Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Grafik Tasarım Bölümü
Tasarım İlkeleri Araç Gereç ve Teknikler Dersi
DERS TANIM BİLGİLERİ
Tasarım İlkeleri Araç Gereç ve Teknikler Dersi
Dersin Adı
Dersin Kodu
Teori/Saat
GT 109
2
Dersin
Koordinatörü
Öğretim
Elemanları
Yardımcı Öğretim
Elemanları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Dersin Dili
Uygulama/Saat
Laboratuvar/Saat
2
AKTS Kredisi
0
5
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya Kahraman
Yrd. Doç. Dr. Özcan Özkarakoç
Yrd. Doç. Dr. Hülya Karoğlu
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya Kahraman
Yrd. Doç. Dr. Özcan Özkarakoç
Yrd. Doç. Dr. Hülya Karoğlu
Öğrenci bu derste bir iletişim sanatı olarak grafik iletişimi, İletişim ve grafik iletişim,
tasarım grafik tasarım, yaratıcı düşünce, görsel algılama olarak inceler. Tasarımın dalları,
grafik tasarım nedir, tasarım süreci, tasarım elemanları, temel tasarım araçlarını, tasarım
ilkeleri, tasarımın görselleştirilmesi, taslaklar, taslak gelişim evreleri, taslak türlerini ve
araç, gereçleri öğrenir.
İletişim, grafik iletişim, tasarım, grafik tasarım, yaratıcı düşünce görsel algılama, tasarımın
dalları, grafik tasarım nedir, tasarım süreci, tasarım elemanları, temel tasarım araçları,
tasarım ilkeleri, tasarımın görselleştirilmesi, taslaklar, taslak gelişim evreleri, taslak türleri,
araç ve gereçler.
Türkçe
DERSİN PROGRAM TEMEL YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
KATKI DÜZEYİ
No
Düşük
Program yeterlilikleri
F
G
Orta
İki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifadelendirme becerisi.
Yüksek
x
Etkin iletişim kurma, kendini ifade edebilme ve çalışma sunabilme
x
becerisi.
J
Tasarım alanında teknik ve teknolojik bilgileri kullanabilme becerisi.
İhtiyaca göre yeni satır eklenebilir veya silinebilir.
x
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİ
Program
yeterlilikleri
Ölçme
yöntemleri*
İki /üç boyutlu nesneleri görme/algılama, yorumlama becerisi.
E
2
Bir düşünceyi, bir kavramı veya bir olguyu görsel yolla yaratıcı
E
2
G
5
J
kullanabilme/tasarımlarına yansıtabilme becerisi.
*Yazılı Sınav:1, Sözlü Sınav:2, Ev Ödevi:3, Lab./Sınav:4, Seminer/Sunum:5, Dönem Ödevi:6
3
No
Alt Yeterlilikler (Bilgi, Beceriler ve Yetkinlikler)*
1
2
3
4
biçimde ifade etme becerisi.
Görsel yolla iletişim kurma ve kendini ifade etme becerisi.
Teknik resim ve benzer detayları ihtiyacı doğrultusunda
DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ
Hafta
Detaylı İçerik
1
Tasarım nedir, tasarım dalları nelerdir
2
Tasarım elemanları
3
Tasarım ilkeleri
4
Görsel algı
5
Uygulama Çalışmaları
6
Tasarımda araç ve gereçler
7
Karakalem tekniği
8
Vize
9
Füzen ve sangin tekniği
10
Uygulama Çalışmaları
11
Obje Etüdleri
12
Renge giriş
13
Uygulama çalışmaları
14
Guaj boya tekniği
15
Uygulama çalışmaları
16
Final
İhtiyaca göre yeni satır eklenebilir veya silinebilir.
DERS KİTABI VEYA MALZEMESİ
No
Kaynak
1
Görsel Eğitimde Temel Tasarım Edi: Zuhal Özcan, Nobel Yayıncılık, 2012: Ankara.
2
İletişim ve Grafik Tasarım, Emre Becer, Dost Kitapevi, 2009: Ankara.
3
Grafik Tasarımda Tasarımın Temelleri, Gavin Ambrose, Ava Publishing, 2010: Usa.
4
Sanat Eğitimi ve Tasarımda Temel Değerler, Ahmet Özol, Pastel Yayıncılık, 2012, İstanbul.
İhtiyaca göre yeni satır eklenebilir veya silinebilir.
AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayısı
Çalışma
Süresi
(Saat)
Çalışma Süresi
(Dakika)
Toplam
(Çalışma Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati
14
6
0
84.00
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, Kütüphane, Pekiştirme)
14
4
0
56.00
Ara Sınav
0
0
0
0
Kısa Sınav
0
0
0
0
Ödev
1
2
0
2.00
Uygulama
4
2
0
8.00
Laboratuar
0
0
0
0
Proje
0
0
0
0
Atölye
0
0
0
0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
Alan Çalışması
0
0
0
0
Diğer
0
0
0
0
Dönem Sonu Sınavı
1
3
0
3.00
Toplam Yük
153
Toplam Yük / 30
5.1
Dersin AKTS Kredisi
5
* Dersin AKTS kredisi şu şekilde hesaplanır:
“Etkinlikler” sütunundaki her bir satırın dönem içindeki tekrarlama sayısı “sayısı” alanına yazılır.
Öğrencinin her bir etkinlik için harcayacağı süre “Çalışma süresi (saat)”, “Çalışma süresi (dakika)” alanlarına
yazılır. ”Toplam (çalışma yükü)” sütunu ise bulunduğu satırdaki “sayısı” hücresi ile “Çalışma süresi (saat)”,
“Çalışma süresi (dakika)” hücresinin çarpımı ile bulunur. Çıkan sonuç saat cinsinden yazılır.
”Toplam (çalışma yükü)” sütunundaki değerler toplanarak “Toplam Yük” değeri bulunur.
”Toplam Yük” değerinin 30’e bölünmesi ile “Toplam Yük/30” değeri bulunur.
“Toplam Yük/30” değeri kendisine en yakın tam sayıya veya buçuğa yuvarlanarak “Dersin AKTS kredisi”
bulunmuş olur.
Download

İndir