HAFTALIK BÜLTEN
14 Kasım 2014
Petrol fiyatları son 4 yılın en düşüğünde…
Geride bıraktığımız hafta emtia fiyatlarındaki düşüşler öne çıktı.
Brent ve WTI petrol fiyatları son 4 yılın en düşüğüne gerilerken,
altın fiyatı da artan jeopolitik risklere rağmen düşük seyrini
sürdürdü.
Grafik 1: 2014 Başından Bu Yana Getiriler* (%)
BIST-100
19.3
S&P 500
10.3
USD/JPY
Emtia
fiyatlarında
zayıf seyir
devam
ediyor…
Artan arz ve güçlenen dolar petrol fiyatlarındaki düşüşü
hızlandırıyor. ABD ve Ortadoğu’da petrol üretiminin artması ve
OPEC’in üretimi kısmaması arzı güçlü tutuyor. Talep tarafında ise
Çin ve Avrupa Birliği’nde ekonomik aktivitenin yavaşlaması fiyatı
aşağı yönlü itiyor.
9.9
$/Güney Afrika Randı
6.8
Nikkei 225
6.8
$/TL
4.4
MSCI World
3.3
$/Hindistan Rupisi
-0.4
MSCI Emerging
Bunların yanı sıra Suudi Arabistan’ın ABD’de pazar payını artırmak
için bu ülkeye sattığı petrolün fiyatını düşürmesi ve doların
değerlenmesi (petrol dolarla fiyatlanıyor) petrol fiyatının son 4
yılın en düşük seviyelerine gerilemesinde etkili oluyor.
-1.0
DAX
-3.2
Altın
-3.3
EUR/USD
-9.2
-19.6
Gümüş
Brent Petrol -29.7
Brent petrol 77 $/varil, WTI petrol de 73 $/varil seviyelerini
gördüler; sene başından bu yana düşüşler sırasıyla %30 ve %25
seviyelerinde. Altın fiyatları ise önceki hafta 1.132 $/ons ile son
4,5 yılın en düşük seviyesini gördükten sonra artan jeopolitik
risklere rağmen, hala 1.159 $/ons seviyesinde.
-40
-20
Kaynak: Bloomberg
Grafik 2: Brent ve WTI Petrol ($/varil)
Dolar güçlü
seyrini
Doların güçlü seyri devam ediyor. USD/JPY gelecek yıl
sürdürüyor …
uygulanması
planlanan
satış
vergisinin
ötelenebileceği
beklentilerinin de etkisiyle 116,4 ile son 7 yılın en yükseğinde.
GBP/USD de bu haftaki İngiltere Merkez Bankası enflasyon
raporunun ardından faiz artırımının öteleneceği beklentileriyle son
14 ayın en düşüğünde. €/$ paritesi Euro Bölgesinde yıllık
enflasyonun %0,4 ve büyümenin de çeyreksel olarak %0,2
büyümesinin ardından 1,2423 seviyelerinden işlem görüyor.
Ruble ve
real’deki
değer
kayıpları
devam
ediyor…
Rusya dalgalı kur rejimine geçti. Rusya Merkez Bankası (RMB),
Ruble’nin değer kaybının yılbaşından bu yana %45’e ulaşmasının
ardından dalgalı kur rejimine geçti. Ukrayna ile yaşanan gerginlikler
ve buna karşılık Euro Bölgesi ve ABD’den gelen yaptırımlar ile enerji
fiyatlarındaki düşüş rublenin gerilemesinde etkili oldu. RMB’nin faiz
artırımları ve döviz satışları rubledeki kayıpları engelleyememişti.
Brezilya reali de Nisan 2005’ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.
Devam eden politik belirsizlikler ve düşen emtia fiyatları real
üzerinde baskı kurmaya devam ediyor; son 2,5 aydaki kayıp %16.
