T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
/ • o
EXP02016
ANTALYA
Sayı: 39999044/821.99
Konu: Meclis Gündemi hk.
L
ûCf/09/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl
51.’si gerçekleştirilmesi planlanan “Antalya Uluslar arası Altın Portakal Film Festivali”
etkinliğinde verilecek olan ödüller yazımız ekinde sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclis Gündemine havalesi hususunda gereğini arz
ederim.
Mitat YOLCU
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan V.
EK:
1- Ödül Listesi (2 Sayfa)
2- Yönetmelik (9 Sayfa)
/
ir
'
Uygun görüşle arz
Bayrâm ÖZEN
Genel Sekreter Yardımcısı
Uygun
arz ederim.
__/ __ /2014
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
Adres: Antalya Kültür Merkezi İçi.
Tel: 0 242 238 52 70
Fax: 0 242 238 53 03
E le ktro nik Ağ : www.antalya.bel.tr
07070 /ANTALYA
Ayrıntılı Bilgi için İrtibat: O.TOSUN
E-Posta:kültü[email protected]
51. ANTALYA ULUSLAR ARASI ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ ODUL LİSTESİ
En İyi Film
350.000 TL ve Altın Portakal heykeli
En İyi İlk Film
125.000 TL ve Altın Portakal heykeli
En İyi Yönetmen
75.000 TL ve Altın Portakal heykeli
FİLM-YÖN En İyi
Yönetmen
Altın Portakal heykeli
En İyi Senaryo
30.000 TL ve Altın Portakal heykeli
En İyi Kadın Oyuncu
Altın Portakal heykeli
En İyi Erkek Oyuncu
Altın Portakal heykeli
En İyi Yardımcı Kadm
Oyuncu
Altın Portakal heykeli
En İyi Yardımcı Erkek
Oyuncu
Altın Portakal heykeli
En İyi Görüntü
Yönetmeni
30.000 TL ve Altın Portakal heykeli
En İyi Müzik
30.000 TL ve Altın Portakal heykeli
En İyi Kurgu
Altın Portakal heykeli
En İyi Sanat Yönetmeni
Altın Portakal heykeli
Behlül Dal Jüri Özel
Ödülü
Altın Portakal heykeli
(Herhangi bir dalda genç bir yetenek yönetmen, oyuncu, senaryo yazan,
görüntü yönetmeni, besteci için kullanılır)
;
Dr. Avni Tolunay Jüri
Özel Ödülü
Altın Portakal heykeli
(Ses Tasarımı, Özel Efekt, Kostüm, Makyaj tasarımı, v.b. teknik
dallardan birinde kullanılabilir)
,
SİYAD En İyi Film
Ulusal
Ulusal
İzleyici Ödülü
■KISA FİLM
15.000 TL ve Altın Portakal Heykeli
Kısa Film
i
;
Cş
..........
— . . . . . . . ... ....
--
. . . . . . . . . . .. . . . . . .
.. . . . . . . . . . . . . . . . . -
-
— .......... -
-. . . . . —
-
-.................. -
. . . . . . -. . . . . . . . . . . . -
•• - - - - - - - - - - -
51. ANTALYA ULUSLAR ARASI ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ ÖDÜL LİSTESİ
■b e l g e s e l
BELGESEL
30.000 TL ve Altın Portakal Heykeli
İLK BELGESEL
5.000 TL ve Altın Portakal Heykeli
■ULUSLARARASI
i V
En İyi Film
Altın Portakal Heykeli
SİYAD En İyi Film
Altın Portakal Heykeli
Altın Portakal Heykeli
İzleyici Ödülü
PITCHING (SUNUM) PLATFORM
Pitching platformuna katılan 10 projeden Pitching Platformu Jürisi tarafından belirlenecek 2
projeye Antalya Film Forum Pitching Platformu Ödülü
Ödülü kazanan projelerin yapım şirketlerine 30.000 TL ve ödül sertifikası verilir.
