01-31 Mayıs 2014 / Sayı 53
Kepler
Havaya 21
Haziran’da
Atılacak
K
has Mezuniyet
Töreni 21
Haziran
cumartesi
günü saat 18:0020:00’da Kadir Has
Üniversitesi Selimpaşa
Kampüsü’nde
gerçekleştirilecek.
Törene yalnızca 20132014 akademik yılı
içerisinde mezun olacak
öğrenciler katılabilecek.
Törene katılmak isteyen
öğrencilerin fakülte
sekreterliklerinden
imza karşılığı
davetiyelerini almıştı.
Davetiyelerin dağıtımı
ise 22-29 Mayıs
tarihleri arasında
gerçekleştirilmişti.
Kurucusunun işaret ettiği yolda toplumsal sorumluluklarının farkında
olarak ilerleyen Kadir Has Üniversitesi yaşamlarını yitiren madencilerimizin
çocuklarının eğitimlerini devam ettirebilmeleri için, Toplum Gönüllüleri Vakfı
(TOG) bünyesinde oluşturulan Soma Gençlik Burs Fonu’na destek oluyor.
K
azanın meydana gelmesinden bu
yana, üstün sosyal sorumluluk
anlayışları çerçevesinde yardımda
bulunma arzularını yoğun bir
şekilde üniversite yönetimine ileten Khas
öğrencileri, mezunları, personeli ve
paydaşlarını ilgili fona destek oluyorlar.
Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için: TOG
Ofis’ten [email protected]
Üniversite Tanıtım Günleri Başlıyor
B
u yılki, Khas Üniversite Tanıtım Günleri, 30
Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Cibali ve
Selimpaşa Kampüleri’nde yapılacaktır.
Khas Lisans Tanıtım Birimi üniversite aday öğrencileri
online MIT testi ile Mesleki İlgi ve Yönelimleri için 7
Mayıs’da Cibali Kampüsü’nde bir etkinlik düzenledi.
Birim, ayrıca 5-6 Mayıs’da Sakarya Educaturk
Fuar’ında tüm aday öğrenci, veli ve öğretmenleri ile
buluştu. 21-22 Nisan’da Balıkesir Üniversitesi’nde 28
Nisan’da Tekirdağ’da gerçekleşen Educaturk Eğitim
Fuarları’na katıldı. 17 Nisan’da ise Adnan Menderes
Anadolu Lisesi’nde Khas öğretim üyelerinden Prof. Dr.
Volkan Ediger enerji konusunda bilgilerini paylaştı.
15 - 30 NİSAN 2014 | NEWSLETTER KHAS | 1
Haberler / Etkinlikler
Harvardlı Hocalar Dersleri
Cibali’de Yaptılar
Khas’dan Üniversite
Kentinde Master
İmkanı
K
adir Has Üniversitesi ve
Coventry’den Çift Diploma
Yüksek Lisans Programı
Anlaşması iki üniversite arasında
9 Mayıs’da imzalandı.
Küresel İşletme Yüksek Lisans
(MBA in Global Business), Petrol ve
Doğalgaz İşletmesi Yüksek Lisans
(MBA in Oil and Gas Management)
ile Uluslararası İlişkiler Yüksek
Lisans (MA in International
Relations) çift diploma yüksek
lisans programlarına yeni işbirliği
alanlarının eklenmesi hususunda
imzalanan niyet bildirgesi ile
program Eylül 2014’te başlayacak.
Türkiye’yi Okumaya
İmparatorluk’tan Başlamalı
Princeton Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Şükrü Hanioğlu’nun ders vereceği
Yaz Okulu, 19 Haziran-25 Temmuz’da
düzenleniyor. Cibali Kampüsü’nde
verilecek derslerin sonunda başarılı
olan öğrencilere aldıkları notları
gösteren bir sertifika verilecek.
“İmparatorluktan Ulus Devlete Türkiye;
1789-1918” Yaz Okulu Başvuruları başladı.
Kadir Has Üniversitesi’nde Princeton
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şükrü
Hanioğlu’nun ders vereceği Yaz Okulu,
19 Haziran-25 Temmuz’da düzenleniyor.
Perşembe ve Cuma günleri 14:00-17:00
saatlerinde gerçekleştirilecek derslere,
lisans 3. ve 4. sınıflarla lisansüstü
öğrencileri katılabilecek. Sınırlı sayıda
lise öğrencisinin de katılabileceği
derslerin dili Türkçe, ders malzemesi ise
İngilizce olacak. Khas Cibali Kampüsü’nde
verilecek derslerin sonucunda ise başarılı
olan öğrencilere aldıkları notları gösteren
bir sertifika verilecek.
