T.C. DPÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ PAZARLAMA İLKELERİ -VİZE
CEVAP ANAHTARI
26.03.2014 Saat: 11:00
Süre 30 dk.
Yrd.Doç.Dr. Hakan Kiracı
Kısa ve doğru cevaplar vermeniz lehinize olacaktır. Tüm öğrencilerin yanıtlaması gereken soru
sayısı 14’tür. Yani dilediğiniz bir soruyu yanıtlamama hakkınız var. Yanıtlamadığınız sorunun
üzerini karalamanız gerekiyor. Tüm soruları yanıtlarsanız, bir yanıtınız geçersiz sayılacaktır!!!
1.Fotoğraf makinesi üreten bir şirketin “biz yaşamın değerli anlarıyla bağlantılı fotoğraf çekimi,
fotoğraf paylaşımı (Instagram) , fotoğraf sergileme, video-kamera çekimleri ve amatör videoların
paylaşılacağı ortamlar (sanal ya da fiziksel) yaratma tutkusundayız” demek yerine “biz fotoğraf
makinesi ile insanların yaşadıklarını ölümsüz kılarız” demesi ve bu söyleme göre şirkete yön
vermesine pazarlama literatüründe ne denir?
PAZARLAMA KÖRLÜĞÜ
2. IBM 2013 yılını % 3 büyümeyle, Microsoft % 4 büyümeyle, Intel ise %- 5 (b)üyümeyle kapatmıştır.
Bu şirketlerin hangisi ya da hangileri başarılıdır? Niçin?
ÜÇÜ DE 2013 YILI İÇİN BAŞARISIZDIR. RAKİPLERİN BÜYÜME ORANI % 30’LARDAYKEN
%3-4 BÜYÜYEN FİRMALAR DA, %-5 KÜÇÜLEN FİRMA DA BU YÜZDEN BAŞARISIZDIR
3.Görsel çekiçler oluşturma konusunda başarılı bulduğunuz 5 markanın ürününü yazınız.
RED BULL (TENEKE KUTU), BONUS CARD (SAÇ), MARLBORO (KOVBOY) , T-BOX
(İLGİNÇ PAKETLEME), COCA-COLA ŞİŞESİ…………….
4. Aşağıdaki tabloda tüketmeyenler oranına göre ürün grupları listelenmektedir. Hangi ürün grubunun
tüketmeme oranı daha kolay ve hızlı düşürülebilir (tüketen oranı arttırılabilir) Neden?
Uçak yolculuğu, hayat sigortası, güneş yağı-losyonu seçenekleri dışında herhangi bir seçenek yazanlar
tam puan alacaklardır
ÜRÜN
Kahve Makinesi
Derin Dondurucu
Uçak Yolculuğu
Hayat Sigortası
Mikrodalga Fırın
Güneş Yağı, Losyonu
Banka Hesabı
Ruj
Bulaşık Makinesi
Erkek Deodorantı
TÜKETMEYEN
ORANI
%94
%92
%91
%88
%86
%82
%65
%60
%54
%54
5.Düşüncenin nasıl pazarlandığını anlatır mısınız?
Siyasi partiler, peygamberler fikirlerini (aldıkları emirleri) söylerler, takipçileri oy verir ya da ümmeti
olurlar. Para-mal alışverişi yoktur
6. Yandex’in derste izletilen reklamında rakiplere ilişkin vurgu nedir?
Google’ın renklerinde olan ve gözü saçlarıyla kapatılmış olan bir çocuk kullanılarak, Google arama
motorunun yetersiz olduğu mesajı verilmektedir
7.“Ne üretirsem onu satarım yeter ki satmasını bileyim” sloganı hangi pazarlama anlayışını açıklar?
SATIŞ ANLAYIŞI
8.Pazarlama ile satış arasındaki fark nedir? “Dilenciler ve pazarlamacılar giremez” sözü doğru mudur?
Neden?
Pazarlama stratejik işlerdir. Pazarlamanın amacı satışı gereksiz hale getirmektedir. Dilenciler ve
satıcılar giremez denilmesi gerekir. Sahada pazarlamacılar görülmez, fiyat düzenlemelerini yapanlar,
reklamların prodüksiyonunu yapanlar, ürün ambalajına ve yapılacak kampanyaya karar verenler
pazarlamacıdır, mağazada ya da pazaryerinde ürünü satanlar ise satıcılardır
9.Satış=Alışveriş midir? Neden?
Hayır. İnsanlar kendilerine bir şey satılmasından hoşlanmazlar (satış)
Ama kendileri birşeyler satın almayı severler (alışveriş)
10. Modern Pazarlama Anlayışına göre pazarlama ne zaman başlar?
ÜRETİM ÖNCESİNDE
11.Niş Pazara uygun iki ürün yazın
FERRARİ, KOLTUK DEĞNEĞİ
12.Çiçek Buketi = _______DEĞER PAKETİ___________________
13.Minibüs ya da dolmuş tam dolu bir şekilde yoluna devam ederken durak harici bir yolcu alma
uğruna tüm müşterilere eziyet edilmesi, hangi pazarlama felsefesinin eksikliğini gösterir?
İLİŞKİSEL PAZARLAMA
14.Yıllardır, sabah evinden işine giderken (gerekiyorsa) otomobiline Hakan’s Petrol’den benzin alan
müşterinin, o yol güzergahında Ferit’s Petrol isminde yeni bir benzin istasyonunun açılmasıyla benzin
aldığı satış noktasını değiştirmesi hangi sadakat türünü yansıtır?
SAHTE SADAKAT
15. Kaybedilen bir müşterinin yerine benzerini koyabilmek için en az __5___ kat daha fazla zaman,
enerji ve para harcamak gerekir. Boşluğa hangi sayı gelecek?
Download

cevap anahtarı