2 * 30.000 TL = 60.000 TL
W ORKIN PROGRESS (YAPIM AŞAMASI)
Work In Progress Platformu’na katılan projelerden Work In Progress Platformu Jürisi
tarafından belirlenecek projeye 100.000 TL değerinde “Work In Progress Ödülü” ve ödül
sertifikası verilir.
100.000 TL.
|
ANTALYA
FİLM FÖRÜM
F İL M FÖRUM
:m# , e^ / öciöSeRaöi4
2014 ANTALYA FİLM FORUM
(14-17 EKİM 2014)
YÖNETMELİĞİ
A) AMAÇ
ü : '
Antalya Film Forum, öncelikli olarak Türkiye'de olmak üzere Türkiye'ye yakın coğrafyalarda (Balkanlar,
Ortadoğu, Akdeniz ve Türki Cumhuriyetler) ortak yapım olanaklarını arttırmayı, sinema sektörünün
gelişimini desteklemeyi, yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmler üretmesine maddi ve manevi katkı
sunarak onları teşvik etmeyi ve projelerinin uluslararası platformlarda tanıtılmasını sağlamayı amaçlayan
bir ortak yapım ve proje geliştirme marketidir.
Antalya Film Forum'un amaçları:
•
•
•
Vi;,
•
;v /
•
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin uluslararası markasını kuvvetlendirmek,
Yerli film üretimine destek vermek,
Antalya'nın adının uluslararası önemli filmlerde yer almasını sağlayarak kentin tanıtımına katkı
sağlamak,
Türk sinemasının en önemli ulusal endüstri merkezi olmak, sektörel iletişimi ve dayanışmayı
arttırmak, /
.
.• ; ■
v’- '
Dünya sinemasından saygın isimleri, Master Class'lar ile festival kapsamında ağırlamak.
B) TARİHLER
Antalya Film Forum, Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında 14-17 Ekim 2014
tarihleri arasında dört gün boyunca gerçekleştirilir.
C) YÖNETİM
V-v;
Antalya Film Forum'un yönetimi ve organizasyonu, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından
gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda Antalya Film Forum kapsamında yapılacak tüm etkinliklerin yapılması
Antalya Film Forum'un Danışma Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır. 2014 yılı Antalya Film Forum'un
Danışma Kurulu, Marsel Kalvo, Nadir Öperli, Sevil Demirci, Yamaç Okur ve Zeynep Özbatur Atakan'dan
oluşmaktadır. Danışma Kurulu'nun biyografi ve filmografilerine Uluslararası Antalya Altın Portakal Film
Festivali web sayfasındaki Antalya Film Forum sayfasından ulaşılabilir.
lnf^rit^fılmforum.çonı
®M#1ImFonun
V
ANTALYA
FİLM FORUM
■■'.■■•■iv
L-.i'
f'-
' .•
ANTALYA
FltMFÖRIJM
'EKM/öcroBBRaöw<
D) PİTCHİNG PLATFORMU
Antalya Film Forum kapsamında bu yıl sadece Türkiye'den başvuracak projelere açık olmak üzere
Pitching (Sunum) Platformu düzenlenecektir. Pitching platformuna, Türkiye'den uzun metraj film
projeleri katılabilir. Uzun metrajlı tanımlamasından, süresi en az 60 dakika olan filmler anlaşılır. Pitching
platformunun tarihleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
Son Başvuru Tarihi: 15 Eylül 2014 Pazartesi
Pitching Platformuna Seçilen Projelerin ve Jürinin Açıklanması: 26 Eylül 2014 Cuma
Pitching Platformu: 15 Ekim 2014 Çarşamba
Ödüllerin Açıklanması (Antalya Film Forum kapanış töreni): 17 Ekim 2014 Cuma
1) Antalya Film Forum Pitching Platformu'na katılmak isteyen yapımcılar, resmi başvurularını,
Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin web sitesindeki Antalya Film Forum sayfasındaki
r online başvuru formunu doldurarak en geç 15 Eylül 2014 Pazartesi mesai saati bitimine kadar
yapmak zorundadırlar. Pitching platformuna başvuran projelerin seçildiği takdirde yurtdışı ve yurtiçi
film profesyonellerine tanıtılması ve Antalya Film Forum'un katalogunda yer alması amacıyla, EKl'd e yer alan belgelerin Türkçe ve İngilizce olarak online başvuru esnasında gönderilmesi
gerekmektedir.