2 | 01 - 31 MAYIS 2014 | NEWSLETTER KHAS
Harvard Kennedy School tarafından sunulan “Sivil Toplum
Kuruluşları Liderliği için Stratejik Yönetim” başlıklı Yönetici Eğitim Programı
11-16 Mayıs 2014’te ikinci kez Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlendi. Bu
kapsamda The Brand İdea adlı kitabın yazarı Harvard’dan Dr. Nathalie LaidlerKylander markalamayı anlattı.
M
ayıs 2013’te gerçekleşen
işbirliğin ardından
Harvard Kennedy
School, Kadir Has Üniversitesi
ile ilişkilerini “Sivil Toplum
Kuruluşları Liderliği için Stratejik
Yönetim” yönetici eğitim
programıyla sürdürüyor. Bu yıl,
Uluslararası İlişkiler Konseyi
Derneği (UİK) de program
ortaklarından oldu.
11-16 Mayıs’da Cibali
Kampüsü’nde düzenlenen beş
günlük bu program, kar amacı
gütmeyen hükümet dışı kuruluş
yöneticilerine örgütlerinin
liderliğini güçlendirme, uzun
soluklu ve sağlam ortaklıklar
kurma gibi konularda
gerekli perspektif, çerçeve
ve yöntemleri kazandırmayı
amaçladı.
Dersler süresince Harvard
Üniversitesi öğretim elemanları
ve araştırmacıları tarafından
vaka analizi denilen ve Harvard
Kennedy School’un çeşitli
bölümlerinde ve Yönetici Eğitim
Programı’nda sıklıkla uygulanan
bir metot kullanıldı.
Kadir Has Üniversitesi ile İsviçre’nin seçkin lisansüstü eğitim
kurumlarından olan The Graduate Institute of Geneva arasında
Uluslararası Kalkınma Politikası ve Uygulamaları Yüksek Lisans
Yönetici ortak diploma programı anlaşması imzalandı.
Eğitim programını başarıyla tamamlayanlar 30 AKTS alarak
diplomaya hak kazanacaklar.
İ
Khas-The Graduate Institute of
Geneva İşbirliği
sviçre’nin Cenevre
kentinde kuruluşu 1927
yılında gerçekleşen The
Graduate Institute of Geneva,
Uluslararası İlişkiler ve
Kalkınma alanında yüksek
lisans eğitimi veren bir
araştırma enstitüsü.
Enstitü’nün dünyadaki diğer
eğitim ortakları arasında
Harvard Kennedy School,
Georgetown University gibi
saygın eğitim kurumları yer
alıyor. Program kapsamında,
Uluslararası Kalkınma
Politikaları, Uluslararası
Güvenlik, Orta Asya ve Orta
Doğu’da ilgili konularda uzman
olanlar misafir konuşmacı
olarak Kadir Has Üniversitesi’ne
davet edilerek ortak seminer ve
sempozyumlar düzenlenecek.
I
BM’in gelişmiş altyapı desteğiyle kurulan “Akıllı
Gezegen” kavramına hizmet eden çalışmaların
yürütüleceği laboratuvar, üniversite-endüstrişehir yönetimi üçgeninde çok disiplinli çalışmalar
yürütülecek ve lisansüstü düzeyde araştırma
projeleri gerçekleştirilecek. Şehir Mühendisliği
İleri Araştırma Laboratuvarı, Bilgisayar, ElektrikElektronik, Endüstri ve Enerji Sistemleri
Mühendislik dallarıyla Yönetim Bilişim Sistemleri,
Mimarlık, Sosyal Bilim disiplinlerini kapsayan
Şehir Mühendisliği, ulusal ve uluslararası
işbirlikleri ve ortaklıklar için de adres olacak.
Öğrencilerin Yüzde 70’i
Hiç Kağıt Kullanmamış
Kadir Has Üniversitesi ve Vodafone mobil
dersinin Birinci Yıl Araştırma Sonuçları’nda
mobil paylaşımlar ve yıl boyu neler
yapıldığı Khas öğretim görevlisi İsmail
Hakkı Polat tarafından anlatıldı. Google
Hangout ile dünyanın pek çok noktasındaki
Khas’lılar mobil ders hakkında görüşlerini
bildirdi.
Kadir Has Üniversite ile Vodafone Red
Academy ortaklığında bu yıl üçüncüsü
gerçekleştirilen Data Everywhere Programı
13 Mayıs’da düzenlenen bir panel ile
sonlandı. Programa katılan ve başarıyla
sonlandıran öğrencilere sertifikaları takdim
edildi. En başarılı öğrenciler arasından
seçilen öğrenciler Vodafone Discovery
programı adı altında yaz stajı yapma imkanı
kazandı. Programın ardından “Mobil Ders
Araştırmaları” açıklanan sonuçlara göre
ise öğrencilerin yüzde 70 ise hiç kağıt
kullanmamış.
