www.monsterclimatepetition.com.au
- Monster Climate Petition TEMSİLCİLER MECLİSİ SAYIN BAŞKANI VE ÜYELERİNE
Avustralya’nın kız ve erkek çocukları, anne ve babaları, büyükanne ve büyükbabaları, vaftiz anne ve babaları, halaları, teyzeleri,
dayıları ve amcaları tarafından düzenlenen bu dilekçe,
insanoğlunun artarak süregelen karbon salınımlarının dünya’nın iklimi ve okyanusları üzerinde yarattığı hasar ve buna bağlı olarak,
çocuklarımıza ve çocuklarımızın çocuklarına ve gelecek kuşakların ilerideki sağlığı, güvenliği ve esenliği ile ilgili olarak meydana
getirdiği ciddi risklere Temsilciler Meclisinin dikkatini çekmek amacıyla sunulmaktadır. Avustralya toplumunu, topraklarını ve denizlerini
korumak, bu Meclis dahil, parlemento’nun temel görevi olduğunu Meclis’e anımsatmak istiyoruz.
Bu nedenle bizler, bilime saygı göstermesini ve çocuklarımıza ve torunlarımıza ve gelecek nesillere ileride güvenli bir iklim sağlanması
amacıyla Avustralya’nın karbon salınımlarının acilen ve geniş ölçüde azaltılması ile ilgili yasaları yürürlüğe koymasını Meclis’ten rica
ediyoruz. Bizler ayrıca, Meclis’in, konuyla ilgili tüm uluslararası forumlarda, global salınımların acilen ve geniş ölçüde azaltılması
amacına yönelik global stratejileri etkin biçimde desteklemelerini ve bunları üstlenmelerini de Meclis’ten istemekteyiz.
İsim
İmza
Adres (isteğe bağlı)
Posta kodu
(isteğe bağlı)
Once signed, mail the petition page(s) to: The Victorian Women’s Trust by 8 November 2014
Level 9, 313 La Trobe St, Melbourne, VIC 3000 (03) 9642 0422 email: [email protected]
Download

Monster Climate Petition