2) Pitching Platformu'na, daha önce Türkiye'de herhangi bir ortak yapım ve proje geliştirme
platformunda yer almamış Türkiye yapımı uzun metrajlı projeler katılabilir. Yapımcılar, kurmaca film
projelerinin yanında, sinemaya yönelik yaratıcı belgesel ve animasyon uzun metraj projeleri ile de
Pitching Platformu'na başvurabilirler.
3) Pitching Platformu'na başvuran projelerin aşağıdaki esaslara uygun olması gerekmektedir:
a) Projeler, tretman aşamasından senaryo aşamasına kadar olabilir.
b) Çekimlerine başlanmış projeler Pitching Platformu'na başvuramaz. Seçilen projelerin Antalya
Film Forum'un ödül töreni olan 17 Ekim 2014 Cuma gününe kadar çekimlerine başlamaması
gerekmektedir.
c) Pitching Platformu'na başvuran proje bir ortak yapım ise projenin ana yapımcısının Türkiye'den
olması gerekmektedir.
— d) Projenin bağımsız bir yapımcısı varsa, yapımcının yapım şirketinden bir yetkilendirme yazısının
olması gerekmektedir.
4) Pitching platformuna projenin yasal sahibi olan yapımcısı başvurabilir. Projenin birden fazla yasal
sahibi varsa, başvuru belgesinde diğer yasal sahiplerinin de imzası olmalı ya da başvuru belgesine ek
olarak projenin diğer yasal sahiplerinin projenin Pitching Platformu'na katılması konusundaki
onaylarını bildirir imzalı bir yazı eklenmelidir. Başvuru sahibi yapımcı, başvuru için tüm yetkinin
kendisinde olduğunu, konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alındığını
belgeleyebilir durumda olmalıdır. Başvuru belgesinde yazılı tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi
iM ö @ ^tB ^filıW 6 h n acö n ı
^ p f (ŞÂNTFİlroForum
B j j *1 AntalyaFilmForum
M gM
(ŞAntalyaFiImForum
-ANTALYA
FİLM FORUM
. ANTALYA
: .£
v4'
i .t-
V
F lL M F O R & S c
S9:^iEidWr/öc«ö^îbw *
bağlar. Festival yönetimi başvuru formundaki bilgilerin doğruluğunu araştırmak zorunda değildir. Bu
bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.
5) Antalya Film Forum Danışma Kurulu, başvuran projeler arasından 10 projeyi Pitching Platformu'na
davet etmek üzere seçer. Danışma Kurulu üyelerinin herhangi birinin, başvuran projelerle ilgili bir iş
ilişkisi varsa ilgili üye ön seçim aşamasına katılamaz. Danışma Kurulu'nda ön seçimi yapacak iki
üyeden az kişi varsa, Danışma Kurulu 2 kişiyi ön seçim yapmak üzere görevlendirir.
6) Seçilen projeler, en geç 26 Eylül 2014 Cuma gününe kadar Uluslararası Antalya Altın Portakal Film
Festivali'nin web sayfasındaki Antalya Film Forum sayfasında yayınlanır.
7) Antalya Film Forum, seçilen projelerin yapımcısı ve yönetmeninin 14-18 Ekim tarihleri arasındaki
Antalya'daki konaklamalarını ve Türkiye içi herhangi bir kent-Antalya gidiş-dönüş uçak biletlerini
karşılar. Projenin birden fazla yapımcısı varsa, Antalya Film Forum, sadece tek yapımcının konaklama
ve yol masrafını karşılar. Projenin davetli ekibi, Antalya Film Forum'un belirleyeceği söyleşilere,
Antalya Film Forum ödül törenine, özel medya röportajlarına ve basın toplantılarına katılarak
projelerini temsil eder.
