HAFTALIK BÜLTEN
8 Ağustos 2014
Artan jeopolitik risklerle riskli aktiflerde satışlar görülüyor…
Geride bıraktığımız hafta global piyasalarda artan jeopolitik
risklerle riskli aktiflerde satışlar görülürken, güvenli liman olarak
ABD 10 yıllık görülen altın ve ABD devlet tahvillerine olan talep arttı.
tahvil
Rusya’nın Ukrayna sınırına asker yerleştirmesi, Rusya-Batı arasında
getirileri son
karşılıklı ekonomik yaptırımların açıklanması ve ABD’nin Irak’a
14 ayın en
askeri müdahale yapılabileceğini açıklamasıyla global risk iştahında
düşüğünde…
gerileme görüldü. Ancak bugün öğleden sonra Rusya’nın krizi
hafifletme arayışından olduğuna yönelik haberlerle risk iştahında
bir miktar toparlanma görülüyor.
Güvenli liman olarak görülen varlıklara olan talep arttı:
Grafik 1: 2014 Başından Bu Yana Getiriler* (%)
BIST-100
16.3
Altın
9.2
MSCI Emerging
4.8
S&P 500
3.3
$/Güney Afrika Randı
2.6
Gümüş
2.5
MSCI World
1.4
$/TL
0.9
$/Hindistan Rupisi
-0.9
EUR/USD
-2.8
USD/JPY
•
•
Altın yeniden
1.310
•
$/ons’un
üzerinde…
•
•
ABD 10 yıllık tahvil getirisi %2,35 ile son 14 ayın en düşük
seviyesini gördü.
Alman 10 yıllıkları %1,05 ile tüm zamanların en düşük
seviyesinde.
Altın yükselişte: Hafta başından bu yana 22 $ artan altın fiyatları
bu sabah 1.3325 $/ons seviyelerini test etti; şu anda 1.315
$/ons seviyelerinde.
Geçtiğimiz hafta 103 seviyelerine kadar yükselen USD/JPY,
bugün 101,5’e kadar geriledi; şu anda 101,9 seviyesinde
Brent petrol, Irak’ta tansiyonun yükselmesinin petrol arzını
etkileyebileceği beklentileriyle son 4 ayın en düşüğünden
yükseliyor; 106,1 $/ons seviyesinde.
Brent Petrol
DAX
Nikkei 225
•
S&P 500 son
2 haftada %4
düşüş
gösterdi…
•
•
S&P 500 endeksi son 2,5 ayın en düşüğüne geriledi. Son 2
haftada S&P 500 endeksindeki düşüş %4 seviyesinde.
Avrupa borsaları genelinde de satışlar görüldü. ECB toplantısı
sonrası Draghi yaptığı açıklamada Ukrayna-Rusya krizinin
Avrupa’yı olumsuz etkileyeceğini belirtmesinin etkisiyle dün
Avrupa borsalarında %1’in üzerinde kayıplar görüldü. Haftalık
kayıplar Almanya’nın DAX endeksinde %2,2 düzeyinde.
€/$ paritesi ise 1,3333 ile son 9 ayın en düşük seviyesine
kadar geriledi; bugün 1,3390 seviyelerinde.
Gelişmekte olan ülke para birimlerinde ise bu hafta %3,5’e
ulaşan değer kayıpları görülürken, Rusya rublesindeki haftalık
kayıp %6,9 düzeyinde.
$/TL 30 Mart
seviyelerine
kadar
•
yükseldi…
•
•
10 yıllık tahvil getirileri bugün %9,69 seviyesine kadar
yükselerek 30 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Getiriler şu anda %9,45 seviyesinden işlem görürken, 25
Temmuz’da gördüğü son 9 ayın en düşük seviyesinden 76 baz
puan yukarıda.
%9,33 seviyesinden işlem gören gösterge tahvilde ise son 2
haftadaki yükseliş 122 baz puan.