IBM’in 2013’te “Üniversite Ortak Araştırma” ödülünü
kazanan tek Türk üniversitesi olan Kadir Has
Üniversitesi Şehir Mühendisliği İleri Araştırma
Laboratuvarı Cibali Kampüs 21 Mayıs’da açıldı.
Haberler / Etkinlikler
Khas, Türkiye’de Bir İlki
Gerçekleştirdi
Bilişim Teknolojilerinde
Kadın Olmak
Khas Mühendislik
ve Doğa Bilimleri
Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Şirin
Tekinay, 30 Mayıs’da
yapılan “Bilişim
Teknolojilerinde
Kadın (Women
in IT)” etkinliğine
davetli konuşmacı olarak katıldı ve IBM
Üniversite İlişkileri Direktörü Jale Akyel
ile birlikte mühendislik ve teknik alanları
seçen öğrencilerle buluştu.
Mühendis Çalışmaları Sergiye Çıktı
K
has Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
son sınıf öğrencilerinin “teknolojiyi insan
hayatına sunma amacı güden fikirlerinden
oluşan” bitirme projesi posterleri Cibali Kampüs
D Blok Giriş Kat’a sergileniyor. Sunumlarını
gerçekleştiren proje grupları arasında yapılan
yarışmada ödüller sahiplerini buldu.
79 proje arasından beş dalda altı proje
ödüllendirildi. Başarılı proje ekiplerine ve
danışmanlarına ödüllerini dekan Prof. Dr. Şirin
Tekinay verdi. Işık haberleşme sistemlerinden
akıllı evlere, park sistemlerinden mobil
uygulamalara dek teknolojiyi toplumun
hizmetine sunan ilginç projelerin alkışlandığı
törende, Prof. Tekinay, fakültede lisans düzeyinde
üniversite-sanayi işbirlikleri ve destekli araştırmageliştirme çalışmalarının artarak sürmesinden
memnuniyet belirtti.
01 - 31 MAYIS 2014 | NEWSLETTER KHAS | 3
Haberler / Etkinlikler
Tıbbi Malpraktis Hukuka Nasıl Yansıyor?
K
Khas Hukuku Fakültesi, tıbbi hatalara
karşı bilgili ve bilinçli olmak amacıyla Ulusal
Sağlık Hukuku Sempozyumu’nun ikincisinin
temasını Tıbbi Müdahalenin Hukuki
Yansımaları olarak belirledi.
has Hukuku Fakültesi, 31 Mayıs’da Cibali
Kampüsü’nde gerçekleştirilen sempozyumda tıbbi
müdahelenin hukuka uygunluk koşulları, tıbbi
müdaheleler karşısında hastanın kendi geleceğini belirleme
hakkı, özelliği olan bazı müdahelelerde aydınlatılmış onam,
tıbbı müdahelede hekimin yükümlülükleri ilk oturumda
konuşuldu. Tıbbi malpraktik-komplikasyon ayrımı, tıbbi
malpraktis konusunda yargıtay ve TTB kararları, tıbbi
malpraktisin değerlendirilmesinde bilirkişi incelemesi
ise ikinci oturumda; tıbbi müdaheleden kaynaklanan
zararlardan sağlık mesleği mensuplarının özel hukuk
sorumluluğu, tıbbi müdaheleden doğan cezai sorumluluk,
tıbbi müdaheleden kaynaklanan zararlardan sağlık mesleği
mesleklerini idare hukuku sorumluluğu ise üçüncü
oturumda konuşulan konular arasındaydı.
Ünlü Ekonomiste Ünlü Üyelik
K
K
adir Has Üniversitesi’nde
okuyan yabancı öğrenci
sayısı gün geçtikçe
artıyor. Öğrencilerin ve Khas
tüm mensuplarının Türkiye’de
ve üniversitedeki hak ve
hükümlülükleri konusunda bilgi
sahibi olmaları amacıyla Khas
Hukuk Fakültesi, Yabancılar
ve Uluslararası Koruma
Kanununun Değerlendirilmesi
adlı bir konferans düzenledi. 29
Mayıs’da düzenlenen konferansın
açılış konuşmasını Khas Hukuk
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Ali Güzel yaptı. Konferans,
üç oturumda gerçekleşti.
İlk oturumda “Yabancılar ve
Uluslararası Koruma Kanunun
Getirdikleri”, ikinci oturumda
“Yabancıların Türkiye’de
Çalışması”, son oturumda
“Yabancıların Türkiye’ye Giriş ve
İkameti” konusu tartışıldı.