8) Seçilen projelerin yapımcısının Pitching Platformu'na katılması şarttır. Yapımcının Pitching
Platformu'na katılamaması durumunda, seçilen proje, ödüller için aday olamaz.
9) Pitching Platformu, 15 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilir.
10) Seçilen projelerin yapımcısı ve yönetmeni, projelerini Pitching Platformu jürisine ve Antalya Film
Forum'a akredite olmuş yabancı/yerli film profesyonellerine sunarlar.
11) Pitching Platformu jürisi .3 kişiden oluşur ve kendi alanlarında uzman yabancı veya yerli yapımcı,
dağıtımcı, film fonu yöneticisi, televizyon kanalı yöneticisi ve satış şirketi temsilcilerinden oluşur.
12) Her bir sunum için ayrılan maksimum süre 15 dakikadır.
13) Sunumlar, İngilizce olarak yapılacaktır. Yapımcı veya yönetmenin Türkçe sunum yapması durumunda
İngilizce çeviri sorumluluğu projenin yapımcısında olacaktır.
14) Antalya Film Forum, seçilen projelerin yapımcısı ve yönetmeninin, Antalya Film Fonu'na akredite
olan film profesyonelleriyle birebir görüşmeleri için yardımcı olur ve projelere yönelik görüşme
taleplerini organize eder.
r İ5 ) Pitching platformuna;katılan lO.projedenspitchirig Platformu Jürisi tarafından belirlenecek 2 projeyeİ^T3ta>^^lf^ p ü M J?ıtcİMTOPIatformU5.0dul^^erılır.
16) Ödüller, 17 Ekim 2014 Cuma günü Antalya Film Forum'un kapanış partisinde açıklanır.________ ________________
17) Ödülü kazanan projelerin yapım şirketlerine:30.000TL ve ödül sertifikası1
İ8 ) Parasal ödüller net olup proje sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde en geç 31.12.2014
tarihine kadar ödenir. Vergiler ve benzeri yasal kesintiler Antalya Büyükşehir Belediyesi
sorumluluğundadır. Ödülü kazanan projelerin yapım şirketlerine ödül paraları iki taksit halinde
ödenir. İlk taksit ödülün alınmasına müteakip en geç 31.12.2014 tarihine kadar ödenir. İkinci taksit
yapım şirketinin Antalya Film Festivali'ne projenin tamamlanmış senaryosunu göndermesine
fSÂNTİ^^nım
I . AnialyaEüm^fı^
ANTALYA
tfİM FÖ R Ü M
'
■
ANTALYA
müteakip 31.12.2014 tarihine kadar ödenir. Eğer senaryonun teslimi 31.12.2014 tarihine kadar
yetişmezse, ikinci taksit senaryo tesliminden sonra ödenir.
19) Pitching Platformu'nda ödül kazanan projelerin yapımcıları, filmlerinin açılış ve kapanış
jeneriklerinde, yayınladıkları basın bültenlerinde ve gazete ilanlarında ve filmle ilgili her türlü tanıtım
materyalinde aldıkları ödülü Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali ve Antalya Film
Forum'un logosuyla birlikte belirtmekle yükümlüdür.
20) Pitching Platformu'nda ödül kazanan projelerin yapımcıları, filmlerinin Türkiye festival galalarını
Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleştireceklerini taahhüt ederler.
fiE} Vİ/ORK İN PROGRESS PLATFORMU
Antalya Film Forum kapsamında bu yıl sadece Türkiye'den başvuracak projelere açık olmak üzere Work
İn Progress (Yapım Aşaması) Platformu düzenlenecektir. Work İn Progress Platformu'na, Türkiye'den
uzun metraj film projeleri katılabilir. Uzun metrajlı tanımlamasından, süresi en az 60 dakika olan filmler
anlaşılır. Work İn Progress platformunun tarihleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
Son Başvuru Tarihi: 22 Eylül 2014 Pazartesi
Work İn Progress Platformuna Seçilen Projelerin ve Jürinin Açıklanması: 26 Eylül 2014 Cuma
Work İn Progress Platformu: 16 Ekim 2014 Perşembe
Ödüllerin Açıklanması (Antalya Film Forum Kapanış Töreni): 17 Ekim 2014 Cuma
1) Antalya Film Forum Work İn Progress Platformu'na katılmak isteyen yapımcılar, resmi başvurularını.
Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin web sitesindeki Antalya Film Forum sayfasındaki
online başvuru formunu doldurarak en geç 22 Eylül 2014 Cuma mesai saati bitimine kadar yapmak
zorundadırlar. Work İn Progress Platformu'na başvuran projelerin seçildiği takdirde yurtdışı ve yurtiçi
film profesyonellerine tanıtılması ve Antalya Film Forum'un kataloğunda yer alması amacıyla, EK2'de yer alan belgelerin Türkçe ve İngilizce olarak online başvuru esnasında gönderilmesi
gerekmektedir.
2) Work İn Progress Platformu'na, daha önce Türkiye'de herhangi bir Work İn Progress (Yapım
Aşaması) Platformu'nda yer almamış Türkiye yapımı uzun metrajlı projeler katılabilir. Kültür ve
Turizm Bakanlığı Sinema Destekleme Kurulu'ndan veya dünyadaki diğer sinema fonlarından postfilm projelerinin yanında, sinemaya yönelik yaratıcı belgesel ve animasyon uzun metraj projeleri ile
de Work İn Progress Platformu'na başvurabilirler.
3) Work İn Progress Platformu'na başvuran projelerin aşağıdaki esaslara uygun olması gerekmektedir:
a) Projelerin çekimlerinin en az %50'sinin tamamlanmış olması veya projelerin post-prodüksiyon
aşamasında olması gerekmektedir. Başvuru esnasında çekim aşamasında olan projelerin Antalya
Film Forum'un başlangıcı olan 14 Ekim 2014 tarihine kadar çekimlerini bitirmiş olması
gerekmektedir.
lhf^OTta^fılm^^.cpm
@ÂKröImFönun
AntalyaFiîmTorum
@An!alyaFİImForum
ANTALYA
FİLM FORUM
V:
;J.*
'
ANTALYA '
FİLM f o r u m
b) Post prodüksiyonunu tamamlamış projeler veya ilk gösterimi yapılan projeler Work İn Progress
Platformu'na başvuramaz.
c) Work İn Progress Platformu'na başvuran proje bir ortak yapım ise projenin ana yapımcısının
Türkiye'den olması gerekmektedir.
d) Projenin bağımsız bir yapımcısı varsa, yapımcının yapım şirketinden bir yetkilendirme yazısının
olması gerekmektedir.
4) Work İn Progress Platformu'na projenin yasal sahibi olan yapımcısı başvurabilir. Projenin birden fazla
yasal sahibi varsa, başvuru belgesinde diğer yasal sahiplerinin de imzası olmalı ya da başvuru
belgesine ek olarak projenin diğer yasal sahiplerinin projenin Work İn Progress Platformu'na
katılması konusundaki onaylarını bildirir imzalı bir yazı eklenmelidir. Başvuru sahibi yapımcı, başvuru
için tüm yetkinin kendisinde olduğunu, konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin
alındığını belgeleyebilir durumda olmalıdır. Başvuru belgesinde yazılı tüm bilgilerin doğruluğu,
imzalayan kişiyi bağlar. Festival yönetimi başvuru formundaki bilgilerin doğruluğunu araştırmak
zorunda değildir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.
5) Antalya Film Forum Danışma Kurulu, başvuran projeler arasından 5 projeyi Work İn Progress
Platformu'na davet etmek üzere seçer. Danışma Kurulu üyelerinin herhangi birinin, başvuran
projelerle ilgili bir iş ilişkisi varsa ilgili üye ön seçim aşamasına katılamaz. Danışma Kurulu'nda ön
seçimi yapacak iki üyeden az kişi varsa, Danışma Kurulu 2 kişiyi ön seçim yapmak üzere görevlendirir.