$/TL bu sabah 2,1878 seviyesine kadar yükselerek, 30 Mart
seviyesini test etti. Şu anda 2,16 seviyelerinden işlem görüyor.
BIST-100’de ise haftalık kayıp %3,5 düzeyinde. Geçtiğimiz
hafta 84.350 ile Haziran 2013’ten bu yana en yüksek seviyeyi
gören endeks, bugün 77.750 seviyelerine kadar geriledi.
-5
0
5
10
Kaynak: Bloomberg
Grafik 2: ABD 10 Yıllık Tahvil Getirileri (%)
Kaynak: Bloomberg
Grafik 3: $/TL
TL cinsi varlıklar da global risk iştahındaki bozulma ve Temmuz ayı
enflasyonunun beklentilerin (%8,90) üzerinde gerçekleşmesinin
(%9,32) etkisiyle satış baskısı altında kaldı.
•
-5.4
-6.5
-10
Riskli aktiflerde satışlar görüldü:
•
-3.0
-4.8
Kaynak: Bloomberg
15
20
Haftanın Konusu: Türkiye’de firmaların krediye erişimi...
Ekonomik aktivitede önemli bir aktör olan reel sektörün, krediye
erişimi ve finansal sistemle olan ilişkileri, ekonomik aktiviteyi
doğrudan etkilediği gibi; ülke içinde uygulanan politikaların reel
ekonomi üzerindeki etkisi için de önem arz etmektedir.
Grafik 1: Firmaların Bankalarla İlişkisi
TCMB’de yapılan yeni bir çalışma (Kurul ve Tiryaki, 2014), Türkiye’de
firmaların krediye erişimi konusunda önemli bilgiler sunuyor.
Çalışma, veri akışının nisbeten sınırlı olduğu Doğu Avrupa ve Orta
Asya ülkelerindeki iş ortamının farklı unsurları ile ilgili bilgiler sunan
BEEPS - Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın
(EBRD) ortaklaşa düzenledikleri İş Ortamı ve İşletme Performansı
Anketi – kaynağını kullanarak Türkiye analizi yapıyor.
2008 Nisan ve 2009 Ocak arasını kapsayan anket sonuçları,
Türkiye’de firmaların bankalarla ilşkisini gözönüne seriyor. Anket ile
ilgili önemli özelliklerden biri, katılımcı 1152 firmanın %58,4’ünün
mikro ve küçük ölçekli firmalardan oluşmasıdır. Çalışma, krediye
ulaşımın firmaların büyüklüğü ile doğru orantılı olarak değiştiğini
göstermektedir.
Grafik 2: Kredi İçin Başvuran Firma Oranı (Yüzde)
Grafik 1, bu firmaların çoğunun bir ticari bankada mevduat ya da çek
hesapları bulunduğunu gösteriyor. Firmaların çek veya mevduat
hesabına sahip olma oranı %90 iken; kredili mevduat hesabına sahip
olma oranı ise %70,3.
Grafik 2 ve 3’te özetlendiği gibi, Türkiye’de, firmaların %55,3’ü
bankalara kredi başvurusu yaparken; bunun çoğunluğunu orta ve
büyük ölçekli firmalar oluşturmaktadır. Yine, firmaların %36’sı
krediye ihtiyaç duymazken; krediye başvuran %55,3’ün içinde de,
%46’sının kredi başvuruları kabul ediliyor ve %9’unun da başvuruları
reddedilmektedir.
Grafik 3: Firmaların Kredi İhtiyacı ve Krediye Erişimi
Çalışma, küçük ölçekli firmaların krediye erişiminin, orta ve büyük
firmalara oranla çok daha kısıtlı olduğunu gösteriyor, Grafik 4’ten de
anlaşılacağı üzere; Türkiye’de, orta ölçekli firmaların krediye erişimi,
mikro ölçekli firmalara göre %80 artmaktadır. Büyük ölçekli
firmalarda ise bu oran %180’e ulaşmaktadır. Bunun yanı sıra,
firmaların geçmiş dönemden borçlarının olup olmadığı, bağımsız
denetim raporları ve ihracat performansları da krediye erişim için
belirleyici olmaktadır.