4 | 01 - 31 MAYIS 2014 | NEWSLETTER KHAS
adir Has ödülü
sahibi ve Bilim
Akademisi üyesi
Prof. Dr. Daron Acemoğlu,
National Academy of
Sciences’(ABD) üyeliğine
seçildi. Prof. Acemoğlu,
2013’te dokuzuncusu
gerçekleştirilen Kadir
Has Ödülleri’nden Üstün
Başarılı Ödülü’ne layık
görülmüştü. Prof. Acemoğlu,
Massachusettes Institute
of Technogy Ekonomi
Bölümü’nde de öğretim
üyesi. Ekonomi, siyasal
ekonomi, ekonomik kalkınma,
ekonomik büyüme, gelir ve
ücret dengesi eşitsizliği ile
kurumların ekonomideki rolü
üzerine bugüne kadar yapmış
olduğu uluslararası düzeydeki
çalışmalar ile dünya çapında
tanınan bir ekonomik olan
Acemoğlu’nun çalışmaları,
gerçekleştirdiği sentezi
günümüz dünyasını ve içinde
yaşanılan koşulları anlamaya
büyük katkılar getiren, yeni
ufuklar açan nitelikte. Prof.
Acemoğlu’nun çalışmaları
özellikle insanın politik
tasavvurları bakımından en
ileri nokta olan demokrasinin
temellendirilmesi, bu
siyaset yönteminin ekonomi
ve yönetişimsel tutumla
olan ilişkisinin saptanması
bakımından da dünyada
tartışma yaratıyor.
Tebrikler!
Khas Meslek Yüksekokulu Bilgisayar
Programcılığı 1. sınıf öğrencisi Murat
Emre Kayan, Fulbright Bursu ile ABD’nin
Washington eyaletindeki Edmonds Community
College’da burslu okuma hakkını kazandı.
Khas Eylem Planı Çalıştayı
Kadir Has Üniversitesi 2015-2018 Stratejik Planı çalışmaları
kapsamındaki Eylem Planı Çalıştayı, 24 Mayıs’ta Cibali Kampüsü’nde
gerçekleştirildi. Khas STRAR-Strateji Geliştirme ve Araştırma Koordinatörlüğü
tarafından düzenlenen çalıştaya başta Rektör ve yardımcıları olmak üzere 22
öğretim üyesi katıldı.
K
has 2015-2018 Stratejik
Planı çalışmaları 13
Ocak’ta Selimpaşa
Kampüsü’nde düzenlenen
akademik çalıştay ile
başlamış, 13 Şubat’ta Cibali
Kampüsü’nde öğrenciler ile
devam etmişti. 22 Mart’ta
mezunlar, öğrenci aileleri ve
idari personel ile biraraya
gelinerek benzer bir çalışma
yapılmıştı. Katılımcılar, beş
farklı oturumda, “Khas’ın
önümüzdeki dört yıl boyunca
stratejileri ne olmalıdır?”
sorusunun yanıtını arayarak
bu konuda yapılacak
eylemleri değerlendirmişti.
TÜBİTAK; her
türlü kongre,
konferans, sempozyum, seminer, toplantı,
çalıştay, yaz/
kış okulları,
kurs, eğitim,
zirve, şenlik gibi
bilimsel etkinlik
faaliyetlerini
20.000-200.000
TL arasındaki tutarlarla destekliyor.
Destek programları; 2229-Lisans
ve Lisans Öncesi Öğretmen ve
Öğrencilere Yönelik Etkinlikleri
Destekleme Programı, 2223/B-Yurt
İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme
Programı, 2223-C-Çok Katılımlı
Uluslararası Etkinlik Düzenleme
Desteği, 2233/D–2223-D-İşbirliği
ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik
Düzenleme Desteği ile 2237-Proje
Eğitimi Etkinliklerini Destekleme
Programı başlıkları altında toplandı.
Haberler / Etkinlikler
Tübitak’tan Has
Destek
Tübitak Horizon 2020 Ulusal Açılış
Konferansı 4-5 Haziran’da Hilton
İstanbul Bosphorus Oteli’nde
düzenlenecek.
Gerçek Bir Markanın Yarışmasını
Kazandılar
Yeni Marie Curie’ler
Aranıyor!
T
ürkiye İş Bankası üç yıldır
sürdürdüğü “Karneni
Göster, Kitabını Al” sosyal
sorumluluk kampanyası için bir
viral film yarışması düzenlemiş
ve reklam sektöründe çalışan
porfesyonellere açık olan bu
yarışmaya davet edilen tek
amatör yarışmacı Khas Reklam
Atölyesi öğrencileri olmuştu.