6) Seçilen projeler, Antalya Film Forum tarafından en geç 26 Eylül 2014 Cuma gününe kadar
Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin web sayfasındaki Antalya Film Forum sayfasında
yayınlanır.
.••••>•
7) Antalya Film Forum, seçilen projelerin yapımcısı ve yönetmeninin 14-18 Ekim tarihleri arasındaki
Antalya'daki konaklamalarını ve Türkiye içi herhangi bir kent-Antalya gidiş-dönüş uçak biletlerini
karşılar. Projenin birden fazla yapımcısı varsa, Antalya Film Forum, sadece tek yapımcının konaklama
ve yol masrafını karşılar. Projenin davetli ekibi, Antalya Film Forum'un belirleyeceği söyleşilere,
Antalya Film Forum ödül törenine, özel medya röportajlarına ve basın toplantılarına katılarak
. projelerini temsil eder.
8) Seçilen projelerin yapımcısının Work İn Progress Platformu'na katılması şarttır. Yapımcının, Work İn
Progress Platformu'na katılamaması durumunda, seçilen proje, ödüller için aday olamaz.
9) Work İn Progress Platformu 16 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilir.
10) Seçilen projelerin yapımcısı ve yönetmeni, projelerini VVork İn Progress Plâtformu jürisine ve Antalya
Film Forum'a akredite olmuş yabancı/yerli dağıtımcı, satış şirketi temsilcileri ve film fonları
yöneticilerine sunarlar.
11) Seçilen projelerin Work İn Progress Platformu'nda gösterilebilmesi için, filmin hikâyesi ve
sinematografisi hakkında fikir veren, en fazla 10 dakikalık, İngilizce altyazılı bir kurgunun 14 Ekim
2014 Salı tarihine kadar yapımcı tarafından Antalya Film Forum'a teslim edilmesi gerekir. Bu
montajın hazırlanmasından önce Antalya Film Forum, filmin yapımcısı ile bir ön görüşme yapacaktır.
ı
©ANTFİlmForıım
AntâlyoVflmrorum
pM B I
©AntalyariimForum
ANTALYA
FIİM FORUM
• *
A N TA LYA
H I^ F Ö İİU M
S ^ ’EK^ÖC^Beit'jÖlA
12) Work İn Progress Platformu, jürisi 3 kişiden oluşur ve kendi alanlarında uzman yabancı veya yerli
yapımcı, dağıtımcı, film fonu yöneticisi, televizyon kanalı yöneticisi ve satış şirketi temsilcilerinden
oluşur.
13) Her bir sunum için ayrılan maksimum süre 15 dakikadır.
14) Sunumlar, İngilizce olarak yapılacaktır. Yapımcı veya yönetmenin Türkçe sunum yapması durumunda
İngilizce çeviri sorumluluğu projenin yapımcısında olacaktır.
15) Antalya Film Forum, seçilen projelerin yapımcısı ve yönetmeninin, Antalya Film Fonu'na akredite
olan film profesyonelleriyle birebir görüşmeleri için yardımcı olur ve projelere yönelik görüşme
taleplerini organize eder.
17) Ödüller, 17 Ekim 2014 Cuma günü Antalya Film Forum'un kapanış partisinde açıklanır.
18) Parasal ödüller net olup proje sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde en geç 31.12.2014
tarihine kadar ödenir. Vergiler ve benzeri yasal kesintiler Antalya Büyükşehir Belediyesi
sorumluluğundadır. Ödülü kazanan projenin yapım şirketine ödül parası iki taksit halinde ödenir. İlk
taksit ödülün alınmasına müteakip en geç 31.12.2014 tarihine kadar ödenir. İkinci taksit yapım
şirketinin filmin tamamlanmış kopyasını (DVD veya BluRay) Antalya Film Festivali’ne göndermesine
müteakip 31.12.2014 tarihine kadar ödenir. Eğer filmin teslimi 31.12.2014 tarihine kadar yetişmezse,
ikinci taksit filmin tesliminden sonra ödenir.