Örneğin, üç aydan fazla vadesi geçmiş borcu olan firmaların krediye
istendiği anda erişebilme ihtimali %67,7 oranında azaltmakta. Yine
bağımsız bir denetim firması tarafından denetlenen bir firma için
kredi bulma ihtimali %37 artmaktadır. Şeffaflık, kurumsal bir kimlik
kazanıldığını göstererek güvenirliği artırmaktadır. Bağımsız
denetim, kredi piyasasının etkin çalışması için ülke ekonomisine
katkıda bulunur. Türkiye’de bağımsız denetimden geçen firma oranı,
global ölçülere oranla, oldukça düşüktür.
Grafik 4: Krediye Erişilebilirliği Belirleyen Faktörler
Türkiye ile ilgili ilgi çekici bir veri de, ihracatçı olmanın krediye
erişimi %84 artırmasıdır. Bu biraz da ihracat yapacak firmaların,
teminat, tahsilat ve akreditif gibi işlemler İçin, bankalarla yakın ilişki
içinde olması zorunluluğundan kaynaklanıyor.
Denetim ve muhasabe alanında politika yapıcıların getirebileceği
yeni düzenlemeler, firmaların krediye erişimlerini kolaylaştıracaktır.
Kaynak: TCMB
Kaynak: TCMB, EBRD - World Bank BEEPS Raporu
Önümüzdeki Hafta Açıklanacak Olan Önemli Veriler
13 Ağustos 2014 Çarşamba
ÇİN – SANAYİ ÜRETİMİ - TEMMUZ
Yıllık % değişim
Nisan
’14
Mayıs
’14
Haziran
’14
Temmuz’14
Beklenti
8,7
8,8
9,2
9,2
Çin Sanayi Üretimi (yıllık % değişim)
Çin sanayi üretimininde artış devam ediyor...
Çin’de destekleyici politikaların etkisiyle sanayi üretimi Haziran’da
yıllık %9,2 yükselerek, artış trendini devam ettirdi.
Artan kamu yatırımları ve parasal genişleme politikaları, makine
üretimini artırdı. Zayıf yuan ise ihracatçı sektörleri destekledi. Buna
karşın çelik sektöründeki kapasite fazlası ve konut piyasasındaki
yavaşlama üretimin potansiyelin altında seyretmesine neden oluyor.
Temmuz’da son 18 ayın en yüksek seviyesine ulaşan PMI verisi, sanayi
üretimindeki artışın sürdüğüne işaret ediyor. Temmuz ayı beklentisi
sanayi üretiminin %9,2 artış göstereceği yönünde.
Kaynak: Bloomberg
14 Ağustos 2014 Perşembe
TÜRKİYE– CARİ İŞLEMLER DENGESİ – HAZİRAN
Milyar $
Mart
’14
Nisan
’14
Mayıs
’14
Haziran’14
Beklenti
-3,3
-4,3
-3,4
-4,1
Türkiye Cari İşlemler Dengesi (milyar $)
Cari açıktaki iyileşme yavaşlıyor…
Cari işlemler açığı Mayıs ayında 3,4 milyar $ seviyesinde gerçekleşti.
Böylece 12 aylık cari açık rakamı 53 milyar $’a geriledi. Cari açıkta,
net altın ticareti kaynaklı iyileşme devam ederken, AB ülkelerine
yapılan ihracattaki artış da cari açığa pozitif yönde katkı sağlamaya
devam ediyor.
Haziran ayında ise dış ticaret açığı özellikle altın ithalatının yüksek
gerçekleşmesinin etkisiyle 7,9 milyar $ ile beklentilerin üzerinde
gerçekleşmişti. Buna göre Haziran’da cari açığın 4,1 milyar $ olarak
gerçekleşmesini ve 12 aylık kümülatif açık rakamının ise 52 milyar $’a
gerilemesini bekliyoruz.