Kaynak: Bloomberg
Grafik 3: Gösterge Faiz (%)
ABD borsaları tüm zamanların en yükseğinde. ABD’nin S&P500 ve
Dow Jones endeksleri haftayı tüm zamanların en yüksek
seviyesinde yatay seyrediyorlar. Japonya’nın Nikkei 225 endeksi
ise yen’deki değer kaybına paralel olarak bu hafta %3,6 yükseldi; 7
yılın en yüksek seviyesinde.
Düşen petrol
fiyatları
yurtiçi
piyasalara
olumlu
yansıyor…
Petrol fiyatlarındaki düşüş yurtiçi piyasaları destekliyor. Düşen
petrol fiyatlarının enflasyon ve cari açık görünümüne olumlu
yansıyacağı beklentileriyle $/TL ve tahvil getirileri geriliyor.
Geçtiğimiz hafta 2,2750 seviyelerini aşan $/TL bugün 2,2404
seviyelerinde. Gösterge faiz %8,24 ile son 3,5 ayın en düşük
seviyesinde. Tahvil faizlerindeki bu düşüş bankacılık hisseleri
öncülüğünde BIST-100’ü de destekliyor: Bu hafta bankacılık
sektörü %4,4 yükselirken, BIST-100 de %4 yükseliş kaydetti. Endeks
80.000 seviyesinin üzerinde.
0
Kaynak: Bloomberg
20
40
Haftanın Konusu: Orta Gelir Tuzağı ve Beşeri Sermaye…
TCMB’de Eylül ayında yayınlanan yeni bir makale, Türkiye gibi
gelişmekte olan bir çok ülkenin temel sorunlarından Orta-GelirTuzağı (OGT) problemine inceliyor. Ayrıca çalışma; 1960 sonrası, her
altı ülkeden sadece birinin başarıyla aşabildiği bu sorunun temelleri
ve çözüm yolları için önemli fikirler sunuyor. Bu bağlamda, gelişmiş
ülkelerle gelir farkları, okullulaşma oranları, yenilikçilik ve yapısal
reformlar boyutlarında karşılaştırmalar yapılıyor.
Grafik 1: Türkiye/ABD Reel Kişi Başı GSYİH Oranı (%)
Orta-gelir-tuzağı; en basit ifadesiyle, orta gelirli gelişmekte olan
ülkelerin, yüksek gelirli gelişmiş ülkeler sınıfına çıkamaması
durumunu ifade ediyor. Bu grup, düşük gelir grubu ülkelerinin sosyo
- ekonomik düzeyini (kişi başı GSYİH 1.035 $ ve aşağısı) aşmış; ancak,
yüksek gelirli ülkelerin (kişi başı GSYİH 12.615 $ ve üzeri) gelişmişlik
düzeyine ulaşamamış ülkelerden oluşuyor.
Dünya Bankası’nın 2008’de yayınladığı bir çalışma, OGT’deki ülkelerin,
sorunlarına ilişkin önemli tespitlerde bulunuyor. Bu çalışmada da; bu
ülkelerin, gelişmiş ülkelerle aralarındaki gelişmişlik (ya da gelir) farkı
kapandıkça; hızlı büyüme trendlerini kaybettikleri gösteriliyor.
Çalışma; bu ülkelerin büyüdükçe, işgücündeki rekabet avantajlarını
kaybettiğini; azalan iş gücü arzı ve yükselen reel ücretlerin etkisiyle
de belli bir noktadan sonra; gelir gruplarını aşamadıklarını yazıyor.
Bu gruptaki ülkeler, gelişmiş ülkelerdeki rakipleriyle mücadele etmek
için yeterli derecede yenilik ve bilgi düzeyi üretemediğinden, büyüme
hızları sürekli azalmakta ve orta-gelir-tuzağında takılı kalırlar.
TCMB çalışması, geçmiş tecrübelerden yararlanarak; bu dinamikten
çıkmak için kullanılabilecek, beşeri sermaye kalitesi ve diğer
politikaların etkinliğini inceliyor. Bu doğrultuda, Uzak Doğu Asya
ülkeleri ile bazı Avrupa ülkelerinin başarı hikayeleri; Türkiye ve Latin
Amerika ülkelerinin başarısızlık hikayeleri ile karşılaştırıyor. Çalışma;
söz konusu ülkelerin, yüksek gelir grubuna yaklaşması, okullulaşma
oranları, yenilikler ve yapısal dönüşüm konularında aldıkları yolları
karşılaştırıyor.