19) VVork İn Progress Platformu'nda ödül kazanan projelerin yapımcıları, filmlerinin açılış ve kapanış
jeneriklerinde, yayınladıkları basın bültenlerinde ve gazete ilanlarında ve filmle ilgili her türlü tanıtım
materyalinde aldıkları ödülü Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali ve Antalya Film
Forum'un logosuyla birlikte belirtmekle yükümlüdür.
20) Work İn Progress Platformu'nda ödül kazanan projelerin yapımcıları, filmlerinin Türkiye festival
galalarını Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleştirirler. Projeye, bir
sonraki Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne kadar yurtdışından önemli bir festival daveti gelirse
veya film vizyona girerse, yapımcı şirket projenin durumunu belirterek Türkiye'de başka bir
festivalde gösterilmesi için Antalya Film Forum'dan onay almak zorundadır.
F) ENDÜSTRİ TERASI ve VİDEO ODASI
Antalya Film Forum kapsamında 14-17 Ekim 2014 tarihleri arasında dört gün boyunca Endüstri Terası
açık olacaktır. Antalya Film Forum boyunca film profesyonellerinin birbiriyle tanışabilmeleri ve projelerini
sunmaları amacıyla Endüstri Terası'nda yuvarlak masa toplantıları ve her gün saat 17.00-19.00 arasında
happy hour'lar düzenlenecektir.
Antalya Film Forum kapsamında Forum'a akredite olan konuklar için video odası hizmeti verilecektir.
iM<j@^f^rıUnfönım:com.
@ÂlffHlmFoırw'
*1 AhtâljrSHlmFomm
@ ^ ,,91W®lmr'0 !rura
-ANTALYA
F İ I ^ FORUM
M#'EkİİÖ/QCTOİr3İİÖ1<l
G) SÖYLEŞİLER, ATÖLYELER, PARTİLER
Antalya Film Forum kapsamında Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği (SE-YAP) tarafından söyleşiler,
master class'lar ve atölye çalışmaları düzenlenecektir. Etkinliklerin ayrıntılı programı 6 Ekim 2014
Pazartesi Antalya Film Forum'un web sitesinde yayınlacaktır.
Antalya Film Forum kapsamında 14 Ekim 2014 Salı günü bir açılış partisi ve 17 Ekim 2014 Cuma günü
Antalya Film Forum ödüllerinin de verileceği bir kapanış töreni düzenlenecektir.
■
i s: -
H) AKREDİTASYON
Antalya Film Forum'a akredite olmak isteyen yerli/yabancı film profesyonelleri web sitesi üzerinden
online başvuru yapabilirler.
Akreditasyon için son başvuru tarihi: 26 Eylül 2014 Cuma
I)
1)
t
-f/
GENEL HÜKÜMLER
Pitching ve Work İn Progress Platformlarına katılan tüm yapımcılar bu yönetmelikte yer alan
/ hususları kabul etmiş sayılırlar. Projeler kamuoyuna açıklandıktan sonra yapımcılar projelerini geri
çekemezler.
2) Bu yönetmelikte belirlenmeyen diğer hususlarda karar yetkisi ve değişiklik hakkı Antalya Film Forum
Danışma Kurulu'na aittir.
3) Bu yönetmelik Festival Yönetimi'nin onayıyla 31 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
.iv.-:., v
it
[email protected]^mfö^.TOriı
«jflT @ÂNirnmFörum
AritâlyalÜmTorum
@AntalyaFiInırorum
ANTALYA
FİLMFO&UM
ANTALYA:
FİLM FORUM
EK-1
?£'''■'0
.