Kaynak: TCMB
14 Ağustos 2014 Perşembe
EURO BÖLGESİ – GSYİH – 2. ÇEYREK
Çeyreklik % değ
3Ç’13
4Ç’13
1Ç’14
2Ç’14
Beklenti
0,1
0,3
0,2
0,1
Euro Bölgesi GSYİH (çeyreklik % değişim)
Euro bölgesinde büyümenin ivme kaybetmesi bekleniyor...
Euro bölgesinde ekonomi, 2014’ün ilk çeyreğinde, çeyreksel bazda
%0,2 ile beklentilerin (%0,4) altında büyüdü. Yıllık bazda ise büyüme
%0,9 ile son iki yılın en yükseğinde.
Almanya ilk çeyrekte güçlü büyümesini sürdürürken, İtalya’da ise
daralma görüldü. Yılın ikinci çeyreğine ilişkin veriler ekonomik
toparlanmanın hız kestiğine işaret ediyor. Nitekim ECB Başkanı
Draghi, ekonomik toparlanmanın ikinci çeyrekte zayıfladığını
belirtirken, artan jeopolitik risklerin ekonomik toparlanma üzerinde
bir risk oluşturabileceğine dikkat çekti. Beklentiler, Euro Bölgesi’nde
ekonominin 2. çeyrekte %0,1 büyüyeceği yönünde.
Kaynak: Bloomberg
Önümüzdeki Hafta Açıklanacak Olan Önemli Veriler
15 Ağustos 2014 Cuma
TÜRKİYE – İŞSİZLİK ORANI - MAYIS
%, m.a.
Şubat’
13
Mart’
13
Nisan’
13
Mayıs’14
Beklenti
9,0
9,1
9,1
-
Türkiye İşsizlik Oranı (%,m.a.)
İstihdam piyasasındaki toparlanma hız kesebilir...
Nisan ayında mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı %9,1 ile yatay
gerçekleşti. İstihdam artışı 2 bin kişi ile önceki aylara göre oldukça
sınırlı kaldı (Mart: 147 bin). Nisan ayında tarım dışı istihdam (m.a.) 33
bin kişilik bir artış gösterirken, tarım sektöründeki 30 bin kişilik azalış
toplam artışı sınırlayan faktör oldu.
İnşaat ve sanayi sektörlerinde görülen ivme kayıpları, reel kesim
güven endeksi ve PMI imalat sanayi beklentilerinde yer alan
istihdama yönelik endekslerin yukarı yönlü bir seyir izlememesi
işsizlik oranında Mayıs ayında belirgin bir toparlanma
görülmeyeceğinin sinyallerini veriyor.
Kaynak: TUİK
15 Ağustos 2014 Cuma
TÜRKİYE – TCMB BEKLENTİ ANKETİ - AĞUSTOS
24 ay sonrası
enflasyon bek.
Mayıs
’14
Haziran
’14
Temmuz
’14
Ağustos’14
Beklenti
6,66
6,62
6,73
-
24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentisi (yıllık % değ.)
Uzun vadeli enflasyon beklentileri tekrar yükseliyor...
Haziran ayı enflasyonun beklenildiği kadar gerilememesinin etkisiyle
uzun vadeli enflasyon beklentileri tekrar yükselişe geçti. 12 ay
sonrasına ilişkin enflasyon beklentileri Temmuz’da %7,27’ye
yükselirken, 24 ay sonrası beklentileri %6,73’e yükselerek son 4 yılın
en yüksek seviyesine ulaştı.
TCMB’nin faiz indirimlerinin etkisi ve indirimlerin devam edeceği
beklentileriyle bankalararası gecelik borçlanma faizi ve TCMB 1 hafta
vadeli repo ihale faiz oranı beklentileri de gerilemeye devam etti.
Temmuz ayı enflasyonunun beklentilerin oldukça üzerinde
gerçekleşmesi ve $/TL’deki yukarı yönlü hareket nedeniyle uzun
vadeli enflasyon beklentilerinde yükselme görülebilir.