Grafik 2: Türkiye – BRICS GSYİH Karşılaştırması (%)
Grafik 3: Türkiye ve OGT’de Olmayan Ülkeler
1960 sonrası, OGT’den kurtulabilen ülkelerin tecrübesi; beşeri
sermayenin üretim ve bilgi kapasitesinin artırılması ve teknoloji
yoğun ürünler üretme kapasitesinin geliştirilmesinin, orta-gelirtuzağından kurtulmak için çok önemli olduğunu gösteriyor. Bu
anlamda da, bilgi ve beceri düzeyi yüksek, yaratıcı ve rekabet gücü
yüksek yeni bireylerin sisteme kazandırılması için, eğitim sisteminin
modernize edilmesinin önemine dikkat çekiliyor.
Grafik 4: Tarımsal İstihdam Oranları (%)
Bir diğer önemli nokta; ülkelerin geçmişteki tecrübeleri, yapısal
reformların, daha yüksek verimli, bilgi yoğun üretim sektörlerine
kaydırılmasının gerekliliğini gösteriyor. Ancak Türkiye’ye özgü veriler,
tarım sektörü istihdam oranında gerilemeye işaret ederken; tarımdan
üretime geçiş sürecinden yeterince faydalanamadığını gösteriyor.
Tarım sektöründen çıkan işgücünün daha teknoloji yoğun sektörlere
aktarımındaki sınırlı başarı ve görece düşük işgücü verimliliği, yapısal
dönüşüm sürecinde sektörler arasında geçişi zorlaştırmaktadır. Tarım
sektöründen, üretime transfer edilemeyen iş gücü, düşük verimli
sektörlere kaymaktadır. Tarım sektörünün iş gücündeki oranının daha
hızlı düşmesi ve iş gücünün, daha verimli sektörlere aktarımı,
verimliliği ve kişi başı yıllık geliri artırıcı etkide bulunacaktır.
Kaynak: TCMB Araştırma Yayınları
Önümüzdeki Hafta Açıklanacak Olan Önemli Veriler
17 Kasım 2014 Pazartesi
TÜRKİYE – İŞSİZLİK ORANI – AĞUSTOS
Mayıs’
14
Haziran’
14
Temmuz’
14
Ağustos’14
Beklenti
9,6
10,0
10,4
-
m.a., %
İşsizlik Oranı (%)
İşsizlik oranının yüksek seyri sürüyor…
Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı, Temmuz’da, %10,4 ile
Kasım 2010 sonrası en yüksek seviyeye ulaştı. Olumsuz işgücü
verisinde, sanayi sektörü istihdamının gerilemesi etkili. Tarım dışı
istihdam ise yatay seyrediyor.
3. çeyreğe ait öncü göstergeler, büyümeye ilişkin karışık sinyaller
verirken; ekonomide yavaşlama sürüyor. İşgücüne katılım oranı
%51,3’de sabit, toplam istihdamda ise azalma sürüyor. PMI endeksi
51,5 ile hala yıl başı seviyesinin altında; reel kesim güven endeksi ve
kapasite kullanım oranı düşük seyrediyor. Sanayi üretimi ise Eylül’de
yavaşlarken, çeyreklik bazda sınırlı yükseliş gösterdi.
Kaynak: TUİK
18 Kasım 2014 Sali
ALMANYA – ZEW EKONOMİK BEKLENTİ ENDEKSİ - KASIM
Endeks
Ağustos’
14
Eylül’
14
Ekim’
14
Kasım’14
Beklenti
8,6
6,9
-3,6
0,5
Almanya ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi
Zew endeksi gerilemeye devam ediyor…
Almanya’da yatırımcı güvenini gösteren ZEW beklenti endeksindeki
gerileme sürüyor. Endeks 2 yıl sonra ilk defa negatif seviyeye geriledi.