'
;'.V
Pitching (Sunum) Platformu'na Online Başvuru Esnasında İstenen Belgeler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Başvuru formu
Kısa sinopsis (maksimum bir paragraf, 1.000 karakter boşluklu) (İngilizce/Türkçe) *
Uzun sinopsis (maksimum 2 sayfa) (İngilizce/Türkçe)
Tretman (maksimum 10 sayfa) (İngilizce/Türkçe)
Yönetmen görüşü (maksimum 2.000 karakter boşluklu) (İngilizce/Türkçe) *
Yapımcı görüşü (maksimum 2.000 karakter boşluklu) (İngilizce/Türkçe) *
Yönetmen ve yapımcının biyografisi ve filmografisi (biyografi/filmografi başına maksimum 1.000
karakter boşluklu) (İngilizce/Türkçe) *
8. Yapım şirketi hakkında bilgi ve yapım şirketi filmografisi (yapım şirketi başına maksimum 1.000
karakter boşluklu) (İngilizce/Türkçe) *
9. Finans planı ve filmin nasıl finanse edileceğine dair finansman stratejisi İngilizce/Türkçe
10. Proje takvimi (projenin geliştirme, ön yapım, çekim, post-prodüksiyon, planlanan ilk festival
gösterimi ve planlanan vizyon tarihi belirtilmelidir) (Türkçe)
11. (varsa) Yönetmenin daha önce gerçekleştirdiği filmler (online şifreli olarak)
12. (varsa) Projeye dair görsel materyal, moodbook, mekan fotoğrafları Türkçe
13. (varsa) Senaristin biyografisi ve filmografisi (Türkçe)
14. (varsa) Senarist görüşü (maksimum 2 sayfa) (Türkçe)
15. (varsa) Belli olan başrol oyuncuların biyografileri ve filmografileri (İngilizce/Türkçe)
Pitching Platformu'na seçilen projeler için * işaretli olan dokümanlar Antalya Film Forum kataloğunda
İngilizce ve Türkçe olarak yer alacaktır.
^tiüyaHlmfohon
ANTALYA
FİLM FORİJM
ANTALYA
H IM F Ö R Ü M
EK-2
Work İn Progress (Yapım Aşaması) Platformu'na Online Başvuru Esnasında İstenen Belgeler
1.
2.
Başvuru formu
Filmin hikâyesine ve sinematografisine dair fikir veren 20 dakikalık kurgulanmış görüntü (İngilizce
altyazılı ve şifreli online link ile gönderilmesi gerekmektedir)
3. Kısa sinopsis (maksimum bir paragraf, 1.000 karakter boşluklu) (İngilizce/Türkçe) *
4. Uzun sinopsis (maksimum 2 sayfa) (İngilizce/Türkçe)
5. Yönetmen görüşü (maksimum 2.000 karakter boşluklu) (İngilizce/Türkçe) *
6. Yönetmen ve yapımcının biyografisi ve filmografisi (biyografi/filmografi başına maksimum 1.000
karakter boşluklu) (İngilizce/Türkçe) *
7. Yapım şirketi hakkında bilgi ve yapım şirketi filmografisi (yapım şirketi başına maksimum 1.000
karakter boşluklu) (İngilizce/Türkçe) *
8. Başrol oyuncularının biyografileri ve fılmografileri (en fazla 3 başrol için oyuncu başına maksimum
1.000 karakter) (İngilizce/Türkçe) *
9. Yapımcı Görüşü (filmin post-prodüksiyon aşamasını, sinema dağıtımı ve festival stratejini içermelidir)
(İngilizce/Türkçe) *
10. (varsa) Yönetmenin daha önce gerçekleştirdiği filmler (online şifreli olarak)
11. (varsa) Senaristin biyografisi ve filmografisi (Türkçe)
Work İn Progress Platformu'na seçilen projeler için * işaretli olan dokümanlar Antalya Film Forum
kataloğunda İngilizce ve Türkçe olarak yer alacaktır.
ltfd@ ^(abrafflm forp^cpm
©ANITlIraFçrum
Download

Gündemin 65.Maddesi - Antalya Belediyesi