Değerlendirme sonucunda,
Khas Reklam Atölyesi birinci oldu
ve 5000 TL değerindeki ödülü
aldı. Birinci olmaya hak kazanan
öğrencilerin (İsmail Çobanoğlu,
Erkan Batuk, Buse Kaya ve Doğan
Ertekin) videosu önümüzdeki
günlerde İş Bankası imzasıyla
internette yayınlanacak.
Khas Reklamcılık Bölümü
Başkanı Prof. Dr. Asker Kartarı bu
sevinçli haberi “öğrencilerimiz,
üniversitelerarası bir yarışmada
değil de gerçek bir marka için
düzenlenen bir yarışmada
profesyonel reklamcılarla yarışıp
birinci oldular” şeklinde verdi.
Horizon 2020’nin Excellence Science
bileşeni içinde yer alan Marie
Sklodowska Curie Alanı ile ilgili olarak
TÜBİTAK tarafından yapılacak olan
bilgilendirme toplantıları hakkında
TÜBİTAK Marie Curie ekibi yazı
gönderdi.
Khas’ın 12 Misafir
Araştırmacısı Oldu
21 Kasım 2012 tarihli Kadir Has
Üniversitesi Misafir Araştırmacı Kabulü
Hakındaki Yönerge uyarınca yaklaşık
bir buçuk yıldır Misafir Araştırmacı
Programı (MAP) uygulaması yürütülüyor.
Bu kapsamda günümüze kadar 12 misafir
araştırmacı Khas’ı ziyaret ederek çeşitli
çalışmalar yürüttü.
01 - 31 MAYIS 2014 | NEWSLETTER KHAS | 5
Haberler / Etkinlikler
Khas Türkiye’deki film akademisyenleri, sinemacılar ve
sinemaseverleri bir araya getirerek, sektöre yeni açılımlar
kazandırmak ve daha üretken bir platform oluşturmak amacıyla
bu yıl 15. kez düzenlenen Türkiye Film Araştırmalarında Yeni
Yönelimler Konferansı’na ev sahipliği yaptı. New York Üniversitesi
Sinema Çalışmaları Bölüm Başkanı Prof. Richard Allen’ın konuk
konuşmacı olarak katıldığı konferans 8-10 Mayıs tarihlerinde Cibali
Kampüsü’nde gerçekleşti.
Sinema ve Seyircileri
İletişim Fakültesi
Sektör Buluşmaları
İletişim Fakültesi’nin gerçekleştirdiği
Sektörle Buluşmalar dizisi 2-17 Haziran
tarihlerinde gerçekleşecek program şöyle:
2 Haziran: Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Bölümü-Necla Zarakol (Zarakol İletişim)
3 Haziran: Radyo, Televizyon ve Sinema
Bölümü-Ayşe Ünal (Anima)
4 Haziran: Reklamcılık Bölümü-Ümit Çelebi
(BCOM Brand Communication) ve Rauf Olcay
(Lotsistanbul)
10 Haziran: Yeni Medya Bölümü-Uygar
Boynudelik (Turkcell Digital TV)
K
adir Bu yılki
konferansta, sinema
tarihinin başlangıcından
beri farklı disiplinlerin ve
metodolojilerin çatışma
alanı haline gelen seyirci
konusu tartışıldı. İzleyicilik
deneyimi etrafında şekillenen
ve bu yıl konferansın ana
konusu olan bu çatışma
etrafında, filmlerden ne
tür hazlar aldığı sinema
aygıtı tarafından belirlenen
pasif seyirciler ile filmlerin
anlamını kuran, hatta
filmleri var eden eleştirel,
siyasallaşmış özneler olan
seyirciler tartışıldı.
İdeolojik bir aygıt
tarafından kurulduğu
varsayılan seyirci ile kanlı
canlı, nefes alan, cinsel
ya da etnik çeşitlilikleri
itibariyle farklı eğilimleri,
etkileşimleri olan farklı
izleyicilik konumları
konferansın ana başlığını
6 | 01 - 31 MAYIS 2014 | NEWSLETTER KHAS
11 Haziran: Yeni Medya Bölümü-Serdar
Kuzuloğlu (Radikal Gazetesi)
oluşturdu. Konferans,
film izlemenin nasıl bir
deneyim olduğu sorusunu
ve sinema izleyicisinin
konumunu bireysel
izleyicinin nazarından, izleme
pratiklerinin tarihçesine
yayılan geniş bir perspektifte,
çok yönlü ve disiplinler
arası bir bakışla tartışmaya
açtı. Ayrıca konferansta
“Seyircilik Kuramları”, “Seyir
Mekanları ve Mecraları”,
“Seyirciliğin Sözlü Tarihi”
gibi oturumların yanı sıra,
Türkiye sinema endüstrisinin
önde gelen isimlerinden
Sevinç Baloğlu, Dilek Gökçin,
Hüseyin Karabey, ve Gizem
Soysaldı’nın katıldığı ve
izleyicinin film festivalleri
ile ilişkisinin konuşulduğu
“Festivale Seyirci Olmak
ya da Seyirciye Festival
Yapmak” başlıklı panel de
gerçekleşti.