Mevcut duruma ilişkin beklentileri gösteren endeks de sert düşüş
gösterdi.
Avrupa Merkez Bankası’ndan gelen genişleyici adımlara rağmen,
Rusya’ya uygulanan yeni yaptırımlar ve artan jeopolitik riskler
yatırımcı güvenini gösteren endeks üzerinde baskı oluşturmaya
devam ediyor.
Kasım ayı için beklenti: 0,5.
Kaynak: Bloomberg
19 Kasım 2014 Carsamba
ABD – YENİ KONUT BAŞLANGIÇLARI - EKİM
Aylık % değişim
Temmuz’
14
Ağustos
’14
Eylül’
14
Ekim’14
Beklenti
20,8
-12,8
6,3
0,8
ABD Konut Baslangıçları (aylık % değişim)
ABD’de konut sektöründe toparlanma ılımlı seyrediyor…
Eylül verileri ABD’de konut sektöründe ılımlı toparlanmanın devam
ettiğini ortaya koydu. Ağustos’ta %13 gerileyen yeni konut
başlangıçları bir önceki aya göre (m.a) %6,3 oranında artış gösterdi.
Görülen toparlanmanın ekonomik aktivitenin artışına dair daha net
sinyaller veren müstakil konut başlangıçlarından (%1 artış) ziyade
çoklu konut başlangıçlarındaki artıştan (%18) kaynaklandı.
Nitekim, Fed’in son faiz kararında istihdam ve tüketim
harcamalarındaki toparlanmanın altı çizilirken, konut piyasasındaki
toparlanmanın yavaşlığına vurgu yapılmıştı. Beklenti Ekim’de konut
başlangıçlarının %0,8 ile sınırlı artış göstereceği yönünde.
Kaynak: Bloomberg
Önümüzdeki Hafta Açıklanacak Olan Önemli Veriler
20 Kasım 2014 Perşembe
TÜRKİYE – POLİTİKA FAİZİ - KASIM
%
Ağustos’
14
Eylül’
14
Ekim’
14
Kasım’14
Beklenti
8,25
8,25
8,25
8,25
TCMB Politika Faizi (%)
TCMB’nin sıkı duruşunu sürdürmesi bekleniyor…
TCMB Eylül ayı toplantısında ve Enflasyon Raporu’nda enflasyon
görünümünde iyileşme sağlanana kadar var olan sıkı para politikasını
getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle devam ettireceğini
belirtmiş, politika faizlerinde bir değişikliğe gitmemişti.
Enflasyon beklentileri ise yüksek seyrini sürdürüyor: TCMB’nin sene
sonu enflasyon beklentisi %8,9 seviyesinde iken, gelecek yıl
enflasyonun %6,1 olmasını bekliyor. TCMB beklenti anketine göre ise
uzun vadeli enflasyon beklentisi %6,80 ile yüksek seyrini sürdürüyor.
Düşen petrol fiyatlarının enflasyon beklentilerine olumlu yansımasını
ancak TCMB’nin temkinli duruşunu devam ettirmesini bekliyoruz.
Kaynak: TCMB
20 Kasım 2014 Perşembe
ABD – ENFLASYON - EKİM
Yıllık % değ.
Temmuz’
14
Ağustos’
14
Eylül’
14
Ekim’14
Beklenti
2
1,7
1,7
1,6
ABD TÜFE Enflasyonu (yıllık % değişim)
ABD’de enflasyonun yatay seyrini sürdürmesi bekleniyor…
ABD’de tüketici enflasyonu Eylül’de aylık bazda %0,1 artış gösterdi
ve böylece yıllık enflasyon %1,7’de sabit kaldı. Enerji fiyatlarının ise
enflasyonu aşağı çekmeye devam ettiği görüldü. Benzer şekilde
çekirdek enflasyon da %1,7’de sabit kalarak enflasyonist baskıların
sınırlı olduğunu ortaya koydu.