Kaynak: TCMB
Haftalık Takvim
Tarih
TSİ
Ülke
Gösterge
11 Ağustos 2014
08:00
Japonya
Rusya
Tüketici Güven Endeksi (Temmuz)
Dış Ticaret Dengesi (Haziran, milyar $)
41,1
18,3
16,3
12 Ağustos 2014
12:00
12:00
21:00
07:30
07:30
10:00
Euro Bölgesi
Almanya
ABD
Japonya
ZEW Ekonomik Beklenti Anketi (Ağustos)
ZEW Ekonomik Beklenti Anketi (Ağustos)
Aylık Bütçe Dengesi (Temmuz, milyar $)
Sanayi Üretimi (Haziran, aylık % değişim, final)
Kapasite Kullanım Oranı (Haziran, aylık % değişim)
Enflasyon (Temmuz, yıllık % değişim)
48,1
27,1
70,5
-3,3
-0,7
-0,3
17,0
-98
-0,1
15:00
15:00
Hindistan
Enflasyon (Temmuz, yıllık % değişim)
Sanayi Üretimi (Haziran, yıllık % değişim)
7,31
4,7
7,40
5,5
10:00
09:00
11:30
12:30
12:00
14:00
15:30
02:50
08:30
08:30
15:00
15:00
Türkiye
Almanya
İngiltere
Dış Ticaret Endeksleri (Haziran)
Enflasyon (Temmuz, yıllık % değişim, final)
İşsizlik Oranı (Haziran, %)
BoE Enflasyon Raporu
Sanayi Üretimi (Haziran, aylık % değişim)
MBA Konut Kredisi Başvuruları (8 Ağustos haftası, haftalık % değ.)
Perakende Satışlar (Temmuz, aylık % değişim)
2Ç’14 GSYİH (çeyreklik % değişim, yıllıklandırılmış, öncü)
Sanayi Üretimi (Temmuz, yıllık % değişim)
Perakende Satışlar (Temmuz, yıllık % değişim)
Dış Ticaret Dengesi (Haziran, milyar €)
Enflasyon (Temmuz, yıllık % değişim)
Merkez Bankası Enflasyon Raporu
0,8
6,5
-1,1
1,6
0,2
6,7
9,2
12,4
0,18
0,3
-
0,8
6,4
0,4
0,3
-7,1
9,2
12,5
0,57
-0,2
-
Cari İşlemler Dengesi (Haziran, milyar $)
2Ç’14 GSYİH (çeyreklik % değişim, öncü)
ECB Aylık Raporunun Yayımlanması
Enflasyon (Temmuz, yıllık % değişim, final)
2Ç’14 GSYİH (çeyreklik % değişim, öncü)
İşsizlik Maaşı Başvuruları (9 Ağustos haftası, bin kişi)
İthalat Fiyatları Endeksi (Temmuz, aylık % değişim)
Makine Siparişleri (Haziran, yıllık %değişim)
Merkez Bankası Politika Faiz Kararı (%)
TEFE (Temmuz, yıllık % değişim)
Merkez Bankası Politika Faiz Kararı (%)
2Ç’14 GSYİH (yıllık % değişim)
2Ç’14 GSYİH (yıllık % değişim)
Perakende Satışlar (Haziran, yıllık % değişim)
-3,43
0,8
0,5
0,2
289
0,1
-14,3
2,50
5,43
7,50
3,5
3,4
4,8
-4,10
-0,1
0,4
0,1
-0,4
3,0
2,25
5,10
7,50
3,5
3,2
-
İngiltere
ABD
İşsizlik Oranı (Mayıs, %)
TCMB Beklenti Anketi (Ağustos, 24 ay sonrası enflasyon bek.)
