Güzel Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi
GrafikTasarım
Bölümü
Bölüm/Program Dersi
Dersin Adı
Dijital Fotoğrafçılık
Dersin Kodu
Teori/Saat
Uygulama/Saat
Laboratuar/Saat
AKTS Kredisi
GT-416
2
2
0
5
Dersin
Koordinatörü
Yrd.Doç.Dr. Hülya Karoglu, Yrd.Doç.Dr. Özcan Özkarakoç, Yrd.Doç.Dr.A.Derya
Kahraman
Öğretim
Elemanları
Yrd.Doç.Dr. Hülya Karoglu, Yrd.Doç.Dr. Özcan Özkarakoç, Yrd.Doç.Dr.A.Derya
Kahraman
Yardımcı Öğretim
Elemanları
Arş.Gör. Burhan Şohoğlu
Dersin Amacı
Fotoğraf tarihi,fotoğraf kimyasalı-fiziği ve elektronik aşamalarını öğrenmek.
Fotoğ
Makinası , Işık ve lenslerin özelliklerini bilerek; Kadraj-enstantane ve diyaframın uygun
olarak kullanılması. Stüdyo ve obje çekim uygulamalarına yönelik eğitim almak. Kendi
tasarladıkları ve ürettiklerinin fotoğraflayabilmek.
Dersin İçeriği
Bu ders bünyesinde analog ve dijital foroğrafın farkı işlenmekte, DSLR makine kullanımı
öğretilmekte ve fotoğrafta kompozisyon öğeleri üzerinde durularak dijital fotoğrafçılığın
temelleri verilmektedir.
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
KATKI DÜZEYİ
No
Program yeterlilikleri
Düşük
A
Sanat ve Tasarım bilgilerini ve öğrendiklerini ilgili alanda
kullanabilme becerisi.
B
I
Orta
Yüksek
X
Tasarım problemlerini oluşturma, değerlendirme ve tasarım sürecini
planlayabilme ve yönetme becerisi
X
Sanat ve tasarım çözümlemelerinde sürekli bilgilenme, toplumsal ve
teknolojik gelişmeleri izleme ve alanındaki yeni araştırma konularına
çağdaş yaklaşım önerme becerisi. Tasarım alanında dün, bugün ve
yarın ilişkisini kurabilme ve bunu yorumlayabilme becerisi.
X
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Program
Yeterlilikleri
ile İlişkisi
Sıra
No
Ölçme*
Yöntemi
1
Fotoğrafın yapı ve çalışma mekanizma özelliklerini ayrıntılı olarak A1
anlayabilmesi,
2,3,4
2
Fotoğraf Makinasının
geliştirebilmesi,
2,3,4,6
3
Fotoğraf teknolojisinin özelliklerini Sanat ve Tasarım alanlarında A3
yararlanarak uygulayabilmesi,
2,3,4
4
Görüntü işleme proğramlarını uygulamalı olarak kullanabilmesi,
A4
2,3,4
5
Fotoğraf ın Estetik ve teknik yönleriyle ilişki kurabilmesi,
I1
2,3,4
özelliklerini
doğru
biçimde
kullanma
ve A2
Stüdyo Işığını ve Gün ışığını fotoğraf ta doğru olarak algılayıp ,
B5
çekimlerde karar verebilmesi beklenmektedir.
*Yazılı Sınav:1, Sözlü Sınav:2, Ev Ödevi:3, Lab./Sınav:4, Seminer/Sunum:5, Dönem Ödevi:6
6
2,3,4
DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Detaylı İçerik
FOTOĞRAF NEDİR. : Işıkla yazı yazmak anlamına gelen Fotoğraf, ana unsuru olan ışığın
kompozisyon ve malzemesiyle birlikte oluşturulan yapıttır.Fotoğraf makinesi bir araçtır. Üretilen
fotoğraf, tasarım ve sunumuyla bir bütündür.
FOTOĞRAF TARİHİ:19. yüzyılın en önemli buluşu olan ve önce makinesi daha sonra da
kimyası bulunan fotoğrafın1900 lü yılların başında gelişimi hızlanmıştır.Siyah-Beyaz,
Renkli,Slayt, Polaroid ve Dijital olarak herkesin günlük hayatına girmiştir
FOTOĞRAF MAKİNALARI:Film tiplerine göre-Manuel Otomatik-Stüdyo-Refleks-Refleks
olmayan-Polaroid-Dijital ayrılan Fotoğraf makinalarını kullanımları ve özellikleri
DİYAFRAM:Fotoğraf makinasının içindeki filme ne kadar şiddette ışık düşeceğini ayarladığımız
kontrol mekanizmasına Diyafram diyoruz. Genelde Objektifin içinde bulunan sistemdir,diyafram
sayesinde görüntüdeki netlik alanımızda artış sağlayabiliriz.