Ekim’de istihdamdaki güçlü seyre rağmen maaş artışları yatay seyrini
sürdürdü. İstihdam piyasasında bulunan atıl kapasitenin maaş
artışlarını sınırlaması ve emtia fiyatlarının düşmeye devam etmesiyle
ABD’de enflasyonist baskıların sınırlı kalacağını değerlendiriyoruz.
Piyasa beklentisi de yıllık enflasyonun Ekim’de %1,6’ya gerileceği
yönünde.
Kaynak: Bloomberg
Haftalık Takvim
Tarih
TSİ
Ülke
Gösterge
17 Kasım Pazartesi
10:00
16:15
16:15
01:50
04:30
21:00
Türkiye
ABD
10:00
Türkiye
12:00
12:00
11:30
Germany
Euro Bölgesi
İngiltere
19 Kasım Çarşamba 10:00
11:00
11:30
14:00
15:30
15:30
21:00
Türkiye
Euro Bölgesi
İngiltere
ABD
18 Kasım Salı
10:00
13:00
13:00
20 Kasım Perşembe 10:00
14:00
09:00
10:30
11:00
17:00
11:30
15:30
15:30
16:45
17:00
01:50
03:35
08:00
03:45
10:20
Beklenti
İşsizlik Oranı (Ağustos, mevsimsellikten arındırılmamış)
Sanayi Üretimi (Ekim, aylık % değişim)
Kapasite Kullanım Oranı (Ekim, %)
3Ç’14 GSYİH (çeyreklik % değişim, yıllıklandırılmış, öncü)
3Ç’14 GSYİH (yıllık % değişim)
İşsizlik Oranı (3Ç’14, %)
9,8
1,0
79,3
-7,1
0,4
7,5
10,2
0,2
79,3
2,2
1,0
7,7
Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu
(Eylül, mr $)
ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi (Kasım)
ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi (Kasım)
Enflasyon (Ekim, yıllık % değişim)
165,2
-
-3,6
4,1
1,2
0,5
1,2
129,8
15,1
-0,9
6,3
2,8
80
5,9
6,6
4,9
0,8
0,6
5,9
5,0
8,25
-1,0
51,4
50,6
-11,1
-0,3
1,7
290
55,9
5,17
-1,07
52,4
31,2
50,4
16,5
5,75
421,4
43,9
-
8,25
-1,0
51,5
50,8
-10,7
0,3
1,6
280
56,5
5,15
-1,10
52,7
5,75
-
2,6
4,9
1,6
3,1
5,1
2,3
Kısa Vadeli Dış Borç Stoku (Eylül, milyar $)
Cari İşlemler Dengesi (Eylül, milyar €)
Merkez Bankası Toplantı Tutanakları
MBA Konut Kredisi Başvuruları (14 Kasım, haftalık % değişim)
Konut Başlangıçları (Ekim, aylık % değişim)
İnşaat İzinleri (Ekim, aylık % değişim)
FED Toplantı Tutanakları
Japonya
Merkez Bankası Parasal Taban Hedefi (trilyon ¥)
Güney Afrika Enflasyon (Ekim, yıllık % değişim)
Meksika
Merkez Bankası Enflasyon Raporu
Brezilya
Enflasyon (Kasım, yıllık % değişim)
İşsizlik Oranı (Ekim, %)
15:00
Uluslararası Yatırım Pozisyonu (Eylül, net, milyar $)
Merkez Bankası Politika Faiz Kararı (1 haftalık repo faizi, %)
Germany
Üretici Fiyat Enflasyonu (Ekim, yıllık % değişim)
İmalat Sanayi PMI Endeksi (Kasım, öncü)
Euro Bölgesi İmalat Sanayi PMI Endeksi (Kasım, öncü)
Tüketici Güven Endeksi (Kasım, öncü)
İngiltere
Perakende Satışlar (Eylül, aylık % değişim)
ABD
Enflasyon (Ekim, yıllık % değişim)
İşsizlik Maaşı Başvuruları (15 Kasım, bin kişi)
Markit İmalat Sanayi PMI Endeksi (öncü, Kasım)
2. El Konut Satışları (Ekim, yıllıklandırılmış, milyon adet)
Japonya