{
17 Haziran: Yeni Medya Bölümü-Bülent
Mumay (Hürriyet Dijital Medya) ve Onur
Aladinler (Vagust Tv).
Şimdi Sinema ve
TV Haberleri!
İlki, bu yılki İstanbul
Film Festivali’nin
Köprüde Buluşmalar
bölümünde, TürkiyeAlmanya Ortak
Yapım Geliştirme
Fonu tarafından desteklenecek projeler
arasında Khas öğretim elemanlarından
Nazlı Elif Durlu ve Zeki Demirkubuz’un
projeleri de seçildi. İkinci sevindirici haber
ise Ankara’dan geldi: 25. Ankara Film
Festivali’nin kısa film bölümünde yarışacak
filmlerden ikisi, Khas İletişim Fakültesi
öğrencileri Mehmet İrfanoğlu ve Hakan
Hücum’e ait.
Bir Üniversite Prestij Yayını: PANORAMA Khas
Kadir Has Üniversitesi’nin bilim-sanat-kültür dergisi PANORAMA Khas’ın 14.
sayısı yayınlandı. Bu sayıdaki yazarların çoğu 40 yaşın altı imzalardan oluştu.
Khas Reklam Atölyesi Sanat Yönetmeni 30 yaşına günler kala üç yıl süren
“Tasarımla Dünya Turu”nda kendinin ve hayatının peşine düşüş öyküsünü
anlattı. Khas İletişim Fakültesi araştırma görevlisi Zeynep Altundağ (29) bir
önceki sayıda Japon animesi usta yönetmeni Hayao Miyaziki’nin filmlerindeki
kız çocuk kahramanları üzerine yazmıştı. Bu sayıda da Miyazaki’nin
yönetmenliğe veda filmi olan “Rüzgar Yükseliyor” üzerine yazdı.
PANORAMA Khas’ın bir sonraki sayısı Temmuz 2014’te yayınlanacak olup
yazı göndermek isteyenler [email protected] veya [email protected]
e-posta adreslerine 15 Haziran 2014’e kadar yazılarını iletebilirler.
{
Haberler / Etkinlikler
Okulda Haber Odasına
Şu Başvuru İle Gidilir
“IPS İletişim Vakfı/
bianet olarak İletişim
Fakülteleri’nin
3.sınıftan 4.sınıfa
geçen öğrencilerine
yönelik düzenlenen
“Okuldan Haber Odasına-OHO” programının bu
yıl sekizincisi gerçekleştiriliyor.
Bu programla gazeteciliğin temel ilkeleri
zemininde, hak haberciliğine odaklanarak
gazetecilik/haberciliğe yönelmek isteyen
arkadaşların meslek ortamını tanımalarını
amaçlanıyor. Program çerçevesinde gazetecilik,
radyo ve televizyon bölümlerinin 3. sınıfını bitiren
(her İletişim Fakültesi’nden bir katılımcı) gazeteci
adaylarıyla 24-30 Ağustos tarihleri arasında
İstanbul’da buluşuluyor.
Programla ilgili bilgiler www.bianet.org’ta da yer
alıyor. Başvurular internet üzerinden oho2014@
bianet.org adresine gönderilebilir. Son başvuru
tarihi 15 Haziran olup sonuçlar 30 Haziran’da
duyurulacak.
Bilgilendirme Toplantısı
İstanbul’u Deşifre Etmek
İstanbul Çalışmaları Merkezi Avrupa ve Amerika’dan öğrenci
ve akademisyenleri ağırlamaya devam ediyor. The Field
School’un katılımı ile etkinlik 2 Haziran’da yapıldı, İngilizce
yapılan etkinliğin başlığı “The Field School@ Kadir HasDeciphering Istanbul” idi.
Haberlerinin Altına Uğur
Mumcu İmzasını Atabilirler
U
m:ag ile Kadir Has Üniversitesi’nin ortaklaşa
gerçekleştirdiği um:ag Gazetecilik
Okulu’nu başarıyla tamamlayanlar için
gerçekleştirilen Sertifika Töreni, Sayın Güldal
Mumcu’nun da katılımıyla 8 Mayıs’da Cibali
Kampüsü’nde gerçekleştirildi.
Bu Kez Yazılı Yoklamayı Cenk Yaptı
1990’ların sevilen radyo programcısı Cenk Alptekin, 7
Mayıs’da Selimpaşa Kampüsü’nde öğrencilerle buluştu.