2Ç’14 GSYİH (çeyreklik % değişim, öncü)
Sanayi Üretimi (Temmuz, aylık % değişim)
Kapasite Kullanım Oranı (Temmuz, %)
Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (Ağustos, öncü)
9,0
6,73
0,8
0,2
79,1
81,8
8,9
0,8
0,3
79,2
82,5
Endonezya
Tayvan
Malezya
Cari İşlemler Dengesi (2. çeyrek, milyar $)
2Ç’14 GSYİH (yıllık % değişim)
2Ç’14 GSYİH (yıllık % değişim)
-4,19
3,84
6,2
3,80
5,5
13 Ağustos 2014
Macaristan
Euro Bölgesi
ABD
Japonya
Çin
Polonya
Meksika
14 Ağustos 2014
10:00
09:00
11:00
12:00
12:00
15:30
15:30
02:50
04:00
09:30
10:00
11:00
15:00
15 Ağustos 2014
10:00
14:30
11:30
16:15
16:15
16:55
12:00
13:00
Türkiye
Almanya
Euro Bölgesi
ABD
Japonya
Güney Kore
Hindistan
Endonezya
Macaristan
Polonya
Brezilya
Türkiye
Önceki Beklenti
Finansal Göstergeler
FAİZ ORANLARI
(%)
Türkiye
Politika Faizi (1 Haftalık Repo)
Bankalararası Gecelik Borçlanma Faizi
2 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi
10 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi
15 Ocak 2030 Eurobond Getirisi
16 Nisan 2043 Eurobond Getirisi
Türkiye 5 Yıllık CDS (bps)
ABD
Fed Politika Faizi
2 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi
10 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi
USD LIBOR - 3 Aylık
Euro Bölgesi
ECB Politika Faizi
Almanya 2 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi
Almanya 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi
Japonya
BoJ Politika Faizi
Japonya 2 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi
Japonya 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi
08/08/2014
31/07
Haftalık (bps)
2013 Sonu (bps)
7.94
8.30
9.32
9.25
5.20
5.38
199
8.21
9.80
8.55
8.87
5.05
5.25
185
-27
-150
77
38
15
14
14
344
55
-78
-91
-154
-132
-45
0.25
0.43
2.41
0.23
0.25
0.53
2.56
0.24
0
-10
-15
0
0
5
-62
-1
0.25
0.00
1.06
0.25
0.02
1.15
0
-2
-9
0
-20
-86
0.10
0.06
0.52
0.10
0.06
0.53
0
0
-1
0
-3
-21
Fed Politika Faizi Beklentileri
Türkiye Getiri Eğrisi (%)
11.0
07/08
01/08/2014
30/06/2014
2.0
31/12/2013
08/08/2014
1.8
10.5
1
10.0
31/12/2013
1.6
1.4
1.2
9.5
4
3
2
9.0
8.5
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
8.0
10/16
08/16
10Y
06/16
9Y
04/16
8Y
02/16
7Y
12/15
6Y
10/15
5Y
08/15
4Y
06/15
3Y
04/15
2Y
02/15
1Y
12/14
6 Ay
10/14
3 Ay
08/14
0.0
7.5
Hazine Ağustos Ayı İç Borç Ödeme Programı
(milyon TL)
Piyasa
Kamu
Toplam
06.08.2014
10.231
311
10.542
13.08.2014
370
41
410
20.08.2014
539
61
599
27.08.2014
594
106
700
11.733
518
12.252
TOPLAM
Hazine Ağustos İhale Programı
İhale Tarihi
Valör Tarihi
İtfa Tarihi
04.08.2014
06.08.2014
10.07.2019
04.08.2014
06.08.2014
05.08.2014
Senet Türü
Vadesi
İhraç Tipi
Sabit Kuponlu Devlet Tahvili
6 ayda bir kupon ödemeli
5 Yıl/1789 Gün
İhale/Yeniden İhraç
19.05.2021
Değişken Faizli Devlet Tahvili
6 ayda bir kupon ödemeli
7 Yıl/2478 Gün
İhale/Yeniden İhraç
06.08.2014