Dış Ticaret Dengesi (Ekim, düzeltilmiş, trilyon ¥)
İmalat Sanayi PMI Endeksi (öncü, Kasım)
Makine Siparişleri (Ekim, final, yıllık % değişim)
Çin
HSBC İmalat Sanayi PMI Endeksi (Kasım, öncü)
Tayvan
Cari İşlemler Dengesi (3Ç’14, milyar $)
Güney Afrika Merkez Bankası Politika Faiz Kararı
Rusya
Merkez Bankası Altın ve Döviz Rezervi (Kasım, milyar $)
Arjantin
Tüketici Güven Endeksi (Kasım)
Polonya
Merkez Bankası Toplantı Tutanakları
11:00
15:00
16:00
Malezya
Rusya
Meksika
14:00
21 Kasım Cuma
Japonya
Tayland
Arjantin
Önceki
Türkiye
Enflasyon (Ekim, yıllık % değişim)
İşsizlik Oranı (Ekim, %)
3Ç’14 GSYİH (yıllık % değişim)
Finansal Göstergeler
FAİZ ORANLARI
(%)
Türkiye
Politika Faizi (1 Haftalık Repo)
Bankalararası Gecelik Borçlanma Faizi
2 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi
10 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi
15 Ocak 2030 Eurobond Getirisi
16 Nisan 2043 Eurobond Getirisi
Türkiye 5 Yıllık CDS (bps)
ABD
Fed Politika Faizi
2 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi
10 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi
USD LIBOR - 3 Aylık
Euro Bölgesi
ECB Politika Faizi
Almanya 2 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi
Almanya 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi
Japonya
BoJ Politika Faizi
Japonya 2 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi
Japonya 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi
14/11/2014
06/11
Haftalık (bps)
2013 Sonu (bps)
8.25
9.98
8.25
8.45
4.82
5.02
173
8.25
9.03
8.52
8.59
4.93
5.15
179
0
95
-27
-14
-11
-13
-7
375
223
-185
-170
-191
-169
-72
0.25
0.52
2.34
0.23
0.25
0.55
2.39
0.23
0
-3
-5
0
0
14
-69
-1
0.25
-0.05
0.80
0.25
-0.06
0.83
0
1
-3
0
-25
-113
0.10
0.04
0.50
0.10
0.03
0.47
0
1
3
0
-5
-24
Fed Politika Faizi Beklentileri
Türkiye Getiri Eğrisi (%)
11.0
13/11
07/11/2014
31/10/2014
2.5
31/12/2013
10.5
1
14/11/2014
31/12/2013
2.0
10.0
1.5
9.5
9.0
3
4
2
8.5
1.0
0.5
8.0
12/16
10/16
10Y
08/16
9Y
06/16
8Y
04/16
7Y
02/16
6Y
12/15
5Y
10/15
4Y
08/15
3Y
06/15
2Y
04/15
1Y
02/15
6 Ay
12/14
3 Ay
10/14
0.0
7.5
Hazine Kasım Ayı İç Borç Ödeme Programı
(milyon TL)
05.11.2014
Piyasa
Kamu
Toplam
95
68
163
12.11.2014
269
13
282
19.11.2014
3.635
1.104
4.740
26.11.2014
362
185
546
4.362
1.370
5.732
TOPLAM
Hazine Kasım İhale Programı
İhale Tarihi
Valör Tarihi
İtfa Tarihi
17.11.2014
19.11.2014
10.07.2019
18.11.2014
19.11.2014
18.11.2014
19.11.2014
Senet Türü
Vadesi
İhraç Tipi
Sabit Kuponlu Devlet Tahvili
6 ayda bir kupon ödemeli
5 Yıl / 1694 Gün
İhale / Yeniden İhraç
16.11.2016
Sabit Kuponlu Devlet Tahvili
6 ayda bir kupon ödemeli
2 Yıl/ 728 Gün
İhale / İlk İhraç
24.07.2024
Sabit Kuponlu Devlet Tahvili
6 ayda bir kupon ödemeli
10 Yıl/ 3535 Gün
