
üzerini karalamanız gerekiyor. Tüm soruları yanıtlarsanız, bir yanıtınız geçersiz sayılacaktır!!!
1. Les Brown kimdir? (Tanıdığınızı anlamam için bir cümle ile açıklayın)
DERSTE KISA BİR MOTİVASYON KONUŞMASI İZLETİLEN DJ-ŞARKICI
2. Bill Gates kaç yılında doğmuştur?
1955
3. Bir dönem Kore Havayollarının yaptığı kazaların nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a)Olumsuz hava koşulları
b)Pilotların deneyimsiz oluşu
c)Uçakların eski olması
d)Uçaklarda yaşanan teknik arızalar
e)Hiçbiri
4. Marlboro’nun marka olarak kötüye gittiği dönemde yapılan iki hamle vardı. Bu hamlelerle
Marlboro bir başarı örneği olarak yaşamına devam etmektedir. Nedir bu iki hamle? (Sadece
sıralayın)
1.Boş Sigara paketleri uçaktan atılmıştır
2. Kovboy simgesi paketlere konulmuştur
5. Aşağıdakilerden hangisinin tüketmeme oranı daha yüksektir? (Doğru şıkkı işaretleyin)
a)Uçak Yolculuğu
b)Bulaşık Makinesi
c)Banka Hesabı
6. Alttaki heykel, Türkiye dışında pek çok yerde sergilenmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu
sergi yerlerinden biri değildir?
a)Stanford Üniversitesi (ABD)
b)Cambridge Üniversitesi (İngiltere)
c)Sidney Opera Evi (Avustralya)
d)Buenos Aires Parlemento Binası (Arjantin)
e)Kunsthaus Zürih Akıl Hastanesi
f)Maclaren Sanat Merkezi (Kanada)
g)Columbia Üniversitesi (ABD)
Kafam Karıştı Diyenlere İpucu Olarak Verilen Kavramlar
Üretim anlayışı, ürün anlayışı, satış anlayışı, modern pazarlama
anlayışı, toplumsal pazarlama anlayışı, velinimet, müşteri
memnuniyeti, alıcılar pazarı, satıcılar pazarı, niş pazar, müşteri
odaklılık, CRM, ilişkisel pazarlama, viral pazarlama, basitlik
pazarlaması, amaca yönelik pazarlama, dava pazarlaması, birebir
pazarlama, müşteri sadakati, müşteri tatmini, müşteri memnuniyeti,
tedarik zinciri yönetimi, pazarlama etiği, gereksinim, istek, talep,
fiziksel fonksiyonlar, şekil faydası, yer faydası, zaman faydası,
mülkiyet faydası, Pazar bölümleme, hedef pazar seçimi,
konumlandırma, pazarlama karması, geriye doğru büyüme, kitlesel
pazar, bölümlenmiş pazar, kişisel pazar, vizyon, SWOT analizi,
yenilik, inovasyon, pazara nüfuz etme, pazar geliştirme, ürün
geliştirme, ileriye doğru büyüme, yatay büyüme, konsantrik
çeşitlendirme, konglomeratif çeşitlendirme, yatay çeşitlendirme,
pozisyon savunması, kanat saldırı savunması, önünü kesme stratejisi,
karşı saldırı savunması, mobil savunma, stratejik geri çekilme;
cepheden saldırı, kanattan saldırı, by-pass saldırı, gerilla saldırısı,
kuşatma saldırısı, piyasa izleyicilik stratejisi, 1959, 1969, 1954, 1959,
1950
7. “Bugün 5 gazetenin internet sayfasını açıp herbirini köşe yazılarıyla beraber okuyan bir
öğrenci aranıyor”. Bu ifadede anlatılmaya çalışılan kavram “veri” midir? “enformasyon”
mudur? “bilgi” midir?
ENFORMASYON
8. “Haydi Eller Havaya” Partisinin (HEHP) Yerel seçimlerde Türkiye genelinde beklenen oy
oranı %49’dur. Hadi Bakalım Kolay Gelsin” (HBKGP) partisinin oranı ise %11’dir.
HBKGP’nin beklenen oy oranından rahatsız olması onu belirli bölgelerde HEHP’yi geçerek
en çok oy alan parti olma arayışına itmiştir. 3 ay boyunca sadece A,N, S ve T illerine
yoğunlaşmış ve seçim sonuçlarının açıklanmasıyla bu stratejisinin başarılı olduğu ve A,N, S,
ve T illerinde birinci parti olduğunu öğrenmiştir. HEHP ise beklemediği bu ataktan ve tedbirli
davranmamaktan yakınmaktadır. HBKGP’nin uyguladığı saldırı stratejisi nedir?
GERİLLA SALDIRISI
9. Ülker’in üretmeyi düşündüğü “Private Label” markalı ürünlerin daha hızlı ve etkin satılması
için geçtiğimiz yıl “Şok” ve “DiaSa” market zincirlerini satın alması hangi yöne doğru
büyümedir?
İLERİYE DOĞRU BÜYÜME
10. Tarihte düşünceyi en iyi pazarlayanlar……PEYGAMBERLERDİR……..Boşluğa ne
gelecek?
11. Su arıtma cihazını tüketicilere hangi pazarlama anlayışıyla en etkili şekilde sunabilirsiniz? (Su
arıtma cihazının satışı, hangi pazarlama anlayışının benimsenmesini gerektirir?)
SATIŞ ANLAYIŞI
12. Dibi Delik Kova Teorisini birkaç kelime veya en fazla bir cümle ile açıklayın
MÜŞTERİ PORTFÖYÜNÜN SIFIR OLMASI
13. Arçelik A.Ş. için pazarlama ne zaman başlar?
a)Buzdolabının üretilmesi ile
b)Buzdolabının dağıtım kamyonuna yüklenmesi ile
c)Buzdolabının mağazaya ulaşması ile
d)Hiçbiri
e)Müşterinin buzdolabını satın alması ile
14. Hakan’s Cafe’ye ek masalar konulmasından mevcut müşterilerin rahatsız olabilecekleri ve
memnuniyetlerinin düşeceğini düşünerek; Cafe sahibinin hiçbir zaman böyle bir yola
başvurmaması hangi pazarlama anlayışını açıklar?
İLİŞKİSEL PAZARLAMA
15. İstek ile Talep arasında fark vardır. Nedir bu fark? çıkarabilirseniz yazın
SATIN ALMA GÜCÜYLE DESTEKLENEN İSTEK = TALEP
Download

cevap anahtarı