Etkinlikte, hem kitabı “Cenk’le Yazılı Yoklama” hem de
radyoculukla ilgili öğrencilerin merak ettiklerini anlattı.
6. STK Günleri Kadir Has’da
Tanışalım. Ben, Tiyatro
Khas
Kurumsal
Sosyal
Sorumluluk
Akademisi, 6.
Sivil Toplum
Günleri’ni
“STK’lar
Markalaşma
ve Teknoloji”
teması ile 15 Mayıs’da Cibali Kampüsü’nde
düzenledi.
Khas Tiyatro Kampı
8-9-10 Temmuz
tarihlerinde, saat
11:00-16:00 arası
yapılacak. Kamp
süresince Prof. Dr.
Çetin Sarıkartal,
Yrd. Doç. Dr.
Zeynep Günsür
Yüceil ve Öğr. Gör. Özlem Özhabeş katılımcılarla
doğaçlama, hareket, yaratıcılık üzerine çalışacak,
onların rahat ve eğlenceli bir ortamda tiyatroculuk
mesleğiyle tanışmalarına yardımcı olacaklar.
Öğrencilerin bölümün oyunculuğa bakışıyla ve
çalışma yöntemleriyle tanışabilmeleri için tasarlanan
çalışmalar, katılımcıları aktif kılmayı, konuşmak yerine
yapmayı böylelikle yaratıcılığı bedende yeniden
uyandırmayı hedef alıyor. Ayrıca, katılımcılar bölümün
kadrosundan tiyatroyla ilgili merak ettikleri konular
hakkında bilgi alma şansına da sahip olacaklar.
Konferansın amacı markalaşan ve teknolojiyi
kullanan ve daha etkin kullanmak isteyen sivil toplum
kuruluşlarının, çalışmalarında daha verimli olmaları
ve bu alanda farkındalık yaratılmasıydı. Rektör Prof.
Dr. Mustafa Aydın’ın açılış konuşmasını yaptığı 6.
STK Günleri’nde etkinlik alanında STK’ların açtıkları
standların gezilmesinin ardından “STK’lar Markalaşma
ve Teknoloji Paneli’’ gerçekleştirildi.
01 - 31 MAYIS 2014 | NEWSLETTER KHAS | 7
Haberler / Etkinlikler
Mayıs Spor Başarıları
Üniversitelerarası
Yüzme TR
Şampiyonası’nda Khas
sporcusu Engin Yıldırım
400 metre Serbest
Yarışı’nda Türkiye
Şampiyonu oldu.
İstanbul Taşdelen
Mesire Alanı’nda 27
Mayıs’ta dördüncüsü
düzenlenen
45 kilometrelik
Çekmeköy Ultra
Maraton Koşusu’na
katılan Khas Spor
Eğitmeni ve Has
Runners Koşu Kulübü
Danışmanı Burkay Günay genel klasmanda 5:11;10
derecesiyle dördüncü; Has Runners Koşu Kulübü
Başkanı Mehmet Yıldırım ise 5:21;28 derecesiyle
beşinci oldular.
Öğrenciler
Bienal’e
Katıldılar
13. İstanbul Bienali sırasında
Khas Sanat ve Tasarım
Fakültesi öğretim üyesi İnci
Eviner’in öğrencilerinin de
katıldığı Ortak Eylem Aygıtı: Bir
Etüt Performativ Araştırma’nın
kitap tanıtım ve belgesel filmin gösterimi İKSV Salon’da 9 Mayıs’da
gerçekleşti.
Rekabet Kongresi
Khas Cibali Kampüsü’nde
22 Mayıs günü 9. Rekabet
Kongresi düzenlendi. Kongrede
konuşan TÜSİAD Başkanı
Muharrem Yılmaz, büyümenin
motorunun imalat sanayisi
olduğunu belirterek, “2023
hedefleri geleneksel büyüme anlayışı veya bugünkü verimlik düzeyi ile
kesinlikle yakalanamaz. Bu büyüme anlayışı büyümenin niteliğine katkı
sağlamayacak ve büyümeyi vasati düzeyde tutarken bizi de orta gelir
tuzağına kilitleyecektir” dedi.
8 | 01 - 31 MAYIS 2014 | NEWSLETTER KHAS
…Kısa...Kısa…Kısa…
Khas öğrencileri
tarafından hazırlanan
“İşaretlerin Sesi”
belgesel filmi gösterimi
14 Mayıs’da Selimpaşa
Kampüsü’nde
gerçekleştirildi.
Prof. Binak Bekaj’ın
“Güney Doğu Avrupa
Ülkelerinde Şehircilik”
semineri 7 Mayıs’da
Cibali Kampüsü’nde
yapıldı.