İhale / Yeniden İhraç
Finansal Göstergeler
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Yurtiçi Piyasalar
BIST-100
BIST-30
Mali
Sınai
Yurtdışı Piyasalar
S&P 500
Nasdaq 100
FTSE
DAX
Bovespa
Nikkei 225
Şangay
13/11
06/11
Haftalık
(%)
2013 Sonu
(%)
5 Yıllık
Ortalama
80,876
99,662
108,745
74,990
77,510
94,749
103,013
73,375
4.3
5.2
5.6
2.2
19.3
20.9
20.2
20.3
66,531
81,861
95,700
56,634
2,039
4,680
6,635
9,249
51,846
17,393
2,486
2,031
4,638
6,551
9,377
52,637
16,792
2,426
0.4
0.9
1.3
-1.4
-1.5
3.6
2.5
10.3
12.1
-1.7
-3.2
0.7
6.8
17.5
1,447
3,115
5,976
7,393
59,343
11,324
2,440
13/11
06/11
Haftalık
(%)
2013 Sonu
(%)
5 Yıllık
Ortalama
2.2421
2.799
2.5201
2.2635
2.8023
2.5332
-0.9
-0.1
-0.5
4.4
-1.0
-1.2
1.7964
2.4023
2.0993
1.2477
115.77
1.5711
1.2375
115.21
1.5832
0.8
0.5
-0.8
-9.2
9.9
-5.1
1.3743
89.406
1.5914
2.5888
61.563
12,205
11.210
2.5699
61.415
12,149
11.259
0.7
0.2
0.5
-0.4
9.6
-0.4
0.3
6.8
1.9578
52.672
9837.6
8.5574
13/11
06/11
74.21
77.9
1,163
15.66
299.5
77.91
82.9
1,142
15.42
301.8
PARA PİYASALARI
Türkiye
$/TL
€/TL
Sepet (0.5$ + 0.5€)
Gelişmiş Ülkeler
€/$
$/¥
£/$
Gelişmekte Olan Ülkeler
Brezilya Reali
Hindistan Rupisi
Endonezya Rupiahı
Güney Afrika Randı
EMTİA PİYASALARI
WTI Petrol ($/varil)
Brent Petrol ($/varil)
Altın ($/ons)
Gümüş ($/ons)
Bakır ($/libre)
Haftalık
(%)
-4.7
-6.0
1.8
1.6
-0.8
2013 Sonu
(%)
-24.6
-29.7
-3.3
-19.6
-11.8
5 Yıllık
Ortalama
92.25
102.41
1,427
25.96
350.6
BANKACILIK SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜKLERİ (milyar TL)
27 Aralık
2013
29 Eylül
2014
31 Ekim
2014
7 Kasım
2014
Haftalık
(%)
Eylül'14
Sonu (%)
2013 Sonu
(%)
Toplam Mevduat
1.015
1.095
1.080
1.089
0,8
-0,6
7,3
TL
YP (milyar $)
617
187
651
198
633
203
633
203
0,0
0,2
-2,8
2,9
2,6
8,7
Toplam Kredi
1.058
1.187
1.192
1.198
0,5
0,9
13,2
Tüketici Kredileri
Konut
Taşıt
İhtiyaç & Diğer
Bireysel Kredi Kartı Kredileri
248
110
9
129
82
271
120
7
144
74
274
121
7
145
74
274
122
7
146
73
0,3
0,4
-0,3
0,2
-1,1
1,2
1,8
-2,3
0,8
-1,7
10,6
10,6
-20,5
12,7
-11,4
Yurtdışı Bankalara Borçlar (mr $)
100
103
104
105
0,4
1,6
4,5
Makro Ekonomik Göstergeler
Makro Göstergeler
GSYİH (yıllık büyüme, %)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2Ç'14
0,7
951
742
-0,3
0,4
-1,0
9,6
5,2
8,2
-4,8
953
617
-2,8
-4,4
-5,5
9,2
-0,3
6,6
9,2
1.099
732
2,5
2
4,7
10,4
7,6
9,7
8,8
1.298
774
1,8
1,6
-0,5
9,3
2,8
7,5
2,2
1.416
786
2,8
-0,7
1,5
7,7
1,0
5,1
4,0
1.562
820
3,2
0,5
1,0
7,7
2,3
4,7
2,1
1.655
797
3.5"
0,7
-6.8
7.3"
-0.9
5.7
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ekim'14
10,06
0,10
1,60
0,40
1,20
5,90
6,68
6,53
4,10
3,10
0,70
6,50
4,46
4,01
6,40
2,50
1,90
0,30
2,80
3,14
6,96
10,45
3,00
2,70
-0,20
4,10
6,50
