BEK-1
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bölüm/Program Dersi
DERS TANIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Data Communication and Network
Dersin Kodu
Teori/Saat
Uygulama/Saat
Laboratuar/Saat
AKTS Kredisi
CE 472
3
0
2
5
Dersin
Koordinatörü
Prof. Dr. Ali OKATAN
Öğretim
Elemanları
Prof. Dr. Ali OKATAN
Yardımcı Öğretim
Elemanları
Dersin Amacı
The objective is to develop a thorough understanding of the principles and techniques
employed in data communication in the context of local and wide area computer
communication networks. The course will introduce the seven-layer protocol suit known
as ISO model, concentrating on some aspects of physical, data link, network and
transport layers. Network programming through assignments is considered important.
Dersin İçeriği
Introduction to data communications. OSI Reference model. Physical Layer. Electrical
interface and data transmission. Data link layer. Media access sublayer. LAN/MAN
Technologies. Network layer. Internetworking. Bridging and routing. Transport layer.
Introduction to upper layers’ issues.
Dersin Dili
İngilizce
DERSİN PROGRAM TEMEL YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program yeterlilikleri
D
Yaygın yazılım araçlarından haberdar olmak ve bunların anlamlı bir altkümesini kullanabilmek
G
Ağ kurma, ağ protokol çeşitleri ve görevleri, işletim sistemlerinin çalışma prensipleri bilgisi
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİ
No
Alt Yeterlilikler (Bilgi, Beceriler ve Yetkinlikler)*
Karşılama Düzeyi
Düşük
Orta
Yüksek
X
D1
Yazılım geliştirme platformlarını bilmeli ve kullanmalı
G1
Protokol katmanlarını ve servis modellerin bilmeli (OSI)
X
G2
Kablolu ve kablosun ağ protokollerini bilmeli
X
G3
İstemci-sunucu mimarisini bilmeli ve uygulamasını yapabilmeli
X
BEK-1
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Program*
Yeterlilikleri
ile İlişkisi
Sıra
No
Ölçme**
Yöntemi
1
Yazılım geliştirme platformlarını bilir ve kullanır.
D1
3
2
Protokol katmanlarını ve servis modellerin bilir. (OSI)
G1
1
3
Kablolu ve kablosun ağ protokollerini bilir.
G2
1
4
İstemci-sunucu mimarisini bilir ve uygulamasını yapar.
G3
**Yazılı Sınav:1, Sözlü Sınav:2, Ev Ödevi:3, Lab./Sınav:4, Seminer/Sunum:5, Dönem Ödevi:6
1, 3
DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ
Sıra No
Detaylı İçerik
1
Introduction, Computer networks and the Internet
2-3
Application layer
4-5
Transport layer
6-7
Network layer and routing
8-9
Link layer and local area networks
10-11
Wireless and Mobile Networks
12-14
Multimedia networking
DERS KİTABI VEYA MALZEMESİ
No
Kaynak
1
Kurose, J.F. and Ross, K.W., ‘Computer Networking: A top down approach’, Addison-Wesley, 5th
Ed.
BEK-1
AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayısı
Çalışma
Süresi
(Saat)
Çalışma Süresi
(Dakika)
Toplam
(Çalışma Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati
14
3
0
42.00
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, Kütüphane, Pekiştirme)
14
3
0
42.00
Ara Sınav
1
10
0
10.00
Kısa Sınav
0
0
0
0.00
Ödev
4
8
0
32.00
Uygulama
0
0
0
0
Laboratuar
7
1
0
7.00
Proje
0
0
0
0
Atölye
0
0
0
0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
Alan Çalışması
0
0
0
0
Diğer
0
0
0
0
Dönem Sonu Sınavı
1
15
0
15.00
Toplam Yük
148
Toplam Yük / 30
4.93
Dersin AKTS Kredisi
5
* Dersin AKTS kredisi şu şekilde hesaplanır:
“Etkinlikler” sütunundaki her bir satırın dönem içindeki tekrarlama sayısı “sayısı” alanına yazılır.
Öğrencinin her bir etkinlik için harcayacağı süre “Çalışma süresi (saat)”, “Çalışma süresi (dakika)” alanlarına
yazılır. ”Toplam (çalışma yükü)” sütunu ise bulunduğu satırdaki “sayısı” hücresi ile “Çalışma süresi (saat)”,
“Çalışma süresi (dakika)” hücresinin çarpımı ile bulunur. Çıkan sonuç saat cinsinden yazılır.
”Toplam (çalışma yükü)” sütunundaki değerler toplanarak “Toplam Yük” değeri bulunur.
”Toplam Yük” değerinin 30’a bölünmesi ile “Toplam Yük/30” değeri bulunur.
“Toplam Yük/30” değeri kendisine en yakın tam sayıya veya buçuğa yuvarlanarak “Dersin AKTS kredisi”
bulunmuş olur.
Download

İndir