13.07.2016
Sabit Kuponlu Devlet Tahvili
6 ayda bir kupon ödemeli
2 Yıl/707 Gün
İhale/Yeniden İhraç
05.08.2014
06.08.2014
24.07.2024
Sabit Kuponlu Devlet Tahvili
6 ayda bir kupon ödemeli
10 Yıl/3640 Gün
İhale/İlk İhraç
12.08.2014
13.08.2014
19.08.2015
Kuponsuz Devlet Tahvili
13 Ay/371 Gün
İhale/Yeniden İhraç
Finansal Göstergeler
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Yurtiçi Piyasalar
BIST-100
BIST-30
Mali
Sınai
Yurtdışı Piyasalar
S&P 500
Nasdaq 100
FTSE
DAX
Bovespa
Nikkei 225
Şangay
07/08
31/07
Haftalık
(%)
2013 Sonu
(%)
5 Yıllık
Ortalama
78,843
97,094
106,642
73,580
82,157
101,395
112,245
75,695
-4.0
-4.2
-5.0
-2.8
16.3
17.8
17.8
18.0
64,902
79,972
93,951
54,557
1,910
4,335
6,597
9,039
56,188
15,232
2,188
1,931
4,370
6,730
9,407
55,829
15,621
2,202
-1.1
-0.8
-2.0
-3.9
0.6
-2.5
-0.6
3.3
3.8
-2.2
-5.4
9.1
-6.5
3.4
1,398
2,985
5,891
7,193
59,583
11,026
2,474
07/08
31/07
Haftalık
(%)
2013 Sonu
(%)
5 Yıllık
Ortalama
2.167
2.897
2.5322
2.1418
2.8693
2.5065
1.2
1.0
1.0
0.9
0.8
-0.8
1.7570
2.3656
2.0613
1.3364
102.1
1.6833
1.339
102.80
1.6886
-0.2
-0.7
-0.3
-2.8
-3.0
1.7
1.3743
88.555
1.5919
2.2952
61.233
11,796
10.767
2.2636
60.56
11,580
10.707
1.4
1.1
1.9
0.6
-2.8
-0.9
-3.1
2.6
1.9260
51.954
9717.4
8.3779
07/08
31/07
97.34
105.4
1,313
19.97
317.6
98.17
106.0
1,283
20.40
323.1
PARA PİYASALARI
Türkiye
$/TL
€/TL
Sepet (0.5$ + 0.5€)
Gelişmiş Ülkeler
€/$
$/¥
£/$
Gelişmekte Olan Ülkeler
Brezilya Reali
Hindistan Rupisi
Endonezya Rupiahı
Güney Afrika Randı
EMTİA PİYASALARI
WTI Petrol ($/varil)
Brent Petrol ($/varil)
Altın ($/ons)
Gümüş ($/ons)
Bakır ($/libre)
Haftalık
(%)
-0.8
-0.5
2.3
-2.1
-1.7
2013 Sonu
(%)
-1.1
-4.8
9.2
2.5
-6.5
5 Yıllık
Ortalama
91.41
101.24
1,415
25.87
349.4
BANKACILIK SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜKLERİ (milyar TL)
27 Aralık
2013
27 Haziran
2014
Toplam Mevduat
1,015
1,041
1,038
TL
YP (milyar $)
617
187
630
195
629
194
Toplam Kredi
4 Temmuz 11 Temmuz
2014
2014
Haftalık
(%)
Haziran'14
Sonu (%)
2013 Sonu
(%)
1,042
0.4
0.1
2.7
632
197
0.4
1.9
0.3
1.4
2.4
5.5
1,058
1,129
1,125
1,126
0.1
-0.3
6.4
Tüketici Kredileri
Konut
Taşıt
İhtiyaç & Diğer
Bireysel Kredi Kartı Kredileri
248
110
9
129
82
261
115
7
139
76
263
116
7
139
73
264
116
7
140
74
0.4
0.4
-0.3
0.4
0.6
1.0
1.1
-1.7
1.1
-2.7
6.3
5.5
-14.5
8.4
-10.4
Yurtdışı Bankalara Borçlar (mr $)
100
102
100
101
1.0
-1.0
0.5
Makro Ekonomik Göstergeler
Makro Göstergeler
GSYİH (yıllık büyüme, %)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1Ç'14
0.7
951
742
-0.3
0.4
-1.0
9.6
5.2
8.2
-4.8
953
617
-2.8
-4.4
-5.5
9.2
-0.3
6.6
9.2
1,099
732
2.5
2
4.7
10.4
7.6
9.7
8.8
1,298
774
1.8
1.6
-0.5
9.3
2.8
7.5
2.2
1,416
786
2.8
-0.7
1.5
7.7
1.0
5.1
4.0
1,562
820
3.2
0.5
1.0
7.7
2.3
4.7
4.3
1,614
806
-1.0
0.9
5.9
7.4
1.9
2.5
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Haziran'14