7,74
6,16
1,70
2,20
-0,10
2,50
5,84
10,56
7,40
1,50
0,80
1,60
2,50
5,91
9,87
8,96
1.7**
0,3
3.2**
1,6
6,59
5,52
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2Ç'14
-5,4
-4,7
-1,1
3,3
9,1
-1,7
-2,6
-2,0
-2,6
0,7
2,9
4,9
-1,4
-1,7
-6,3
-3,0
0,8
3,7
3,9
-2,2
-3,6
-9,7
-2,9
1,5
2,0
1,8
-2,1
-3,8
-6,1
-2,7
2,6
1,0
2,3
-2,4
-5,4
-7,9
-2,3
2,2
0,7
2,0
-3,6
-2,8
-6,5
-2,3
-0,1
1,7
-3,8
-1,9
Türkiye Dış Göstergeler (milyar $)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Eylül'14
İthalat (12 ay kümüle)
İhracat (12 ay kümüle)
Cari İşlemler Açığı (12 ay kümüle)
MB Brüt Döviz Rezervleri
202
132
40,4
70,1
140,9
102,1
12,2
70,7
185,5
113,9
45,4
80,7
240,8
134,9
75,1
78,3
236,5
152,5
47,8
100,3
251,7
151,9
64,9
112
243,7
158,0
47,9
112,9*
Türkiye
GSYİH (milyar TL)
GSYİH (milyar $)
ABD 1
Euro Bölgesi
Japonya 1
Çin
Brezilya
Hindistan
TÜFE (yıllık % değişim)
Türkiye
ABD
Euro Bölgesi
Japonya
Çin
Brezilya
Hindistan 2
Cari İşlemler Dengesi/GSYİH (%)
Türkiye
ABD
Euro Bölgesi
Japonya
Çin
Brezilya
Hindistan
*07/11/14 itibariyle
1
2
Yıllıklandırılmış
**Eylül
" 3Ç'14 büyüme
Hindistan enflasyon verisi için 2008-2011 arası TEFE verisi, sonraki dönem için TÜFE kullanılmaktadır.
Bu rapor Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından hazırlanmıştır.
[email protected]
Dr. Fatma Melek – Baş Ekonomist
[email protected]
Dr. Eralp Denktaş, CFA
[email protected]
Şahin Zuluğ
[email protected]
M. Sibel Yapıcı
[email protected]
Doğukan Ulusoy
[email protected]
Bilal Bağış
[email protected]
Meryem Çetinkaya
[email protected]
YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği,
etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat,
garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi
konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an,
hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.
Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank
TAŞ ve Ak Yatırım AŞ’nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler
tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci
olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile
ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne
nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu tutulamayacak
ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır. Bu
rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp; yatırım danışmanlığı hizmeti almak
isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında
alması SPK mevzuatınca zorunludur. "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım
danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak
yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."
Download

haftalık bülten - Akbank Yatırımcı