OBTÜRATÖR- ENSTANTANE : Fotoğraf makinasının içindeki filme ne kadar sürede ışık
düşeceğini ayarladığımız kontrol mekanizmasına Obtüratör diyoruz. Farklı mekanizmalarda
rastlanabilen tümü zamanı kontrol etmek ve filmin üstüne düşecek ışığı saniye birimi olarak
ayarlamamıza yarayan estantane düzenine bağlı olarak çalışır.
OBJEKTİFLER: Görüntünün film üzerine düşmesini sağlayan mercek veya mecekler grubuna
Objektif denir. Normal-Geniş açı-Dar açı ( Tele )-Değişken Odaklı ( Zoom ) Objektifler
bulunmaktadır.
POZOMETRELER: Doğal veya yapay olarak kullanılan ışığın şiddetini ölçen cihaza pozometre
denir. El pozometreleri Flash ışığını da ölçebilirler. Bazı fotoğraf makinalarında yerleşik olarak
pozometre sistemi mevcuttur. Spotmetreler hassas ölçüm için kullanılırlar.
UYGULAMA
IŞIK-RENK BİLGİSİ: Doğal ve yapay ışık olarak ikiye ayırırız.Kaynağına ve yönüne gore
değişiklikler gösterir. Işığın rengi ve kontrastlığı obje üzerindeki etkisini arttırır. Direkt Yansıyan
ışık, ölçümlerde bize pozlamayı sağlıyacak değerleri gösterir. Renk ışığın içindeki en önemli
unsurdur. Rengin sıcaklığını ölçme ve denetlemeyi yaparak fotoğrafa müdahale edebilmekteyiz.
STÜDYO: Fotoğraf çekimlerini yaptığımız ortamlardan birisi de Stüdyodur. Flash ve yapay
aydınlatmalar kullanılarak her türlü makine ve aksesuarlarla model, obje ve reprodüksiyon
yapmamıza olanak vardır. Mekandaki değişik renkteki sonsuz fonlarla ve ışıklarla fotoğraf
çekimine uygun bir ortam oluşturulur.
AYDINLATMA- FLASH: Aydınlatma tipleri-stilleri-bir ışıkla aydınlatma-birden çok ışıkla aydınlatma
olarak stüdyoda objenin fotoğrafını çekmek ve elektronik flaşın kullanımı. Fotoğraf makinesindaki
flashın kullanımı, Paraflash sisteminin senkronizasyonu.
KOMPOZİSYON-ÇEKİM ÖLÇEKLERİ: Görüntü karesindeki objelerin genel estetik kurallarına bağlı kalınarak yerleştir
nokta arasında kalan ve konunun sınırlarını belirleyen çerceveye Kadraj denir.Altın kesim kuralı,
ufuk çizgisi,belirginlik,doku, leke, biçim, kritik an, ritm ve uyum çekim ölçeklerinin göstergesidir.
FİLTRELER: Siyah-beyaz filmlerde renk tonu farklıkılarını ortadan kaldırmak, ayrıntıları koruyarak
kontrastı değiştirmek,Renkli filmlerde ise değişik ısı derecelerinde kullanılmak üzere ve tüm
filmlerde bazı özel etkileri yaratmak üzere kullanılan çeşitli renklerdeki jelatin ya da camdan
yapılmış malzemeye filtre diyoruz.
STÜDYODA UYGULAMALI MODEL ÇEKİMİ: Stüdyomuzda mevcut bulunan fon kağıtları ve
Paraflash sistemiyle renkli ve dia film çekimi yapılır. Pozometere ve renk ısısı ölçer ile uygun
ışık şiddeti rengi ölçülür.
DERS KİTABI VEYA MALZEMESİ
No
Kaynak
1
Özer KANBUROĞLU, A dan Z ye Fotoğraf, Say Yayınları, İstanbul, 2004, ISBN: 975-468-459-6
2
3
4
Özer KANBUROĞLU, Dijital Fotoğraf Rehberi, Say Yayınları, İstanbul, 2010, ISBN: 978-975-468789-7
Emre İKİZLER, Filmden Dijitale Fotoğraf, Say Yayınları, İstanbul, 2007, ISBN: 978-975-468-706-4
Özer KANBUROĞLU, 100 Soruda Dijital Fotoğraf, Say Yayınları, İstanbul, 2010, ISBN:
9789754688627
AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayısı
Çalışma
Süresi
(Saat)
Çalışma Süresi
(Dakika)
Toplam
(Çalışma Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati
14
4
0
56.00
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, Kütüphane, Pekiştirme)
14
2
0
28.00
Ara Sınav
1
3
0
3.00
Kısa Sınav
0
0
0
Ödev
6
3
0
Uygulama
0
0
0
0
Laboratuar
0
0
0
0
Proje
2
5
0
10.00
Atölye
5
5
0
25.00
Sunum/Seminer Hazırlama
1
10
0
Alan Çalışması
0
0
0
Diğer
0
0
0
Dönem Sonu Sınavı
1
3
0
0
18.00
10.00
0
3.00
Toplam Yük
150
Toplam Yük / 30
9,00
Dersin AKTS Kredisi
5
Download

İndir