10.06
0.10
1.60
0.40
1.20
5.90
6.68
6.53
4.10
3.10
0.70
6.50
4.46
4.01
6.40
2.50
1.90
0.30
2.80
3.14
6.96
10.45
3.00
2.70
-0.20
4.10
6.50
7.74
6.16
1.70
2.20
-0.10
2.50
5.84
10.56
7.40
1.50
0.80
1.60
2.50
5.91
9.87
9.16
2.1
0.5
3.6
2.3
6.52
7.31
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1Ç'14
-5.4
-4.7
-1.1
3.3
9.1
-1.7
-2.6
-2.0
-2.6
0.7
2.9
4.9
-1.4
-1.7
-6.3
-3.0
0.8
3.7
3.9
-2.2
-3.6
-9.7
-2.9
1.5
2.0
1.8
-2.1
-3.8
-6.1
-2.7
2.6
1.0
2.3
-2.4
-5.4
-7.9
-2.3
2.2
0.7
2.0
-3.6
-2.8
-7.5
-2.4
0.2
1.5
-3.8
-2.8
Türkiye Dış Göstergeler (milyar $)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Haziran'14
İthalat (12 ay kümüle)
İhracat (12 ay kümüle)
Cari İşlemler Açığı (12 ay kümüle)
MB Brüt Döviz Rezervleri
202
132
40.4
70.1
140.9
102.1
12.2
70.7
185.5
113.9
45.4
80.7
240.8
134.9
75.1
78.3
236.5
152.5
47.8
100.3
251.7
151.9
64.9
112
245.6
156.8
52,6**
112,4*
Türkiye
GSYİH (milyar TL)
GSYİH (milyar $)
ABD 1
Euro Bölgesi
Japonya 1
Çin
Brezilya
Hindistan
TÜFE (yıllık % değişim)
Türkiye
ABD
Euro Bölgesi
Japonya
Çin
Brezilya
Hindistan 2
Cari İşlemler Dengesi/GSYİH (%)
Türkiye
ABD
Euro Bölgesi
Japonya
Çin
Brezilya
Hindistan
*01/08/14 itibariyle
**Mayıs
1
Yıllıklandırılmış
2
Hindistan enflasyon verisi için 2008-2011 arası TEFE verisi, sonraki dönem için TÜFE kullanılmaktadır.
Bu rapor Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından hazırlanmıştır.
[email protected]
Dr. Fatma Melek – Baş Ekonomist
[email protected]
Dr. Eralp Denktaş, CFA
[email protected]
Şahin Zuluğ
[email protected]
M. Sibel Yapıcı
[email protected]
Doğukan Ulusoy
[email protected]
Bilal Bağış
[email protected]
Meryem Çetinkaya
[email protected]
YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği,
etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat,
garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi
konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an,
hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.
Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank
TAŞ ve Ak Yatırım AŞ’nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler
tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci
olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile
ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne
nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu tutulamayacak
ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır. Bu
rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp; yatırım danışmanlığı hizmeti almak
isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında
alması SPK mevzuatınca zorunludur. "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım
danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak
yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."
Download

haftalık bülten