Khas 2014-2015
öğretim yılı güz
dönemi yüksek
lisans ve doktora
başvuruları başladı.
Başvurular 13
Haziran cuma günü
saat 18:00’e kadar yapılabilir. Soru ve
görüşler için: [email protected]
edu.tr.
18 Mayıs’da Cibali
Kampüsü’nde
yapılması
planlanan Kadir
Has Mezunları
Derneği’nin
(Hasmed) her yıl geleneksel olarak
düzenlediği Mantı Günleri, Soma Maden
kazası nedeniyle ertelendi.
Akut Arama
Kurtarma Derneği
tarafından
düzenlenen
Gelecek Nesil
AKUT’la Afetlere
Hazırlanıyor
Çalıştayı, Cibali
Kampüs’de 13 Mayıs’da yapıldı.
Sağlık
GönüllüleriTürkiye’nin
(SG-T) “Sağlık
Bilinci ve Medya”
temasıyla bu
yıl sekizinci kez
gerçekleştirdiği ödül töreni, 3 Haziran’da
Cibali Kampüsü’nde yapıldı. Özel gecede,
sağlık sektörünün ve medyanın seçkin
temsilcileri yer aldı.
Khas Yaşam Boyu Eğitim
Merkezi Müdürü Serdar
Dinler, 8 Mayıs’da
Pantheon’dan gelen
konuk öğrencilere Türkiye
Ekonomisi hakkında bir
sunum gerçekleştirdi.
Kadir Has Üniversitesi ve Silivri SİAD’
ın ortaklaşa düzenlediği “ Girişimcilik,
Yenilikçilik ve Küresel Tedarik Zincirleri”
adlı toplantı 4 Haziran’da Selimpaşa
Kampüsü Prof.Dr. Erol Üçdal Konferans
Salonu’nda yapılacak.
Taraftar Rehberi’nin
İçeriği Taraftardan
Haberler / Etkinlikler
Pantheon’lu Öğrencilere
Türkiye Ekonomisi
Khas-Siad Selimpaşa’da
Buluşuyor
K
Tasarım ve Mimari
Dönüşümü
Khas Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin 10. Yıl
Etkinlikleri kapsamında “Act and Reflect
2: Radical Turn in Research-Education in
Design and Architecture” başlıklı uluslararası
konuşmacıların katıldığı bir panel düzenleniyor.
Tasarım ve mimarlık alanlarındaki dönüşümü,
bu meslek ve disiplinleri oluşturan koşullardaki
hızlı değişimi dikkate alarak eğitimdeki yeni
vizyon ve stratejilerin tartışılacağı bu panele,
aynı zamanda fakültenin Uluslararası Danışma
Kurulu’nun üyeleri olan, herbiri alanlarında
tanınan saygın akademisyenler katılıyor. 10
Haziran salı, 13:00-18:00 arasında Galata
Salonu’nda yapılacak etkinliğin dili İngilizce olup
etkinlikler kapsamında hazırlanan Yılsonu Sergisi
de yine 10 Haziran’da, 18:30’da C Blok Giriş’te
açılacak.
has Spor Çalışmaları Merkezi’nin
destekçisi olduğu Avrupa Futbol
Taraftarları Birliği (Football Supporters
Europe, FSE) yeni bir projesinde Türkiye’deki
futbol taraftarlarından destek bekliyor. Avrupa
Futbol Taraftarları Birliği Kasım 2013’te
Avrupa çapında taraftar gruplarının ve bireysel
taraftarların ücretsiz olarak kullanabileceği bir
Taraftar Rehberi oluşturdu.
Bu rehberin içeriğini ise taraftarlar
oluşturacaklar. Rehberin kapsamının
artması açısından özellikle İstanbul dışındaki
kulüplerin taraftarlarının vereceği katkı çok
önemli.
Daha detaylı bilgi için: http://www.
fanseurope.org/tr/news/news-3.html
Kampüste Uluslararası Etkinlikler
03 Haziran
"Kütüphanecilikte Stk İşbirliği: Güçlü Dernekler,
Güçlü Toplumlar"
04-06 Haziran
7Th World Conference For Graduate Research
İn Tourism Hospitality And Leisure
Adres : Kadir Has Caddesi Cibali
Haber : Sena Ural, Fahri Mestanlı
34083 İstanbul
Fotoğraf : Ulaş Tosun
Tel
: 212 533 65 32
Tasarım : Birsen Duyar Akdemir
Faks : 212 531 38 53
Yöneten : Ayten Görgün Smith E-mail : [email protected]
Web
: http://www.khas.edu.tr
01 - 31 MAYIS 2014 | NEWSLETTER KHAS | 9
Download

Haberler / Etkinlikler - Kadir Has Üniversitesi